הסכם גירושין, דוגמאות להסכם גירושין להורדה, מדריך לניסוח הסכמי גירושין

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

הסכם גירושין מהו?

 

הסכם גירושין הפך בשנים האחרונות לאמצעי הנפוץ להסדרת סיום חיי הזוגיות בתהליך ה גירושין בהסכמה ואין זה בכדי. חתימה על הסכם גירושין, היא ללא ספק הדרך המשפטית הטובה ביותר לניהול הליך גירושין.

 

כיום אף מחויבים בני הזוג לפנות להליך גישור בטרם פתיחת הליכים משפטיים (בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה- 2014 ). כך, מסדירים הצדדים, תוך הסכמה הדדית, את העניינים השונים העולים מן הפרידה ומסיימים את הליך הגירושין תוך זמן קצר, במינימום זמן ובמינימום עלויות משפטיות.

  

ניסוח הסכם גירושין

ניסוח הסכמי גירושים מחייב ידע רב שנצבר אך ורק בייצוג בתיקי גירושין רבים ומגוונים. כל מקרה ככל שיראה פשוט, עלול לחייב אותך לשנים רבות ולהתפרש בבית משפט בצורה שונה מאשר מבין אותה גורם שאינו מקצועי ובעל ניסיון רב שנים.

 

אל תתפתו לפנות לגורמים כגון מכוני גישור ו/או עמותות למיניהן שמציעים פתרון נוח להסכם גירושין, כאשר מאחורי ניסוח ההסכם עומד בד"כ משפטן מתחיל או עו"ד חסר ניסיון בתיקי גירושין. התפשרות זו עלולה לעלות לכם ביוקר כאשר תגלו לאחר זמן מה כי ההסכם אינו מגן עליכם ונתון לפרשנות שאינה עולה בקנה אחד עם האינטרסים שלכם.

 

גירושין: המדריך המלא לגירושין 

 

תהליך הגירושין מעודכן 2019: מהם שלבי הליך הגירושין?

 

מה כולל הסכם גירושין ?

הסכם גירושין סטנדרטי, ככל חוזה משפטי אחר, צריך להיות מותאם באופן ספציפי לנסיבות המקרה. אולם, ניתן להצביע על שלושה פרקים מרכזיים, אשר מופיעים בדרך כלל בהסכמי גירושין ואלו הם:

 

 1. חלוקת הרכוש : פרק זה של הסכם הגירושין עוסק בפן הרכושי של מערכת היחסים בין בני הזוג ובמסגרתו, יוחלט על אופן חלוקת הרכוש אשר צברו בני הזוג במהלך נישואיהם. עורך דין גירושין מקבל מן הצדדים רשימה מסודרת של כל הרכוש שבבעלותם ויש לקבל החלטה באשר לאופן חלוקת הנכסים. אין המדובר רק על נכסי נדל"ן, אלא גם על חשבונות הבנק, הרכבים שבבעלות בני הזוג, זכויות סוציאליו, זכויות עסקיות  וכיו"ב.

 2. משמורת הילדים : במסגרת הפרק הזה של הסכם הגירושין, יוחלט על הסדר משמורת. חלק מן הזוגות בוחרים במשמורת מלאה, אשר פירושה, כי אחד מן ההורים הוא ההורה המשמורן ולהורה השני ייקבעו הסדרי ראיה. זוגות אחרים בוחרים בהסדר של משמורת משותפת  במסגרת הסכם הגירושין, אשר משמעותו, חלוקה שווה של המשמורת בין ההורים.

 3. תשלום מזונות ילדים : בהתאם להסדר המשמורת עליו החליטו בני הזוג, ייקבע גובה תשלום דמי המזונות, הניתן בעבור עלות גידול הילדים. עורך דין משפחה וגירושין מנוסה יקפיד לפרט בהסכם הגירושין, לא רק את סכום התשלום החודשי, אלא גם את מועד התשלום ואופן העברתו.

   למאמר בנושא סעיפים מרכזיים בהסכם גירושין לחץ כאן  

אישור הסכם גירושין

דיני המשפחה בישראל, קובעים כי הסכם גירושין יהיה בעל תוקף משפטי מחייב, רק אם קיבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני . קבלת האישור, כרוכה בהגשת בקשה לבית המשפט, כאשר לאחר הגשתה, ייקבע תאריך לדיון.

 

מדובר ככלל בהליך קצר אשר במסגרתו, בית המשפט לענייני משפחה מוודא כי הצדדים מבינים את תוכנו של הסכם הגירושין , את משמעותו המשפטית וכי חתמו על הסכם הגירושין מרצון חופשי ולא מתוך כפייה או לחץ כלשהו.

 

במסגרת הדיון, רשאי בית המשפט לעבור על סעיפי הסכם הגירושין ולהפנות שאלות לבני הזוג. כמו כן, אם סבר כי הדבר נחוץ, רשאי בית המשפט לדרוש עריכת תיקונים בחוזה הגירושים כתנאי למתן אישור. אולם, כאשר הסכם הגירושין מנוסח על ידי עורך דין משפחה וגירושין מקצועי ומנוסה , המלווה את בני הזוג לדיון, לרוב, בית המשפט מאשר את ההסכם ללא כל בעיה.

 

חשוב לדעת: אישור הסכם גירושין מתבצע בבית המשפט למשפחה או בבית הדין הרבני
לאחר ששני בני הזוג מסכימים על נוסח ההסכם באופן סופי, מתבצע שלב אישורו של הסכם הגירושין בבית המשפט או בבית הדין הרבני. כדי לאשר את ההסכם יש להגישו בשלושה העתקים, עם חתימת כל אחד מבני הזוג על כל עמוד בראשי תיבות ובעמוד האחרון של ההסכם לחתום בחתימה מלאה. 

 

יצירת קשר מהירה:

*
*

 

גירושין: עו"ד להסכם גירושין

 

הסכם גירושין מחיר

כמה עולה הסכם גירושין? מחיר הסכם גירושין משתנה על פי המאפיינים של הלקוח והנסיבות. קשה לתמחר עלויות הסכם גירושין מבלי להתייחס למורכבות העבודה והמשא ומתן הנדרשים מעו"ד שעורך את הסכם הגירושין.

ישנם סוגים שונים של הסכמי גירושין לא כל הסכם גירושין הוא סטנדרטי ובכל הסכם מורכבות שונה:

דוגמאות: הסכם גירושין ללא ילדים; הסכם גירושין ללא ילדים וללא רכוש; הסכם גירושין בהסכמה או הסכם ללא הסכמה; הסכם גירושין של הורות משותפת בלבד וכד' 

 

כאמור אין מחירון קבוע להסכם גירושין אך ניתן לומר שעלויות עריכת הסכם הגירושין נגזרות ממורכבות ההסדרה החוזית הנדרשת בהסכם בין הצדדים היוצרת מנגנונים בהתאם לסוגיות בהסכם.

 • סוגיית רכוש בני הזוג בהווה בעבר ולעתיד - ככל שיש יותר רכוש, עורך הדין נדרש לבדוק ולהעריך את שווי הנכסים ולגלם את שווים בהסכם. אם מדובר בדירת מגורים או קרנות פנסיה של בני הזוג. נכסים מורכבים כגון חברות, עסקים ושותפויות,  הערכת שווי אופציות ומניות, נדל"ן בחו"ל וכד'
 •  ילדים, משמורת, הסדרי ראיה וזמני שהות - הסדרת נושא הילדים בגירושין דורש מומחיות רבה. בנושא זה עולות אמוציות רבות ונדרשת יכולת גישור ומשא ומתן כדי להגיע לעמק השווה. 

  ככל שיש לבני הזוג יותר ילדים עולה המורכבות של הסכם הגירושין, לכל ילד יש את הצרכים שלו בין אם הוא קטין או לאו הדינים משתנים בהתאם לגילאים. לכן,  יש לצפות התרחשויות עתידיות ולנסח את ההסכם עם מנגנונים שנותנים מענה בהתאם.
 • סידור הגט: במקרים רבים נוסח ההסכם הסופי הוא תוצאה של מו"מ מורכב בו יש ויתורים ופשרות על חשבון נושאים אחרים. בתוך כך הסדר הגט צריך להיות מיושם ובו מנגנונים המונעים נסיגה מן ההסכמה בעתיד. הניסוח המשפטי צריך להיות מדויק ומעודכן בהתאם לפסיקה האחרונה.

 התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין

 

  עלות הסכם גירושין: כמה עולה הסכם גירושין?

 

כמה עולה גישור גירושין?
הסכם גירושין הוא המסמך שמסיים את הליך גישור הגירושין, כאשר בני זוג מחליטים על גירושין בהסכמה. שאלת העלויות הנלוות להליך הגירושין היא אחת השאלות הנפוצות שמטרידות רבים הפונים להליך הגירושין, שאלה זו היא גם שאלה חשובה כשחושבים על גירושין. לשאלת העלות של הליך הגירושין יש חשיבות רבה עבור בני הזוג אשר גם כך נמצאים בתקופה קשה והולכים לקראת חוסר וודאות כלכלית.

 

מאמר: כמה עולה גישור גירושין? מדריך מלא 

 

ההחלטה באיזו דרך לבחור - גירושין בהסכמה והתמדה בהליך הגישור עד לחתימה על הסכם הגירושין או אי הסכמה על תנאי הגירושין ומאבק בבתי המשפט. בחירה זו תשפיע רבות על העלויות החלטה זו אינה החלטה של כסף , יש כאן שיקולים של השלכות על חייכם לאחר הגירושין, שמירה על קשר תקין בין בני הזוג, והגנה על רגשות הילדים.

 

זוהי החלטה חשובה שתעשו בהתאם לדרכם האישית, האופי של שני בני הזוג יכריע כאן בסופו של דבר. בשלב הראשון שקובע את העלויות חשוב להחליט על הדרך, מומלץ לוותר על האגו להחליט על גירושין בהסכמה שתנוסח בהסכם הגירושין לבחור מגשר טוב ולהתחיל הליך גישור גירושין  כך גם המחיר יכביד פחות על הזמנים הקשים.  

 

הסכם גירושין דוגמא

הסכם גירושין מורכב מעשרות פרמטרים המשפיעים על אופן ניסוח הסכמי הגירושים, ההסכם הוא תוצר של משא ומתן והליך גישור בין בני הזוג,  סעיפי הסכם הגירושין  נקבעים תמיד לפי מטרות הסכם הגירושים הרלוונטיות לבני הזוג.

 

מומלץ לערוך הסכם גירושין בעזרת עו"ד גירושין בעל ניסיון רב שנים בתחום דיני המשפחה. ניתן להוריד הסכם גירושין חינם להורדה,  הסכם גירושין המתאים להליך גירושין אחד לא בהכרח יתאים למקרה אחר. במקרים רבים ההסכמים להורדה מתאימים לאג'נדה של עמותה כזו או אחרת ותציע רשימה של  סעיפים אשר חשוב לרשום בהסכם גירושין, אך בהסכמים אלו חסרים פרטים שמאזנים את הזכויות בין בני הזוג המתגרשים, ואינם לוקחים בחשבון את מגמות הפסיקה האחרונות בהסכמי גירושין, תקפותם, ביטולם, או מנגנוני  שינוי של הסכמי גירושין.  ביום שיעמדו  בפני שופט, הסכמים אלו עלולים להיות פגיעים לטענות משפטיות באשר לתקפותם, וכך עלול  תוכנם של הסכמי הגירושין לא להגן עליך משפטית בסופו של יום.


הורדת הסכם גירושין חינם להורדה: מומלץ לפחות להתייעץ עם עו"ד גירושין שילווה אתכם בעריכה ואישור הסכם הגירושין. מצורף הסכם גירושין בסיסי ממנו אתם יכולים לקחת סעיפים להסכם הגירושין שלכם. ההסכם כולל חלוקת רכוש, זכויות סוציאליות, זמני שהות, חינוך, בריאות, הסעות ילדים, אזור המגורים מזונות ילדים.

 

דוגמא למסמך אמיתי הסכם גירושין שנוסח על ידי  עורך דין גירושין

דוגמא להסכם גירושין סטנדרטי  חינם להורדה

 

פתיחת הסכם גירושין

האם יש דרך חזרה לאחר חתימה על הסכם גירושין? הסכם גירושין הוא חוזה לכל דבר, ונערך בכתב. ככלל בית המשפט דוגל בעקרון שהסכמים צריך לכבד ולכן יש להעלות טיעונים משפטיים מוצקים כדי לשכנע את בית המשפט לפתוח הסכם גירושין.

 

ביטול הסכם גירושין – אפשרי אבל לא שכיח: מדוע פתיחה או ביטול של הסכם גירושין בין יהודים מורכבת אף יותר מפתיחת פסק דין גירושין חלוט? הסכם הגירושין הוא הסכם שמאושר בבית המשפט ומקבל תוקף של פסק דין. בנוסף, הסכם הגירושין הוא בד"כ תוצר של משא ומתן בין הצדדים וכולל בחובו לעיתים פשרות בנושאי רכוש והסדרים נוספים כגון קבלת הגט בין בני זוג יהודים ועוד. פתיחת הסכם הגירושין עלולה ליצור מצבים של חוסר צדק כלפי אחד מן הצדדים להסכם שהסתמך על עקרון של סופיות ומניעת חזרה מההסכם.

 

הסכמי ממון וגירושין ניתנים כעקרון לביטול, לשם כך יש צורך כי נפל פגם בעת עריכתם, ושההסכם נחתם לא מרצונו החופשי של הצד שמבקש את ביטולו. העילות לביטול הן חוזיות כגון: תרמית, הטעייה עושק וכפייה.

 

כחלק מהליך אישור הסכם הגירושין, בית המשפט בודק את רצונם החופשי של הצדדים ומניח כי הצדדים מבינים את אשר חתמו עליו. טענה של חתימה על ההסכם מרצון בלתי חופשי, כפיה, תרמית או חוסר הבנה של משמעות ההסכם ללא הוכחות מוצקות תדחנה על ידי בית המשפט בדרך כלל. מומלץ להיעזר בשרותיו של עו"ד משפחה מנוסה שמכיר את ייחודם של הסכמי הגירושין והפסיקה המעודכנת בנושא שינוי, ביטול או פתיחה מחדש של הסכמי גירושין.

 

הסכם גירושין חובות
בהסכם גירושין ניתן לקבוע כי כל צד יהיה אחראי ל כל החובות וההתחייבויות הקשורים ישירות לכל נכס המועבר אליו, סעיף זה נדרש להיות מנוסח באופן ברור ומופרד בהסכם הגירושין. בנוסף ניתן לקבוע בהסכם  כי אחד מבני הזוג יהיה אחראי בלעדי לחובות מסוימים, יש לנסח זאת בהסכם בניסוח משפטי ברור תוך צירוף אסמכתאות.


מדוע חשוב להסדיר את החובות בהסכם הגירושין? חלוקת הרכוש בגירושין היא אחת מהמחלוקות הקשות בהליך הגירושין ודורשת הסדרה מפורשת בהסכם. כאשר יש חובות לבני הזוג המחלוקת מתעצמת וההסכמה על הרכוש הופכת למורכבת יותר. לפי חוק יחסי ממון הרכוש בין בני הזוג יחולק באופן שוויוני, נדרשת הערכה כלכלית לאיזון הנכסים ויש לנכות את החוב שמיוחס לכל אחד מבני הזוג מערך הנכסים. שלב זה דורש ידע רב בתחום דיני המשפחה והכרת הפסיקה המתעדכנת.

 

גירושין
הליך הגירושין הוא הליך קשה ומורכב רגשית, הסטטיסטיקה על גירושין מראה כי רבים מהזוגות, ומשפחות רבות בישראל נאלצות לעבור הליך זה על השלכותיו הליך גירושין בהסכמה עם גישור שמסתיים בהסכם גירושין, שונה בהשלכותיו על התא המשפחתי מהליך גירושין ללא הסכם גירושין בהסכמה. בישראל, הליך הגירושין מורכב משפטית ונוגע לדינים רבים שמקורם גם בדין האזרחי אך גם בדין העברי - המוסדר על ידי הממסד הדתי. לדוגמא: בני זוג  יהודים יכולים להתגרש בישראל באמצעות בית הדין הרבני בלבד, אך  חלק מהסוגיות בהליך הגירושין יכולות להתברר גם בבית המשפט לענייני משפחה.

 

ריכוז מידע כללי: מדריך בנושא גירושין

 

כיצד לבחור עורך דין להסכם גירושין

עריכת הסכם גירושין טוב, דורשת מצד עורך הדין, בקיאות משפטית ענפה ונסיון רב בדיני המשפחה בכלל ובדיני הגירושין בפרט. כמו כן, עורך הדין חייב להיות מומחה בניסוח הסכמים, בעל רגישות רבה ובעל יכולת ניהול משא ומתן. הסמכה וניסיון בגישור גירושין ומשפחה מהווה יתרון משמעותי על מנת להגיע להסכמות עם הצד השני, לשביעות רצון הלקוח וקבילות ההסכם בבית המשפט. האם די בכך כי עורך דין משפחה וגירושין יהיה משפטן מעולה? התשובה היא לא.

 

למאמר בנושא כללים לבחירת עורך דין לגירושין לחצ/י כאן

תקופת הגירושין, היא תקופה מטלטלת עבור הצדדים ועל כן, טיפול משפטי בהליך הגירושין, דורש לצד הפן המקצועי, גם יכולת אמפתית ורגישות, על מנת להבין לעומק את צרכי הלקוח ולהקל עליו, עד כמה שניתן, בתקופה קשה זו. אי לכך, בבואכם לבחור עורך דין גירושין לכתיבת הסכם גירושין, וודאו כי העורך הדין ניחן הן בכישורים המקצועיים כמגשר ועורך דין משפחה וגירושין והן בכישורים האישיים, כדי שתוכלו להיות סמוכים ובטוחים כי אתם בידיים טובות.

 

 

לרשותכם מידע נוסף בנושא הסכמי גירושין⇓

 

 

Q&A | שאלות ותשובות בנושא הסכם גירושין.

 

מה כולל הסכם גירושין?

כל הסכם גירושין צריך להיות מותאם באופן אישי לצדדים, אולם ניתן לומר כי ככלל, ישנם ארבעה נושאים מרכזיים בהסכם גירושין: משמורת ילדים והסדרי ראייה, מזונות ילדים , חלוקת רכוש וסידור הגט.

 

מה כולל הסכם גירושין סטנדרטי?

הסכם גירושין סטנדרטי או הסכמי גירושין מוכנים שניתן להוריד באינטרנט, אינם יכולים להוות תחליף להסכם גירושין מקצועי שנערך ע"י עורך דין בעל וותק וניסיון פרקטי בתחום ומוטב כי יהיה בעל הסמכה בגישור בתחום דיני המשפחה.

עו"ד המתמחה בהסכמי גירושין יבצע את המו"מ בצורה מקצועית הכוללת חיקור של כל הנסיבות עמן יידרשו להתמודד בני הזוג הגרושים גם בהמשך דרכם, ידאג כי בני הזוג יבינו את משמעות ההסכם ויחתמו על פי רצונם החופשי כדי שיהיה קביל ויאושר בבית המשפט ובהתחשב כי יינשאו בנישואין שניים ויהיו להם ילדים מבן זוג אחר ידאג להסדרת התנאים ושיקולים רבים אחר. הסכם גירושין ללא עורך דין חסר את מנגנוני הבדיקה הללו וייתכן ולא יהיה תקף כאשר יעמוד במבחן בית המשפט בהליך גירושין.

 

מהו תוקפו של הסכם גירושין?

הסכם זה דורש את אישורו של בית המשפט או בית דין דתי. על כן, לאחר החתימה על ההסכם, יגיש עורך דין גירושין את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי והוא יעניק להסכם תוקף מחייב של פסק דין.

 

מי מאשר הסכם גירושין?

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני , דתי. עורך דין גירושין יגיש עבור הלקוח את ההסכם לאישור.

 

האם ניתן לבטל הסכם גירושין?

במידה ונפל פגם בהליך אישור ההסכם בבית המשפט, או שישנו פגם חוזי בהסכם עצמו (למשל בשל הטעייה) ניתן יהיה לבטל את הסכם הגירושין באופן מלא או חלקי, על פי הנסיבות. ביטול הסכם גירושין או שינויו ללא הסכמת הצדדים נעשה בנסיבות מיוחדות ודורש בד"כ ייצוג משפטי ע"י מומחה בדיני משפחה וגירושין.

 

מה כולל הסכם גירושין ללא ילדים ?
תשובה: כאשר בני זוג נשואים מחליטים להתגרש ואין להם ילדים, יתמקד הסכם הגירושין בחלוקת הרכוש ובסידור הגט.

 

פתיחת הסכם גירושין- כיצד מעדכנים הסכם גירושין?
במידה שישנה הסכמה בין הצדדים לגבי שינוי ההסכם, ניתן לעשות לשנות הסכם גירושין בקלות. בכל מקרה, חשוב לפנות לצורך שינוי ההסכם אל עורך דין המתמחה בתחום.

 

האם מומלץ כי עורך דין הסכם גירושין יהיה מוסמך כמגשר?

היה וקיימת מחלוקת בין בני הזוג בענייני הגירושין , למשל, לעניין גובה מזונות ילדים  או חלוקת הרכוש, הליך גישור גירושין   יוכל לסייע לצדדים להגיע להסכמה, מבלי שיידרשו לפנות לערכאות משפטיות ולפנות להליך יישוב סכסוכים במשפחה בהתאם לחוק. חיסכון בכסף - מגשר שהוא עורך דין להסכמי גירושין יחסוך הפניה לייעוץ משפטי במהלך הליך גישור שתעלה לכם עוד כסף, כאשר עו"ד גירושין פותר את המחלוקות המשפטיות תוך כדי הליך הגישור על פי הידע שלו ומנסח את ההסכמות להסכם גירושין תקף משפטית.

 

הסכם גירושין ומעבר לחו"ל: האם רילוקיישן  - מעבר לחו"ל לצורך עבודה מהווה שינוי נסיבות לפתיחת הסכם גירושין?  כאשר אחד מבני הזוג האב או האם הגרוש/ה עובר לחו"ל המשכורת משתנה והצרכים של הילדים משתנים יש צורך לעדכן את תשלומי המזונות.

 

מה לעשות אם יש לי ספקות לגבי הסכם הגירושין המוצע של בן/בת זוגי? לא לחתום על ההסכם!. זכרו, טיוטת ההסכם היא הצעה בלבד - נקודת מוצא במשא ומתן. גם אם בן / בת הזוג שלך (או עורך דינם של בן / בת הזוג) נתן לך תאריך יעד להגיב, אם יש ספקות, עדיין לא חייבים לעשות דבר ובטח לא להלחץ.  אף אחד לא יכול לאלץ אותך להתפשר עד שאת/ה מוכנ/ה. הסכם גירושין הוא הסכם בעל חשיבות רבה להמשך חייך וישפיע עלייך לשנים קדימה.  עם זאת, כדי לא להרוס את ההסכמה יש לא כדאי לחכות יותר מדי זמן- באופן בלתי סביר. אם את/ה מסרב/ת לנהל משא ומתן בתום לב, או לא רוצה לחתום על שום דבר מכיוון שאת/ה רוצה להמשיך לחלוב את נדיבות בן / בת הזוג למשך זמן רב ככל האפשר, בן /בת הזוג שלך , עשוי/ה לסגת מניהול כלל משא ומתן לגירושים מוסכמים. אם את/ה באמת רוצה להתפשר, יש צורך להיות מוכן להתקדם ולהתפשר. כאמור לעיל, חכם לבקש מעורך דין שיעיין בהסכם הגירושין המוצע של בן / בת הזוג. אם יש ספק- אין ספק, פנ/י לעורך דין שיעזור לך להבין עד כמה אתם רחוקים זה מזה להסכם שמסתדר לך במאת האחוזים, תנ/י לעו"ד לנהל משא ומתן על עסקה טובה יותר בשמך.

 

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום, מאחוריה עשרות תיקים של גירושין בהסכמה, גישור, ייצוג וניסוח הסכמי גירושין וצוות עורכי דין בעלי מומחיות בדיני המשפחה ותחומים נלווים בישראל ובעולם.

 

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם. ליצירת קשר, פנו אלינו

ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר בכל שאלה העולה לגבי הסכמי גירושין. ניתן לשלוח למייל הסכם גירושין שתרצו לקבל ייעוץ משפטי על ההסכם עליו אתם עומדים לחתום ואף לקבל ייצוג במו"מ.

 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

office@rotenberglaw.co.il

 ..
*
*
טען קובץ

 

  

..

 

לקריאה נוספת באתר:

פנו אלינו בשאלה כתובה לייעוץ בנושאים נוספים ותקבלו תשובה על כל מה שצריך לדעת על הסכם גירושין.


האם הסכם גירושין/גירושים מחייב גירושין בהסכמה ?

 

הסכם גירושין משמורת משותפת

 

הסכם גירושין ללא דירה

 

הסכם גירושין תהליך העברת דירה עם משכנתא של בני הזוג

 

היכן מאשרים הסכם גירושין בתל אביב?

 

האם משך הנישואין משפיע על הסדר גירושין? אורך הנישואין ישפיע על כמה רכוש מוענק לכל אחד מבני הזוג בעת גירושין. באופן כללי, אם אין הסכם תקף שמסדיר את חלןוקת הרכוש והזכויות,  ככל שהנישואין ארוכים יותר, כך סביר יותר שבית המשפט יחרוג מחלוקת נכסים פשוטה של  50/50 בגירושין ובמקום זאת ייתן חלק גדול יותר של רכוש זוגי לאחד מבני הזוג

 

היכן מאשרים הסכם גירושין בת"א/ במרכז הארץ?

 

אילו הליכים וטפסים בבית משפט מחוזי לענייני משפחה

 

רכישת הסכם גירושין

 

הסכמי גירושין מוכנים

 

הסכם גירושין באנגלית  דוגמא להורדה  sample marital settlement agreement provisions free download

 

הסכם גירושין - דוגמא למסמך אמיתי שנערך על ידי עורך דין גירושין

 

הסכם גירושין באנגלית דוגמא להורדה 

 

divorce settlement agreement sample download

 

עורך דין גירושין בתל אביב

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ו – 2016

הסדרת זכויות פנסיה בהסכם גירושין
אם 'בעל הפנסיה' רוצה למנוע חלוקתה עם בן הזוג האחר, מוטל עליו הנטל להכניס נושא זה להסכם הגירושין אם לא יוסכם על סעיף מפורש של וויתור על תביעה, תישאר לבן הזוג השני הזכות למחצית הפנסיה מכוח הדין, אם תוגש תביעה לאיזון משאבים בעתיד תתממש הזכות הסוציאלית/פנסיה גם אם הסכם הגירושין 'שותק' בעניין זה.


הזכות של בן זוג/ נשוי/ ידוע בציבור לקבל מחצית פנסיה שצבר בן הזוג האחר, במהלך הנישואין או החיים המשותפים, אינה בגדר מענק חסד או טובה, לפיכך אי הזכרת הפנסיה והזכויות הסוציאליות וניסוח ויתור מפורש  לא תפגע בבעל הזכות בן הזוג שזכאי לקבל מבן הזוג האחר מחצית הפנסיה.

 

למידע נוסף על הסדרת זכויות פנסיה בהסכם גירושין: המדריך לחלוקת זכויות סוציאליות בגירושין

 

אילו הליכים וטפסים בבית דין רבני.

 

רבנות תל אביב מרכז

 

כיצד מעדכנים הסכם גירושין לאחר שנחתם

 

האם ניתן לבטל הסכם גירושין

 

הסכם גירושין דוגמאות

 

הסכם גירושין ילד עם צרכים מיוחדים

 

הסכם סטנדרטי

 

הסכם פשרה גירושין

 

מי מאשר הסכם גירושים וכיצד זה מתבצע?

הסכם גירושין שהגישו שני הצדדים לאישור בית המשפט, יקבל במוגד הדיון תוקף של פסק דין.  בית המשפט למשפחה אינו נכנס למהות ההסכם והשלכותיו אלא רק מבצע בדיקה כי הצדדים להסכם חתמו עליו מרצון חופשי ומבינים את המוסכם והמפורט בהסכם הגירושין. במקרים מיוחדים בית המשפט יכול לסרב לאשר הסכם אם יש יסוד להניח כי אחד מהצדדים אינו מודע להשלכות של תנאים מקפחים באופן קיצוני או שהסכם הגירושין נוגד את טובת הילדים.

 

הסכם גירושין בהסכמה דוגמא

תבנית הסדר גירושין זו מדגימה את הסעיפים האופייניים לניתוק החוקי מבחינה משפטית ולקביעת תנאי הגירושין

 

מומלץ לבני זוג המתגרשים בטרם פניה  לגישור או לעורך דין גירושין  לקרוא הסכם גירושין לדוגמא (ניתן להוריד בקישור ללא עלות) לצורך למידה מה הם הנושאים העומדים על הפרק.  ההסכם לדוגמא כולל נושאים כמו משמורת ילדים, מזונות ילדים, הסדרי ראיה, זמני שהות, חלוקת רכוש משותף,  הסדרת חובות זכויות פנסיוניות וקצבאות פרישה למיניהן,  גט ותנאים מיוחדים ). הסכם לדוגמא הינו כמדריך למשתמש להבנת הדברים שעומדים על הפרק, להחליט מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. על תנאים אלו בני הזוג יצטרכו להסכים בסופו של הליך גישור - או מו"מ לחתימה על הסכם גירושין מראש. תוכלו לבקש הסברים וייעוץ משפטי כדי לוודא שההסכם עונה על כל הצרכים ותקף משפטית.

 

הסכם גישור גירושין

 

הסכם גירושין ידועים בציבור

 

הסכם גירושין ללא עורך דין

 

חתימה על הסכם גירושין

 

תבנית של מסמכי גירושין להורדה

 

מהו הסכם גירושין הדדי


דוגמאות למסמכים 2019

תבנית הסכם נישואין
המחייב באופן חוקי

 

גירושין ללא הסכם

 

טופס גירושין 

 

 

טופס 1 - בקשה לרישום הערה בדבר פסק דין בהסדר צבירת כספים

טופס 2 - בקשה לרישום הערה בדבר פסק דין בהסדרי צבירת זכויות

טופס 3 – בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

 

קישורים:

הסכם גירושין דוגמא להורדה

הליך אישור הסכם גירושין ברבנות

מדריך להגשת בקשה לרישום מכר עפ"י  הסכם גירושין / התרת נישואין

מדריך להגשת בקשה לרישום העברת שכירות עפ"י הסכם גירושין / התרת נישואין

 

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין דוגמא

 

מה חשוב לרשום בהסכם גירושין?


מה צריך לכלול הסכם גירושין ? כל מקרה גירושין, שונה בנסיבותיו ולכן אין הסכם סטנדרטי אחד אשר יתאים לכל הליך גירושין. הסכמי הדוגמא המצורפים הם  מבנה בסיסי להסכם, תבנית שעליה מוסיפים את התנאים הייחודיים בחוזה שייחתם בין בני הזוג המתגרשים.  על מנת ליצור הסכם גירושין שמתאים למציאות שלכם עליכם לבחון היכן נקודות המחלוקת הייחודיות לכם.  תוכלו להוסיף להסכם תנאים יחודיים כגון: הוצאות מיוחדות, זכויות שבן זוג רוצה לשמר, חופשות, נכסים ספציפיים, רילוקיישן של הורה, נסיעות עם הילדים,  הורה שעובד בחו"ל, אופן גידול הילדים, הוצאות רפואיות ייחודיות לילדים, ילדים בעלי צרכים מיוחדים, פתרונות למקרים מיוחדים שאתם צופים בעתיד,  עבודה במשמרות קריירה ועוד. הוספת תנאים אלו על התבנית תיצור את הסכם הגירושין הייחודי לכם. אך זכרו שלא כל נושא ניתן לכלול בהסכם ולא כל ניסוח תקף משפטית. ישנם גם נושאים אשר אינם סופיים בהסכם כגון מזונות הילדים.

 

גירושין אזרחיים

 

זוגות רבים בוחרים להינשא בטקס אזרחי. מה קורה כאשר הם מחליטים להתגרש? האם עליהם לפנות לרבנות? גירושין אזרחיים בישראל, כל מה שצריך לדעת. Civil divorce Israel

גירושין בהסכמה

 

גירושין בהסכמה כאשר בני הזוג מגבשים הסכמות בנושאים השונים ומגישים הסכם גירושין לאישור בית המשפט באמצעות עורך דין גירושין.

הסכם גירושין אונליין

 

קבל ייעוץ אונליין מעורך דין מומחה בתחום הסכם גירושין, אישור הסכם גירושין בווידאו Get online consultation from Israeli family law expert video conference divorce agreement approval Israel

סעיפים מרכזיים בניסוח הסכם גירושין

 

הסכם גירושין נועד להסדיר את ענייני הגירושין באופן מוסכם ובכך למנוע תביעות משפטיות. לשם עריכת הסכם גירושין, כדאי לפנות אל עורך דין גירושין מקצועי בעל הסמכה בגישור.

 

 

גירושין ברבנות

 

גירושין ברבנות – מה צריך לדעת? מהו ההבדל בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה? כיצד מחליט עורך דין גירושין היכן להגיש את התביעה?

גישור גירושין

 

גישור לגירושין על ידי עו"ד בעל ניסיון של למעלה 15 שנה בדיני משפחה - כי מי שמכיר טוב את פסיקת בתי המשפט ידע לגשר בין הפערים.

 

 

 

 

 ...

 

נושאים נוספים:

 

הסכם גירושין ברבנות

 

טקס גירושין

 

תעודת גירושין דוגמא

 

הסכמי גירושין להורדה

 

הסכם גירושין pdf

 

הסכם גישור גירושין
 

עותק הסכם גירושין


 הסכם פירוד בין בני זוג

 

הסכם גירושין הדדי


 

הסכם גירושין 2019


תהליך אישור ההסכם: הסכם גירושין בהסכמה ניתן לאשרו בבית המשפט למשפחה או בבית הדין הרבני, הגשת הסכם הגירושין לאישור בבית המשפט למשפחה, אינה פוטרת מסידור הגט  בבית הדין הרבני לאחר מכן.

 

לאחר מסירת שלושת העותקים החתומים במזכירות בית המשפט למשפחה, ייקבע מועד דיון  לאישור ההסכם בפני שופט.

 

 

הסכם פשרה גירושין

 

בקשה לאישור הסכם גירושין דוגמא

 

הסכם גירושין ללא עורך דין

 

טופס הורות משותפת

 divorce parenting agreement

 

הסכם בין הורים גרושים על גידול הילדים

 

הסכם בין הורים על מזונות בגירושין

 

הסכם גירושין עם ילדים ללא רכוש

פסקי דין בנושא הסכמי גירושין

 

עלות הסכם גירושין

 

הסכם גירושין מחיר

 

כיצד לכתוב הסכם הסדר גירושין? גירושין הם מלחיצים גם בנסיבות הטובות ביותר. עם זאת, אם שניכם יכולים להסכים כיצד ברצונכם לפצל רכוש וחובות, התהליך יכול לעבור קצת יותר חלק.

 

ניסוח הסכם להסדר גירושין בהסכמה, לך ולבן / בת הזוג שלך נותן יותר שליטה על התהליך. באמצעות הסכם זה, אתה מתווה כיצד ברצונך לחלק רכוש וחובות זוגיים, וכן להתייחס לכל נושא מזונות, מזונות ילדים או סוגיות במשמורת וזמני שהות עם הילדים.


איך לנסח הסכם גירושין?
אחד הדברים החשובים בניסוח הסכם הגירושין הוא שפה משפטית ברורה, לגלם באופן שאינו משתמע לשתי פנים את רצון הצדדים בהסכם הגירושים ("גמירות דעת" בלשון המשפטית)  בלשון ברורה, ששני בני הזוג יבינו את משמעות ההסכם עליו הם חותמים.

 

 


הסכם גירושין בשיטת “עשה זאת בעצמך”

 

אילו סעיפים חשוב לרשום בהסכם גירושין? הסכם גירושים סטנדרטי יכלול נושאים כגון חלוקת זמני השהות, הסדרי ראיה, סידור גט, חינוך, בריאות, הסעות ילדים, בריאות ילדים, אזור המגורים מזונות ילדים וכדומה. ככל שהסכם הגירושין מפרט יותר בנקודות המחלוקת בפוטנציאליות העתידיות - וזו החשיבות והיתרון הגדול של עורך דין גירושין מומחה בהסכמי גירושין - החיסכון בפניה לבתי משפט בנקודות המחלוקת.

 

דוגמא להסכם גירושין ללא ילדים

 

הסכם גירושין בהסכמה מחיר

 

הסכם פשרה גירושין

 

הסכם גירושים אונליין

 

הסכם יישוב גירושין

 

הסכם גירושין בהסכמה וללא רכוש

 

 

סעיף העדר התביעות בהסכם גירושין
על פי הפסיקה, תניית העדר תביעות המופיעה בהסכם גירושין יוצרת השתק אוטומטי בפני הגשת תביעות עתידיות (כגון: זכויות עתידיות, פנסיה וכד').  ניסוח הוויתור על הזכות לתבוע חייב להיעשות בסעיף נפרד ובאופן  ברור ומפורש.

 

הסכם גירושין - נטל ההוכחה בסעיף ויתור זכויות תביעה
בפסיקה נקבע כי נטל ההוכחה בעניין הוויתור על הזכות לתבוע בהסכם גירושין עוברת אל כתפי הצד הטוען לוויתור. במקרה ונתבעת זכות שנשללה בהסכם הגירושין, על הצד שמתנגד למתן הזכות להוכיח כי הצד השני להסכם ידע על קיומה של הזכות ובחר במודע לוותר עליה.

 

מה המשמעות של  ויתור בלתי מפורש בהסכם? ויתור באופן בלתי מפורש בהסכם גירושין על זכויותיו של אחד מהצדדים אשר נעשה שלא בגמירות דעתו המלאה של הצד המוותר יעביר את נטל ההוכחה לצד הטוען לוויתור

 

מהי מטרת הסכם הגירושין?
מטרת הסכם הגירושין היא להוות ייצוג מהותי להסדר בני הזוג בהסכמה בנוגע לזכויות והחובות אשר להם יהיו מחויבים לאחר מתן הגט. הסכם הגירושין לדוגמא קובע את ההסדרים בנושא חלוקת משמורת על ילדים ורכוש זוגי פירוט זכויות הגבר וזכויות האישה. ההסכם עשוי גם לקבוע את סכום המזונות או הסכם המזונות של בני הזוג, כמו גם את הסכום של מזונות הילדים שישולמו לאחר הגירושין.

 

המטרה של הסכם גירושין היא לכלול את כל הנושאים שעלולים להיות במחלוקת בעתיד - במועד הפרידה, הסכם גירושין נכון יעניק לשני הצדדים וודאות ויצור מנגנון התנהלות פותרת בעיות לאחר הפרידה

 

מכיוון הסכם הגירושין זה נחתם על ידי הצדדים, ומאושר על ידי בית המשפט הוא עשוי לשמש כמסמך פס"ד מאושר , כחוזה שמשמש לפרשנות וראיות שיוכיחו את הסכמת הצדדים לנושאים חיוניים לאחר סיום הנישואים. מסמך הסכם הגירושין ניתן להביא לבית המשפט לצורך אכיפה במקרה שהפרה כלשהי של ההסכמות תופר על ידי אחד הצדדים או שניהם. הסכם זה לא מחייב רק את הזוגות המתגרשים אלא גם לדוגמא את מיופה הכוח שלהם , מנהל עזבון, והרשויות.

 

המדריך המלא לכל הדרכים להתגרש

 

עשה זאת בעצמך

הסדר הגירושין:  תבנית להסכם לדוגמא קל לשימוש אך מחייב ייעוץ עו"ד כמסמך חוקי בין שני בני זוג העוברים תהליך גירושין בהסכמה.

 

הסכם גירושין חינם להורדה: ניתן להוריד דוגמאות הסכמי גירושין לצורך למידה על תהליך חתימה על ההסכם. דוגמאות אמתיות ממחישות בצורה הטובה ביותר לאיך הסעיפים החשובים בהסכם הגירושין מנוסחים נראים ומבוצעים משפטית. לאחר הורדת הסכם גירושין אתם ניתן לעשות שימוש בסעיפים להסכם שלכם. סידור גט, מזונות ילדים, אכיפה, זמני שהות, הסדרי ראיה, חינוך, בריאות, הסעות ילדים, אזור המגורים, סמכות בתי משפט ועוד. אך זכרו, כי הסכם גירושין צריך להיות מותאם למקרה הספציפי שלכם ומומלץ להתייעץ עם עו"ד הסכמי גירושין כדי להבטיח את תקינותו המשפטית והיותו חוזה תקף וניתן לאכיפה.

 

האם אני זקוק לעורך דין שיכין את הסכם הגירושין?
מומלץ מאוד לשכור עורך דין שינסח את הסכם הגירושין שלכם. לחלופין, אם עורך הדין של בן / בת הזוג כבר הכין את ההסכם, עליך לשכור עורך דין שיעיין בו (מטעמך) ולוודא כי הוראות משפטיות חשובות יתווספו, יימחקו או יתוקנו כדי להגן על זכויותיך.

 

לדוגמא ביטויים כגון "ויתור על כל טענות עתידיות" וכד'  או קביעת סמכות דיונית במקרה של הפרה או מחלוקת  יש למעשה משמעות משפטית חשובה מאוד. את/ה לא עורך דין, גם אם יש לך רקע משפטי אך לא בתחום המשפחה וגירושין צד שאינו מיוצג על ידי עו"ד עלול לפספס בעיות קשות בהסכם המוצע. ללא ייעוץ לא תוכל/י לדעת  אילו מילים ספציפיות חייבות להכלל בהסכם הגירושין כדי להגן על האינטרסים שלך. צד שאינו מיוצג במו"מ ובחתימת הסכם הגירושין עלול לאבד זכויות חשובות.

 

הסכמי גירושים

דגשים מיוחדים להסכמי גירושים - הגדרת מטרות הגירושין בתחילת ההליך.  ניתן להצביע על עשרות פרמטרים וסעיפים מיוחדים המשפיעים על ניסוח הסכמי גירושים. בגירושין ישנן עילות שונות ואינטרסים שונים, אין תיק גירושין זהה למשנהו. הסעיפים החשובים ליישוב המחלוקת בין בני הזוג  נקבעים לפי מטרות הסכם הגירושים של כל צד להסכם. לפיכך, חשוב גם הגירושים בהסכמה והליך גישור אשר מסתיימים בהסכם, לקבוע מה מטרות הגירושין, על כל צד לחשוב כיצד הוא רואה את חייו לאחר הגירושין, ולשנים רבות קדימה. בנושא זה עורך דין גירושין מנוסה יכול לייעץ לך לאחר שליווה זוגות מתגרשים רבים, ניסח הסכמי גירושים רבים ויודע מהם הסעיפים הבעייתיים שקשה לחזות את תקפותם לאחר שינויים לדוגמא כאשר ילדים גדלים וצרכיהם משתנים - יש להגדיר מנגנון ששומר על האינטרסים של כל צד מבלי שבני הזוג יצטרכו לבצע שינויים. הליכים אלו שדורשים שרותי עורכי דין יקרים.

 

חשוב לציין שוב, כי דוגמאות ההסכמים להורדה לא נועדו לשימוש כתבנית חוזה או טופס מוכן למילוי שניתן לחתום עליהם ללא ייעוץ משפטי או ללא ליווי עו"ד המתמחה בהסכמי גירושין. מטרתם לצרכי למידה בעיקר, ניתן לעשות שימוש בניסוחי סעיפים להסכם שלכם  אך לא לשכוח כי שהסכם הגירושים הוא חוזה בעל משמעות כלכלית רבה ויכול להשפיע על חייכם למשך שנים רבות. שווה להשקיע בעורכי הדין הטובים ביותר, שהתנסו בתיקי גירושים רבים ומגוונים המחיר הזה ישתלם בעתיד ויכול לחסוך זמן יקר, כספים, ועגמת נפש

 

מהו הסכם הסדר רכוש? הסכם הסדר רכוש הוא הסכם בכתב בין שני בני זוג העוסק בחלוקת הרכוש שהשיג הזוג לפני או במהלך הנישואין. זהו למעשה הסכם גירושין המסדיר את חלוקת הרכוש המשותף בלבד,  המיקוד העיקרי של ההסכם הוא בחלוקת הרכוש לאחר גירושין או פרידה, אם כי זה יכול לכלול גם סוגיות אחרות כגון דמי מזונות ומשמורת ילדים באופן כללי.

 

מה צריך לכלול הסכם להסדר גירושין? מה עלי לכלול בהסכם גירושין?  הסכם הגירושין שלך אמור לכסות את כל מה שחשוב לך, כולל משמורת על ילדיך, תשלומי מזונות ילדים, מזונות והפרדת רכוש, כגון בית משפחתך, רכבים ונכסים אחרים והסדרת הגט.

 

שמות אחרים פחות נפוצים להסכם גירושים- הסכם גירושין עשוי להיקרא גם: הסכם הפרדה; הסכם הפרדה ויישוב רכוש; הסכם משמורת מזונות ורכוש ; הסכם גישור גירושין; הסכם הפרדה בשיתוף פעולה; הסכם הסדר פשרה; הסכם פשרה.

 

מתי צריך הסכם גירושין? עליך להשתמש בהסכם גירושין אם את/ה מתגרש/ת. אמנם גירושין אינם הליך קל, אך הסכם להסדר גירושין יכול להפוך את התהליך למהיר וקל יותר. הסיבה לכך היא שהצדדים בגירושין יכולים להעלות על הכתב כיצד הם מסכימים לחלק נכסים, התחייבויות, מזונות ומשמורת ו / או הסדרי שהות (ראיה) של ילדים המשותפים לבני הזוג.  מומלץ להשתמש רק בהסכם להסדר הגירושין אם: 

 

1.  יש תקשורת טובה עם בן / בת זוגך לשעבר.

 

2.  את/ה ובן / בת הזוג מסכימים על חלוקת הנכסים וההתחייבויות.

 

3. אם יש לכם ילדים קטינים ושניכם מסכימים על מזונות ילדים וחלוקת משמורת, תוכלו גם להשתמש במסמך זה.

 

4.  בן / בת הזוג שלך מסכים לנהל משא ומתן אתך כיצד לפצל את הנכסים וההתחייבויות.

 

5. אם יש לכם ילדים קטינים, בן / בת הזוג מסכים לנהל משא ומתן אתכם ביחס למשמורת וביקור.

 

6. מזונות ילדים זה עניין שבסמכות  בית משפט/בית הדין הרבני, למרות ששניכם עשויים להציע סכום מוסכם, השופט עדיין רשאי להתערב על תשלום מזונות ילדים בהתאם לצרכי הילדים.

 

7. אתם מתכננים להיפגש עם עורך דין או מגשר גירושין עם בן / בת זוגכם לצורך גירושין בשיתוף פעולה (כלומר שניכם רוצים את הגירושין בהסכמה ואתם עובדים יחד כדי לקדם את זה) ואתם רוצים להראות לעורך הדין מה שניכם הייתם רוצים לעשות עם נכסים והתחייבויות.

 

כמה עולה הסכם גירושין:

כמה עולה להתגרש אם שני הצדדים מסכימים? ככלל, להסכם גירושין בלבד, עורכי דין גובים בין 5,000 ₪ ל- 30,000 ₪ בממוצע בגין גירושין מוסכמים ללא מחלוקות בהם שני הצדדים מסכימים כי הגירושין נחוצים ואין להם מחלוקות לגבי חלוקת הנכסים מהנישואין, הקצאת משמורת על ילדים וכן הלאה.

 

מחירון התעריף המינימאלי של לשכת עורכי הדין

 

כמה גובה עורך דין בגין הסכם הגירושין? בהנחה שבני הזוג באים עם פירוט הגיוני, אז ניתן לנסח הסכם הפרדה על בסיס הסכמתם. רוב ההסכמים הם בדרך כלל בטווח של 5,000 ₪ ל- 30,000 ₪ במשרדים המובילים. זהו תהליך לא יקר אך מחייב אותך ובן / בת הזוג שלך לנהל משא ומתן ביחד ללא עזרה מאף אחד.

 

אם בן/בת זוגי ואני מסכימים על הכל, האם נוכל פשוט לשכור עורך דין אחד לנסח את הסכם הגירושין שלנו? ניתן לעשות זאת, ומשרדנו מבצע זאת במקרים מסוימים.  אבל זו לא הדרך הכי מומלצת לבסס הסכם גירושין נכון. ראשית, עדיף שעורך דין אחד לא ייצג את שני בני הזוג. לכן, הצד שממשיך ללא עורך דין, לא יהיה לו מישהו שייצג את האינטרסים שלו. במקרים חריגים אך קיימים בפסיקה, אם בן / בת הזוג שלך חותם ללא עורך דין, יתכן שהוא או היא יוכלו לטעון בהמשך כי ההסכם אינו הוגן, או שהם לא ידעו על מה הם חותמים מכיוון שלא היה להם עורך דין מעורב.

 

אם בן/בת זוגי ואני מסכימים, האם נוכל ליצור הסכם משלנו? זה אפשרי, אך בדרך כלל מסתיים לא טוב. ככל הנראה, ההסכם לא יהיה מותאם לחוקים והדינים העדכניים ועלול לפספס הוראות משפטיות חשובות. הסכם גירושין בניסוח עצמאי, עלול להיות מעורפל או לא ברור מספיק. במקרה, ואת / ה ובן / בת הזוג שלך לא מסכימים על התנאים אחר כך, אתם עלולים לבזבז יותר כסף על עורכי דין, בניסיון לתקן או להבהיר את ההסכם. כנראה בכל זאת  שווה כמה שעות מזמן של עורך דין גירושין לקבל הסכם טוב.

 

אם אתה ובן / בת הזוג מסכימים על כל הנושאים בגירושין שלך, הדבר הטוב ביותר שלך הוא להשתתף בגישור גירושין, שהוא תהליך בו מעורב מגשר שהוא צד שלישי נייטרלי  (בדרך כלל עורך דין לדיני משפחה שהוכשר בגישור). המגשר עובד עם שני בני הזוג בכדי לעזור להם לגבש ולסיים את ההסכם. לעיתים קרובות, המגשר ינסח את הסכם הגירושין, ואז בני הזוג יכולים לבקש מעורכי הדין לגירושין שלהם לבדוק שנית. מומלץ מאוד שעו"ד הגירושין יהיה גם מגשר וכך תוכלו לפתור מחלוקות שיש להן התוויה מפורשת בדיני המשפחה, בחוק או בפסיקה בו במקום ולבנות את הסכם הגירושין בצורה נכונה שתהיה תקפה לאורך שנים רבות.

 

אם אני חושב/ת שהסכם הגירושין של בן/בת זוגי נראה טוב האם עלי פשוט לחתום עליו? לא. גם אם את/ה מוכנ/ה לחלוטין להתקדם עם הסדר הגירושין שהוצע, ועורך הדין של בן / בת הזוג שלך הכין את הטיוטה הראשונה, חיוני שלפחות תתבצע בדיקה של ההסכם על ידי עורך הדין שלך -מומחה בדיני משפחה שפועל להגנה על האינטרסים שלך. אל תוותרו של ייעוץ משפטי מטעמכם לא משנה כמה לחץ יופעל עליכם לחתום ולא משנה כמה אתם רוצים לא לסבך את התהליך "לשמור על זה פשוט" מבלי "לגרום לכל עורכי הדין להיות מעורבים". חשוב לזכור שעורך הדין של בן / בת הזוג שלך אינו מייצג אותך ולא משנה אם ההסכם נראה הוגן או מספק לך נכסים או משאבים כספיים מספקים.

 

מה אם שנינו מחליטים לא למלא אחר הוראות הסכם הגירושין עליו חתמנו? אם שניכם לא פועלים על פי ההסכם, וקיימת הסכמה בביצוע, לא קרה דבר משמעותי ובלתי הפיך . לדוגמה, אם שני ההורים, את/ה ובן /בת הזוג שניכם מחליטים לשנות את תזמון תשלום מזונות, הדבר תלוי בכם לחלוטין. עם זאת, חשוב שיהיה ברור מאוד. אם תחליט/י לעשות דבר אחר מאשר מה שהסכמת לעשות בכתב ואז תתבצע הפרה מהותית בחוסר הסכמה של הסכם הגירושין עם בן / בת זוגך לשעבר, יש לך כל זכות לאכוף את תנאי הסכם הגירושין המקורי. זה נכון ללא קשר להסכמה מילולית אחרת. אם שניכם מסכימים לשנות חלק מהתנאים המהותיים של הסכם הגירושין המקורי שלכם, עליכם להפוך אותו לרשמי על ידי שינוי (עדכון) של ההסכם הישן בכתב.

פסיקה: בקשה לביטול הסכם גירושין

דרג את הכתבהדירוג כתבה פסיקה: בקשה לביטול הסכם גירושין: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

הסכם גירושין ללא ילדים | Divorce without children and with an agreement on all issues

Hebrew sample download divorce agreement without children
דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם גירושין ללא ילדים | Divorce without children and with an agreement on all issues: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
19 מדרגים

הסכם גירושין ויחסי ממון ללא דיון פרונטלי בשל הקורונה

דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם גירושין ויחסי ממון ללא דיון פרונטלי בשל הקורונה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

האם גרושתו של גמלאי חברת החשמל זכאית לחלק ממענק הפרישה שלו?

פס"ד בעניין פרשנות הסכם ביחס לרכיב הפיצויים בהסכם גירושין
הליך: עמ"ש 12430-10-18
מספר תיק 12430-10-18
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: השופט שאול שוחט
ערכאה: ערעור בית המשפט המחוזי
מחוז: מחוז תל-אביב
מועד החלטה: 2.1.2020
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם גרושתו של גמלאי חברת החשמל זכאית לחלק ממענק הפרישה שלו?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

פתיחת הסכם גירושין: הפחתת/הגדלת מזונות בשל השינוי בהלכה במזונות ילדים לאחר שהמזונות נקבעו בהסכם גירושין | תלה"מ 10726-05-18 א.ק. נ' ע.ק.

פתיחה מחדש של הסכם גירושין?
בני זוג בהליכי גירושין כורתים הסכם ומאשרים אותו 4 ימים לאחר מכן בבית המשפט תוך שנקבעים בו בהסכמה בהסכם גירושין הסדרי שהות כמעט שוויוניים ותשלום מזונות חודשי ומדור מהאב לאם.

טרם עברה שנה מאישור ההסכם ע"י בית המשפט והאב מעוניין לפתוח את הסכם הגירושין ומגיש תביעה לביטול או הקטנת המזונות בהסתמך על הלכת בע"מ 919/15 פלונית נ' פלוני (תיק שבו האב הזוכה יוצג ע"י משרדנו – בייצוגה של עורכת הדין מאיה רוטנברג).

האם ההלכה החדשה בדיני המזונות מהווה שינוי נסיבות המצדיק עיון מחדש בחיוב המזונות (פתיחת הסכם הגירושין) של האב במזונות ילדיו?
דרג את הכתבהדירוג כתבה פתיחת הסכם גירושין: הפחתת/הגדלת מזונות בשל השינוי בהלכה במזונות ילדים לאחר שהמזונות נקבעו בהסכם גירושין | תלה"מ 10726-05-18 א.ק. נ' ע.ק.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

תביעה לביטול הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין עמש 42055-01-17

הסכם גירושין בין בעלי דין שקיבל תוקף של פסק דין כולל שני רכיבים. הראשון החלק ההסכמי – החוזה בין הצדדים, והשני החלק השיפוטי, אשר נותן להסכם תוקף של פסק דין.

ההלכה מורה לנו כי כאשר אחד מהצדדים להסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין עותר לביטולו בשל העילות הקבועות בפרק ב' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 שעניינן "פגם ברצון", עליו לעמוד בנטל ראיה מוגבר.
זאת בשל אופיו הסופי וההסכמי של הסכם הגירושין בין הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין, הצורך בהגנה על הציפיות הסבירות של בני הזוג, והקושי להשיב את המצב לקדמותו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה לביטול הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין עמש 42055-01-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
7 מדרגים

הפרת הסכם גירושין בנוגע לזכויות בדירה | תמ"ש 3660-01-17

הסכם הגירושין שאושר הוא פסק דין, והתיישנותו רק לאחר 25 שנה. תביעה בדבר הסכם במקרקעין יכול והתיישן על-פי השאלה אם מדובר במקרקעין מוסדרים, אם לאו, לאחר 15 שנה סעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

המשכו של עקרון תום הלב והגינות גם נמצא ב"פרק נוסף" בחוזה המשפחתי, הקובע, כי צד לחוזה שכזה יכול אפילו לחוב ברשלנות או בעילה של הפרת חוזה, אם לא ינהג זהירות ראויה בשותפו לחוזה. במילים אחרות נאמר, כי הנתבעים נהגו בתובע מידת זלזול והתעלמות בשל חולשותיו. די בכך כדי לדחות כל טיעון לשיהוי.
דרג את הכתבהדירוג כתבה הפרת הסכם גירושין בנוגע לזכויות בדירה | תמ"ש 3660-01-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

ניסיון לבטל הסכם גירושין בטענה כי נחתם תחת איומי חיסול

דרג את הכתבהדירוג כתבה ניסיון לבטל הסכם גירושין בטענה כי נחתם תחת איומי חיסול: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

פרשנות הסכם גירושין לגבי זכויות בדירה | בית הדין הרבני - תיק ‏994870/7 פלונית נגד פלוני

ההסכם איננו מדוקדק וקשה להסתמך עליו במקרה זה. לגופה של תביעה, בית הדין שמע את טענות הצדדים ועימת אותן עם הנכתב בהסכם הגירושין. במצב זה שבו אין בהסכם מענה לשאלות בסיסיות המתעוררות, האם זכות הקדימה של האישה בדירה מוגבלת בזמן ומהן ההוראות לגבי מצב שיחלוף זמן זה, נוצר מצב שזכות האישה אינה מוגבלת שהוא מצב בלתי סביר, ולפיכך יש לביהמ"ש סמכות להפעיל שקול דעת בשאלה מהו פסק זמן סביר למימוש זכות האישה ושלאחריו מאבדת האישה את זכותה בדירה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה פרשנות הסכם גירושין לגבי זכויות בדירה | בית הדין הרבני - תיק ‏994870/7 פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

הסכם הגירושין שאושר בבית דין רבני לא נאכף בנושא מזונות הילדים | רמ"ש 31159-09-17 פלוני נ' פלונית

הצדדים חתמו על הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני בנתניה במסגרתו נקבעה משמורת משותפת עם חלוקת זמנים שווה, מימון צורכי הקטינים (חלוקה שווה), ולעניין מזונות הקטינים נקבע בהסכם כי מובהר כי הוצאות הכלכלה של הקטינים ומדורם ישולמו על ידי כל הורה בעצמו, בימים בהם הקטינים שוהים עמו.

הקטינים הגישו באמצעות אמם תביעת מזונות ומדור נגד האב, האם הגישה תביעה למזונות ולמדור קטינים. האב טוען כי עניין המזונות הוכרע בבית הדין הרבני כדבר שנכרך כדין יחד עם שאר ענייני בני הזוג בפני בית הדין.

לאחר שעיינתי בנוסח ההסכם הגעתי למסקנה שענייני המזונות כלל לא נדונו בבית הדין הרבני. ההסכם כולל הסדרים רכושיים, הסדרים הנוגעים למשמורת ולהסדרי ראיה והסדרים הנוגעים לצרכי הקטינים ולהוצאותיהם השוטפות אך לא נמצאה כל התייחסות פוזיטיבית למזונות.
דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם הגירושין שאושר בבית דין רבני לא נאכף בנושא מזונות הילדים | רמ"ש 31159-09-17 פלוני נ' פלונית: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

תביעה לביטול הסכם גירושין מחמת מודעה ואונס | תיק 1116241/1 פלונית נגד פלוני

ערעור על החלטת בית הדין הרבני לפיה בקשת המערערת לדון בביטול הסכם הגירושין עקב מסירת מודעה לפני החתימה על ההסכם נדחית על הסף ובית הדין לא ידון בכך, ונימוקם "מאחר וניתן תוקף של פסק דין על ההסכמות".
עילת הערעור העיקרית היא, שלא ניתן לנעול את הדלת המשפטית בפני המערערת לקיים דיון לפני שהוצגה המודעה ולפני שבית הדין דן בה כלל וזאת גם אם תביעתה תידחה בסוף.
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה לביטול הסכם גירושין מחמת מודעה ואונס | תיק 1116241/1 פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

הסכם גירושין פיקטיבי | ביטול הסכם גירושין למראית עין | תמ"ש 43723-03-14 פלוני נגד פלונית | תמש 2258-11-11 ואח'

עניינו של פסק דין זה הכרעה בשאלה האם הסכם הגירושין אשר נחתם בין הצדדים הינו הסכם פיקטיבי – למראית עין? ככל שהמענה לשאלה זו הינו חיובי – יש להכריע בשאלה האם יש ליתן סעד הצהרתי בדבר בטלותו של הסכם הגירושין ולקבוע מהן התוצאות הנובעות מבטלותו במערכת היחסים הרכושית בין הצדדים.

האם הסכם הגירושין שיקף את כוונתם האמיתית של הצדדים להתגרש ולהסדיר את הפרדת רכושם, ענייני המזונות והמשמורת על ילדיהם, כפי טענתה של הנתבעת או שמדובר בהסכם גירושין פיקטיבי , אשר כפי טענת תובע נעשה מתוך מטרה להבריח את רכושם של הצדדים מנושיו – ושהצדדים כלל לא התכוונו להיפרד ולבצע שינוי כלשהו במישור היחסים הפנימי ביניהם, בענייני רכושם ובכלל
דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם גירושין פיקטיבי | ביטול הסכם גירושין למראית עין | תמ"ש 43723-03-14 פלוני נגד פלונית | תמש 2258-11-11 ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

תיק 978295/4 פלוני נגד פלונית- סמכות בית הדין הרבני באכיפת הסכם גירושין ומינוי שמאי

בקשה לאכיפת הסכם גירושין, ומנגד טענה לחוסר סמכות ביה"ד

נפסק: יש לביה"ד סמכות לדון בחלוקת הזכויות במגרש הצדדים. סמכות זו כוללת מינוי שמאי אם יהיה צורך בכך וגם, המשך תהליך פירוק השיתוף, כיון שהדבר נשאר "תלוי ועומד לפניו" על פי הסכם הגירושין.
דרג את הכתבהדירוג כתבה תיק 978295/4 פלוני נגד פלונית- סמכות בית הדין הרבני באכיפת הסכם גירושין ומינוי שמאי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

ביטול הסכם גירושין בהתנהגות: תמ"ש 29180-02-15 פלונית נ' אלמוני

במשך שש שנים התנהלו הצדדים שלא על פי ההסכם. בתוך כך לא קיימו הצדדים את הוראות ההסכם בעניין הגירושין, מזונות הקטינים, משמורתם וחלוקת המטלטלין, עת, כפי שהצהיר בפניה הנתבע, כאמור, לשניהם היה ברור שההסכם איננו תקף. הצדדים שניהם ביטלו בהתנהגותם את הסכם הגירושין, ניהלו חייהם כרגיל, ולראיה העובדה שמאז אושר הסכם הגירושין אף נולד להם בן נוסף.
דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול הסכם גירושין בהתנהגות: תמ"ש 29180-02-15 פלונית נ' אלמוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו -טיוטה

דרג את הכתבהדירוג כתבה תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו -טיוטה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
הסכם גירושין - שאלת סמכות בית הדין הרבני
הסכם גירושין - שאלת סמכות בית הדין הרבני

בג"ץ 8638/03 סימה אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים

הפרת הסכם גירושין - סמכות בית הדין הרבני לפסוק בנושא רכושי בין בני זוג לאחר גירושין
דרג את הכתבהדירוג כתבה בג"ץ 8638/03 סימה אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
הסכם גירושין בהסכמה להורדה עם ילד קטין וחלוקת רכוש
הסכם גירושין בהסכמה להורדה עם ילד קטין וחלוקת רכוש

הסכם גירושין בהסכמה עם ילדה קטינה ורכוש דוגמא להורדה

Hebrew sample divorce agreement download

doc
דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם גירושין בהסכמה עם ילדה קטינה ורכוש דוגמא להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
7 מדרגים

בקשה לשינוי מצב אישי כתוצאה מנישואין או גירושין

נוהל הטיפול בקבלת בקשה לתיקון / שינוי פרטים אישיים במרשם
בקשה לשינוי מצב אישי (בעקבות נישואין, או גירושין שנערכו בארץ
או פטירת בן / בת הזוג בארץ
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לשינוי מצב אישי כתוצאה מנישואין או גירושין: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

פס"ד רבני בקשה לביטול הסכם גירושין תיק ‏566721/5

בבית הדין הרבני האזורי חיפה
לפני כבוד הדיינים:
הרב מימון נהרי – אב"ד, הרב יוסף יגודה, הרב יצחק רפפורט
דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד רבני בקשה לביטול הסכם גירושין תיק ‏566721/5: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
עבור לתוכן העמוד
עורך דין גירושין