En

צור קשר

checked

מס על ירושה

 

מדריך מס ירושה

 

קיבלתם רכוש בירושה? חשוב שתדעו כי ייתכן ותחויבו במס על הירושה במדינתנו הקטנה, אנו משלמים לא מעט מיסים, אולם כולנו יודעים כי אין בישראל מס ירושה. מצב זה מוביל למסקנה המתבקשת כי כל רכוש אשר ניתן לנו בירושה, פטור אפוא מתשלום מס. האם כך הם פני הדברים? בכך יעסוק המאמר שלפניכם.

 

מס עזבון או מס ירושה

בעבר, היה קיים בישראל מס עזבון, במסגרתו היה מוטל על היורשים לשלם מס בגובה אחוז מסוים מהעזבון. ברבות השנים, בוטלה חבות מס זו, בשל התובנה כי הרכוש המועבר בירושה כבר מוסה, בעת רכישתו על ידי הנפטר ועל כן אין זה נכון להטיל מס מסוג זה פעם נוספת על היורשים. אולם, העובדה כי אין בישראל מס ירושה או מס עזבון, אין פירושה כי רכוש שהועבר בירושה, לא יהיה חייב במס מסוג אחר והדבר תלוי בסוג הנכס.

 

ירשתם נכס נדל"ן? ייתכן ותחויבו במס

בשונה מנכסי מטלטלין או כסף מזומן, אשר אינם ממוסים כאשר הם עוברים בירושה, עת שאדם יורש נכס נדל"ן, הוא יכול להיות מחויב במס בעת מכירתו של הנכס. במקרה זה מדובר על מס שבח, מס המוטל על הרווח שהניבה המכירה למוכר. אין המדובר בסכום זניח משמס שבח הוא אחד מהמיסים הגבוהים ביותר במדינה.

 

הדבר נכון עוד יותר כאשר מדובר על נכס מקרקעין שניתן בירושה. מדוע? מן הטעם כי חישוב הרווח ממנו נגזר שיעור המס, הנו ממועד רכישת הנכס על ידי הנפטר ועד ליום מכירתו על ידי היורשים. זאת בשונה ממצב רגיל בו התקופה הרלוונטית לחישוב היא המועד בו רכש המוכר את הנכס. משכך, חבות המס עלולה להיות גבוהה מאוד.

 

הפתרון: תכנון מס

אם כן אנו מבינים כי כאשר אדם יורש נכס מקרקעין, הוא יהיה מחויב במס שבח במכירתו. אולם, תכנון מס נכון יכול להביא לפטור מחבות המס. במה דברים אמורים? קיימים בחוק מספר חריגים אשר בהתקיימם, לא יחויב מי שירש נכס מקרקעין, במס שבח.

 

אחד מהחריגים הללו קובע כי אם למוריש הייתה דירה אחת בבעלותו ואם היה מוכר אותה בעודו בחיים, היה מקבל פטור ממס שבח, אזי, גם יורשיו יהיו זכאים לאותו הפטור. במקרה שחריג זה אינו מתקיים, אזי, ניתן לשקול אפשרות כי המוריש יעניק את הדירה במתנה בעודו בחיים. פעולה זו פטורה ממס עבור הנותן והמקבל אמנם יצטרך להמתין כמה שנים עד למכירת הנכס בפטור, אך יוכל הוא להתגורר בדירה או להשכירה בתקופה זו ולחסוך בעלות הנכבדת של מס שבח בעת מכירת הנכס.

 

תשלום מס על נכסים בחו"ל

בישראל כאמור אין מס ירושה והחיוב במס בגין רכוש שניתן בירושה, יכול להיות אפוא מיסוי מסוג אחר, כגון מס שבח, כפי שתואר לעיל. אולם, מה קורה כאשר אדם שנפטר מוריש ליורשיו רכוש שנמצא בחו"ל? שימו לב, במצב זה, כפופים היורשים לדיני הירושה של המדינה בה נמצא הרכוש ועל כן ייתכן מאוד שיחויבו במס ירושה, לצד היטלי מס אחרים. על כן, כאשר בבעלותו של המוריש נכסים בחו"ל, יש לבחון סוגיה זו ולבצע תכנון מס, על מנת לחסוך את עלויות המיסוי עבור היורשים לאחר פטירתו של המוריש.

 

קבלת ייעוץ עורך דין ירושה

בישראל אין מס ירושה, אולם כפי שפירטנו לעיל, יכול והיורשים יחויבו בסוגי מס אחרים, כגון מס שבח. יחד עם זאת, החוק נותן פתרונות שונים ובתכנון נכון, ניתן למנוע את החבות במס עבור היורשים. כאשר למוריש רכוש מחוץ לישראל התמונה מורכבת יותר משחלים על רכוש זה דיני הירושה של אותה מדינה בה נמצא הרכוש. על כן, ישנה חשיבות לקבלת ייעוץ של עורך דין משפחה מומחה לירושות ומיסים בעת עריכת צוואה, על מנת שניתן יהיה לבחון את היבט המיסוי על הירושה ולחסוך בעלויות משמעותיות ליורשים.

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד