En

צור קשר

checked

גירושין ללא רבנות

בשנים האחרונות, נשמעת לא מעט ביקורת על בתי הדין הרבניים ועל אופן התנהלותם במסגרת הליכי גירושין. משכך, עולה השאלה האם יש גירושין ללא רבנות. ובכן, מחד, סידור הגט חייב להתקיים בבית דין רבני, אשר לו סמכות ייחודית בעניין זה. מאידך, את מרביתו של ההליך המשפטי יכולים בני הזוג לנהל בבית המשפט לענייני משפחה או לחילופין, בהסכמה וללא מעורבותן של הערכאות המשפטיות כלל.

סידור הגט בין בני זוג
כידוע, עם ההחלטה להתגרש, צריך להסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים, כמו גם את נושא משמורת הילדים ודמי המזונות. בנוסף, יש להתיר את קשר הנישואין בין בני הזוג על ידי סידור הגט. עניין זה מצוי בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. כלומר, בית המשפט לענייני משפחה אינו יכול להסדיר את מתן הגט. משמעות הדבר היא כי גירושין ללא רבנות באופן מוחלט לא ייתכנו. כמובן וחשוב לציין,כי ככל שהרצון להיפרד הוא הדדי, הרי שבני הזוג יוכלו להגיש יחד בהסכמה את תביעת הגט לרבנות אז, ההליך בבית הדין הרבני יהיה קצר ופשוט.

הקושי מתחיל כאשר רק אחד מבני הזוג רוצה להיפרד ולסיים את קשר הנישואין ואילו השני מתנגד לגירושין. אז, נוצר מצב של סרבנות גט, המצריך נקיטה של הליכים שונים כנגד בן או בת הזוג הסרבנים, על מנת לקבל את הגט המיוחל. בעניין זה יש לפנות אל בית הדין הרבני אשר מוסמך להפעיל סנקציות שונות כנגד סרבני גט וישנה גם אפשרות להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה נזיקית לפיצוי כנגד סרבן הגט.


חתונה בחו"ל – גירושין ברבנות?
לא מעט אנשים אינם נישאים דרך הרבנות, קרי בטקס דתי, אלא בנישואים אזרחיים בחו"ל. חלקם עושים זאת מבחירה אישית וחלקם מאילוץ, משום שהמוסד הרבני רואה בהם פסולי חיתון (למשל כהן וגרושה). טבעי לחשוב כי מי שלא עבר במדרגות הרבנות בדרכו אל החופה, גם לא יידרש להן בבואו להתגרש, אך הנחה זו איננה נכונה.

כל עוד שני בני הזוג הם בני הדת היהודית, עליהם יהיה להתגרש ברבנות, על אף שנישאו בנישואים אזרחיים ולא בנישואים דתיים. זאת בשל תחולתו של הדין האישיעל ענייני נישואין וגירושין המפנה את בני הזוג לבית הדין הדתי, קרי, הרבני.החריג לכך הוא מצב שבו אין לאף אחד מבני הזוג כל רצון להינשא בעתיד כדת משה וישראל. אז ככלל, יוכלו בני הזוג להתגרש במדינה שבה נישאו, קרי, לקיים גירושין אזרחיים. בשובם ארצה, יציגו בני הזוג את תעודת הגירושין למשרד הפנים וירשמו כגרושים, כל זאת, ללא שיידרשו לפנות לבית הדין הרבני.


גירושין בהסכמה
כאמור לעיל, לצורך הסדרת הגט, מחויבים בני הזוג לפנות אל בית הדין הרבני. על כן, לא ניתן למעשה לקיים גירושין ללא רבנות, שהרי לבית המשפט לענייני משפחה אין סמכות להסדיר את הגט אלא לבית הדין הרבני בלבד. יחד עם זאת, נדגיש, כי בכך למעשה יכול להסתכם תפקידה של הרבנות בהליך הגירושין. זאת כאשר בני הזוג מחליטים ללכת בדרך של הסכמה ולחתום על הסכם גירושין. במצב זה, מונעים הם את התערבותה של הרבנות בהליך המשפטי.

כמו כן נזכיר כי אם ישנה מחלוקת בין בני הזוג לגבי אחת או יותר מן הסוגיות השונות העומדות על הפרק, למשל חלוקת הרכוש, משמורת או מזונות הילדים, יוכלו בני הזוג לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה. ערכאה זו מוסמכת לדון בכל הנושאים הללו והיא יכולה להכריע בין הצדדים. למותר לציין, כי כדאי לכל זוג מתגרש, לתת הזדמנות בנפש חפצה לגירושין בהסכמה, המאפשרים גירושין מהירים יותר, זולים יותר וקלים יותר לבני הזוג ולילדים.


מהם גירושין ברבנות?

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד