מידע משפטי חינם גישור וגירושין
En

צור קשר

checked

מדריך לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

 
conflict resplution
 

 

על החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה –2014

 

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי המשפחה הנקרא גם: חוק הגישור; חוק גישור חובה; חוק המהו"ת;  החוק למניעת סכסוכי משפחה; חוק יישוב סכסוכים. זהו חוק מחייב גישור בטרם התחלת הליכים משפטיים בענייני גירושים.

 

החוק קובע כי בני זוג נשואים אשר ביניהם סכסוך בנושאים המפורטים בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (ניתן להוריד את נוסח החוק בתחתית דף זה), נדרשים להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, טרם הגשת תביעה בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.


היום בשנת 2019 החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שינה את הליך הגירושין  ומחייב:

 

בני זוג שהחליטו להתגרש.

 

תביעה בין ילדים והוריהם.

 

בני משפחה שמסוכסכים ביניהם.

 

לנסות הליך גישור וליישב את הסכסוך המשפחתי בדרכים אלטרנטיביות בטרם יפנו לערכאה שיפוטית, בית משפט למשפחה או בית דין דתי.

 

מטרת הליך יישוב סכסוך

חוק הליך יישוב סכסוך חוקק במטרה לסייע לבני הזוג ליישב ביניהם את הסכסוך המשפחתי תוך הסתייעות בשיטות גישור בהסכמה הדדית ובדרכי שלום, החוק מעודד צמצום הצורך בקיום התדיינות משפטית, ביישום הליך בו התחשבות במכלול הנתונים הרלוונטיים הנוגעים לסכסוך, תוך הסתכלות על  טובתם של בני המשפחה וילדים משותפים.

 

ביום 17.7.16 נכנס לתוקפו חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה}, התשע"ה-2014.

 

על פי חוק זה, צד לסכסוך משפחתי כגון: גירושין, אחזקת ילדים, מזונות ועוד אשר ירצה לפנות לערכאה משפטית יחויב , טרם פנייתו, להגיש תחילה לערכאה השיפוטית בקשה ליישוב סכסוך ולא כתב תביעה מפורט.

 

יצוין כי סוג התובענות אשר יפתחו בהליך של ישוב סכסוך איננה רשימה פתוחה ובחוק מפורט אילו תביעות אכן יפתחו בהליך של ישוב סכסוך. 

  

 

הליך ישוב הסכסוך מטרתו העיקרית היא לאפשר לצדדים המסוכסכים ליישב את הסכסוך בניהם על דרך הגישור בהסכמה ובדרכי שלום ולצמצם את הצורך בקיום התדיינויות משפטיות מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך.

 

שכן לעיתים קרובות הסכסוך המשפחתי, בשונה מסכסוכים אחרים, הינו סכסוך אשר קודם לו סכסוך אישי ורגשי ושיתרה מכך, הוא מתמשך ואיננו נגמר בעת ההכרעה בו – וזאת משום שהצדדים ממשיכים להיות שותפים במקרה של גירושין לדוגמא, בגידול הילדים ועוד. 

 

לאחר הגשת הבקשה יזומנו הצדדים לפגישת מידע, היכרות ותאום ביחידת הסיוע אשר ליד הערכאה השיפוטית (פגישת מהו"ת) ויוצע לצדדים להמשיך בנסיון ליישב את הסכסוך בינהם בהסכמה, לרבות באמצאות גישור. החל מיום הגשת הבקשה מנועים הצדיים להגיד תובענות לבית המשפט למשך של 45-60 יום. 

  

לאחר תקופה זו, ורק אם הניסיון ליישוב הסכסוך לא צלח – יהיה הצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך רשאי להגיש - תוך תקופה קצובה של 30 יום – תובענה בנושאים שלא הושגה לגביו הסכמה - לכל ערכאה שיפוטית מוסמכת.

 

כמו כן, לאחר התקופה הקצובה – גם הצד השני לסכסוך רשאי להגיש אף הוא תובענות. בזמן שמתקיים ההליך ליישוב הסכסוך הצדדים מנועים מלהגיש תובענות לבית המשפט והצדדים אמורים להתרכז בניסיון ליישב את הסכסוך.

 

יחד עם זאת, כחריג לכלל האוסר פניה לערכאות בזמן ישוב הסכסוך - החוק מקנה לצדדים לסכסוך את הזכות לפנות לבית המשפט בזמן ההליך לישוב סכסוך בבקשה לסעד זמני או דחוף אשר נועדה, ככלל, למנוע מצב שבו הגשת הבקשה לישוב סכסוך עלולה לגרום לשינוי המצב הקיים ולעיתים לנזק בלתי הפיך לצד שכנגד ותשמש ככלי להשגת יתרון משפטי לצד המגיש אותה.  

 
כיצד מגישים תביעת גירושין החל מיום 17/07/2016?
 
יש להגיש טופס בקשה ליישוב סכסוך - לחצ/י  כאן להורדה והדפסה (ניתן להוריד גרסת PDF בתחתית הדף.
יש להגיש את הטופס עם הפרטים הרלוונטיים לבית משפט לענייני משפחה הגשת הטופס כרוכה באגרה.
 
כיצד ממשיך התהליך ?
בני הזוג יקבלו זימון לפגישת מידע היכרות ותיאום - מהו"ת אשר תתקיים ביחידת הסיוע.
  
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה}, התשע"ה-2014 גרסה רשמית להורדה
 לחצ/י על התמונה להורדת הקובץ ↓
 
 
 

 

להורדה: טופס הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי המוגשת לערכאה מוסמכת בחלוף תקופות עיכוב ההליכים, לפי תקנה 9 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016

טופס 4(תקנה 9)קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
נקבע כי היה מקום לקבל הבקשה שהגיש המבקש לקיצור תקופת עיכוב ההליכים שההחלטות נשוא רמ"ש זה באו בעקבותיה, מכוח סעיף 16 (א)(3) לתקנות (החלופה השלישית), ולהורות כי המבקש רשאי להגיש את התובענה בסכסוך המשפחתי, הנוגע לדמי השכירות הנובעים מההסכם השני, לאלתר.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה יישוב סכסוכים בין ידועים בציבור קיצור תקופת עיכוב הליכים | רמש 25048-02-18 פלוני נ' פלונית: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
המחלוקת בעניין הסמכות העניינית של בית משפט זה להידרש לתביעה המבקשת – צריכה להיבחן בשני מישורים: המישור הראשון, הוא מישור "מירוץ הסמכויות הקלאסי בין הערכאות" ללא קשר לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה ולאור החשש מפני קיומה של סמכות נמשכת של בית הדין וחשש מסיכול החלטותיו.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה א"פ 32107-05-17 ש.ב. נגד ס.ס. | שאלת מירוץ הסמכויות בין בית הדין דתי מגזרי לבין בית המשפט לענייני משפחה חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) התשע"ד – 2014 ובשים לב לכך שטרם הוחלו הוראות החוק על בית הדין השרעי.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו | לפני כבוד השופט ארז שני
האב הגיש בקשה לסעד דחוף, אגב בקשה להבטיח את הקשר של שני ילדיו .

אני סבור שיש לאפשר לקטינים ללון עם האב, אף על פי שבשלב זה ואגב תיק ישוב סכסוך, אין צורך להרחיב את הלינות בסופ"ש.

מציעה לי בא-כח האם כעת ששני הצדדים יגשו ויבקשו הקדמת פגישת המהו"ת, אולי כך ימתין בית המשפט ולא יאפשר לינות, אלא ששאלה נשאלת מדוע לא ביקשה האם עד כה את הקדמת הפגישה ביחס, ומדוע רק כאשר מתבקשות לינות, מוצע ולנסות להקדים את הפגישה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה סעד דחוף בהליך יישוב סכסוך: י"ס 43369-04-17 א. נגד  א.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הבקשה שבפניי הינה דוגמא מובהקת לשימוש לרעה בהליכי משפט, שעה שהמבקש הגיש בקשה דחופה ביותר במעמד צד אחד לעכב יציאתה מן הארץ של המשיבה שהיא גרושתו, בטענה, כי היא מתכוונת לצאת מן הארץ לחודש ימים ולנטוש את בתם הקטינה ללא הסכמתו. הבקשה הוגשה כבקשה לסעד זמני, לשמירת מצב קיים בהתאם לתקנות להסדרי התדיינות בסכסוכי משפחה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה דחיית בקשת עיכוב יציאה מן הארץ כנגד אם הבקשה הוגשה כבקשה לסעד זמני, לשמירת מצב קיים בהתאם לתקנות להסדרי התדיינות בתסכסוכי משפחה: י"ס 1261-01-17 פלוני נ' פלונית: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בפני כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

האם לדון בבקשה לפי פקודת ביזיון בימ"ש  כפי שהוגשה? או לחילופין יש להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך וזאת בהתאם לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) תשע"ה 2014.

נקבע כי: אין מקום לדון מחדש בסוגיה שנדונה והוכרעה בהחלטה שיפוטית במסגרת בקשה ליישוב סכסוך.
אין לקיים הליך של "יישוב סכסוך" בשעה שהסכסוך הינו אכיפת החלטה שיפוטית – כאשר אין המדובר בסכסוך משפחתי גרידא אלא בסכסוך עם צד שאינו מקיים אחר החלטות בית המשפט, אין לתת לצד הפועל תוך בזיון בית המשפט יתרון בכך שהצדדים יופנו להליך של הפנייה ליחידת סיוע.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לפי פקודת ביזיון בימ"ש וחוק יישוב סכסוכים במשפחה: רמ"ש 49397-11-16 מ.א נגד ר.א: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
החלטה של כב' השופט ארז שני בבימ"ש למשפחה בתל אביב
בבקשה להורות על סיום הליכי יישוב סכסוך עקב עומס ביחידות הסיוע.
סיום תקופת עיכוב הליכים מכוח זכות יסוד של גישה לערכאות.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד יישוב סכסוכים: י"ס  27821-11-16 ג. נ' ק.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נספח 9- טופס בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים
נספח 9 בקשה לקיצור/ להארכה של תקופת עיכוב ההליכים לפי תקנה 16 לתקנות להסדר
התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ו-2016.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נספח 9- טופס בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נספח 8- הודעת הצדדים על החלטתם להמשיך בהליכים לישוב סכסוך בהסכמה
נספח 8 -יישוב סכסוכים- הודעת הצדדים על החלטתם להמשיך בהליכים ליישוב סכסוך בהסכמה באם הצדדים מגישים הטופס בנפרד, ישלחו העתק לצד שכנגד
consent family dispute mediation form downloadקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נספח 8- הודעת הצדדים על החלטתם להמשיך בהליכים לישוב סכסוך בהסכמה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נספח 6- בקשה לסעד זמני (תקנה 10)
טופס בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר
התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016
family court temporary relief form download pdfקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נספח 6- בקשה לסעד זמני (תקנה 10): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נספח 5- הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי המוגשת בחלוף תקופת עיכוב ההליכים (תקנה 9)
הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי המוגשת לערכאה מוסמכת בחלוף תקופות עיכוב
ההליכים, לפי תקנה 9 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016
Family dispute resolution court announcement form downloadקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נספח 5- הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי המוגשת בחלוף תקופת עיכוב ההליכים (תקנה 9): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נספח 2- טופס הזמנה לפגישת מהו"ת להורדה
הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב סכסוך משפחה בהסכמה
Invitation for Mahut family dispute evaluation form download Hebrew pdf
לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) התשע"ה-
2014קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נספח 2- טופס הזמנה לפגישת מהו"ת להורדה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נספח 1- בקשה לישוב סכסוך (תקנה 2)
טופס להורדה : נספח 1 -בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 2 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016 כמתבקש לפי חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ו- 2014
Family dispute resolution law application form download Hebrew pdfקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נספח 1- בקשה לישוב סכסוך (תקנה 2): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
חוק זה נועד לעודד שימוש בדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים משפחתיים, באמצעות – מסירת מידע לצדדים לסכסוך משפחתי בדבר קיומם של הליכים חלופיים ליישוב הסכסוך ביניהם, טרם נקיטת הליך משפטי, תוך עידודם לבחור באחד מהתהליכים הללו במקום בהליך המשפטי, לטובת כל הצדדים המעורבים בדבר.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד–2014: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בקשה לסעד דחוף שלא בדרך בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 21 לתקנות להסדר התדיינויות
נספח 7 - בקשה לסעד דחוף שלא בדרך בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 21 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016
Divorce mediation law form download Israelקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לסעד דחוף שלא בדרך בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 21 לתקנות להסדר התדיינויות: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
טופס בקשה ליישוב סכסוך להורדה
בהתאם לתקנות לפי החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ה-2014קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס בקשה ליישוב סכסוך להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד