En

צור קשר

checked

איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג בעת גירושין. לפי הוראות חוק יחסי ממון בהיעדר הסדר מוסכם בין בני הזוג הסכם ממון יתחלק הרכוש בין הצדדים באופן שווה.

 

במאמר זה נסביר מהו הסדר איזון משאבים וכיצד הוא נעשה הלכה למעשה. מה בינו לבין חזקת השיתוף והאם בני הזוג יכולים לבחור הסדר אחר של חלוקת הרכוש?

 

מהו הסדר איזון משאבים?
חלק מרכזי מהליך הגירושין הוא חלוקת הרכוש בין בני הזוג, כאשר הכלל הוא כי הרכוש יחולק ביניהם שווה בשווה.

 

הסדר זה חל על זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974 וזוגות שנישאו לפני מועד זה, תחול עליהם חזקת השיתוף, עליה נרחיב בהמשך.

 

על פי כלל איזון המשאבים, כל הנכסים אשר נצברו מתחילת הנישואין ועד למועד סיומה של מערכת היחסים (מועד הקרע) יתחלקו בין הצדדים באופן שווה.

 

כלומר, מכאן אנו למדים כי נכסים שנרכשו לפני הנישואין אינם נכללים, בהסדר זה. כמו כן, נקבע בחוק כי מתנות וירושות שניתנו למי מבני הזוג באופן אישי, לא יכללו גם הם וישובו לבעלותם האישית של הצד שקיבל אותם.

 

עם זאת, אם אחד מהצדדים יוכל להוכיח כוונת שיתוף בנכס מסוים, תחול עליו חזקת השיתוף והוא ייכלל גם הוא בחלוקת הרכוש בין בני הזוג.

 

הערכת שווי לנכסים
הלכה למעשה, איזון משאבים מתחלק לשני חלקים:

 

האחד, ביצוע הערכת שווי של הנכסים ולצורך כך יש להסתייע בדרך כלל באקטואר ו/או רואה חשבון. ככל ולבני הזוג יש חובות, אלו ינוכו משווי הנכסים.

 

השלב השני הוא בדיקה האם השווי של הנכסים של צד אחד עולה על זה של הצד השני. אם התשובה לכך היא בחיוב, יש לבצע תשלום איזון.

 

כלומר, בן או בת הזוג ששווי הנכסים שלהם גבוה יותר ישלם את ההפרש לצד השני, אם בנכס עצמו ואם בכסף. כך מתקיים למעשה איזון המשאבים: חלוקה שווה בין בני הזוג של הנכסים, בעין או בשווי.

 

כאמור מעלה, בחלוקת הרכוש יכללו רק נכסים שהצטברו לאחר תחילת הקשר ועד למועד הקרע. זאת למעט מצב שבו הוכחה כוונת שיתוף בנכס ואז תחול עליו חזקת השיתוף.

 

מהי חזקת השיתוף? נסביר להלן.

 

חזקת השיתוף
על זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 וכן על ידועים בציבור, יחול הסדר הנקרא חזקת השיתוף. בשונה מהסדר איזון המשאבים, הקובע כי רק נכסים משותפים יכללו בחלוקת הרכוש בעת פרידה, חזקת השיתוף קובעת כי כל הנכסים שבבעלות בני הזוג הם נכסים משותפים והיא אינה מכירה במונח נכס אישי.

 

חזקת השיתוף חלה אפוא בשני מצבים שונים:

 

 • הראשון, על ידועים בציבור ועל זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 על כלל נכסיהם.

 • השני, על זוגות שנישאו לאחר תאריך זה, אולם אך ורק על נכס ספציפי שבו הוכחה כוונת שיתוף.

 

מדוע? משום שכאמור, הסדר איזון משאבים מפריד בין רכוש משותף לבין רכוש אישי והאחרון ייכלל בחלוקת הרכוש, רק אם הוכחה בו כוונת שיתוף.

 

אפשר לבחור אחרת
הסדר איזון משאבים וכן חזקת השיתוף הם הכללים, אך הם מהווים למעשה את ברירת המחדל. כלומר, בני הזוג רשאים לקבוע הסדר אחר של חלוקת רכוש וכך למנוע את תחולתם.

 

כך למשל, באמצעות עריכת ⇐הסכם ממון, בו קובעים בני הזוג, מבעוד מועד, כיצד יחולק ביניהם הרכוש במקרה של פרידה.

 

כמו כן, גם כאשר התקבלה החלטה על גירושין, יכולים בני הזוג לחתום על הסכם חלוקת רכוש ובו לקבוע על פי העדפותיהם האישיות את אופן חלוקת הרכוש.

 

דרך שלישית שבה ניתן למנוע את תחולתם של ההסדרים שבחוק, היא באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, אשר רשאים לסטות מהכלל של איזון משאבים או חזקת השיתוף, בהתאם לנסיבות המקרה.

 

הזכות לאיזון משאבים

מעצם טבעה, הזכות לאיזון משאבים קיימת כזכות הדדית המוקנית לכל אחד מבני הזוג ביחס לבן זוגו.

 

זכות זו טומנת בחובה גם חובה הדדית, המוטלת על כל אחד מבני הזוג - לממש את זכותו של בן זוגו לאיזון המשאבים.

 

כחלק ממימוש הזכות, מתבקש הליך איתורם וחשיפתם של כלל נכסי בני הזוג, אשר הנו הליך המהווה גורם עיקרי, חיוני והכרחי להגשמת ולביצוע כוונתו ותכליתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

הליך איזון משאבים הוא נגזרת של חוק יחסי ממון בין בני זוג, הקובע הסדר שוויוני של חלוקת רכוש בין בני הזוג אשר חובת הגילוי ההדדית מובנית בו, והן על יחסי האמון והקרבה של מערכת היחסים הייחודית בין בני זוג.

 

חובת הנאמנות בין בני הזוג

במהלך חייהם המשותפים, בני הזוג הם שליחים האחד של השני ומתוקף כך, חבים הם בחובות נאמנות האחד כלפי השני. מערכות יחסים הן שונות ממקרה אחד למשנהו, כל אחד מבני הזוג מופקד על היבטים מסוימים בניהול הבית והמשפחה, לכל אחד ידע ונסיון בעניינים שבאחריותו, אך פועלים כשותפים לתא משפחתי אחד.

 

על בני הזוג מוטלות חובות מוגברות בכל הנוגע לבני זוגם, וזה כולל גם את חובת הגילוי בחייהם המשותפים ובמסגרת הליך איזון המשאבים, נוכח ההסדר השוויוני הקבוע בחוק.

 

תביעה למתן חשבונות

מצב דומה מתקיים בכל הנוגע לתביעה מתן חשבונות אשר ניתן לראות את הליך איתור וזיהוי נכסי האיזון כמקרה ספציפי שלה.

 

התנאים לפסיקת צו למתן חשבונות דורשים את קיומם של שני תנאים:

 • על המבקש/ת צו למתן חשבונות להראות קיומה של מערכת יחסים מיוחדת עם הנתבע המצדיקה מתן חשבונות.

 • הצד המבקש נדרש להוכיח כי מתקיימת לו הזכות לתבוע את הכספים שלגביהם הוא מבקש לקבל חשבונות.

 בפסיקה הוכרה הזכות לקבל גילוי חשבונות כאשר בין הצדדים שררו יחסים של שליחות, הרשאה שותפות או נאמנות, אך רשימה זו אינה סגורה.

 

 נושאים נוספים:

 • איזון משאבים פנסיה
 • אקטואר איזון משאבים
 • נכסי קריירה איזון משאבים
 • איזון משאבים ידועים בציבור
 • הסדר איזון משאבים חוק
 • איזון משאבים פירוש
 • איזון משאבים חובות
 • כספי ירושה איזון משאבים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד