En

צור קשר

checked

כשירות מצווה לערוך צוואה | מתי ניתן לפסול צוואה בגין אי כשירות?

אי כשירות לערוך צוואה

 

טענת חוסר כשירות לערוך צוואה

עריכת צוואה היא פעולה משפטית ומשכך, על מנת שהצוואה תהיה תקפה, נדרש כי במועד עריכת הצוואה, היה המצווה כשיר לבצע את הפעולה. טענה של אי כשירות המצווה עולה במסגרת התנגדות לצוואה, כאשר הטוען מבקש למעשה מבית המשפט לפסול את הצוואה בשל עילה זו.

 

המונח כשירות – מהו?  

המונח כשירות בוודאי מוכר לרובכם והוא מתייחס ליכולתו של אדם לבצע פעולה משפטית. יכולת זו משמעה כי מבצע הפעולה פעל בדעה צלולה בעת ביצועה והוא הבין את כל השלכותיה. אי כשירות יכולה להוביל במקרים רבים לאי חוקיות הפעולה ומכאן לביטולה.

 

כיצד נוגע נושא הכשירות לעריכת צוואה? ובכן, הצוואה היא מסמך משפטי בעל משמעות אישית וכלכלית רבה ולכן, נדרשת כשרות משפטית לעריכת צוואה, על מנת שזו תהיה תקפה. משהוכח לבית המשפט כי המצווה לא היה כשיר לבצע פעולה זו, דינה של הצוואה להיפסל. כלומר, חלוקת העזבון לא תיעשה על פי הקבוע בצוואה, אלא על פי סדר הירושה שבחוק, אשר במקרים רבים שונה מהותית מזה שנקבע בצוואה.  

 

כשירות לעריכת צוואה 

כאמור מעלה, אדם כשיר לביצוע פעולה משפטית כאשר הוא צלול ובהיר ומבין את המשמעויות של הפעולה המשפטית אשר הוא עתיד לבצע. כאשר עולה טענה של אי כשירות המצווה, יבחן בית המשפט האם המנוח היה ער להיקף רכושו, פירש והבין את המציאות כפי שהיא, זיהה את יורשיו ובחר בהם בצלילות דעת וכיו"ב.

 

מטבע הדברים, ההשלכות של קביעת אי כשירות לצוות, הן מרחיקות לכת ולכן בתי המשפט דורשים בסיס ראייתי איתן טרם יקבלו החלטה כי המנוח היה בלתי כשיר ויורו על פסילתה של הצוואה. יתרה מזאת, יכולים להיות מקרים בהם הוצגה לבית המשפט חוות דעת בדבר אי כשירות ולמרות זאת, יורה הוא על קיום הצוואה.  

 

נקודת הזמן הרלוונטית – מועד עריכת הצוואה 

אחד הדגשים החשובים ביותר בסוגיה של אי כשירות לעריכת צוואה, נוגע לנקודת הזמן אשר בה נבחנת אי כשירות המצווה. בשונה מן הדעה הרווחת, בית המשפט מתמקד בעיקר במועד עריכת הצוואה עצמה. כלומר, גם כאשר עולה ספק בדבר כשירותו של המנוח לפני כתיבת הצוואה או אחריה, נתון זה לא יוביל לקביעה של אי כשירות ובלבדכי בית המשפט שוכנע על בסיס הראיות שהוצגו בפניו כי בנקודת הזמן בה ערך המנוח את צוואתו, הוא היה בדעה צלולה והיה מודע להשלכות הפעולה.  

 

כיצד מוכיחים אי כשירות?  

טענה של אי כשירות לצוות היא אחת מעילות הפסילה שבחוק הירושה, המאפשרת ביטול מלא או חלקי של הצוואה. על כן, טענה זו נשמעת במסגרת הליך של התנגדות לצוואה, כאשר נטל ההוכחה מונח כמובן על המבקש לפסול את הצוואה. כיצד ניתן להוכיח טענה של אי כשירות? הראייה המרכזית תהיה בדרך כלל חוות דעת מומחה הקובעת כי בשל מצבו הפיזי ו/או הנפשי של המצווה, לא היה הוא כשיר לעריכת הצוואה.

 

כמו כן, ניתן להציג בפני בית המשפט תמונות, סרטונים ולהגיש תצהירים של בני משפחה, חברים ושכנים, אשר יכולים להעיד על מצבו של המנוח. בפתח הדברים הזכרנו כי ייתכן מצב שבו הוגשה לבית המשפט חוות דעת הקובעת את אי כשירות המצווה אך בית המשפט לא יקבל את הטענה ויורה על מתן צו קיום צוואה.

 

מצב זה יכול לקרות למשל כאשר העד המומחה לא היה מהימן על בית המשפט ועל כן דוחה הוא את חוות דעתו.דוגמא נוספת יכולה להיות כאשר חוות הדעת נערכה לאחר פטירתו של המצווה ועל כן היא מבוססת על מסמכים רפואיים בלבד, ללא שהייתה למומחה הזדמנות לבדוק את המצווה, דבר המפחית באופן ניכר מממשקלה. הדברים נכונים במיוחד עת הוצגו לבית המשפט ראיות סותרות התומכות בטענה כי המנוח היה כשיר במועד עריכת הצוואה.

 

 

 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 

   שלח הודעת ווטצאפ                  שתף דף זה בווצטאפ

         
 
*
*
טען קובץ

 

 

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד