En

צור קשר

checked

חלוקת זמני שהות

חלוקת זמני שהות והלינה בין הורים גרושים נחשב לאחד מהנושאים המורכבים והחשובים החשובים שיש להסדיר בהסכם גירושין.

 

במדריך זה נסקור את זמני השהות המקובלים, זכויות אב גרוש בקשר עם ילדיו, זכויותיה של האם בהסדרת זמני השהות בגירושין, נסביר מהי משמורת מלאה, משמורת אב, העברת משמורת מהורה להורה.

 

לשימושכם דוגמא מומלצת לטבלת חלוקת זמני שהות מקובלים, טבלת הסדרי ראיה בחגים, מהי משמורת משותפת, האם ניתן למנוע משמורת משותפת, מהו הורה משמורן, מהי חזקת הגיל הרך, השפעת מרחק המגורים של ההורים.

 

משמורת ילדים וזמני שהות
עם החלטתם להיפרד, נדרשים בני הזוג לסוגיית משמורת הילדים, בעבר נעשה שימוש במונח הסדרי ראיה, כאשר כיום המונח הרלוונטי הוא קביעת זמני שהות או חלוקת הזמן ההורי. מונח זה קיבל משנה תוקף בעקבות
בע"מ 919/15 בו לקחה חלק משמעותי עורכת הדין מאיה רוטנברג. פסק הדין של בית המשפט העליון היה מהפכני מאוד וקבע שוויון בחובת המזונות בין ההורים החל מגיל 6.

 

 

הסדרת משמורת וזמני השהות (הסדרי ראיה) - לצורך כך נעשה מעבר ממונח של משמורת למונח של זמני שהות המחושבים באחוזים. באופן הזה, משלם כל הורה את דמי המזונות בהתאם לזמן המדויק שהילדים נמצאים בחזקתו. עם זאת, עדיין נהוג לקטלג את הסדרי המשמורת לשני סוגים: משמורת מלאה, בה הורה אחד שוהה עם הילדים רוב הזמן ולהורה השני נקבעים הסדרי ראייה, או משמורת משותפת, בה זמני השהות של ההורים עם הילדים שווים או דומים. להרחבה בנושא: משמורת משותפת חלוקת ימים.

 

הסדרי ראייה ילדים

 

 

 

 

 

 

 

עקרון טובת הילד
כפי שנסביר להלן, משמורת ילדים חלוקת זמני שהות של הורה לא-משמורן עם ילדיו (הסדרי ראייה) תיקבע על ידי בני הזוג בעצמם בהסכמה או על ידי בית המשפט לענייני משפחה/בית הדין הרבני במסגרת תביעת משמורת.

 

בבואה של הערכאה המשפטית להחליט בסוגיית משמורת, הסדרי השהות/ הסדרי ראיה  מה שעומד לנגד עיניה הוא טובת הילד. אמנם, לרצון ההורים יש כמובן משקל רב, אך הוא איננו בלעדי ומה שנבחן לעומקו הוא המסוגלות ההורית של כל אחד מן הצדדים וטיב הקשר שלהם עם הילד.

 

 כך גם חשוב כי יעשו בני הזוג, בעודם מנסים לגבש ביניהם הסכם משמורת. עליהם לזכור כי פרידתם גם כך טלטלה מאוד את הילדים ועתה עליהם לעשות מה שנכון עבורם, לבחור בהסדר אשר יאפשר להם חיי שגרה יציבים ובריאים.

 

חלוקת זמני שהות בין ההורים בהסכמה או בבית המשפט
בדומה לכל הסוגיות העומדות על הפרק בעת גירושין, גם בנושא הסדרת זמני השהות, יכולים בני הזוג להחליט בהסכמה על הדברים או להותיר את העניין להכרעתו של בית המשפט. מטבע הדברים, דרך המלך היא גיבוש הסכמות, כך שבני הזוג יחסכו מעצמם מאבק משפטי יקר וארוך, אשר עלול במידה רבה גם להסלים את יחסיהם, דבר המשפיע עד מאוד כמובן על רווחת הילדים.

 

דוגמא להסדרת חלוקת זמני השהייה של הקטינים אצל ההורים

  • בניסוח ⇐הסכם גירושין ניתן להסדיר את הסדרי השהות בוריאציות שונות, לדוגמא:

 

ההורים יסכמו ביניהם את זמני השהייה של הקטינים אצל כל אחד מההורים עפ"י הסכמותיהם, תוך התחשבות בשעות העבודה של ההורים, צורכי הקטינים וטובתם.

 

במקרה של מחלוקת יונהגו זמני השהייה של הקטינים עם ההורים - כדלקמן:

 

באמצע שבוע: האב יאסוף את הקטינים ישירות מהמוסדות החינוכיים בהם מתחנכים הקטינים בכל יום שלישי ורביעי (כולל לינה) ו/או מבית האם לפי העניין, וכן חמישי לסירוגין (בהתאם לסעיף 24 ג' מטה), וישיבם למחרת ישירות למוסדות בהם מתחנכים הקטינים.

 

בכל סופ"ש שני לסירוגין: האב יאסוף את הקטינים החל מיום שישי ישירות מהמוסדות החינוכיים בהם מתחנכים הקטינים עם סיום לימודיהם (ו/או מבית האם לפי העניין), וישיבם ביום א' ישירות למוסד החינוכי.

 

בסופ"ש בו הקטינים ישהו במחיצת האב אזי ביום חמישי יהיו אצל האם וחוזר חלילה.

 

דוגמא לטבלת חלוקת זמני השהייה

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

אם

אם

אב

אב

אב

אם

אם

אם

אם

אב

אב

אם

אב

אב

 

ההסדרים והחובות שחלים על האב יחולו על האם בימים שהילדים במשמורתה.

 

כל הורה יהיה אחראי לפעילות השוטפת של הקטינים בעת שהותם אצלו לרבות אך לא רק ציוד אישי, ציוד למוסדות החינוך, ספרי לימוד, הכנת שיעורי בית, עבודות, הכנה למבחנים, חוגים, ימי הולדת, פעילות חברתית, ביקורי רופא וטיפולים רפואיים וכיוצ"ב.

.

 

הסדרת זמני שהות ומשמורת ילדים בגישור

נזכיר כי החל מיולי 2016, חלה ממילא חובת גישור על בני זוג המבקשים להיפרד. במסגרתה הם מחויבים לתת הזדמנות לגירושין בהסכמה, טרם יוכלו לפנות לערכאות. על כן, טוב יעשו בני הזוג אם יתנו צ'אנס אמיתי להידברות, יקשיבו להעדפות ולנימוקים של הצד השני ויקבלו בסופו של יום את ההחלטה הנכונה בחלוקת זמני השהות עם הילדים.

 

שינוי חלוקת זמני שהות
בין אם בני הזוג חתמו על הסכם משמורת ובין אם בית המשפט הכריע בדבר ההסדר, ישנה תמיד אפשרות לשנות את חלוקת זמני השהות שנקבעו. ככל ומדובר על משמורת מלאה, ניתן להרחיב או לצמצם את הסדרי הראייה של ההורה האחר. כמו כן, ניתן להעביר את המשמורת מהורה אחד לאחר או לקבוע משמורת משותפת ולהפך.

 

כמובן כי שינוי בזמני השהות לא ייעשה בנקל, אלא רק כאשר שוכנע בית המשפט כי חל שינוי מהותי בנסיבות המצריך שינוי זה לטובת הילדים. שינוי זה יכול להיעשות גם בהסכמת הצדדים ורק כאשר אין הסכמה ביניהם, בני הזוג יידרשו לפנות לבית המשפט אשר יכריע ביניהם.

 

לשינוי הסדר המשמורת וזמני השהות חשוב לומר תהיה גם השלכה על גובה  דמי המזונות, בשל השוויון בנטל, הקובע כי החל מגיל 6 נושאים ההורים יחד בחובת המזונות, בהתאם לזמני השהות שנקבעו לכל אחד מהם ובהתאם ליחס הכנסותיהם.

 

גירושין עם ילדים: יש לומר זמני שהות או הסדרי שהות ולא עוד הסדרי ראיה.

 

מהם הסדרי ראיה?

המונח "הסדרי ראיה", מונח שהיה בעבר בשימוש לחלוקת הימים בהם האב שוהה עם ילדיו לאחר פרידה. כיום הביטוי הנכון להסדרי הראיה - "זמני שהות" חלוקת זמני שהות ולינה של הילדים בקרב הורים גרושים.

 

חלוקת זמני שהות בין ההורים לפני גירושין

בהליכי גירושין, כאשר הילדים עוברים למשמורת מלאה של האם, נהוג לקבוע הסדרי ראיה לאב (הביטוי עדיין בשימוש בחלק ממוסדות המדינה ובתי הדין הרבניים ולכן אנו מפרשים אותו עבור הורים מתגרשים שנתקלים בביטוי) שוב, יודגש כי הביטוי הנכון לומר "זמני שהות" שמשמעו חלוקת זמני השהות של הילד אצל ועם כל אחד מהוריו. 

 

מאמר זה מהווה מדריך משפטי להורים מתגרשים שפוגשים בביטוי הסדרי ראיה ובמסגרתו נסביר את חשיבותם, כיצד הם נקבעים ואלו סוגים של הסדרי ראיה ילדים קיימים ומה קורה בעת הפרת הסדרי ראיה. כמו כן, נעמוד על סוגיות אחרות חשובות כגון מעבר מגורים ונסיעות לחו"ל. 

 

חשיבות חלוקת זמני שהות (לשעבר "הסדרי ראיה") ולינה בקרב הורים גרושים

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש ויש להם ילדים משותפים, הנושא הראשון בחשיבותו אשר צריך לעמוד לנגד עיניהם הוא שמירה על טובת הילדים. זו דורשת קודם כל, את המשך קיומו של קשר חם ורציף של הילדים עם שני הוריהם על אף הפרידה.

 

במקרה של משמורת מלאה לאם, נקבעים לאב הסדרי ראיה, אשר הנם המועדים בהם יפגוש את ילדיו. מפגשים אלו הם אשר מאפשרים את המשכו של הקשר החם בין האב לילדים ומכאן חשיבותם היות שאי קיומם באופן סדיר עלול ליצור אצל הילדים תחושה של נטישה, פגיעה בביטחון העצמי וכיו"ב.

 

כפי שמיד נראה, ישנם שני סוגים עיקריים של הסדרי ראיה, כאשר אלו צריכים להתאים לגילאי הילדים ולמידת קרבתם לאב. משנקבעו, על שני ההורים להקפיד לקיימם כסדרם על מנת לשמור על רווחת הילדים והתפתחותם התקינה. הפרת הסדרי ראיה, מצד מי מההורים יכולה להביא להטלת סנקציות שונות ועל כך נפרט בהמשך.

 

כיצד נקבעים הסדרי זמני שהות ולינה בקרב הורים גרושים?

הסדרי הראיה נקבעים באחת משתי דרכים: האחת היא במסגרת הסכם גירושין, אז מגיעים בני הזוג להסכמה הדדית באשר למועדי המפגשים של האב עם הילדים. על מנת שלהסכם יהיה תוקף משפטי מחייב, על הצדדים להגישו לאישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני וככלל, ההסכם יאושר ויקבל תוקף של פסק דין.

 

זמני שהות ולינה עם ילדים לאחר גירושין, זכות או חובה?

הערכאה המשפטית תתערב בהסכמת בני הזוג לעניין זה רק במקרים חריגים מאוד, היכן שסברה כי הסדרי הראיה שנקבעו אינם לטובת הילד. האפשרות השנייה לקביעת הסדרי ראיה היא על ידי הערכאה המשפטית עצמה במסגרת תביעת משמורת שהוגשה על ידי ההורים בהעדר הסכמה ביניהם. אז, רשאי בית המשפט למנות פקידת סעד אשר תבחן את המקרה ותגיש תסקיר ובו המלצתה לעניין הסדרי הראיה המתאימים. לרוב, בית המשפט יקבל את ההמלצה ויפסוק על פיה אך יודגש כי הוא אינו מחויב לעשות כן. למותר לציין כי החלופה העדיפה היא קביעת הסדרי ראיה בהסכמה, כפי שיוסבר להלן.

 

קביעת זמני שהות ולינה בהסכם גירושין

כאמור מעלה, אחת הדרכים לקבוע את הסדרי הראיה היא במסגרת הסכם גירושין. זוהי האלטרנטיבה הטובה יותר היות שבני הזוג מקבלים את ההחלטה במשותף ובהסכמה ואינם מותירים את ההכרעה לבית המשפט. במסגרת ההסכם, יקבעו הצדדים את מועדי הביקורים, כאשר יש להקפיד על ניסוח ופירוט ברור שלא יותיר מקום למחלוקת בין ההורים בעתיד. מלבד קביעת הסדרי הראיה בזמן שגרה, יש להתייחס בהסכם גם לחופשות ולחגים, כאשר נהוג לקבוע החלפה בין החגים בכל שנה. קרי, שנה אחת יבלו הילדים בפסח עם האם ושנה אחת עם האב לסירוגין.

 

בנוסף לזאת, הסכם המשמורת הכולל יתייחס גם לסוגיית מעבר מקום מגורים ונסיעות לחו"ל, כפי שנפרט בהמשך. נציין כי לפני חתימה על ההסכם, על הצדדים להיות בטוחים כי הנקבע בו מתאים ומקובל עליהם. זאת מן הטעם כי לאחר שאושר על ידי ערכאה משפטית וקיבל תוקף של פסק דין, לא ניתן יהיה לשנות את המועדים של הסדרי הראיה, אלא במקרה של שינוי מהותי בנסיבות אשר מצדיק את שינוי שגרת הילדים.

 

זמני שהות ולינה מקובלים ומורחבים

ישנם שני סוגים עיקריים של הסדרי ראיה: רגילים ומורחבים. הסדרי ראיה רגילים כוללים בדרך כלל שני מפגשים במהלך ימי השבוע משעות אחה"צ ועד הערב ללא לינה וכל סוף שבוע שני, בו לנים הילדים את ליל שישי אצל האב. היקף מפגשים זה רלוונטי בדרך כלל לילדים קטנים יחסית עד גיל שלוש לערך. לאחר מכן, כאשר הילדים גדולים יותר, מקובל לקבוע הסדרי ראיה מורחבים הכוללים לינה במפגשי אמצע השבוע. כמו כן ישנה אפשרות להרחיב עוד יותר את הסדרי הראיה עד למצב של חלוקה כמעט שוויונית המתקרבת אף למשמורת משותפת. הכל בהתאם לטיב הקשר בין האב לילדים, למסוגלות ההורית, ליכולת הכלכלית וכיו"ב. זהו המקום לציין כי להיקפם של הסדרי הראיה משמעות ישירה לגובה המזונות, משום שכיום שיעור דמי המזונות נקבע באופן מדויק על פי חלוקת זמני השהות באחוזים.

 

שינוי מקום מגורים

נקודה חשובה מאוד בכל הנוגע לסוגיית משמורת הילדים היא מעבר מקום מגורים. לא אחת קורה שאחד ההורים מעוניין לעבור לעיר אחרת בארץ או להגר לחו"ל. מטבע הדברים, לרוב ההורה השני מתנגד למהלך זה והצדדים מוצאים את עצמם בבית המשפט. על כן, כאשר בני הזוג חותמים על הסכם גירושין, כדאי להסדיר נושא זה מראש ולמנוע מאבק משפטי. כך למשל ניתן לקבוע רדיוס גאוגרפי במסגרתו תוכל האם לעבור דירה וכך לא להוביל למצב שבו הסדרי הראיה הם בלתי ישימים.

 

זמני שהות ולינה כשההורים בחו"ל: גירושין ורילוקיישן

בכל הנוגע להגירה או רילוקיישן, זהו מצב מורכב יותר אשר קשה לצפות אותו מראש או להסכים לגביו במועד הגירושין ועל כן לרוב, יגיעו הצדדים אל בית המשפט. כאשר זה יידרש להחליט, ייקח בחשבון את הסיבות להגירה, המסוגלות ההורית של הצד המבקש להגר, האפשרות לשימור הקשר עם ההורה השני, סיכויי הילדים להיקלט במדינה החדשה, עמדת הילדים אם הם בוגרים דיים ועוד.

 

נסיעות לחו"ל

חלק מהדיון על הסדרי ראיה מחייב גם התייחסות לנושא של נסיעות לחו"ל, אם לצורך חופשה שרוצה אחד ההורים לקחת את הילדים ואם לצורך ביקור בני משפחה, למשל המתגוררים במדינה אחרת.

 

בדומה לנושאים האחרים אליהם התייחסנו, גם כאן כדאי להסדיר את הסוגיה במסגרת הסכם הגירושין כאשר נהוג להחליט על אחת מבין שתי אופציות:

 

האחת, כי כל יציאה מישראל מחויבת בהסכמה מראש ובכתב של שני ההורים.

 

השנייה, כי לכל הורה תינתן הזכות לקחת את הילדים לחו"ל לתקופה מסוימת ומוגבלת שתיקבע מראש וזאת ללא חובה בקבלת אישורו של ההורה השני.

 

במקרה שבו החליטו ההורים על כך כי כל נסיעה תהיה כפופה לאישור ההורה השני, ניתן להוציא בהסכמה צו עיכוב יציאה מן הארץ של הילדים, אשר ניתן יהיה לבטלו בהסכמה לפני כל נסיעה לחו"ל. הדבר אינו כרוך בפרוצדורה מורכבת ויעניק לצדדים תחושת ביטחון כי גם אם ייקלעו לסכסוך כלשהו, אין חשש לחטיפת הילדים על ידי הצד השני.

 

הפרת הסדר זמני שהות שנקבעו

כאמור בפתח הדברים, הסדרי ראיה הם אלו המאפשרים לאב לקיים קשר יציב ועקבי עם ילדיו, למרות הגירושין. הדבר נחוץ מאוד לרווחתם של הילדים ותחושת היציבות לה הם זקוקים להתפתחות תקינה. משכך, הפרת הסדרי הראיה, אם מצד האם ואם מצד האב, מזיקה לילדים ויש לעשות כל שניתן כדי להימנע ממנה.

 

למרבה הצער, ישנם מקרים רבים בהם האם מסכלת את הסדרי הראיה מתוך רצון לפגוע באב בשל פגיעתה מהגירושין ולצדם, מקרים אחרים בהם האב הוא זה אשר אינו מקפיד לקיים את הסדרי הראיה כפי שנקבעו.

 

כאשר מדובר בתופעה חוזרת, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה אשר מטיל סנקציות על ההורה המפר את הסדרי הראיה. כאשר זוהי האם, יכול האב לפנות לבית המשפט בבקשה להטיל על האם קנס כספי, אותו תידרש לשלם בגין כל מפגש שתסכל.

 

במצב שבו האב אינו מקיים את הסדרי הראיה, יכולה האם לפנות לבית המשפט ולבקש לצמצם את הסדרי הראיה. כמו כן, תוכל לבקש להורות לאב לשלם לה פיצוי כספי עקב הפרת הסדרי הראיה, למשל, אם נדרשה להפסיד שעות עבודה עקב כך כי הילדים שהו עמה שעה שהיו אמורים להיות עם אביהם. 

 

עומדים בפני פרידה ויש לכם ילדים משותפים? חלוקת זמני השהות היא בוודאי בראש מעיינכם. עורכת הדין מאיה רוטנברג, מומחית בדיני משפחה, בעלת עשרות שנות ניסיון, תסייע לכם לגבש הסכם משמורת שיהיה נכון לכם ולילדם.

 

פניה לעו"ד גירושין:  עורך דין הסדרי ראייה

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 ..

*
*

..

 

 

 

נושאים נוספים בתחום הסדרי שהות:

 

הסדרי ראיה משמורת משותפת

 

חלוקת זמני שהות

 

לינה אצל האב מאיזה גיל

 

משמורת משותפת חלוקת ימים והסדרי ראיה מומלצים

 

הסדרי ראיה- חוק

 

הסדרי ראיה ומזונות

 

הסדרי ראיה כשהילד חולה

 

גרוש שלא עומד בהסדרי ראיה

 

הסדרי ראיה בפסח

 

הסדרי ראיה לילדים גדולים

 

חוק אכיפת הסדרי ראיה

 

שינוי הסדרי ראיה לאחר הגט

 

מהי חלוקת ימים במשמורת משותפת?
העיקרון של משמורת המשותפת היא שניתן לקיים הורות משותפת לטובת הילד גם לאחר הגירושין. הגישה הנכונה והמומלצת היא שכל הורה צריך להיות בקשר הורי רציף הסדר של ראית הילדים באופן סדיר עם ילדו גם לאחר יום הגירושין. המשמעות של קביעת משמורת משותפת ע"י בית המשפט כי שני ההורים יגדלו את הילדים באופן שווה, כלומר האב והאם יהיו ההורים המשמורנים על הילד וחלוקת הימים תהיה שווה.

 

מדוע חשוב לשים דגש על חלוקת הימים במשמורת המשותפת?
בני הזוג נשארים הורי הילדים גן לאחר הגירושין ואחראים לגידולם ולכן  צריכים להתחשב האחד בשני לטובת ילדיהם, המצב הרצוי הוא שחלוקת הימים במשמורת המשותפת בין ההורים תהיה הוגנת ככל אפשר. חשוב כי גם “ההורה המשמורן” ידע כי שני ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים על ילדם, ויכבד את חלוקת זמני השהות שנקבעה בהסדק המשמורת משותפת.

משמורת משותפת מרחק מגורים

 

זמני שהות ולינה

 

הפרת הסדרי ראייה

 

הסדרי ראיה לתינוק בן חצי שנה

 

חלוקת זמני שהות

 

הסדרי שהות

 

הסדרי ראיה משמורת משותפת

 

הסדרי ראיה ומזונות

 

הסדרי ראיה לתינוק בן חצי שנה

 

הסדרי ראיה לפני גירושין

דרג את הכתבהדירוג כתבה הפרת זמני שהות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
מה ההבדל בין זמני שהות שווים לשוויון באחריות ההוריתקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה זמני שהות שווים אינם בהכרח משמורת משותפת: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע החלטה על קביעת הסדרי שהייה זמניים
שם הליך: רמ"ש 27434-12-19
מספר תיק: 27434-12-19
סוג ההליך: ערעור משפחה
שופט/ראש הרכב: השופט שאול שוחט
ערכאה: ערעור בתי המשפט המחוזיים
מחוז: מחוז תל-אביב
מועד החלטה: 24.12.2019
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה עיכוב ביצוע החלטה על קביעת הסדרי שהייה זמניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
פס"ד בערעור בעניין תביעת המערערים, סב וסבתא, לקביעת הסדרי ראיה
שם הליך: עמ"ש 13967-09-19 ז' ואח' נ' ז' ואח'
מספר תיק: 13967-09-19
סוג ההליך: משפחה (ערעור משפחה - עמ"ש)
שופט/ראש הרכב: השופט שאול שוחט
ערכאה: ערעור בית המשפט המחוזיי
מחוז: מחוז תל-אביב
מועד החלטה: 9.1.2020קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד בנושא  קביעת הסדרי ראיה של  סב וסבתא: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד