En

צור קשר

checked

המדריך המלא לביטול או שינוי הסכמי ממון

האם ניתן לבטל הסכם ממון לאחר שחותמים עליו? זוהי אחת השאלות החשובות עבור זוגות השוקלים צעד זה. כולנו יודעים כי חתימה על חוזה אינה עניין של מה בכך והדברים נכונים שבעתיים כאשר מדובר על הסכם ממון, אשר לו משמעויות מרחיקות לכת על עתידם של בני הזוג. לכן, חשוב מאוד שלא לקבל החלטות בעניין זה בחיפזון, לדאוג כי ההסכם ינוסח על ידי עורך דין מומחה ומנוסה ולקבל את כל המידע בסוגיה זו, לרבות אודות אפשרויות הביטול של ההסכם.


למי מתאים הסכם ממון?
כל זוג המסתכל פני עתיד יודע כי לצד אהבתם כיום של בני הזוג זה לזו והרצון להיות יחד, ייתכן כי בעתיד ייקלעו למשבר וייפרדו. מתוך הבנה כי תרחיש זה הוא אפשרי, מבקשים הצדדים למנוע סכסוך ביניהם בענייני רכוש במקרה של פרידה. על כן הם עורכים הסכם ממון, בו מוסדרת מראש סוגיה זו והצדדים קובעים את אופן חלוקת הנכסים, האישיים והמשותפים, במצב של גירושין. 

בעבר היה מקובל מאוד כי רק זוגות עשירים, או כאלו עם פערים כלכליים משמעותיים ביניהם, עורכים הסכם ממון כדי להגן על הזכויות ברכושם. אולם, כיום ידוע וברור כי הסכם זה רלוונטי מאוד גם עבור זוגות צעירים שטרם צברו נכסים רבים, שהרי אין לדעת איזה רכוש יהיה בבעלותם בעתיד. כמו כן, המציאות מלמדת כי סוגיה זו היא תפוח אדמה לוהט בעת פרידת בני זוג ועדיף אפוא להסדיר אותה מבעוד מועד ולמנוע סכסוך כלכלי בין הצדדים בעתיד.


הסכם ממון – מעמד משפטי מיוחד
בני זוג החליטו להסדיר את יחסיהם הכלכליים ולחתום על הסכם ממון. כאשר הם נשואים, על מנת שלהסכם יהיה תוקף משפטי מחייב, יש להגישו לאישור בית המשפט לענייני משפחה או לחילופין, אל בית הדין הרבני. ככל שבני הזוג הם ידועים בציבור או נמצאים טרם חתונתם, הם אינם מחויבים בהליך זה ודי כי יחתמו על ההסכם בפני נוטריון. עם זאת, בשל המעמד המיוחד לו זוכה ההסכם, כפי שנסביר להלן, צעד זה מומלץ גם בנסיבות אלו.

במסגרת הליך אישור הסכם ממון, הצדדים יוזמנו לדיון בו יוודא השופט או הדיין כי בני הזוג מבינים את השלכותיו וחתמו עליו מרצון חופשי. לאחר תום הדיון, יקבל ההסכם תוקף של פסק דין, דבר המעניק לו מעמד משפטי ייחודי המבדיל אותו מכל חוזה רגיל. המשמעות היא כי ביטול הסכם ממון, להבדיל מהסכמים אחרים, הוא משימה קשה יותר ולעיתים אף בלתי אפשרית. מחד, מצב זה מעניק לבני הזוג ביטחון מלא בידיעה שהצד השני יהיה מחויב לקיים את ההסכם שערכו ומאידך, כאשר מי מהם מבקש לבטלו, הוא עומד בפני אתגר לא פשוט.


ביטול הסכם ממון
כאשר אנו חותמים על חוזה ולאחר מכן אנו רוצים לבטלו, עלינו להוכיח כי מתקיימת אחת מעילות הביטול שבדיני החוזים. זאת כמובן כאשר הצד השני אינו מסכים לביטול החוזה, שהרי אם ישנה הסכמה, אין כל בעיה. אולם, כאשר מדובר על הסכם ממון, המצב אינו פשוט כל כך.  אמנם, האפשרות לבטל הסכם ממון קיימת, אך נטל ההוכחה על כתפיו של המבקש הוא כבד הרבה יותר, מדוע? משום שכאמור מעלה, להסכם ממון יש מעמד של פסק דין. פירוש הדבר הוא כי בן הזוג אשר מבקש לבטל את ההסכם כולו, או חלקו, יידרש להוכיח לא רק את קיומה של עילה חוזית לביטול ההסכם, אלא גם כי נפל פגם בהליך אישור ההסכם בערכאה המשפטית.


מרמה ומצג שווא
דיני החוזים כוללים מספר עילות שונות אשר בהתקיימן, תקום לצד הנפגע הזכות לבטל את החוזה וכך גם באשר להסכם ממון. בין העילות הבולטות המאפשרות לצד לחוזה לדרוש ביטולו באופן חד צדדי, קרי, ללא הסכמת הצד השני, הן מרמה ומצג שווא. אלו מצבים בהם בן או בת הזוג הסתירו מן הצד השני נתונים מהותיים לגבי סוג או היקף רכושם, התנהלו בחוסר תום לב בעת כריתת החוזה וכיו"ב. על מנת שהתנהגויות אלו יקנו לצד השני את הזכות לבטל את ההסכם, יש להראות כי אין המדובר בענייני דיומא, אלא בעובדות שלו היה מודע להן, אותו צד המבקש עתה ביטול הסכם ממון, לא היה חותם על ההסכם. 


פגם בהליך אישור הסכם ממון
כפי שאנו מבינים, להסכם ממון יש מעמד של פסק דין, דבר המקנה לו גושפנקא משפטית עליונה. על כן, כאשר אחד מן הצדדים מבקש לבטלו, אין זה עניין של מה בכך והוא נדרש לנטל הוכחה כפול. ראשית, עליו להראות כאמור את קיומה של עילה חוזית לביטול ההסכם כגון: מרמה ומצג שווא, כפי שהסברנו לעיל, עושק, טענה של כפייה כי החוזה לא נחתם מרצון חופשי וכדומה. שנית, עליו להוכיח כי נפל פגם בהליך אישור ההסכם בערכאה המשפטית. כך למשל, להראות כי בית המשפט לא וידא כראוי כי בני הזוג מבינים את משמעויותיו של ההסכם או כי הם חותמים עליו מרצון כנה.


ביטול הסכם ממון בהתנהגות
ישנה אפשרות נוספת לביטולו של הסכם ממון, אותה נסביר להלן. ישנם מקרים בהם בני זוג ערכו הסכם אך הלכה למעשה, לא פעלו על פי הוראותיו לאורך חייהם יחד. במצב כזה, יכול מי מהם לטעון, בבוא העת, כי ההסכם למעשה בטל מחמת התנהגות הצדדים. הכיצד? כלל ידוע בדיני חוזים הוא כי התנהלותם של צדדים לחוזה יכולה להעיד באופן משתמע על זניחתו ופקיעתו. עובדת היותו של הסכם ממון כבעל תוקף של פסק דין אינה שוללת את תחולתו של כלל זה ולכן יכול הדבר לשמש עילה מבוססת לצורך ביטול הסכם ממון. לעניין זה נוסיף, כי בית המשפט


העליון קבע כי הסכם ממון שנזנח על ידי בני הזוג, עלול להיחשב כבטל, אף אם אף אחד מהצדדים לא ביקש לבטלו.

שינוי הסכם ממון
עד כה דיברנו על ביטול הסכם ממון, אשר בנסיבות המתאימות, יוכל מי מבני הזוג לפנות אל בית המשפט ולבקש לבטל סעיפים מסוימים או את ההסכם כולו. לעומת זאת, באשר לשינוי הסכם ממון, אז נדרשת הסכמת שני בני הזוג ולא קיימת אפשרות לשנות את ההסכם באופן חד צדדי. השינוי יכול להתייחס לאופן חלוקת הנכסים בין הצדדים, כאשר ההסדר הקיים כבר אינו משקף את רצון בני הזוג בעניין זה. לחילופין או בנוסף, הצורך לשנות הסכם ממון יכול לעלות גם במצב שבו חל שינוי מהותי בהיקף או בסוג הנכסים שבבעלות מי מהצדדים. נדגיש, כי לאחר שינוי הסכם ממון, יש צורך לאשר את ההסכם מחדש בערכאה המשפטית, על מנת שיהיה בר תוקף מחייב וישמור על מעמדו המשפטי.

חשיבות הייצוג המשפטי
ראינו אפוא כי ביטול הסכם ממון הוא אפשרי, אך תביעות אלו לא מתקבלות בנקל. לכן, כדאי לעשות כל שניתן כדי למנוע מראש תרחיש שכזה, הכיצד? לפנות לעורך דין מומחה לצורך עריכת הסכם ממון. הוא יוודא כי ההסכם ישרת את בני הזוג נאמנה וישמש להם עוגן כלכלי טוב והוגן בעת פרידה. עורך הדין יעניק לבני הזוג ייעוץ והכוונה כיצד להתנהל מול ההסכם ולשמור על תוקפו וכן, מתי עליהם לפנות אליו לצורך שינוי ההסכם או עדכונו, כדי שיהיה רלוונטי עבורם בעת הצורך (למשל בעת רכישת דירה, הקמת עסק עצמאי וכיו"ב) לבסוף, עורך הדין ידאג להגשת ההסכם לאישורה של אחת הערכאות המשפטיות, על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין מחייב.


יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד