En

צור קשר

checked

ייפוי כוח מתמשך רפואי

אין דבר חשוב יותר מבריאות ומהיכולת של האדם להחליט איזה טיפול רפואי יינתן לו. אך מה קורה כאשר מצבנו אינו מאפשר לנו להביע את רצוננו? בדיוק לשם כך קיימת האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי.

הקדמה
בחיי השגרה היומיומית אנו לא חושבים על כך, אך למעשה בכל רגע נתון יכול לקרות משהו שיפגע בבריאותנו, אם בעקבות הליך רפואי שהשתבש, מחלה או תאונה. אחד הקשיים בסיטואציה זו נובע מהחשש כי מצבנו לא יאפשר לנו להביע את הרצון שלנו באשר לטיפול הרפואי שאנו רוצים או לא רוצים לקבל.

 

החוק בישראל מאפשר להתמודד עם מצב אפשרי זה בשלוש דרכים שונות: פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף, חתימה על טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי ועריכת ייפוי כוח מתמשך רפואי.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?
זהו מסמך משפטי באמצעותו כל אדם בן 18 ומעלה, בעל כשירות משפטית, יכול לקבוע בעת היותו בריא וצלול, מי יטפל בענייניו כאשר ייבצר ממנו לעשות כן, בשל מגבלה פיזית או נפשית. עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית אצל עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לכך, כאשר ייפוי הכוח יכול לכלול את כל תחומי החיים, או להיות ספציפי לתחום מסוים כגון הפן הרפואי. ומהו ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך למינוי אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס
זהו הליך במסגרתו בית המשפט הוא זה הממנה את מי שיטפל בענייניו של מי שאינו יכול לדאוג לעצמו (נקרא חסוי).  מלבד נטילת הבחירה של זהות המטפל מהחסוי, מדובר בהליך ממושך, אשר לא נותן מענה מיידי למצב שבו נחדל לפתע לתפקד ונידרש לאדם אחר שיקבל את ההחלטות עבורנו.  כמו כן, כלי זה יוצר פתח לסכסוך משפחתי בדבר מי בן המשפחה המתאים ביותר למינוי. עריכת ייפוי כוח מתמשך היא אפוא האלטרנטיבה הטובה יותר, בפרט עת שמדובר על עניינים רפואיים.

ייפוי כוח מתמשך רפואי
במסגרת מסמך זה אנו מביעים את רצוננו בדבר אופן הטיפול הרפואי בנו וממנים את מי שיהיה מיופה כוחנו בעניין וידאג כי רצוננו ייצא אל הפועל בבוא העת. במסגרת ייפוי כוח מתמשך רפואי נוכל לציין את העדפותינו לגבי כל עניין ודבר בתחום הבריאותי: בחירת מרכז רפואי, זהות הרופאים, תרופות, הליכים רפואיים ועוד. ככל שנרצה למנות מספר מיופי כוח, יש לקבוע את סמכויותיו של כל אחד על מנת למנוע מחלוקות, אשר יעכבו את מימושו של ייפוי הכוח.


חשיבותו של עורך הדין
כאמור, עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית אצל עורך דין אשר עבר הכשרה ייעודית בנושא ממשרד המשפטים. בהגיענו אליו, יסביר עורך הדין משמעותו הענפה של המסמך, יוודא כי אנו מבינים אותה לחלוטין ומעוניינים בעריכת ייפוי הכוח. כמו כן, כי בחרנו כמיופה כוח במי שאנו סומכים עליו ומאמינים בו. לאחר מכן, יפנה עורך הדין לעריכת המסמך, במסגרתו ידאג לניסוח ברור ונהיר, המגדיר בצורה מדויקת את סמכויות מיופה הכוח, את העדפותינו הרפואיות, מהם הקריטריונים לכניסתו לתוקף של המסמך, תנאים לבטלותו וכיו"ב.

טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי
בפתח הדברים הזכרנו כי לצד מינוי אפוטרופוס ועריכת ייפוי כוח מתמשך רפואי, ישנה אפשרות נוספת והיא חתימה על טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי, המכונה טופס ד'. בו ניתן לסמן העדפות שונות על פי הכתוב בטופס ולתת סמכות לאדם אחר להחליט בענייניו הרפואיים. חתימה על מסמך זה מייתרת גם היא את הצורך במינוי אפוטרופוס, אולם היא אינה מקנה את חופש הפעולה שניתן למייפה הכוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך רפואי, אותו עורך הדין מנסח על פי הרצונות וההעדפות הספציפיות של הממנה היושב מולו.

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד