En

צור קשר

checked

הרשם לענייני ירושה

רשם הירושות

 

לרשם לענייני ירושה מוגשות כל הבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה ובקשות נוספות בהתאם לדין. מוסד הרשם לענייני ירושה הוקם בשנת 1998. עזבון המנוח עובר לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים כאשר למנוח אין יורשים.

 

מהי ירושה?
על פי חוק הירושה אם המנוח השאיר צוואה, רכושו עובר ליורש בהתאם לחוק הירושה. הירושה מתרחשת בהתאם לצוואה. היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה.

 

ירושה לפי צוואה - הירושה נקראת על ידי צוואה ירושה חוקית. היורש נקרא היורש החוקי על פי הצוואה, והעיזבון מחולק כמפורט בצוואה. אם אין יורשים העיזבון עובר לידי המנהל הכללי או למדינה. אם עזבון הנפטר עובר על פי חוק לקרובי הנפטרים על פי עזבון הנפטר. אם לא היו לו קרובי משפחה כדין שיחליפו אותו שאחוזתו תחולק אליו. על פי סמכות שיפוט מקומית, ניתן להגיש בקשה לרשם תיקי הירושה במשרד המשפטים למתן צו ירושה או לבתי הדין הרבניים.

 

קופות גמל וביטוח חיים: אלה אינם נחשבים לחלוקה מעיזבון הנפטר, והנהנה המופיע ברשומות יירש אותם אוטומטית. יש לציין במפורש כל מקרה אחר בגוף הצוואה.

 

חוק הירושה -1965
האפוטרופוס הכללי
רשם תיקי הירושה

 

מי יכול לרשת?      
מערכת הירושה בישראל מבוססת על יחסי דם בין הורים לילדים, ולפיה יורשי הנפטר הם קרובי משפחתו הקרובים ביותר - בני זוג (קרוב המשפחה הקרוב ביותר שאינו קרוב דם) הורים, צאצאים או קרובי משפחה אחרים על פי סדר הירושה. קרובי משפחה שטרם נולדו נכללים גם ביורשיו האפשריים של המנוח אם תאריך לידתם מתרחש תוך 300 יום מיום מותו של המנוח.

 

אם למנוח אין יורשים בקרבה האמורה בחוק - עזבונו עובר למדינה, המיוצגת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

 

סדר היורשים
בהעדר צוואה, זכות הירושה הראשונה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של המנוח לילדיו. בן הזוג מקבל מחצית מהירושה והילדים מחלקים את המחצית הנותרת ביניהם בחלקים שווים. בנוסף למחצית מכל הרכוש בן / בת הזוג רשאי גם לרשת את טובין ומטלטלין כגון המכונית של הנפטר, במידה ויש פריטים כאלה. אלמנה זכאית גם לקבל מהעיזבון, חוזה נישואין (כתובה) תשלום ותוספת ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מהעיזבון. 

 

פרטת עיזבון


פרסום משרד המשפטים


הרשם לענייני ירושה טלפון


צו קיום צוואה דיגיטלי


הרשם לענייני ירושה איתור בקשות


מה זה צו ירושה
הרשם לענייני ירושה חיפה
הסתלקות מירושה


בני זוג ידועים בציבור: על פי סעיף 55 לחוק הירושה , בהעדר צוואה, זכות הירושה שלידוע או ידועה בציבור של המנוח שווה לזו של זוג נשוי אך רק אם ניהולו חיים משותפים ומוכרים בקריטריונים של ידועים בציבור. אינם נשואים לצדדים אחרים, וכשהשותף שנותר בחיים מוכיח שהוא / היא והמנוח היו הוכרו כידועים בציבור, וניהלו משק בית משותף.


עזבונו של נפטר שהותיר בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלק באופן שווה בין בן הזוג להורי המנוח או לאחיו ואחיותיו.

 • בן/בת הזוג מקבל/ת 2/3 והאחים מקבלים 1/3 ביניהם.
 • בן/בת הזוג יורש/ת את כל העיזבון רק אם המנוח לא השאיר ילדים, אחים או הורים.
 •  הורי המנוח, אחיו ואחיותיו חולקים את כל העיזבון רק במקום בו המנוח לא השאיר בן זוג ולא היו לו ילדים.
 • עזבונו של נפטר שהשאיר ילדים אך לא עזב בן זוג מתחלק באופן שווה בין ילדיו. גם אם ילדיו אינם בחיים, העיזבון מחולק בין נכדי המנוח.
 • אם מישהו מילדי הנפטר נפטר לפניו חלקו של אותו ילד שנפטר עובר לנכדיו של הנפטר בחלקים שווים. אם מישהו מיורשי הנפטר נפטר אחריו - חלקו עובר ליורשיו במסגרת צו ירושה / צו קיום צוואה.
 • עזבונו של נפטר שלא נולדו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן / בת זוג, הורים או אחים, מתחלק באופן שווה בין סבא וסבתא של הנפטר לצאצאיהם.
 • עזבונו של נפטר שאין לו יורשים עובר לניהול על ידי המנהל הכללי ונשמר מספר שנים על מנת לאפשר ליורשים שהתגלו לאחר מכן לתבוע את ירושתם. לאחר שחלף הזמן הקבוע בחוק, העיזבון עובר למדינה.

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו משפטי שניתן על ידי רשם תיקי הירושה, הקובע חלוקת עזבון המנוח שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט בפירוט את אופן חלוקת פריטי הרכוש, אלא קובע את נושא זכויות הירושה ואת יורשי הנפטר. על מנת לקבל צו ירושה עליך להגיש בקשה לצו ירושה לאחד ממשרדי רשם תיקי הירושה, או לאחד מבתי הדין הרבניים.

 

יש לצרף לבקשה ארבע קבוצות של המסמכים הבאים (מקור אחד ושלושה עותקים):

 • שני שוברי תשלום בגין תשלום שבוצע בבנק הדואר או דרך האינטרנט - בהתאם לתעריפי העמלות שנקבעו בתקנות. בן זוג, הורה או ילד של אדם שמת כתוצאה מפעולה לוחמתית או עוינת או שמת במהלך השירות הצבאי, פטור מתשלום האגרה.
 • טופס בקשה לצו ירושה חתום על ידי המבקש, שיש לו אינטרס בעיזבון כיורש, מנהל עיזבון, נושה של אחד היורשים, שמצהיר על כך שהוא מאומת על ידי עורך דין, נוטריון, שופט, שופט בית משפט דתי או ראש הרשות המקומית.
 • תעודת פטירה מקורית או עותק אמיתי של המקור.
 • הודעות לכל יורשי הגשת הבקשה, באישור וחתימת כל היורשים או בצירוף אישור על שליחת ההודעה בדואר רשום.
 • יש לצרף ייפוי כוח מקורי או העתק אמיתי למקור יחד עם בקשה המוגשת על ידי עורך דין מטעם המבקשים.

מידע נוסף אודות הבקשה לצו ירושה ניתן למצוא באתר רשם הירושה:

 

לשכות הרשם פרוסות במחוזות: תל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע. בבקשות רבות יסתיים ההליך במתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה על ידי הרשם. במקרים אחרים בהתאם להוראות החוק תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

לבתי הדין הדתיים סמכות מקבילה בענייני ירושה בהסכמת הצדדים. מוסד הרשם לענייני ירושה הוא חלק מאגף האפוטרופוס הכללי.

 

 

לצורך שימוש במערכת להשלמת מסמכים והגשת בקשות יש ללחוץ על לשונית איתור בקשות לאתר את הבקשה בה מבקשים לבצע הגשה ולפעול בהתאם להוראות.
 

הגשת בקשה לצו ירושה

 

הגשת בקשה לצו קיום צוואה

שרותי אונליין של רישום ירושה

 • מערכת מקוונת לאיתור תיקים וביצוע פעולות
 • המערכת מאפשרת לציבור הרחב לקבל מידע בנושאים הבאים:
 • בקשות שהוגשו לרשם הירושה ומצבן.
 • צווי ירושה שנתנו על ידי רשם הירושה.
 • בדיקת קיום בקשת ירושה על מנוח ברשם הירושה, בתי הדין הרבניים ובתי המשפט.
 • בירור מתן תגובת היועץ המשפטי לבקשות בנושא עזבון ומעמד אישי.

בנוסף, מאפשרת המערכת לציבור הרחב להגיש בקשות ומסמכים, בתיקים שהוגשו לרשם לעניניי ירושה, זאת בנושאים הבאים:

 • השלמת מסמכים למזכירות הרשם.
 • מתן תשובות לדרישות פרטים מטעם העוזר המשפטי לרשם.
 • קבלת העתק מצו שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה.
 • הגשת בקשות ובכללן: התנגדות, בקשה למינוי מנהל עזבון, בקשה לתיקון / ביטול של צו ירושה /קיום צוואה, בקשה להוכחת מוות, בקשה לתיקון טעות סופר, בקשה להוספת פרטים ובקשה לעיון בתיק.

מחירי אגרות:

סוג בקשה וסכום אגרת רשם
 
בקשה לצו ירושה
 505
 
בקשה לצו קיום צוואה
 505
 
בקשה לצו ירושה וקיום צוואה
 1010
 
צו ירושה ומינוי מנהל
 0
 
קיום צוואה ומינוי מנהל
 505
 
מינוי מנהל עזבון
 505
 
בקשה למינוי מנהל זמני
 505
 
תיקון צו ירושה
 505
 
תיקון צו קיום צוואה
 505
 
ביטול צו ירושה
 505
 
ביטול צו קיום צוואה
 505
 
הוכחת מוות
 237
 
התנגדות
 972
 
תיקון טעות סופר בצו
 237
 
בקשה לקבלת צוואה בהעתק
 237
 
בקשה להסכם חלוקת עזבון
 237
 
בקשה להמצאת צוואה מקורית
 237
 
בקשה לעיכוב הליכים
 237
 
הוצאות פרסום
 130
 
בקשה להוספת פרטים בצוואה
 237
 
בקשה להוספת פרטים בצו קיום צוואה
 237
 
בקשה להעתק צו
 5
 
פטור מאגרה
 0
 
להארכת מועד להגשת התנגדות
 0
 
בקשה לעיון בתיק
 28
 
עשיית צוואה
 237
 
בקשת צו ירושה מתוקנת
 237
 
בקשת צו קיום צוואה מתוקנת
 237
 
בקשה מתוקנת
 237
 
בקשה אחרת
 237
 
הפקדת צוואה
 107
 
העתק צו (לכל עמוד)
 5
 
החזרת צוואה
 0
 
בקשה מקוונת-צו ירושה
 428
 
בקשה מקוונת-צו קיום צוואה
 428
 
תגובה להחלטת רשם
 0
 
השלמת מסמכים לע. רשם
 0
 
השלמת מסמכים למזכירות
 0
 
השלמת מסמכים לבא-כח היועמ"ש
 0
 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד