En

צור קשר

checked

המהפיכה בדיני מזונוות

חלוקה שוויונית מזונות פסק דין בעליון

 

היו אלו ימים של מהפכה, ממש בימים אלו, לפני שנה, בית המשפט העליון יוצר תקדים חדש ומהפכני הקובע שוויון בנטל מזונות הילדים במשמורת משותפת. המשמעות היא כי ההורים חולקים את חובת המזונות וזו אינה מוטלת עוד על האב לבדו. חלפה שנה. מה השתנה? בואו ונראה.

 

הלכה חדשה מזונות: שינוי המצב המשפטי- תזכורת

זהו אחד מהישגיו המקצועיים החשובים של משרדנו. בעקבות ייצוגה המשפטי של עו"ד מאיה רוטנברג, קבע בית המשפט העליון כי במשמורת משותפת, נושאים ההורים יחד בחובת מזונות הילדים, בהתאם למצבם הכלכלי והאב אינו נושא יותר בחובה כספית זו לבדו. פסק דין זה (בע"מ 919/15) שינה באופן מהותי ובסיסי ביותר את המצב המשפטי שנהג עד אז, על פיו חובת תשלום מזונות הילדים הייתה באחריות האב בלבד, הן כאשר הילדים היו במשמורת מלאה של האם והן כאשר היו הם במשמורת משותפת.

 

מה הייתה משמעות הדבר? אבות בישראל היו משלמים כפל מזונות ומכסים את הוצאות הילדים פעמיים: כאשר הם שוהים עמם וכאשר הם שוהים עם האם. עו"ד מאיה רוטנברג טענה בין היתר כי עקרון השוויון דורש לבטל מצב זה ולהטיל אחריות שווה של ההורים בדמי המזונות. כך יוצא כי כל הורה משלם עבור הוצאות הילדים כאשר הם עמו. בית המשפט העליון קיבל טיעון זה וקבע את הלכת השוויון בנטל.

 

מה השתנה? הרבה!

בעולם המשפט שנה הוא זמן קצר מאוד והוא חולף כהרף עין. מעטים המקרים בהם מתרחש שינוי מהותי בתקופה שכזו, אולם מתברר כי ההלכה החדשה של בית המשפט העליון יושמה רבות כבר במהלך השנה הזו. כך למשל  בהליך עמ"ש 21269-07-17 של בית המשפט המחוזי בחיפה, שם בני זוג גרושים הנם במשמורת משותפת והתיק מוחזר אל בית המשפט לענייני משפחה, לצורך תיקון דמי המזונות שנקבעו בהתאם להלכה החדשה של שוויון בנטל.

 

דוגמא נוספת היא תלה"מ 55934-03-17 (בית המשפט לענייני משפחה ת"א) שם מדובר היה על מזונות של ילד בן 5, כאשר בית המשפט מבחין בגובה דמי המזונות עד גיל 6 ולאחריו, אז יש להחיל את ההלכה החדשה, במסגרתה יישאו ההורים יחד בתשלום מזונות הילד. בנוסף לדוגמאות אלו, אשר שם מדובר בתיקים עומדים ותלויים, ממש לאחרונה, ניתן פסק דין מהפכני הקובע כי את ההלכה של בית המשפט העליון יש להחיל גם על תיקים סגורים.

 

הפחתת מזונות ילדים בתיקים סגורים

כאשר בית המשפט העליון קבע את ההלכה התקדימית בדבר שוויון בנטל המזונות במשמורת משותפת, הוא לא דן בשאלה האם ישנה תחולה רטרואקטיבית להלכה זו, או שמא זו תהיה תקפה רק לתיקים חדשים ולתיקים אשר התנהלו כבר בבתי המשפט בעת מתן פסק הדין.

 

עד לאחרונה, כל פסקי הדין של בית המשפט לענייני משפחה קבעו כי אין לפתוח תיקי מזונות סגורים וכי הפחתה של דמי מזונות הילדים אפשרית רק בהוכחת שינוי מהותי בנסיבות, כפי שהיה עד כה. ביום 1.7.18, קבע השופט עובד אליאס, מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, קביעה מהפכנית על פיה, ההלכה של בית המשפט העליון בדבר שוויון בין ההורים בנטל המזונות, היא שינוי מהותי בנסיבות ועל כן, מהווה כשלעצמה נימוק לאבות לבקש את הפחתת תשלום דמי המזונות.

 

יצוין כי השופט אליאס מדגיש כי אין להבחין בין תיקי מזונות אשר נסגרו בעקבות הסכם גירושין בין הצדדים אשר כלל הסכמה בדבר דמי המזונות, לבין תיקי מזונות אשר הסתיימו לאחר הליך משפטי במסגרתו בית המשפט הוא זה שקבע מה יהיה גובה התשלום.

 

ביטול מזונות בעקבות תקדים עליון

 

 

משלם מזונות? פנה לייעוץ משפטי

פסק הדין של השופט אליאס, כפי שתואר לעיל, לוקח צעד אחד נוסף וחשוב ביותר בקידום עקרון השוויון בין גברים לנשים בסוגיית מזונות הילדים. קביעתו, כי ניתן להפחית את דמי מזונות הילדים רק על בסיס ההלכה החדשה, ללא חובה בהוכחת שינוי נוסף בנסיבות, יכולה להוות מהפכה של ממש, לא פחות מפסק הדין של בית המשפט העליון. בכוחה לתקן עוול רב שנים של אבות המשלמים כפל מזונות, כאשר זוגות אשר נפרדים כיום ובוחרים במשמורת משותפת, חולקים בחבות הזו. למען הסדר הטוב נציין כי פסק הדין אינו הלכה מחייבת אולם, הוא ללא ספק פותח דלת רחבה לתביעות דומות, אשר יכול מאוד ויסתיימו באותה תוצאה. משכך, אבות הנמצאים במשמורת משותפת ומשלמים מזונות ילדים, טוב יעשו אם יפנו לייעוץ משפטי על מנת לבחון אפשרות להגשת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה להפחתת גובה המזונות.

 

השפעת הלכת בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית (19.7.17) על פסיקת מזונות

 

האם ניתן להסתמך על הלכת בע"מ 919/15, ולטעון כי היא כשלעצמה מהווה שינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת סכום המזונות הפסוק עד כדי ביטולו?

 


בהתאם להלכת בע"מ 919/15 חיוב הורים יהודים לילדים בגילאי 6-15 הוא מדין צדקה. חישוב חלוקת המזונות בין ההורים תקבע על-פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכל המקורות העומדים לרשותם, לרבות רכוש ושכר עבודה, בהתאם לחלוקת המשמורת הפיזית, זמני השהיה עם ההורים  ובשים לב לכלל חלוקת הנטל במשמורת הילדים בהתאם לנסיבות המקרה.

 

שני הורים גרושים המצויים במשמורת משותפת עם חלוקה שווה של זמני השהות ויכולותיהם הכלכליות שוות, יישאו בחלקים שווים בנטל המזונות, כלומר האב לא ישלם מזונות לאם אלא יישא בהוצאות הילדים בחישוב צרכי הילד ובהתאם ליכולתו הכלכלית .

 

מחשבון מזונות מעודכן 2018


האם ניתן להחיל את הלכת בע"מ 919 על מזונות קטינים?

 

הפסיקה לאחרונה הרחיבה וציינה כי ניתן להחיל את הלכת בע"מ 919/15 גם על מזונות קטינים שחיובם מדין צדקה, גם כאשר אין משמורת משותפת, הפרמטרים  שצוינו בבע"מ 919/15 מהווים מבחן לחישוב גובה המזונות להערכה וקביעת צרכי הקטינים:

 

1. מהי חלוקת המשמורת בפועל?

2. מהי היכולת הכלכלית של ההורים זה מול זה.

3. מהן היכולות הכלכליות של ההורים מכל מקור שהוא.(כולל השתכרות פוטנציאלית בבית משפט לענייני משפחה).

 

פסיקה בנושא מזונות קטינים:

 

תמ"ש (נצ') 46640-01-15 ק.ו. נ' ש.ו. (27.12.17)

 

עמ"ש (ת"א) 14612-10-16 פ.ב. נ' א.ב. (20.12.17)

 

תמ"ש (ראשל"צ) 25893-07-14 ל.מ.צ. נ' י.מ. (20.9.17).

 

תלה"מ (ראשל"צ) 17237-01-17 ו.ג. נ' ש.ג. (17.10.17).

 

תלה"מ (ראשל"צ) 7531-05-17  פלונית נ' פלוני (14.11.17).

.

 

האם די בהלכת בע"מ 919/15 כדי להוות שינוי נסיבות מהותי, או דרוש שינוי נסיבות עובדתי נוסף?
           

הגישה כיום בפסיקה, ביחס לקביעת מזונות שנקבעו בהסכם שאושר, כאשר מדובר בתביעה להפחתת מזונות שהוסכמו במסגרת הסכם גירושין כולל, מטעמים של שינוי נסיבות, במרבית הפסיקה הלכת 919/15 לא תשמש כעילה יחידה לשינוי הנסיבות אלא אם יוכח ראשית דבר, שינוי נסיבות עובדתי אשר בית המשפט יסבור כי יש בו להצדיק את שינוי שיעור המזונות, רק אז בית המשפט יוסיף  ויבחן לצורך חישוב המזונות גם את השפעת הלכת בע"מ  919/15 על שיעור המזונות.

 

בחינת שינוי הנסיבות העובדתי לצורך פתיחת הסכם הגירושין תעשה, מצד אחד באופן קפדני פחות, אך, חשוב לזכור כי בית המשפט  מקפיד על דרישת תום ליבו של ההורה המבקש את שינוי הסכמת המזונות. תביעות שיוגשו לשינוי משמורת ממניעים של הפחתת מזונות בלבד יידחו.

פסיקה בנושא הלכת  919/15 כשינוי נסיבות מהותי לפתיחת הסכם גירושין שאושר:

תלה"מ (קריות) 18283-10-17 פלוני נ' אלמונית (1.8.18).

עמ"ש (חי') 62263-10-17 ע.ל. נ' ס.ק. (17.9.18).

תלה"מ (ת"א) 9494-10-17 פלוני ואח' נ' פלונית (14.10.18).

תלה"מ (נצ') 10726-05-18 א.ק. נ' ע.ק. (6.9.18).

 תלה"מ (חי') 13858-12-16 א.ק. נ' א.ק. (3.10.18).

תמ"ש (פ"ת) 4543-03-16 א. נ' ב. (1.7.18).


עו"ד מאיה רוטנברג, המתמחה בדיני משפחה, צברה במהלך הקריירה שלה הישגים משפטיים יוצאי דופן, לרבות הישגה המהפכני בקביעת ההלכה 919/15 של ביהמ"ש העליון בדבר שוויון בנטל המזונות, בתיק זה (919/15) ייצגה עו"ד מאיה רוטנברג את האב לאורך הליך הגירושין עד לניצחון בעליון. לרשותכם חומר קריאה רב בנושא פסק הדין באתר  הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו לבחינת נסיבות המקרה וקבלת חוות דעת מקצועית בדבר הסיכוי להפחתת דמי המזונות.

 

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

..

*
*
טען קובץ

תשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת - האם ההלכה החדשה משנה את המציאות בתיקים סגורים? פסק הדין בבע"מ 919/15, בית המשפט העליון לא נתן סימנים בשאלת תחולתו הרטרוספקטיבית של פסק הדין בשאלה האם עצם שינוי ההלכה במזונות מהווה שינוי נסיבות.

כיום (שנת 2018) כשנה לאחר פסק הדין בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה דעות לכאן ולכאן - בשים לב לאבחנה בין מזונות שנקבעו בפסק דין לבין מזונות ששיעורם נקבע בהסכם בין הצדדים.

דין מזונות שנקבעו בפסק דין אינו כדין מזונות שנקבעו בהסכם ומהווים חלק ממארג של הסכמות וחיובים הדדיים בין הצדדים.

במקרים בהם נקבע שיעור המזונות בהסכם גירושין/ממון כולל, לא יהיה צודק לנתק את ההסכמה לעניין המזונות ולהתערב בה מבלי להפר את האיזון בין כלל ההתחייבויות ההדדיות שהצדדים נטלו על עצמם. שהסכם אשר נחתם מתוך ויתורים הדדיים של בני הזוג טומן בחובו הסתמכות כבדת משקל.

בהקשר למזונות שנקבעו בהסכם:
במקרים אלו יש לדחות שיקול השוויון, הצדק וההחלה למפרע של ההלכה בבע"מ 919/15 בשל משקל של אינטרס ההסתמכות, בהתחשב בכך שמדובר בדרך כלל בחיובים שלובים ובשל הנזקים שעלולים להיגרם לצד האחר ולילדים כתוצאה מההתדיינות.

קביעה זו מתבקשת אף בנסיבות המקרה הקונקרטי בענייננו. ההסכמים בין הצדדים מכילים בתוכם מערכת התחייבויות הדדית על מערכת השיקולים הכלכלית שנפרסה על הצדדים.

במסגרת הסכם המזונות ויתרה האֵם על חלק מחוב המזונות שהיה תלוי ועומד נגד האב, אשר הודה כי שילם לידי האֵם מכוח ההסכם השני. האֵם ויתרה במסגרת ההסכם על יותר ממחצית חוב המזונות. הצדדים התחייבו כי לא יעשה שינוי במוסדות הלימוד של הקטינים והוסכם כי סכום המזונות המופחתים יצבור הפרשי הצמדה מיום הפחתת המזונות בלבד.

לפי ההסכם העבירה האֵם לידי האב זכויות בדירת מגורים משותפת תמורת מחצית התשלום הראשוני ששלמו הצדדים עבור הדירה שאינו מגלם את מחצית שוויה. לא יהיה צודק להתערב בהסכמת הצדדים בהקשר לרכיב המזונות בלבד, המהווה חלק ממארג חיובים הדדים כאמור השזורים ומאוזנים בהסכם.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם על בית המשפט לבחון מזונות שנקבעו בהסכם לאורה של ההלכה החדשה בבע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית– גם במידה ולא הוכח שינוי נסיבות מהותי?  תלה"מ 13858-12-16: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
פוטנציאל השתכרות האם הפחתת מזונות ילדים  במשמורת משותפת  | תמש 30397-12-15 פלונית ואח' נ' פלוני
בהלכה החדשה שנקבעה בבית המשפט העליון (הלכת 919) נקבע כי פסיקת המזונות נעשית באמצעות איזון כולל של הכנסות המשפחה מכלל המקורות. כאשר מדובר בזמני שהות שווים (משמורת משותפת) של הילדים בין הורים גרושים בעת בחינת יכולתם הכלכלית של ההורים, יתחשב בית המשפט הן בגובה הכנסתם בפועל של ההורים, האב והאם, הן בפוטנציאל השתכרותם והן ברכוש.

לטענת האב בסיכומיו, האם עושה כל שביכולתה כדי לא לעבוד. כאשר במשך שנים האם עבדה כשכירה והשתכרה כ- 6,000 ₪ בחודש, ואילו כיום לטענתה היא עובדת יום אחד בלבד בשבוע ואינה עובדת חלק מחודשי השנה. לטענת האב יש לקבוע כי התובעת אינה ממצה את פוטנציאל השתכרותה.

לטענת האב האם התחמקה מהצגת אסמכתאות אודות הכנסותיה, וצירפה דו"חות לא מבוקרים, אשר אין לייחס להם משקל ראייתי כלשהו ויש להתעלם מהם.

בהליך מזונות על שני הצדדים לגלות גילוי מלא של מכלול הכנסותיהם, ללא קשר לנטל ההוכחה. במצב של אי בהירות בנתונים המוצגים בפני בית המשפט, וכאשר הדברים נותרים על פניהם בלתי שלמים ובלתי אמינים- יוצא נפסד מי שלא אמר אמת וערער את האמון בגרסתו.

כאשר צד בוחר להעלים נתונים בנוגע להכנסותיו, ואינו פורס את מלוא המידע הדרוש בפני בית המשפט, כך שבסופו של יום נותרת בפני בית המשפט תמונה חסרה וחלקית, שרבים בה הנעלמים וסימני השאלה ורב בה הנסתר על הגלוי, מונע הדבר מבית המשפט הסקת מסקנות אמתיות ונכונות בדבר מצבו הכלכלי. ברי, כי על צד זה לשאת בתוצאות התנהלותו, פן יצא הוא נשכר מחטאיו.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פוטנציאל השתכרות האם הפחתת מזונות ילדים  במשמורת משותפת  | תמש 30397-12-15 פלונית ואח' נ' פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד