En

צור קשר

checked

הסכם זוגיות

הסכם זוגיות וחיים משותפים cohabitation agreement

 

הסכם חיים משותפים המכונה גם הסכם זוגיות או הסכם ממון, הינו הסכם שתכליתו להסדיר את מערכת היחסים והממון שבין ידועים בציבור. אלו הם בני זוג המקיימים משק בית משותף, אך אינם נשואים. הסכם חיים משותפים, מתייחס לסוגיות שונות העולות ממערכת היחסים ובראשן: חלוקת הרכוש.  

ידועים בציבור - חשיבותו של הסכם זוגיות 

עריכת הסכם זוגיות, מאפשרת לבני הזוג, להגיע לוודאות משפטית, באשר למערכת היחסים ביניהם ולדבר חשיבות רבה, בעיקר בכל הנוגע לחלוקת הרכוש. מדוע? בהעדר הסכם ממון, הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, במקרה של פרידה, בני הזוג יהיו כפופים להלכת השיתוף. משמעותה של הלכת השיתוף היא, כי כל אחד מבני הזוג, יכול לטעון לזכויות ברכושו של האחר, היה ויעמוד בנטל הראייה להוכיח, כי הייתה כוונת שיתוף באותו הנכס. 

עורך דין מומחה בדיני משפחה מסביר כי מצב זה יכול להיות מאוד בעייתי, הן עבור הצד האמיד יותר בקשר, אשר רוצה לשמור על רכושו והן עבור הצד השני, אשר ייתכן ויישאר מקופח לאחר הפרידה, למרות כי תרם רבות למערכת היחסים, אף אם לא תרומה כלכלית כשל בן הזוג. חתימה על הסכם חיים משותפים, פותרת את הבעיות הללו משהיא מסדירה מבעוד מועד את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.   

מה כולל הסכם חיים משותפים 

במסגרת הסכם חיים משותפים, מכריזים בני הזוג, ראשית כל, על היותם ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף. סעיף דקלרטיבי זה הוא חשוב מאוד, בעיקר בכדי להעניק סמכות לבית המשפט לענייני משפחה, לאשר את ההסכם. מעבר לזאת, הסכם ממון יכול להתייחס לכל סוגיה רלוונטית הנוגעת למערכת היחסים בין הצדדים. קרי, ההסכם איננו מוגבל רק לחלוקת הרכוש, אלא ידועים בציבור, יכולים לעגן הסכמות גם בנושאים אחרים כמו משמורת ילדים ומזונות. 

 

בשל חשיבותו המשפטית והכלכלית של ההסכם, חשוב מאוד שלא לערוך אותו באופן עצמאי, אלא לפנות אל עורך דין מנוסה בדיני משפחה ועדיף שיהיה בעל הסמכה בגישור בתחום דיני המשפחה להלן הסעיפים המרכזיים בהסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור:

  1. הסכם מקיף וברור: עורך דין דיני משפחה ינסח הסכם ממון מקיף, המתייחס לכל הסוגיות אשר העלו בני הזוג.
  2. תפירה אישית של ההסכם: הסכם חיים משותפים, חייב להיות מותאם באופן ספציפי לנסיבות ולצרכים של ידועים בציבור. עורך דין דיני משפחה בעל ניסיון במו"מ היודע את כללי הגישור, משוחח עם בני הזוג, יורד לעומקם של דברים ועורך הסכם המתאים באופן מדויק לבני הזוג.
  3. פתרון בעיות: ניסיונו המקצועי של עורך דין דיני משפחה, מאפשר לו לצפות בעיות עתידיות, אשר עלולות להופיע בעקבות ההסכם ולהסדיר את פתרונן בהסכם עצמו. בכך, מונע עורך דין דיני משפחה, מאבק משפטי עתידי בין הצדדים.

הסכם ממון לידועים בציבור– האם צריך לאשרו? 

להבדיל מזוגות נשואים, זוגות לא נשואים ידועים בציבור החותמים על הסכם ממון או הסכם זוגיות, אינם נדרשים לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שלהסכם יהיה תוקף משפטי מחייב. די בחתימת הצדדים על ההסכם, על מנת שיהיה לו תוקף. אולם, ככל שהצדדים, ידועים בציבור, המקיימים משק בית משותף, רוצים לתת להסכם גושפנקא משפטית, הם רשאים לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון. הליך אישור הסכם ממון, מוודא כי ידועים בציבור, חתמו על ההסכם מתוך רצון חופשי וכי הם מבינים את המשמעויות שלו.

משרד עורכי דין לענייני משפחה רוטנברג, ממליץ לפנות אל בית המשפט לקבלת אישור על הסכם ממון, מן הטעם כי הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור אשר קיבל תוקף של פסק דין, מאפשר לבני הזוג לקבל זכויות רבות מגופים שונים במדינה ומהווה למעשה תעודת זוגיות לכל דבר ועניין. גופים אלו, כמו למשל המוסד לביטוח לאומי, דורשים הוכחה לקיומו של משק בית משותף ורואים בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, כאסמכתא מתאימה.

ביטול ושינוי הסכם חיים משותפים

בשנים האחרונות, זוגות רבים מקבלים החלטה לערוך הסכם חיים משותפים. הסכם זה מסדיר סוגיות שונות הנוגעות למערכת היחסים ומטרתו להעניק לצדדים וודאות משפטית, במקרה של פרידה. הסכם חיים משותפים נחתם בין בני זוג שטרם נישאו, או שאין בכוונתם להינשא והוא גם נפוץ מאוד בקרב זוגות חד מיניים, המבקשים לעגן באופן מסודר היבטים שונים בקשר ביניהם. חתימה על הסכם חיים משותפים, מעוררת מטבע הדברים את השאלה האם ניתן לבטל או לשנות את ההסכם, המשך המאמר יעסוק בסוגיה חשובה זו.

למי מיועד הסכם חיים משותפים?

הסכם זה מיועד עבור בני זוג אשר אינם נשואים, בין אם הם טרם חתונתם ובין אם הם חיים יחד כידועים בציבור ואין בכוונתם להינשא. כמו כן, הסכם חיים משותפים מיועד גם עבור זוגות חד מיניים. בישראל, כיום, נשללת מזוגות חד מיניים האפשרות להינשא, אך חשוב לדעת כי הם רשאים לערוך הסכם חיים משותפים (הסכם זוגיות) וזוגת רבים אכן בוחרים לעשות זאת. הסכם זה יהווה עבור בני הזוג מסמך משפטי מחייב, אשר יגן על האינטרסים של שני הצדדים וימנע מאבק משפטי במקרה של פרידה. כמו כן, זוגות חד מיניים, רואים בהסכם זה לא רק חוזה משפטי, אלא גם ביטוי למחויבות שלהם זה כלפי זה.

 

ביטול הסכם חיים משותפים

אחת השאלות החשובות אשר עולות בהקשר של הסכם חיים משותפים, היא שאלת הביטול. האם ניתן לבטל הסכם זה באופן חד צדדי? ובכן, דיני החוזים חלים על הסכם חיים משותפים ועל כן, קיימת אפשרות של ביטול ההסכם, אם הוכח כי מתקיימת אחת מעילות הביטול שבחוק. למשל, טענה של הטעייה, על פיה טוען המבקש את ביטול ההסכם, כי הוסתר ממנו מידע מהותי אשר לו היה מודע לו, לא היה חותם על החוזה. טענה אחרת אשר אם תתקבל יכולה להוביל לביטול ההסכם, היא טענה של כפייה או עושק, זהו מצב שבו נטען כי החתימה על ההסכם לא נעשתה מרצון חופשי, אלא מתוך לחץ בלתי לגיטימי, אשר הופעל על בן או בת הזוג. 

 

מה בדבר הפרת ההסכם? במקרים מסוימים, הפרת ההסכם תהווה עילה לביטולו, בהתאם לקבוע בהסכם עצמו ובהתאם לקבוע בחוק. ככלל, כאשר מדובר בהפרה יסודית של ההסכם, תקום הזכות לצד שנפגע, לדרוש את ביטולו של החוזה. חשוב לומר, כי גישתו הכללית של בית המשפט היא כי חוזים יש לקיים ועל כן בוחן הוא היטב האם עמד מבקש הביטול בנטל ההוכחה והאם ישנה הצדקה אמיתית לביטול ההסכם. יתרה מזאת, אם סבר בית המשפט כי ניתן לבטל את הסעיף הספציפי בו נפל פגם ועדיין לקיים את יתר ההסכם, הנטייה היא לבטל באופן חלקי בלבד את ההסכם ולא את כולו.  

שינוי הסכם חיים משותפים

מטרתו של הסכם זה היא להסדיר היבטים שונים של המערכת הזוגית ובראשם ההיבט הכלכלי. זאת במטרה לשמור על זכויות הצדדים ולמנוע מאבק משפטי במקרה של פרידה. על כן, אם חלו שינויים מהותיים במהלך השנים, במצבם הכלכלי/אישי של בני הזוג, רצוי מאוד לעדכן את ההסכם על מנת שיתאים למצב החדש. חשוב לציין, כי כל שינוי של הסכם חיים משותפים חייב להיעשות בכתב, בחתימת הצדדים ועליהם לפנות לנוטריון אשר יאמת את חתימותיהם על ההסכם. תביעה חד צדדית לשינוי ההסכם, לא תתקבל במרבית המקרים, אלא בנסיבות חריגות ובכל מקרה, חשוב להיוועץ בעורך דין המתמחה בענף משפטי זה.

הפרת הסכם חיים משותפים

כאשר אחד מבני הזוג מפר את ההסכם, תקום לצד השני עילת תביעה, במסגרתה יוכל לדרוש סעדים שונים, בהתאם לנסיבות העניין. ניתן למשל לתבוע את אכיפת ההסכם, אם הדבר אפשרי מבחינה מעשית או כדאי מבחינה משפטית /כלכלית. לחילופין ייתכן והצד הנפגע יהיה רשאי לדרוש את ביטולו של ההסכם, היה ומדובר בהפרה יסודית של החוזה. כמו כן, ניתן לתבוע קבלת פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו בעקבות ההפרה. יש לציין כי אם הדבר נדרש, יוכל הצד שנפגע, לבקש במסגרת התביעה סעדים זמניים, אשר נועדו להבטיח את קיומו של ההסכם, או פסק הדין.

 לחצ/י כאן למאמר על ידועים בציבור וזכויותיהם

ידועים בציבור

הסכם חיים משותפים מיועד עבור זוגות אשר אינם נשואים. ההסכם מסדיר את מכלול הנושאים הנוגעים לקשר הזוגי והוא מספק לבני הזוג שקט נפשי וביטחון משפטי.

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, עו"ד מאיה רוטנברג צברה ניסיון רב בתחום הסכמי חיים משותפים וידועים בציבור ומשרד בעל צוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

 

יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג


 

באפשרותכם למלא את טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל D קומה 4 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building D, 4th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

office@rotenberglaw.co.il

  
*
*
טען קובץ
checked

 

  

 

 

כיצד להציג הסכם ממון לבן/בת הזוג ?

 

 

 

הסכם ממון אונליין

הסכם ממון הוא חוזה משפטי בין בני זוג, המסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם, במקרה של פרידה. בשל משמעותו הכלכלית של הסכם זה, חשוב מאוד כי ההסכם ינוסח על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, אשר ינסח הסכם המותאם באופן אישי לבני הזוג. כיום ניתן לערוך הסכם ממון און ליין – בשיחת וידאו עם עורך הדין.

הסכם ממון כללי

הסכם ממון אינו מבטיח את זכויותיך ו/או של בת/בן זוגך/תך אלא כל מי שחולק עמך אינטרסים כגון זכויות בחברה ובעסקים או נכסים של שותפים ויורשים. היכנס כדי לקרא עוד.

הסכם ממון לפני נישואין

הסכם טרום נישואין – מהו? מדוע כדאי לחתום עליו? פנו אל עורך דין דיני משפחה לקבלת ייעוץ בעניין זה ועריכת הסכם ממון מקצועי ומקיף.

דוגמא להסכם ממון לפני נישואין

הסכם ממון, המכונה בפי רבים גם כהסכם נישואין או הסכם טרום נישואין הינו מסמך מקובל ונפוץ ברחבי העולם כולו שתפקידו הוא להסדיר את מערך הזכויות בין בני זוג במידה ויחליטו לפרק את המסגרת המשפחתית ביום מן הימים. הסכם הממון הינו למעשה חוזה בכתב אשר מסדיר מראש את החלוקה הממונית וקובע מהו הרכוש האישי של כל אחד מבני הזוג אשר מבקרה בו יגמרו אומר להיפרד יישאר ברשות בעליו ואילו מהו הרכוש המשותף אשר יחולק בין בני הזוג במקרה של פרידה. המסוכם בין הצדדים בהסכם הממון גובר על הוראות חוק יחסי הממון.

טופס אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין

על פי החוק בישראל הסכם קדם נישואין/טרום נישואין/הסכם ממון לפני נישואין בין בני זוג הינו תקף, כאשר הוא מאושר ע"י בית משפט למשפחה או חתום בפני נוטריון. במידה וההסכם לא אושר באחת משתי הדרכים הנ"ל, לא ניתן לאוכפו בבית המשפט. כדי לקבל אישור להסכם ממוני קדם נישואין/טרום נישואין/הסכם ממון לפני נישואין על בני הזוג לחתום על ההסכם בנוכחותו של נוטריון או לאשרו בבית משפט לענייני משפחה כאשר מומלץ להיות מלווה בעורך דין מומחה לדיני משפחה.

הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון לאחר נישואין – מהו הסכם ממון? מהי מטרתו? פנו אל עורך דין דיני משפחה לעריכת הסכם ממון המותאם לכם אישית.

הסכם ממון דוגמא

הסכם ממון זה הינו לדוגמא בלבד ואין לעשות בו שימוש משפטי ללא עריכה וייעוץ של עורך דין מומחה בדיני משפחה. יש לזכור כי הסכם ממון הוא חוזה בעל השלכות כבדות משקל לשני הצדדים ועל כן, הוא מחייב קבלת ייעוץ מקצועי, על מנת להבטיח את זכויות הצדדים.

טופס הסכם ממון דוגמא להורדה

הסכם ממון לפני נישואין /הסכם טרום נישואין/הסכם קדם נישואין שנחתם בין בני זוג בישראל צריך להיות מאושר ע"י בית משפט לענייני משפחה. לרשותך טופס דוגמא להורדה , אין לעשות שימוש בטופס ללא ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מומחה בדיני משפחה.

הסכם חיים משותפים- הסכם בין ידועים בציבור

הסכם חיים משותפים – מהו והאם כדאי לחתום עליו? הסכם ממון בין ידועים בציבור נועד כדי להסדיר את מערכת היחסים בין בני הזוג. פנו אל עורך דין דיני משפחה לקבלת ייעוץ משפטי בעניין זה.

הסכם חיים משותפים בעברית

הסכם חיים משותפים גרסה בעברית Cohabitation agreement Israel Hebrew version

הסכם חיים משותפים באנגלית

הסכם חיים משותפים גרסה אנגלית Cohabitation agreement Israel English version

דרג את הכתבהדירוג כתבה תמ"ש 3140/03: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
משרד הפנים: נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין טפסים להורדה
אזרח המקיים חיים משותפים ללא נישואין (ידועים בציבור), וכן בני זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין(ידועים בציבור).קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נוהל בני זוג על סמך חיים משותפים להורדה  | מתן מעמד חיים משותפים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
במצב המציאות המשפטית בישראל, מוטלות על בני זוג, הגבלות מכוח הדין האישי שמונעות מהם להינשא כדין ולהקים משפחה חדשה בישראל עם בחיר לבם או בכלל. כאשר בני זוג אינם בני עדה דתית מוכרת לדוגמא מוטלות מגבלות על נישואין שכאלה כאשר מדובר בבני זוג חד מיניים או כאשר אחד מבני הזוג הוא חסר דת או כאשר כל אחד מבני הזוג משתייך לעדה דתית אחרת או אדם שלפי דיני המעמד האישי הוא פסול חיתון עם בן זוגו המיועד או בכלל.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תזכיר חוק חיים משותפים, התשע"ד - 2013: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
הצהרת זוגיות - טופס תצהיר לצורך מגורי סטודנטים.
נדרשת חתימת עורך דיןקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצהרה לזוגות - לא נשואים | טופס להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד