הסדרי ראיה, הסדרי ראייה ילדים, הסדרי ראייה מקובלים

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

הסדרי ראיה

הסדרי ראייה ילדים

 

מהם הסדרי ראיה?

בעת גירושין, כאשר הילדים עוברים למשמורת מלאה של האם, יש לקבוע הסדרי ראיה לאב. מאמר זה מהווה מדריך משפטי להסדרי ראיה ובמסגרתו נסביר את חשיבותם, כיצד הם נקבעים ואלו סוגים של הסדרי ראיה ילדים קיימים ומה קורה בעת הפרת הסדרי ראיה. כמו כן, נעמוד על סוגיות אחרות חשובות כגון מעבר מגורים ונסיעות לחו"ל. 

 

חשיבותם של הסדרי ראיה

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש ויש להם ילדים משותפים, הנושא הראשון בחשיבותו אשר צריך לעמוד לנגד עיניהם הוא שמירה על טובת הילדים. זו דורשת קודם כל, את המשך קיומו של קשר חם ורציף של הילדים עם שני הוריהם על אף הפרידה.

 

במקרה של משמורת מלאה לאם, נקבעים לאב הסדרי ראיה, אשר הנם המועדים בהם יפגוש את ילדיו. מפגשים אלו הם אשר מאפשרים את המשכו של הקשר החם בין האב לילדים ומכאן חשיבותם היות שאי קיומם באופן סדיר עלול ליצור אצל הילדים תחושה של נטישה, פגיעה בביטחון העצמי וכיו"ב. כפי שמיד נראה, ישנם שני סוגים עיקריים של הסדרי ראיה, כאשר אלו צריכים להתאים לגילאי הילדים ולמידת קרבתם לאב. משנקבעו, על שני ההורים להקפיד לקיימם כסדרם על מנת לשמור על רווחת הילדים והתפתחותם התקינה. הפרת הסדרי ראיה, מצד מי מההורים יכולה להביא להטלת סנקציות שונות ועל כך נפרט בהמשך.

 

כיצד נקבעים הסדרי ראיה?

הסדרי הראיה נקבעים באחת משתי דרכים: האחת היא במסגרת הסכם גירושין, אז מגיעים בני הזוג להסכמה הדדית באשר למועדי המפגשים של האב עם הילדים. על מנת שלהסכם יהיה תוקף משפטי מחייב, על הצדדים להגישו לאישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני וככלל, ההסכם יאושר ויקבל תוקף של פסק דין. הערכאה המשפטית תתערב בהסכמת בני הזוג לעניין זה רק במקרים חריגים מאוד, היכן שסברה כי הסדרי הראיה שנקבעו אינם לטובת הילד. האפשרות השנייה לקביעת הסדרי ראיה היא על ידי הערכאה המשפטית עצמה במסגרת תביעת משמורת שהוגשה על ידי ההורים בהעדר הסכמה ביניהם. אז, רשאי בית המשפט למנות פקידת סעד אשר תבחן את המקרה ותגיש תסקיר ובו המלצתה לעניין הסדרי הראיה המתאימים. לרוב, בית המשפט יקבל את ההמלצה ויפסוק על פיה אך יודגש כי הוא אינו מחויב לעשות כן. למותר לציין כי החלופה העדיפה היא קביעת הסדרי ראיה בהסכמה, כפי שיוסבר להלן.

 

קביעת הסדרי ראיה בהסכם גירושין

כאמור מעלה, אחת הדרכים לקבוע את הסדרי הראיה היא במסגרת הסכם גירושין. זוהי האלטרנטיבה הטובה יותר היות שבני הזוג מקבלים את ההחלטה במשותף ובהסכמה ואינם מותירים את ההכרעה לבית המשפט. במסגרת ההסכם, יקבעו הצדדים את מועדי הביקורים, כאשר יש להקפיד על ניסוח ופירוט ברור שלא יותיר מקום למחלוקת בין ההורים בעתיד. מלבד קביעת הסדרי הראיה בזמן שגרה, יש להתייחס בהסכם גם לחופשות ולחגים, כאשר נהוג לקבוע החלפה בין החגים בכל שנה. קרי, שנה אחת יבלו הילדים בפסח עם האם ושנה אחת עם האב לסירוגין.

 

בנוסף לזאת, הסכם המשמורת הכולל יתייחס גם לסוגיית מעבר מקום מגורים ונסיעות לחו"ל, כפי שנפרט בהמשך. נציין כי לפני חתימה על ההסכם, על הצדדים להיות בטוחים כי הנקבע בו מתאים ומקובל עליהם. זאת מן הטעם כי לאחר שאושר על ידי ערכאה משפטית וקיבל תוקף של פסק דין, לא ניתן יהיה לשנות את המועדים של הסדרי הראיה, אלא במקרה של שינוי מהותי בנסיבות אשר מצדיק את שינוי שגרת הילדים.

 

הסדרי ראייה מקובלים ומורחבים

ישנם שני סוגים עיקריים של הסדרי ראיה: רגילים ומורחבים. הסדרי ראיה רגילים כוללים בדרך כלל שני מפגשים במהלך ימי השבוע משעות אחה"צ ועד הערב ללא לינה וכל סוף שבוע שני, בו לנים הילדים את ליל שישי אצל האב. היקף מפגשים זה רלוונטי בדרך כלל לילדים קטנים יחסית עד גיל שלוש לערך. לאחר מכן, כאשר הילדים גדולים יותר, מקובל לקבוע הסדרי ראיה מורחבים הכוללים לינה במפגשי אמצע השבוע. כמו כן ישנה אפשרות להרחיב עוד יותר את הסדרי הראיה עד למצב של חלוקה כמעט שוויונית המתקרבת אף למשמורת משותפת. הכל בהתאם לטיב הקשר בין האב לילדים, למסוגלות ההורית, ליכולת הכלכלית וכיו"ב. זהו המקום לציין כי להיקפם של הסדרי הראיה משמעות ישירה לגובה המזונות, משום שכיום שיעור דמי המזונות נקבע באופן מדויק על פי חלוקת זמני השהות באחוזים.

 

שינוי מקום מגורים

נקודה חשובה מאוד בכל הנוגע לסוגיית משמורת הילדים היא מעבר מקום מגורים. לא אחת קורה שאחד ההורים מעוניין לעבור לעיר אחרת בארץ או להגר לחו"ל. מטבע הדברים, לרוב ההורה השני מתנגד למהלך זה והצדדים מוצאים את עצמם בבית המשפט. על כן, כאשר בני הזוג חותמים על הסכם גירושין, כדאי להסדיר נושא זה מראש ולמנוע מאבק משפטי. כך למשל ניתן לקבוע רדיוס גאוגרפי במסגרתו תוכל האם לעבור דירה וכך לא להוביל למצב שבו הסדרי הראיה הם בלתי ישימים. בכל הנוגע להגירה, זהו מצב מורכב יותר אשר קשה לצפות אותו מראש או להסכים לגביו במועד הגירושין ועל כן לרוב, יגיעו הצדדים אל בית המשפט. כאשר זה יידרש להחליט, ייקח בחשבון את הסיבות להגירה, המסוגלות ההורית של הצד המבקש להגר, האפשרות לשימור הקשר עם ההורה השני, סיכויי הילדים להיקלט במדינה החדשה, עמדת הילדים אם הם בוגרים דיים ועוד.

 

נסיעות לחו"ל

חלק מהדיון על הסדרי ראיה מחייב גם התייחסות לנושא של נסיעות לחו"ל, אם לצורך חופשה שרוצה אחד ההורים לקחת את הילדים ואם לצורך ביקור בני משפחה, למשל המתגוררים במדינה אחרת. בדומה לנושאים האחרים אליהם התייחסנו, גם כאן כדאי להסדיר את הסוגיה במסגרת הסכם הגירושין כאשר נהוג להחליט על אחת מבין שתי אופציות: האחת, כי כל יציאה מישראל מחויבת בהסכמה מראש ובכתב של שני ההורים. השנייה, כי לכל הורה תינתן הזכות לקחת את הילדים לחו"ל לתקופה מסוימת ומוגבלת שתיקבע מראש וזאת ללא חובה בקבלת אישורו של ההורה השני. במקרה שבו החליטו ההורים על כך כי כל נסיעה תהיה כפופה לאישור ההורה השני, ניתן להוציא בהסכמה צו עיכוב יציאה מן הארץ של הילדים, אשר ניתן יהיה לבטלו בהסכמה לפני כל נסיעה לחו"ל. הדבר אינו כרוך בפרוצדורה מורכבת ויעניק לצדדים תחושת ביטחון כי גם אם ייקלעו לסכסוך כלשהו, אין חשש לחטיפת הילדים על ידי הצד השני.

 

הפרת הסדרי ראיה

כאמור בפתח הדברים, הסדרי ראיה הם אלו המאפשרים לאב לקיים קשר יציב ועקבי עם ילדיו, למרות הגירושין. הדבר נחוץ מאוד לרווחתם של הילדים ותחושת היציבות לה הם זקוקים להתפתחות תקינה. משכך, הפרת הסדרי הראיה, אם מצד האם ואם מצד האב, מזיקה לילדים ויש לעשות כל שניתן כדי להימנע ממנה. למרבה הצער, ישנם מקרים רבים בהם האם מסכלת את הסדרי הראיה מתוך רצון לפגוע באב בשל פגיעתה מהגירושין ולצדם, מקרים אחרים בהם האב הוא זה אשר אינו מקפיד לקיים את הסדרי הראיה כפי שנקבעו. כאשר מדובר בתופעה חוזרת, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה אשר מטיל סנקציות על ההורה המפר את הסדרי הראיה. כאשר זוהי האם, יכול האב לפנות לבית המשפט בבקשה להטיל על האם קנס כספי, אותו תידרש לשלם בגין כל מפגש שתסכל. במצב שבו האב אינו מקיים את הסדרי הראיה, יכולה האם לפנות לבית המשפט ולבקש לצמצם את הסדרי הראיה. כמו כן, תוכל לבקש להורות לאב לשלם לה פיצוי כספי עקב הפרת הסדרי הראיה, למשל, אם נדרשה להפסיד שעות עבודה עקב כך כי הילדים שהו עמה שעה שהיו אמורים להיות עם אביהם. 

ערעור על הסדרי ראיה זמניים

דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור על הסדרי ראיה זמניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
עבור לתוכן העמוד