En

צור קשר

checked

אפוטרופסות


חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 תוקן בשנת 2016 (תיקון מספר 18). התיקון משנה את התפיסה החברתית-משפטית בכל הנוגע לשלילה ו/או להגבלה של הכשרות המשפטית של אנשים עם מוגבלויות ומביא בחובו גישה ששמה דגש על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים מקבוצות אלה, הן זכויות האזרח שמהן נהנה כל אדם הן זכויות הנובעות ממצבם הייחודי.

 

הגישה שעולה מהתיקון מכוונת לכך שאין להתייחס אליהם כמקשה אחת; מבקשת להעצים ולהגביר את עצמאותם ומנחה כי קבלת ההחלטות לגביהם תיעשה בהתאם למוגבלות הקיימת בכל אחד מהם. על פי גישה זו יש לעשות כל שניתן לאפשר את שמיעתו של אותו אדם ושיתופו בקבלת ההחלטות הנוגעות אליו.

 

על רקע דברים אלה מורה הוראת סעיף 33א לחוק הכשרות, באופן קטגורי, לבית המשפט כי טרם יחליט הוא על מינוי אפוטרופוס לאדם בגיר, לפי סעיף 33א(4) לחוק זה, יוודא כי התקיימו התנאים המפורטים באותו סעיף ובפרט ש"לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67ב".

 

אפוטרופסות מהי?

אפוטרופסות היא מוסד משפטי חשוב ביותר, המבקש לדאוג לכך כי אנשים אשר אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם בעצמם, לא יוותרו ללא הגנה משפטית. לשם כך, מתמנה אפוטרופוס האחראי על רווחתו של החסוי ומבצע פעולות בשמו. מינוי אפוטרופוס נעשה בנסיבות שונות, ובמאמר זה נתמקד במינוי אפוטרופוס על הורה קשיש ובאפוטרופוס על קטין.  

 

מוסד האפוטרופוס - כללי 

מינוי אפוטרופוס ייעשה על ידי בית המשפט, כאשר לתפקיד יתמנה האדם המתאים ביותר בנסיבות העניין. במקרים רבים, מדובר בבן משפחתו של החסוי, אך אם סבר בית המשפט כי מינוי קרוב משפחה לא ישרת את טובת החסוי, רשאי הוא למנות אדם אחר לתפקיד. כמו כן, במצב שבו החסוי מסוגל להבין את המשמעות של מינוי אפוטרופוס, ישמע בית המשפט את דעתו, בשאלה מיהו האדם המתאים לתפקיד.  

 

אפוטרופוס פועל בשמו של החסוי ועליו לנהוג אפוא במסירות, בתום לב ועל פי הוראות החוק. במקרה הצורך, רשאי אפוטרופוס לפנות אל בית המשפט בבקשה לקבלת הוראות לגבי מילוי תפקידו ובקשה זו יכול שתוגש גם על ידי גורמים אחרים. חשוב לציין גם, כי ישנן פעולות אשר אפוטרופוס אינו רשאי לבצע, ללא אישור ספציפי של בית המשפט, למשל, קנייה או מכירה של מקרקעין.  

 

לא מילא אפוטרופוס את תפקידו כראוי, רשאי בית המשפט לפטר את האפוטרופוס מתפקידו. כמו כן, רשאי אפוטרופוס להתפטר מן התפקיד ביוזמתו, כאשר ההתפטרות תהיה תקפה רק עם אישורו של בית המשפט. בכל מקרה של התפטרות או פיטורים, חייב אפוטרופוס למסור לחסוי או למי שקבע בית המשפט, את נכסיו של החסוי הנמצאים ברשותו ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלו.  

 

 

 אפוטרופוס עורך דין משפחה

 

 

אפוטרופוס על הורה קשיש 

אחת הסיטואציות הנפוצות של מינוי אפוטרופוס, היא אפוטרופוס על הורה קשיש. זו נדרשת כאשר ההורה נמצא במצב רפואי אשר אינו מאפשר לו לדאוג לענייניו הרפואיים והכספיים כאחד. מדובר בדרך כלל בקשישים במצב סיעודי, במצבים של מחלות כגון אלצהיימר או בקשישים תשושי נפש. במסגרת אפוטרופוס על הורה קשיש, ידאג האפוטרופוס לרווחתו של הורה קשיש, מכל בחינה: ראשית, מן הבחינה הרפואית, על מנת שההורה יוכל לקבל טיפול רפואי מתאים. שנית, ניהול רכושו של ההורה, במסגרתו ידאג אפוטרופוס לתשלום עבור הטיפול הרפואי וכל צורך אחר של ההורה.  

 

ככלל, אפוטרופוס על הורה קשיש תינתן לילדיו של ההורה, או לקרוב משפחה אחר, אולם אם סבר בית המשפט כי מינוי קרוב משפחה לאפוטרופוס, לא ישרת את טובתו של הקשיש, מוסמך הוא למנות אדם אחר לתפקיד.  

 

אפוטרופוס על קטין

ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של הילד עד להגיעו לגיל 18 ובאחריותם לדאוג לרווחתו בכל מובן. כאשר אחד מן ההורים, אינו ממלא את חובתו, יש צורך במינוי ההורה השני לאפוטרופוס בלעדי על קטין, כך שניתן יהיה לנהל את ענייני הקטין, ללא הסכמת ההורה השני. צורך זה עולה משום שפעולות רבות דורשות את הסכמת שני ההורים, למשל, ביצוע טיפול רפואי בקטין. אפוטרופסות בלעדית על קטין יכולה לנבוע מהסכם שנחתם בין ההורים, אשר קיבל את אישורו של בית המשפט, או על פי החלטת בית המשפט, הניתנת לאחר שהוגשה לו בקשה למינוי אפוטרופוס בלעדית על קטין.  

 

יש לציין כי במקרים נדירים, נשללת האפוטרופסות הטבעית של שני ההורים ובית המשפט ממנה לילד אפוטרופוס. למשל, כאשר שני ההורים הוכרזו כפסולי דין. במצב זה, בו בית המשפט יוצר אפוטרופוס בלעדית על קטין, ייתן עדיפות לאדם שהוא קרוב משפחה של הקטין, אלא אם סבר שאין הדבר משרת את טובת הקטין. טרם המינוי ישמע בית המשפט את דעתו של החסוי, היה והוא מסוגל להבין את משמעות העניין.  

 

טופס להורדה 

בקישור זה תוכלו למצוא דוגמא לבקשה למינוי אפוטרופוס.  

 

 

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, עו"ד מאיה רוטנברג צברה ניסיון רב בניהול תיקי גירושין, אפוטרופסות, הסכמי זוגיות, צוואות וירושות ולרשותה משרד הכולל צוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג


באפשרותכם למלא את טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 
 
*
*
טען קובץ
checked

 

שאלות ותשובות בנושא אפוטרופוס

 

ש: מהי אפוטרופסות?  

 ת: זהו מינוי של אדם כאחראי על רווחתו של אדם אחר, הנקרא חסוי. המינוי נעשה כאשר החסוי אינו יכול לדאוג לענייניו מפאת מגבלה כלשהי. האפוטרופוס מבצע פעולות שונות בשמו של החסוי, בהתאם לסמכויות שקיבל במינוי.  

 

ש: ישנם סוגי אפוטרופסות שונים – מהם? 

ת: מינוי של אפוטרופוס יכול להיות לענייני גוף, לענייני רכוש או לשניהם. המינוי יכול להיות גם מוגבל לסמכות ספציפית. אפוטרופסות יכולה להיות לזמן מוגבל או לצמיתות.  

 

ש: עבור מי ימונה אפוטרופוס? 

ת: מינוי אפוטרופוס ייעשה במספר מקרים, למשל, אפוטרופסות על ילד, אפוטרופסות על קשיש אשר אינו יכול לדאוג לעצמו ולכל מי שבית המשפט הכריז עליו כי הוא פסול דין.   

 

ש: כיצד מוציאים צו לאפוטרופסות?  

ת: יש להגיש בקשה בכתב למינוי אפוטרופוס. לבקשה יש לצרף מסמכים, כגון חוות דעת רפואית המפרטת את מצבו של החסוי ותצהיר המאמת את העובדות שבבקשה.  

 

ש: ביטול אפוטרופסות – כיצד עושים זאת? 

ת:  על ידי הגשת בקשה לבית המשפט. עד לאישורה של הבקשה, על האפוטרופוס להמשיך למלא את חובותיו כלפי החסוי במסירות ובתום לב.  

 

פס"ד בשאלת אימוץ המלצת תסקיר בנוגע לביטול צו מינוי אפוטרופוס
הליך: א"פ 14629-07-19
מספר תיק: 14629-07-19
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: שופטת סגלית אופק
בית משפט: בימ"ש משפחה ת"א
מחוז: תל-אביב
מועד החלטה: 24.9.2019
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול צו מינוי אפוטרופוס: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
פס"ד ערעור על דחיית בקשה לביטול אפוטרופסות
סוג הליך: ערעור משפחה
הליך: עמ"ש 15595-09-19 ב' נ' ב' ואח'
מספר תיק: 15595-09-19
תחום משפטי: דיני משפחה
שופט/ראש הרכב: השופט שאול שוחט
בית משפט: בית המשפט המחוזי
מחוז: מחוז תל-אביב
מועד החלטה: 9.1.2020
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לביטול אפוטרופסות: 2 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
סעיף 33 (א) (4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס "לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו".

סעיף 33 (א) (ד) תיקון מס' 18 התשע"ב – 2016 קובע: "בית המשפט הממנה אפוטרופוס לבגיר לפי סעיף 33 (א) (4)יפרט בהחלטתו עניין אחד או יותר שיימסרו לאפוטרופוס מבין העניינים האלה: עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט; עניינים רפואיים; עניינים אישיים; ענייני רכוש."

בבוא בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של אפוטרופוס שמונה ישקול לצמצם את התקופה אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו.

הגבלת הכשרות שנועדה לסייע לאנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם מפני ניצול ופגיעה, הפכה לא אחת, לכלי המגביל את זכויותיהם ואת חירותם של האנשים לקבל החלטות בנוגע לגופם ולרכושם, או לבצע פעולות בקשר להם.

החוק מגדיר את תפקידיו של התומך, לרבות סיוע בקבלת מידע, סיוע בהבנת המידע והחלופות העומדות בפני האדם וסיוע במימוש ההחלטה ובביטויה כלפי צדדים שלישיים, וכל זאת תוך דגש על כך שתומך בקבלת החלטות לא יקבל החלטות במקום האדם.

בבסיס כל דיון בנושא אפוטרופסות ניצבת התנגשות בין ערכים – ערך השגת הגנה, שיפור הטיפול הבריאותי, שיפור תנאי המחייה ומיצוי זכויות ולעיתים אפילו הצלת חיים של אנשים פגיעים מזה אל מול ערך החירות, חופש הבחירה והאוטונומיה מזה.

קיים החשש שבאם תבוטל האפוטרופסות בכל העניינים בבת אחת ירדו לטמיון ההישגיים שחלו במצבו של התובע אשר הושגו בעבודה קשה ומאומצת ותחול התדרדרות במצבו כפי שהיה טרם המינוי, של הזנחה פיסית, תפקודית וכלכלית.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה לביטול מינוי אפוטרופוס | תמ"ש 2746-08-16 פלוני נגד האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח': כוכב 1
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
לפני כבוד השופט ארז שני

ככלל, ריבוי אפוטרופוסים אינו רצוי ואם שניים הם זוג, אזי שלושה הם כבר קהל. קל וחומר שריבוי אפוטרופוסים המחזיקים בעמדות מנוגדות אינו לטובת החסויה, שכן צפוי אז שהאפוטרופוסים יעסקו, במקום בטובת החסויה, בסכסוכים הפנימיים שביניהם.

ברור מעמדתה של הגברת מ. גם מעמדתו של הנכד, כי התכלית היחידה שהם רואים למינוי הינו "פיקוח תאוות הבצע" שהם מייחסים לאפוטרופות ולא יסייעו דברי עורכת התסקיר, כי הפיקוח ממילא מתרחש על-ידי מחלקת הפיקוח על אפוטרופסים ומינוי אפוטרופוס מגביל את היכולת לתמרן בכספי מוחלש ולא להפך.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענה למינוי אפוטרופוס קבוע לגוף ולרכוש לחסויה: א"פ  52686-10-15 ל. ואח' נגד נ.(חסויה} ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד