En

צור קשר

checked

תביעת מזונות

להחלטתם של בני זוג להיפרד ולפרק את התא הזוגי והמשפחתי, יש השלכות כלכליות משמעותיות. אלו באות לידי ביטוי בין היתר בסוגיית המזונות הכוללת שני סוגי תשלומים: מזונות ילדים ומזונות אישה. בהעדר הסכמה בין בני הזוג בנושאים אלו, יש להגיש תביעת מזונות. לאיזו ערכאה תוגשנה התביעות? מה יש לצרף לכל תביעה? ומהם היתרונות בגיבוש הסכם מזונות על פני הליך תביעה? כל זאת במאמר שלפניכם.

תביעת מזונות ילדים
לכל הורה קיימת החובה לדאוג לילדיו ובעת פרידת ההורים, כאשר הופך כל אחד מבני הזוג ליחידה כלכלית עצמאית, יש להסדיר את האופן שבו יכלכלו בני הזוג את ילדיהם. ככל שאין הסכמה בין הצדדים על גובה התשלום, יש צורך בהגשת תביעת מזונות.

 

הסמכות בעניין זה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה ואילו בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעה, אך ורק אם שני הצדדים מסכימים לכך. הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה של 238 ₪ ולכתב התביעה יש לצרף מסמכים המעידים על היקף צרכי הילדים, למשל, קבלות על ההוצאות השוטפות בגינם: מדור והוצאות אחזקת הבית, הוצאות על מזון, חינוך, ביטוח רפואי, ביגוד והנעלה, חוגים וכדומה.

כמו כן, לתביעה יצורפו אסמכתאות המעידות על מצבם הכלכלי של ההורים ויודגש, אין המדובר רק על הכנסה מעבודה, אלא מכלל המקורות, למשל הכנסה מהשכרת דירה, או קבלת קצבה מביטוח לאומי.

 

על כן, יש להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים כגון: 12 תלושי שכר אחרונים (או דו"ח רואה חשבון עדכני במידה שמי מבני הזוג הנו עצמאי), אישור מהטאבו אודות בעלות על נכסי נדל"ן, אישורים על קופות פנסיה, קרן השתלמות וכדומה. כמו כן, במקרה של חובות, יש לצרף אסמכתאות המוכיחות זאת, משהדבר יכול להשפיע במידה ניכרת על גובה תשלום המזונות שיקבע בית המשפט.

 

תביעת מזונות אישה
מזונות אישה היא חובה המוטלת על הבעל כלפי אשתו, במסגרתה עליו לדאוג לכל צרכיה, לאורך תקופת הנישואין ועד למתן הגט. לא אחת, כאשר מתגלע סכסוך בין הצדדים, הבעל אינו ממלא חובה זו ומותיר את בת הזוג ללא אמצעי מחייה.

 

במצב זה, תוכל היא להגיש תביעה למזונות אישה אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני, על פי בחירתה.

 

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה? בדומה לתביעת מזונות ילדים, גם כאן יש להציג ראיות להיקף הוצאותיה של האישה ולמצבם הכלכלי של בני הזוג.

 

גובה התשלום שייקבע אמור לשקף מחד את רמת החיים אליה הורגלה האישה על פי הכלל ההלכתי של "עולה עמו ואינה יורדת" ומאידך, להתאים ליכולתו הכלכלית של הבעל.

 

 פירוש הדבר הוא כי ככל שחלה ירידה משמעותית במצבו הכלכלי, יבוא הדבר לידי ביטוי בגובה המזונות שייפסק לטובת האישה. נדגיש, כי ישנן עילות שונות בגינן ניתן לשלול את זכאותה של האישה לדמי מזונות, למשל אם בגדה בבעלה, עזבה את ביתם המשותף שלא בשל יחס אלים כלפיה וכן אם יש לה הכנסה (מעבודה או ממקור אחר) המספיקה לה להוצאותיה.

 

הסכם מזונות
לפני שמחליטים על הגשת תביעת מזונות, בין אם מדובר במזונות ילדים ובין אם במזונות אישה, כדאי לנסות ולהגיע לידי הסדר ולחתום על הסכם מזונות. אמנם, במקרים רבים זוהי משימה לא פשוטה בשל מצבה של מערכת היחסים בין בני הזוג, אך אם ישנו רצון הדדי להידברות, ניתן לגבש הסכמות.

 

נכון כי הסכם מזונות דורש משני הצדדים להתפשר כך שאף צד לא יקבל את מלוא רצונו, אך מנגד, יזכו הצדדים בוודאות משפטית וכלכלית מיידית. זאת בשונה מהגשת תביעה,  אז, מותירים בני הזוג את ההכרעה בסוגיה זו בידי בית המשפט, ההליך יכול לארוך זמן לא מבוטל ואין ערובה למי מהצדדים כי פסק הדין יהיה לשביעות רצונו.

 

מעבר לזאת, חתימה על הסכם מזונות חוסכת לבני הזוג זמן, כסף ומקדמת את המטרה החשובה מכל והיא טובת הילדים.

 

 למה כוונתנו? כאשר בני הזוג מנהלים משא ומתן ביניהם כדי לגבש הסכמות, מטבע הדברים, נפתחים ערוצי התקשורת ביניהם מחדש. את הדיאלוג הבריא יותר שהצליחו ליצור לצורך חתימה על הסכם מזונות, יכולים בני הזוג לקחת איתם  גם לתוך מערכת היחסים ההורית וכך לשמר סביבה משפחתית חמה ויציבה עבור הילדים, למרות הפרידה.

 

נושאים קשורים:


 דוגמא לתביעת מזונות

 

טופס תביעת מזונות

 

מחשבון מזונות

 

שינוי מזונות

 

מזונות ממוצעים

 

מזונות גבוהים

 

עורך דין למזונות

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד