En

צור קשר

checked

תומך החלטות

יש לכם הורה מבוגר המתקשה בקבלת החלטות, אך הוא אינו זקוק לאפוטרופוס? מינוי תומך החלטות יכול להיות הפתרון המתאים. תפקידו יהיה להנגיש את המידע הרלוונטי לנתמך ולסייע לו ביישום החלטותיו.

הקדמה
עד לפני מספר שנים, כאשר אדם היה מתקשה לדאוג לענייניו, הפתרון היחיד היה למעשה מינוי אפוטרופוס. אולם, צעד שכזה נוטל לחלוטין את שיקול הדעת של אותו אדם על חייו ומהווה פגיעה קשה מאוד בזכות החירות ובכבוד האדם. על כן, הוא מתאים רק למקרים של אי כשירות משפטית, למשל עקב דמנציה או מצב פיזי קשה.

 

אולם, ישנו מצב ביניים במסגרתו אנשים רבים, למשל, בהגיעם לגיל מבוגר, נותרו צלולים לחלוטין, אך מתקשים במובן הטכני ליישם את החלטותיהם. מאז שנת 2015, ישנו פתרון מתאים למצבים אלו והוא מינוי תומך החלטות.

 

תומך החלטות
תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר כיום להגיש בקשה לבית המשפט למינוי תומך החלטות. זהו המענה המשפטי המתאים למצב הביניים שתיארנו לעיל כאשרתפקידו של תומך החלטות הוא לסייע לנתמך בקבלת המידע לו הוא זקוק לצורך קבלת החלטות. אולם יודגש כי שיקול הדעת נותר באופן בידיו של הנתמך.

 

אחת הדוגמאות לסיוע המעניק תומך החלטות הוא הנגשת המידע לגבי זכויות הנתמך אצל הרשויות כדוגמת ביטוח לאומי ומס הכנסה.

 

מה בין תומך החלטות לאפוטרופוס?
שני תפקידים אלו שונים מאוד במהותם וחשוב להכיר את ההבדל ביניהם. מינוי אפוטרופוס נדרש כאשר החסוי לא מסוגל לדאוג לעצמו ולענייניו ועל כן נכנס האפוטרופוס למעשה בנעליו באופן מלא.

 

כלומר, החסוי כבר אינו כשיר משפטית והאפוטרופוס הוא זה אשר מקבל את ההחלטות עבורו. לעומת זאת, תומך החלטות, כשמו כן הוא, תפקידו הוא לספק תמיכה בלבד לנתמך ולהקל עליו את חי היומיום, אך שיקול הדעת נותר כולו אצל הנתמך והוא כשיר משפטית בדיוק כפי שהיה לפני מינוי תומך החלטות.

 

מינוי תומך החלטות
לשם מינוי תומך החלטות, יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט. זה ייעתר לבקשה בהתקיים מספר תנאים. ראשית כי  גילו של הנתמך הוא מעל 18, שנית כי הוא מתגורר באופן קבוע בישראל ושלישית, כי הבקשה מוגשת בהסכמתו (זאת בשונה ממינוי אפוטרופוס).

 

מי קובע את זהותו של תומך ההחלטות? הנתמך, כאשר עליו לבחור אדם עמו יש לו קשר קרוב ויחסי אמון טובים. כמובן כי יש לבחור בתומך אשר רוצה ויש לו את הזמן לסייע לנתמך בחיי היומיום שלו. תומך החלטות, חשוב לציין, מחויב לעבור הכשרה מתאימה מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

 

ההכשרה כוללת מספר מפגשים קבוצתיים ומפגשים אישיים אשר מטרתם להבין את תפקידו של תומך ההחלטות ולתת לו כלים מתאימים לביצוע התפקיד.

 

 

פנייה לייעוץ משפטי
מן האמור לעיל אנו למדים כי תומך החלטות הוא חלופה טובה למינוי אפוטרופוס. זו רלוונטית במקרים בהם זקוק אדם לסיוע בביצוע פעולות אך הוא צלול בדעתו, כשיר משפטית ואינו זקוק לאפוטרופוס. לצורך מינוי תומך החלטות, יש לפנות בבקשה לבית המשפט ועל כן כדאי להסתייע בעורך דין, אשר יוודא כי הנתמך מבין את טיבה של הבקשה וכי בחר את האדם המתאים לתפקיד.

 

לעניין זה נדגיש כי אמנם, הנתמך הוא זה אשר בוחר מי יהיה תומך ההחלטות שלו, אולם בחירה זו אינה חופשית לגמרי ויש לה כמה מגבלות.

 

כך למשל, בית המשפט לא ימנה לתפקיד מי שעובד כאפוטרופוס מקצועי וכן אדם המועסק על ידי תאגיד אפוטרופסות. כמו כן, אם מצא בית המשפט כי מתקיים ניגוד אינטרסים בין הנתמך לאדם אותו הוא מבקש למנות כתומך החלטות, לא יאושר המינוי.

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד