חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
ייפוי כוח מתמשךדלג על ייפוי כוח מתמשך
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך

 

מה זה ייפוי כח מתמשך?

 זהו מסמך משפטי אשר במסגרתו ממנה אדם צד שלישי לבצע עבורו פעולות או לקבל עבורו החלטות בעניינים מסוימים אשר הוגדרו מראש. זאת כאשר הממנה לא יוכל לבצע זאת בעצמו עקב נסיבה מסוימת. מהו היקפו של ייפוי כח מתמשך? כיצד עורכים אותו ומתי ייכנס לתוקף?  


מהו ייפוי כח מתמשך? 

כל אדם מגיל 18 ומעלה, רשאי למנות מיופה כח אשר יטפל עבורו בעניין מסוים, כאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת מסיבה כלשהי כגון דמנציה או מוגבלות שכלית. ייפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב היקף ולהתייחס לעניינים רפואיים ולענייני רכוש כאחד, או להיות מצומצם מאוד ולייפה את כוחו של אדם בעניין אחד ספציפי או מספר עניינים בודדים. האדם הממנה יכול לקבוע במסגרת ייפוי כח מתמשך, הנחיות למיופה הכח בדבר קבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו ויכול הוא להותיר את שיקול הדעת כולו לממונה. 


כאשר מייפה הכח כלל בייפוי הכח, הנחיות מסוימות, על המיופה למלא אחריהן ובדיוק רב, משהוא נכנס בנעליו של הממנה. החריג לכך הוא מצב שבו מדובר בהנחיות בלתי חוקיות, בהנחיות המזיקות למייפה הכח וכיו"ב. במצב דברים זה, על מיופה הכח לפנות אל בית המשפט ולקבל ממנו הוראות כיצד לנהוג, על מנת שיוכל למלא את תפקידו כהלכה. 


 עריכת ייפוי הכח

בשונה מסוגים אחרים של מסמכים משפטיים, לרבות ייפויי כח אחרים, ייפוי כח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח. המסמך ייערך על גבי טופס ייעודי כאשר עורך הדין אשר בפניו נערך ייפוי כח מתמשך מחויב להסביר לממנה את המשמעויות של מסמך זה, את החלופות המשפטיות העומדות בפניו ולהיות משוכנע כי הממנה הבין את הסבריו. מייפה הכח יאשר בחתימתו כי הוא מבין את ההשלכות של ייפוי הכח וכי הוא ניתן מרצונו החופשי בלבד, ללא כל השפעה חיצונית, לחץ או כפייה שהופעלו עליו. לאחר עריכת ייפוי הכח, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי והדבר מהווה תנאי לכניסתו לתוקף. 


האם ניתן למנות יותר מאדם כאחד מיופה כח? בהחלט. הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כח אחר לכל עניין ולקבוע האם מיופי הכח יפעלו כל אחד בנפרד, או במשותף. כמו כן, ניתן למנות מיופה כח אשר ייכנס לתפקידו כאשר מיופה הכח הראשון לא ירצה או לא יוכל למלא את התפקיד. עוד נוסיף כי הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכח יהיה זכאי לקבל שכר על התפקיד ואם עשה כן, עליו לקבוע בייפוי הכח מהו גובה השכר. 


מתי ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף? 

אחת הנקודות החשובות ביות בסוגיה זו, היא מתי נכנס לתוקפו ייפוי הכח. מטבע הדברים, מדובר במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכח.  מי קובע מתי הגיע מועד זה? מייפה הכח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה ואם לא עשה כן, ייכנס ייפוי הכח לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, על פיה, הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכח. כאמור מעלה, לאחר עריכת ייפוי כח מתמשך יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי וכמו כן, ייכנס הוא לתוקפו רק לאחר שניתנה הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי והוא אישר אותה בחתימתו על ייפוי הכח תוך ציון מועד כניסתו לתוקף. 


עם קבלת אישורו של האפוטרופוס הכללי, על הממונה להודיע לכל הגורמים הרלוונטיים על הדבר, למשל קרובי משפחתו של המייפה. אם הממנה שוהה בבית חולים או בדיור מוגן, על מיופה הכח ליידע את מנהלי המקום. מתי פוקע תוקפו של ייפוי כח מתמשך? בעת פטירת אחד הצדדים וכן בשורה אחרת של מקרים הנובעים מייפוי הכח עצמו. כך למשל כאשר מיופה הכח הוא בן/בת הזוג של הממנה ונקבע בייפוי הכח כי אם הקשר הזוגי הסתיים, תוקפו של ייפוי הכח פוקע גם הוא.

 

עורך דין לייפוי כוח מתמשך

 

הכשרת עו"ד לייפוי כווח מתמשך

 

הסמכה לייפוי כוח מתמשך

 

בעת האחרונה, יותר ויותר אנשים מתעניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך. בשונה ממינוי אפוטרופוס, הסדר זה אינו דורש פנייה לבית המשפט, אלא לעורך דין בלבד. עם זאת, חשוב לדעת כי רק עורכי דין אשר עברו הכשרה ייעודית בנושא מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, רשאים לערוך מסמך זה.

לדאוג לעתיד שלנו
ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי חדש יחסית, אשר נוצר במסגרת תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962. הוא מאפשר לכל אדם להחליט היום מי יקבל החלטות בענייניו בעתיד, כאשר הוא לא יהיה במצב בו הוא יהיה מסוגל לטפל בעצמו באותו העניין.

עד לתיקון לחוק היו שני הסדרים שנועדו לתת מענה למצב שבו אדם מתקשה לדאוג לעצמו: מינוי אפוטרופוס ותומך החלטות. האפשרות הראשונה שוללת מהאדם הזקוק לסיוע לקבוע מי יטפל בענייניו, משום שהליך המינוי מתרחש כאשר האדם איבד כבר את כשירותו המשפטית. האפשרות השנייה של מינוי תומך החלטות רלוונטית רק כאשר הנתמך כשיר משפטית משום שהתומך לא נכנס בנעליו אלא רק מסייע לו ליישם את החלטותיו. ייפוי כוח מתמשך משלב בין שני אלו בהצלחה: באמצעותו אנחנו בוחרים את מי שידאג לנו בעת שנאבד את כשירותנו לטפל בעניין מסוים או מספר עניינים.

הכשרת עורך דין בנושא ייפוי כוח מתמשך
מתן ייפוי כוח לאדם אחר לקבל החלטות בשמנו, אם בענייני רכוש ואם בעניינים רפואיים אינו דבר של מה בכך. על כן קבע המחוקק כי עריכת ייפוי כוח מתמשך תיעשה אצל עורך דין. יתרה מזאת,  לא כל עורך דין יכול לבצע פעולה זו, אלא רק עורכי דין אשר עברו הכשרה מקצועית בסוגיה זו מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. באתר לשכת עורכי הדין מופיעה רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ואליהם ניתן לפנות לצורך קבלת שירות זה. עלות ההכשרה היא בת כמה מאות שקלים ולאחריה יוכל עורך הדין לטפל בנושא זה עבור לקוחותיו באופן שוטף.

ההכשרה שעוברים עורכי הדין כוללת מידע מקיף על הסדר משפטי זה, השלכותיו, אלו שאלות יש לשאול את מייפה הכח על מנת לוודא כי מבין את משמעות המסמך, כי בחר באדם המתאים ביותר לכך בחייו, שקל את ההנחיות שמבקש הוא לכלול בייפוי הכח וכדומה.

הגדרת סמכויות והנחיות למיופה הכוח
אדם העורך ייפוי כוח מתמשך בוחר באלו נושאים יטפל מייפה הכח, קרי, מה יהיה היקף סמכויותיו. המסמך יכול להתייחס רק לענייני רכוש (למשל ניהול חשבון הבנק, השקעות, נכסי נדל" וכיו"ב) או רק לעניינים רפואיים (היכן יקבל טיפול רפואי, אלו טיפולים ועוד) וישנה גם אפשרות לעריכת ייפוי כוח כולל. במסגרתו מופקד מיופה הכח לטפל בכל ענייניו של הממנה באשר הם. ניתן למנות מספר מיופי כח ואין הממנה מחויב לבחור רק אדם אחר.

 

עם זאת, במצב זה, חשוב מאוד להגדיר בברור מהן הסמכויות של כל מיופה כח, כדי למנוע מחלוקות שישבשו מטבע הדברים את הטיפול בענייניו ודאגה לרווחתו. כמו כן, הממנה רשאי לקבוע הנחיות מפורטות באשר לאופן קבלת ההחלטות לגביו ומיופה הכח מחויב לפעול על פיהן. מתי נכנס לתוקפו ייפוי כוח מתמשך? הממנה רשאי לקבוע את התנאים לכך ואם לא התייחס לסוגיה זו, המסמך ייכנס לתוקף לאחר שניתנה חוות דעת רפואית, הקובעת כי מייפה הכח לא מסוגל להבין באותו עניין שלשמו ערך את ייפוי הכוח.


 

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עורך דין גירושין | עורך דין משפחה

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

 מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

מאמר חדש באתר: האם אתה זקוק לעורך דין כדי להתגרש?

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד