En

צור קשר

checked

בגידה

 

בגידה בזוגיות היא אחת מהסיבות המרכזיות להחלטה להתגרש וזה אך טבעי, שהרי מדובר בפגיעה רגשית קשה מאוד. האם בגידה של בן/בת הזוג במהלך חיי הנישואין מהווה עילה לגירושין על פי ההלכה היהודית? האם יש לבגידה השלכות על סוגיות אחרות בהליך המשפטי? על שאלות אלו ואחרות נשיב במאמר שלפניכם.

 

הגדרה

בגידה  (באנגלית: Infidelity) מילים נרדפות וקשורות, אי נאֱמנות, הֲפָרַת אֱמוּנִים, ניאוף (באנגלית: adultery - יחסי מין רצוניים בין אדם נשוי לאדם שאינו בן זוגו - בני זוג נשואים), רומן מחוץ לנישואין, מאהב, מאהבת. הבגידה מהווה הפרה של חוזה לא כתוב של בני הזוג בנוגע לבלעדיות רגשית ו /או מינית. אחרים מגדירים בגידה כהפרה על פי התחושה הסובייקטיבית של אדם שבן זוגו הפר כללים או נורמות יחסים. תוצאות הפרה זו הם רגשות של כעס , קנאה , קנאה מינית , ויריבות .

 

מה שמהווה מעשה של בגידה תלוי בציפיות הבלעדיות במערכת היחסים. במערכות יחסים זוגיות , ישנה הנחת יסוד של בלעדיות על בן/בת הזוג, אם כי הן לא תמיד מתקיימות.

 

כאשר הציפיות מתבדות, ייתכן נזק פסיכולוגי לנבגד, כולל רגשות של זעם ותחושות של אי אמון כלפי בני הזוג השני , ירידה בביטחון מיני , ופגיעה בדימוי עצמי .

 

בהתאם להקשר, גברים ונשים יכולים לחוות השלכות חברתיות אם מעשה הבגידה שלהם נודע בציבור. צורתם והיקפם של השלכות אלה תלויים גם במגדר האדם הבוגד.

 

האם בגידה היא עילה לגירושין?

הדין החל על נישואין וגירושין של יהודים הוא הדין הדתי והערכאה הרלוונטית לעניין זה היא בית הדין הרבני בלבד. לה ולה בלבד יש את הסמכות למתן גט, בעוד שיתר ענייני הגירושין נמצאים בסמכות מקבילה של בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. הדין הדתי קובע כי לשם קבלת גט, נדרש להוכיח כי קיימת עילה לגירושין.  

 

בגידה נחשבת לעילה לגירושין עבור הבעל, בין אם מדובר במעידה חד פעמית מצד האישה ובין אם ברומן מתמשך. אולם, כאשר הבגידה נעשתה מצד הבעל, רק אם מדובר בבגידה מתמשכת, ישמש הדבר לאישה כעילה לגט, שאז ניתן להכריז על הבעל כמורד.

 

השלכות בגידה בזוגיות
הדילמה הקשה של העוסקים בדיני משפחה. שבירת התא המשפחתי היא שבירת הברית הקדושה והאמון ההדדי שבין שני בני הזוג.


 

כאשר אחד מן הצדדים מחליט לבגוד במערכת הזוגית, זהו קו שבר עמוק קשה וכואב לבן הזוג שני, ולכן שבירת האמון בין בני הזוג היא עילה ראשונה במעלה לדרישת חיוב הצד השני בגט.


עם החיוב לגט במערכת הנישואין היהודית, הרי שמעבר לשבירת התא המשפחתי יש לדבר גם השלכות לגבי זכויות רבות הנובעות מן הנישואין כדמו"י, ביניהם מזונות אישה וכתובתה.

 

אי זכאות האישה למזונות וכתובה

מלבד ההבדל המהותי של בגידה כעילה לגט, בין גבר לאישה, כאשר הבגידה הנה מצד האישה, ישנן השלכות כלכליות מרחיקות לכת עבורה: היא עלולה לאבד את זכותה למזונות ואת כתובתה.

 

יודגש כי מעשה בגידה של אישה, אינו פוגע בזכויות הילדים למזונות, אלא אך ורק בזכותה של האישה למזונות. מלבד הפן הכספי, לבגידה של אישה השלכה נוספת: היה ואישה נשואה נכנסת להריון מגבר אחר שאינו בעלה, הילד עלול להיות מוכרז כממזר, סטטוס אשר משמעותו כי הוא אסור חיתון על פי דת משה וישראל, אלא עם אישה שהוגדרה כממזרה. יובהר כי סכנת הממזרות אינה קיימת במצב ההפוך, כאשר הבעל מביא ילד לעולם עם אישה שאיננה אשתו.

 

האם יתר סוגיות הגירושין מושפעות?

נהוג לחשוב כי למעשה של בגידה יש השלכות נוספות בהליך הגירושין, בהקשר של משמורת הילדים וחלוקת הרכוש. אולם בדרך כלל, אלו אינם מושפעים והמשמעות של בגידה של בן/בת הזוג רלוונטית לעניין הגט בלבד.

 

בכל הנוגע למשמורת ילדים, על אף הפגיעה הרגשית הקשה שחווה ההורה הנבגד,  מעשה הבגידה אינו מוביל בדרך כלל לאובדן הזכויות של ההורה הבוגד למשמורת על ילדיו, אלא במקרים חריגים מאוד בהם ניתן לקשר בין מעשי הבגידה לכשירות ההורית.  

 

עילת שיתוף: הפסיקה בישראל, מתייחסת לבגידה כמבחן לכוונת שיתוף, כאשר בני זוג מתגרשים הוכחת בגידה מחזקת היעדר של כוונת שיתוף בקשר הזוגי ועלולה להוביל לפסיקת חלוקה לא שוויונית של רכוש משותף על ידי בית משפט.

 

יש להדגיש כי כאשר מדובר על חלוקת הרכוש, בן זוג שבגד אינו מאבד לחלוטין את זכויותיו ברכוש המשותף בשל מעשה הבגידה. 

 

חובות: אם יצר בן הזוג הבוגד חובות כספיים בגין הבגידה, אלו לא ייחשבו כחובות משותפים והם יחולו אך ורק על הצד אשר יצר אותם.

 

כיצד מוכיחים בגידה?

על מנת שבגידה תשמש כעילה לגט, על הצד הנבגד להביא בפני בית הדין הרבני הוכחות לבגידה ואין די בכך כי תועלה מצדו טענה לבגידה. כיצד ניתן להוכיח בגידה? כך למשל יכול ובן/בת הזוג מצאו התכתבויות במיילים ו/או ווצטאפ של בן/ת הזוג עם המאהב/ת, תמונות שמהן ניתן להסיק בבירור כי מדובר ברומן וכדומה.

 

לעיתים קרובות, יש צורך להיעזר בשירותיו של חוקר פרטי על מנת לקבל עדויות על הבגידה. לעניין זה חשוב מאוד לפנות לבעל מקצוע מוסמך ומיומן, העובד בשיתוף פעולה שוטף עם עורכי דין לגירושין. הנקודה החשובה בהקשר זה היא כי יש צורך בראיות מוצקות לבגידה ואין די בחשש כללי או בתחושת בטן של בן/בת הזוג על מנת לבסס עילה לגט.

 

פנייה לייעוץ משפטי

כפי שהוסבר לעיל, לבגידה עשויות להיות משמעויות רבות על הליך הגירושין ולכן בין אם אתם אלו אשר בגדתם בבן הזוג ובין אם נבגדתם, חשוב לפנות בהקדם לייעוץ משפטי של עורך דין לגירושין. אנשים רבים, מטבע הדברים, מבקשים להתעמת עם בן/בת הזוג, אולם הדבר יכול לפגוע בזכויותיכם בגירושין ולכן חשוב קודם כל לפנות לעורך דין גירושין אשר ינחה אתכם כיצד להתנהל מול הצד השני. כמו כן, עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה, יסביר לכם מה צפוי לקרות במסגרת ההליך המשפטי ויחל בטיפול בתיק הגירושין. אם יש צורך בכך, יפנה עורך הדין לחוקר פרטי עמו הוא נמצא בקשרי עבודה שוטפים, על מנת להוכיח כי בן/בת הזוג בוגדים.

 

 האם בגידה ממושכת של מי מבני הזוג עשויה להעיד על היעדר שיתוף בין בני הזוג?

 

בגידה יכולה להוות נסיבה המשמיטה את הקרקע מתחת לקיומה של חזקת השיתוף הקיימת בין בני זוג בגירושין.


ראה פסק דין ע"א 264/77 דרור נ' דרור 

 

כשם שכוונת השיתוף בנכסים על ציר חיי הנישואין, אינדיקציות על היעדר שיתוף רכוש נלקחות בחשבון על רצף חיי הנישואין, ואין "נענשים עליהן למפרע" .


פס"ד בג"ץ 9734/03 פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול.

המשמעות היא כי בגידה של אחד מבני הזוג אינה מבטלת בהכרח את שיתוף הנכסים שהתגבש בחיי הנישואין, כאשר בני הזוג מתגרשים, אם שיתוף הנכסים התגבש לפני הבגידה.


במקרה רבים חיים בני הזוג בהרמוניה במשך שנים רבות, ומבחינה מוסרית אין זה צודק לראות בבגידה כעילה לשלילת השיתוף בנכסים שהתגבש קודם לכן.

 

 בגידה (זוגיות)

 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 ..
*
*
טען קובץ

בג"ץ 4602/13; בג"ץ 9780/17

עניין העתירה בפסק הדין של בית הדין הרבני הגדול, שם נקבע בין היתר כי ניתן לתת משקל לבגידה של בת הזוג כאשר עוסקים בסוגיית השיתוף בדירת המגורים המשותפת של בני זוג.


בגידה בזוגיות
בני זוג היו נשואים שלושים שנה, ולהם שלושה ילדים. הבעל מגיש תביעת גירושין לביה"ד הרבני וכרך בה את ענייני הרכוש. העילות של הבעל לגירושין הן:אישה מורדת, נואפת, לא דואגת לניקיון וכו'.

המחלוקת נסבה על נכסים משותפים, ובעיקר על דירה ששימשה את בני הזוג למגורים, שנבנתה על נכס שהבעל הביא לנישואין.
השאלה היא האם בגידה בזוגיות - נישואין משפיעה על כוונת שיתוף ספציפי בעניין הבית?

הבעל הביא לנישואין מגרש שקיבל בירושה מספר חודשים לפני הנישואין. על 1/4 מהמגרש הזה בנו הזוג את ביתם מהכסף שקיבלו תמורת מכירת 3/4 הנותרים מהמגרש. התגוררו שם למעלה מעשרים שנה, עד לפרידה.

ביה"ד הרבני האזורי קבע כי יש להכיר בשיתוף ספציפי וכי האישה למרות שבגדה זכאית למחצית מהזכויות בדירה. (אפילו שהוא רשום על שם הבעל).

ההחלטה התבססה בין היתר על אמירות של הבעל שבהן הוא מביע כוונת שיתוף בנוסף לשיפוץ הבית ביחד, נישואין ארוכים, מגורים בבית 20 שנה, והאווירה בין הצדדים שמשתקפת בדברי הבעל. יש להוסיף כי לא מדובר בבית שהבעל הביא עימו מלפני הנישואין, אלא נבנה בעת החיים המשותפים, ביחד על נכס שהיה בבעלותו טרום הנישואין.

ביה"ד הרבני הגדול קבע כי לאישה לא מגיע כלום מבית המגורים.
הודגש כי מדובר בנכס שהתקבל לפני הנישואין ונרשם על שם הבעל. לכן, בשביל להוכיח שיתוף ספציפי נדרש "דבר מה נוסף" שמעיד על כוונת שיתוף.

אפילו שמדובר בדירת מגורים ולכן צריך להקל בדרישה, הוא החליט כי לא היה דבר מה נוסף מספק. (שיפוץ הדירה לא משמעותי מספיק, ההתבטאות של הבעל אינה מספיק ברורה, אווירת שיתוף אינה ראיה מספקת. בנוסף צויין כי האישה יוצאת מהנישואין עם נכסים ובמצב כלכלי טוב בהשוואה לבעל, תוך התייחסות לנושא הבגידה בנימוקים.

בהקשר זה תהה הדיין "...האם גם באישה שבגדה יש להניח כי היתה כוונה לשיתוף", ואמר כי גם אם הבעל התכוון לשתף בדירה, ברור שהולך שולל וזאת היתה טעות ולכן הכוונה בטלה מעיקרה.

הדיין עמוס כן הזכיר את ההלכה לפיה לא נענשים על בגידה ברכוש המשותף, אבל אמר שבמקרה הזה לא מדובר בשלילת זכויות, אלא התחשבות בשאלת הבגידה לצורך ייחוס כוונת שיתוף או לאו.

החלטת בג"ץ
כבוד השופט עמית:
יש לקבל את העתירה. גם התוכן וגם הרטוריקה של ביהד מסיגים לאחור לימים של טרום הלכת בבלי.
"דבר מה נוסף" – מתקיים. הדגש הוא על אורך הנישואין, הילדים, ניהול משק בית משותף 31 שנה, 20 מתוכם התגוררו בבית המדובר, בלי שום רמז מצד הבעל להיעדר כוונת שיתוף. השיפוץ והתבטאותיו של הבעל. כל אלה יכולים להצמיח שיתוף ספציפי גם בזוגות שחל עליהם חוק יחסי ממון. לטענתו לבגידה בזוגיות אין משקל משפטי בהחלטה לגבי רכוש משותף.

יש הרבה דעות וגישות בסוגיית השיתוף הספציפי בדירת מגורים, יש שמקלים ויש שמחמירים בעניין הראיות. מדובר בשאלה הנתונה לשיקול דעתו של ביהד ובגדול אין להתערב בה. עם זאת, במקרה הזה צריך להתערב, וזה בגלל שמקריאה של פסק הדין נראה כי מעשה הבגידה של האישה הוא זה שהיטה את הכף לחובתה. בכך התיימר ביהד להחיל את הדין הדתי על ענייני רכוש, ובכך חרג מסמכותו.

לחצ/י להמשךקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם בגידה שוללת זכות שיתוף בנכס  ששותף במהלך חיי הנישואין כאשר בני הזוג מתגרשים?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
פסק דין רבני בנושא גירושי אישה שלא מרצונה בשל הודאה בבגידה, מעשי כיעור, פירוד ממושך ומרידה הדדית משמעות ההודאה ודברי הבעל בעניינה אל מול חרם דרבנו גרשום; ניצול החרם לנקמנות וסחיטה למרות אי־רצון האישה בבעלה; מהימנות מסמכי בית המשפט.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בגידה: האם אפשר לחייב אישה להתגרש בניגוד לרצונה?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
האם לבגידה רומנטית יש השלכה על הגירושין?קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת פיצוי והוצאות בעקבות בגידה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה בגידה וכתובה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
תמ"ש 4046-05-12 ל.מ. נגד א.מ.– תביעת האשה לאיזון משאבים
תמ"ש 42240-10-14 א.מ. נגד ל.מ.– תביעת האיש לפיצוי כספי

התביעה הכספית של האיש מייחס לאשה בגידה, ניאוף, תרמית, הולכת שולל, הצגת מצגי שווא, הטעיה כיו"ב עילות מדיני הנזיקין והחוזים המצדיקים אליבא דאיש את חיובה לשלם לו פיצויים בשיעור של 1,000,000 ₪ לפחות.

במהלך כל ההתדיינות הבהיר בית המשפט לאיש, חזור והבהר, בע"פ תוך כדי דיונים ובהחלטות שיפוטיות שונות, כי לא ברור כיצד עותר הוא לברר התביעה הכספית לעיצומה נוכח המדיניות השיפוטית שהוצגה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון הקובעת כי על בתי המשפט לסלק תביעות על הסף בגין ניאוף או בגידה. חרף כל הבהרות בית המשפט עמד האיש על בירור הטענות ועל בירור שמיעתן לגופן.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה טענת ניאוף - איזון משאבים בלתי שוויוני: תמ"ש 4046-05-12|תמ"ש 42240-10-14 ל.מ. נגד א.מ: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד