En

צור קשר

checked

ביטול מזונות

 

לבתי המשפט נתונה סמכות להורות על ביטול דמי מזונות הילדים בשני מקרים מרכזיים: האחד, כאשר המדובר במקרה קיצוני של ילד מרדן המסרב לקיים קשר עם אביו. השני, כאשר ההורים מצויים במשמורת משותפת ומרווחים שכר זהה או דומה.

 

ביטול מזונות- ילד מרדן

זוהי תופעה עצובה וכואבת, אשר קורית לא אחת בקרב ילדים להורים גרושים. הילד אינו מוכן לקיים כל קשר עם האב ומתנתק ממנו באופן גורף. במצב שכזה, רשאי האב לפנות לבית המשפט ולבקש את ביטול המזונות בעילה של ילד מרדן. בשל חשיבותם של דמי המזונות לרווחת הילד, האב לא יוכל להשתחרר מחבות זו בנקל  וצעד זה של ביטול מזונות שמור למקרים קיצוניים של התנהגות גסה ומעליבה מצד הילד.

 

בתי המשפט מזכירים שוב ושוב את הצורך בנקיטת משנה זהירות בבקשות של ביטול מזונות וכל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו. בית המשפט יורד לעומקם של דברים ויבדוק מדוע מסרב הילד לקיים קשר עם אביו, מה גרם לשינוי במצב הדברים ביניהם וכיו"ב. יודגש כי ביטול מזונות אינו נועד להוות אמצעי מעניש לילד, אלא סנקציה שמטרתה להביא לשינוי התנהגותי של הילד היכן שניסיונות אחרים כשלו. כלומר, בתי המשפט לא ייעתרו לבקשה של ביטול מזונות כקו ראשון לטיפול בבעיית הנתק שבין הילד לאביו.

 

הקפאה או הפחתת המזונות

כאמור מעלה, ביטול מזונות נועד להביא לשינוי בהתנהגותם של הילדים כלפי האב. כלומר המדובר באמצעי למטרה וביטול החיוב איננו המטרה עצמה. משכך, בתי המשפט אימצו שני פתרונות ביניים, במסגרתם הם מורים על הקפאת המזונות או הפחתתם מבלי להורות על ביטול החיוב. כך, ניתן למעשה להגשים את המטרה מבלי לנקוט בצעד החריף של ביטול המזונות. באשר להקפאת המזונות, בית המשפט יקבע, על פי נסיבות המקרה, את משכה של השהיית התשלום והתנאים לחידושו.


 ביטול מזונות ילדים


כך למשל, יכול הוא לקבוע כי התשלום יתחדש רק לאחר שהילדים יעבור טיפול אשר יוביל לשינוי התנהגותי וחזרה לקשר רציף עם האב. קביעה זו יכולה להיות רלוונטית הן כאשר הילדים עוד קטנים, אז יש עוד מקום רב להשפעה והן כאשר הילדים גדולים יותר, אז הנחת המוצא היא כי הם בוגרים ונבונים דיים כדי להבין את החשיבות שבקיום קשר עם האב. באשר להפחתת המזונות, זהו פתרון המאפשר מצד אחד לנקוט בסנקציה כלפי הילד המרדן ומצד שני, לא למנוע באופן מוחלט את מילוי צרכיו ולפגוע בכלכלת המשפחה.

 

ביטול מזונות במשמורת משותפת

כאמור בפתח הדברים, ביטול מזונות אפשרי גם במקרה של משמורת משותפת, כאשר שכר ההורים זהה או דומה. הלכה זו אשר ניתנה לפני מספר שנים, קיבלה משנה תוקף עם בע"מ 919/15 פסק דינו של בית המשפט העליון מיול 2017, אשר קבע שוויון בנטל המזונות בין האב לאם. שם נקבע כי חובת המזונות כבר אינה מוטלת עוד על האב בלבד, אלא ההורים יישאו יחד בתשלום מזונות הילדים. זאת, החל מהגיעם של הילדים לגיל 6, כאשר חלקו של כל הורה במזונות יהיה בהתאם לזמני השהות שלו עם הילדים ובהתאם ליחס ההכנסות בין ההורים.

 

כאשר מדובר על משמורת משותפת, במסגרתה זמני השהות שווים וכאש רמת הכנסת ההורים שווה או דומה, יש לבטל את חובת המזונות, משכל הורה יישא בהוצאות הילדים כאשר הם עמו ואין צורך בתשלום מזונות חודשי. במצב זה, תשלום המזונות מהורה אחד למשנהו יצומצם רק להוצאות חריגות (למשל טיפול פסיכולוגי או שיעורים פרטיים) אותן ישלם הורה אחד וההורה השני ישפה אותו על חלקו.

 

ביטול מזונות שאלות ותשובות

 

באילו מקרים, ניתן לפנות לבית המשפט לצורך ביטול תשלומי מזונות לאישה ולילדים?

 

ביטול המזונות יכול להיות בעל השלכות כלכליות ונפשיות קשות על האישה ו/או הילדים ונחשב לסנקציה חריפה ביותר. בתי המשפט ובתי הדין הרבניים מייחסים חשיבות רבה לתשלומי מזונות אישה וילדים, בעבר המקרים בהם בתי משפט הסכימו לבטל את החיוב בתשלומי מזונות ילדים או תשלומי מזונות אישה היו נדירים ובמקרים חריגים ביותר של בן מרדן, או התנהגות חריגה של האישה.  החל מיולי 2017 בו ניתן התקדים בעליון בע"מ 919/15 (משרדנו ייצג את האב הזוכה בפסק הדין) הילה מגמה של הפסקת תשלום מזונות לאישה באופן אוטומטי והסתכלות על צרכי הילדים, השתכרות ההורים, ותנאי המשמורת – חלוקת הימים,  ופסיקת מזונות בהתאם.

 

לאחר שהוגשה בקשה לביטול מזונות, אילו שיקולים עומדים בפני בית המשפט בהחלטתו אם לבטל מזונות או להפחיתם ?

 

הורה המעוניין להפסיק לשלם מזונות או לפחית את המזונות נדרש להגיש תביעה לבית המשפט או בית הדין שבו נפסק סכום המזונות המקורי אשר הוטל עליו , אם בפסק דין מזונות במסגרת הליך הגירושין או  שנקבע בהסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט או בית הדין שאישר את ההסכם.

בקשת האב לביטול חיובו בתשלום מזונות לשני ילדיו הקטינים, או לכל הפחות להפחיתם. זאת עקב סירובם של ילדיו לקשר עימו כתוצאה מניכור הורי מצד האם.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תלה"מ 65003-01-17 פלוני נ' פלונית: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד