חוק יחסי ממון בין בני זוג
En

צור קשר

checked

חוק יחסי ממון בין בני זוג | הסכמות ממוניות

זהו אחד החוקים החשובים ביותר בתחום דיני המשפחה והוא נוגע לחלוקת הרכוש בגירושין. חוק יחסי ממון קובע כי הרכוש המשותף של בני זוג שמתגרשים, יחולק ביניהם שווה בשווה. מה פירוש המונח "רכוש משותף" והאם חתימה על הסכם ממון גוברת על הוראות החוק?

מהו רכוש משותף?
חוק יחסי ממון קובע כי כאשר בני זוג מתגרשים, הרכוש המשותף שצברו לאורך שנות הנישואין יתחלק ביניהם שווה בשווה. כמו כן, רכוש אישי, כזה שנקנה לפני החתונה, או ניתן לאחד מהצדדים במתנה או בירושה, ישוב לבעליו עם הפרידה ולא ייכלל במאזן המשאבים. על פניו נשמע מאוד פשוט: הרכוש המשותף הנו כזה שנקנה רק לאחר שבני הזוג נישאו.

 

אולם הלכה למעשה, המצב מורכב יותר ומדוע? משום שגם נכסים המוגדרים כנכסים אישיים כאמור, יכולים להפוך לרכוש משותף. זאת כאשר הייתה כוונת שיתוף ולעניין זה נדגיש כי נטל ההוכחה הנו על כל נכס בפני עצמו.

 

כלל זה נקרא הלכת השיתוף ונעשה בו שימוש בעיקר כאשר מדובר על רכוש בעל ערך כלכלי רב כמו נכסי נדל"ן. כך למשל, אם האישה רכשה דירה לפני שבני הזוג נישאו והם התגוררו בה יחד לאורך שנות נישואיהם, אותה דירה הופכת לרכוש משותף ולבעל יהיה זכויות בה בעת גירושין.

 

 זאת על אף שהיא למעשה רכוש אישי, שנקנה על ידי בת הזוג לפני הנישואין. על מנת למנוע את תחולתה של הלכת השיתוף בפרט ואת הסדר האיזון המשאבים בכלל, זוגות רבים חותמים על הסכם ממון.


חתימה על הסכם ממון- מה זה אומר?
המורכבות שבהסדר שקובע חוק יחסי ממון, לצד הבעייתיות של הלכת השיתוף, מביאים זוגות רבים לחתום על הסכם ממון. משמעות הדבר הוא כי בעת פרידה, הרכוש יתחלק בין בני הזוג כפי שהם קבעו בהסכם ולא תהיה תחולה להסדרים האחרים שפירטנו לעיל.

 

עריכת הסכם ממון חיונית לכל זוג באשר הוא היות שהוא צופה פני עתיד, אולם היא חשובה במיוחד כאשר מי מבני הזוג מגיע לקשר כאשר יש בבעלותו רכוש. למשל, דירת מגורים, אליה התייחסנו לעיל, או אם לאחד הצדדים יש עסק בבעלותו וכיו"ב.

 

מלבד הגנה קניינית על נכסים קיימים, להסכם ממון יש שני יתרונות נוספים: האחד, הוא מאפשר לבני הזוג לנהל זוגיות ללא חשש מפני אינטרס כלכלי של מי מהם והשני, אם בני הזוג ייפרדו בעתיד, קיומו של הסכם ממון יקל על הליך הגירושין, משום שסוגיית הרכוש כבר נקבעה ולא תהווה מקור לסכסוך ביניהם עתה כשמערכת היחסים עלתה על שרטון.  נציין כי הסכם ממון טעון אישור של נוטריון או בית משפט, בהתאם לעיתוי בו נחתם ההסכם: לפני או אחרי הנישואין.

 

נושאים נוספים:

  • מחקרים בנושא חלוקת רכוש בין בני זוג
  • תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג
  • חלוקת דירה בין בני זוג
  • תקנות יחסי ממון בין בני זוג
  • חוק יחסי ממון בין בני זוג
  • הסכם בין בני זוג
  • רכוש משותף בין בני זוג
  • אישור הסכם בין בני זוג

קבלת ייעוץ משפטי
חוק יחסי ממון קובע את הסדר ברירת המחדל של חלוקת הרכוש בין בני זוג בגירושין, אך אין אנו חייבים להיות כפופים לו. חתימה על הסכם ממון מאפשרת לבני הזוג לקבוע הסדר חלופי, כאשר הם אלו שמחליטים כיצד יחולק הרכוש ביניהם במקרה של פרידה, על פי שנראה להם הוגן ומתאים.

 

נזכיר כי חתימה על הסכם ממון היא חשובה עבור כל זוג המחליט להינשא ואף לחיות יחד כידועים בציבור. עם זאת, יש לו חשיבות גדולה עוד יותר, כאשר לאחד מבני הזוג יש רכוש שברצונו להגן עליו כגון דירה או עסק ולמנוע מצב שבו הצד השני יטען לזכויות בו לאחר הפרידה.

 

 

פס"ד בתובענה רכושית לפירוק שיתוף פעולה ולאיזון משאבים
הליך: תמ"ש 47169-02-16
מספר תיק: 47169-02-16
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: אביבית נחמיאס
בית משפט: לענייני משפחה
מחוז: צפון
מועד החלטה: 3.8.2018
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד חלוקת רכוש וזכויות לפי חוק יחסי ממון: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
חוק יחסי ממון

האם האישה זכאית להשבת כספים אותם קיבלה בירושה במהלך חיי הנישואין, אשר שימשו לרכישת דירתם של הצדדים, הרשומה על שמם בחלקים שווים?

בני זוג נישאו זל"ז (זה לזו) בשנת 2006 ומשכך, חל עליהם משטר של איזון משאבים דחוי בהתאם להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973.

סעיף 5 לחוק יחסי ממון:
(א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט – נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

בהתאם לסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון, הכלל הוא כי עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג ל"מחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג", למעט נכסים מסוימים המפורטים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון, אשר מוצאים מבסיס האיזון.

בהתאם להוראת סעיף 5(א)(1) הנ"ל, כספי ירושה שמקבל כל אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין אינם מהווים נכס בר איזון, אולם בהתאם להלכה הפסוקה, כספי ירושה שמוזגו והוטמעו ברכוש המשותף, הינם משותפים.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם ניתן להשיב כספים שקיבלה האישה בירושה ואשר שימשו לרכישת דירתם המשותפת של בני זוג בנישואין? תלה"מ 44176-01-17: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
חוק יחסי ממון, חרף שיקול הדעת הקיים בו, מבקש ליצור וודאות כלכלית לבני הזוג. כידוע, יש להיזהר בהרחבת שיקול הדעת הקיים בחוק , וזאת כדי שלא לפגוע באותה וודאות כלכלית שמבקש החוק ליצור.

ניתן למצוא תמיכה לגישה זו גם בלשון החוק עצמו. כך לדוגמא , סעיף 5 לחוק אשר קובע את העיקרון של האיזון , אינו מתייחס כלל לתרומה הכלכלית של בני הזוג. וכך לדוגמא, סעיף 8 לחוק אשר מקנה לבית המשפט שיקול דעת , מגבילו ל"נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת".


לטענת האישה על בית המשפט, מכוח סעיף 8 לחוק יחסי ממון, לשלול מהתובע קבלת כספים שצברה בעמל רב ממקום עבודה, וזאת, בין היתר, מאחר הבעל חי עמה חיי טפילות ועצלנות, הבריח נכסים וכספים, מיעט להשתתף בנטל הוצאות המשפחה מאז ראשית הנישואין ,ניהל מערכות יחסים ממושכות עם נשים אחרות, ולמעשה לא לקח כל חלק פעיל בגידול ובטיפוח התא המשפחתי.

בבסיס סעיף 8 לחוק יחסי ממון, עומדים שיקולי צדק, אשר ונוכח הראיות שהובאו במקרה דנן, יש בהם כדי להצדיק העדר איזון ולהביא לכך הבעל לא ייהנה מהזכויות הכלכליות והכספיות שצברה האישה במסגרת עבודתה. האישה עתרה בסיכומיה, כך גם בכתב הגנתה ובתצהיר עדותה, כי כל צד יישאר עם זכויותיו וכי אלו לא יאוזנו כלל.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד