צו קיום צוואה, בקשה לצו קיום צוואה

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה-צוואות

 

מהו צו קיום צוואה?

בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לשם מימוש נכסיו של אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה, במילים אחרות - כדי לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה

 

הבקשה לקבלת צו קיום צוואה, כרוכה בתשלום אגרה ויש לצרף אליה את כל המסמכים הדרושים על פי החוק, לרבות צוואה מקורית, תעודת פטירה ואישור בכתב חתום על ידי כל היורשים, כי ידוע להם כי הוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה. לחילופין, ניתן לשלוח הודעות ליורשים על דבר הגשת הבקשה ולצרף אישור על משלוח הודעות אלו לבקשה. 

 

כיצד מגישים טופס בקשה לצו קיום צוואה?

הליך בקשת צו קיום צוואה יכול להיעשות על ידי מילוי טופס מקוון או  עריכת בקשה למתן צו קיום צוואה בכתב לבית הדין הרבני או לרשם לענייני ירושה הקרוב למגורי המנוח המוריש,  בבקשת קיום הצוואה מפרטים את זהות המוריש והיורשים וכן את פרטי הצוואה וקיומם של צוואות אחרות.

 

מסמכים לצו קיום צוואה

לבקשת צו קיום הצוואה יש לצרף תעודת פטירה ממשרד הפנים וכן תצהיר המאמת את העובדות שבבקשה. צו קיום צוואה למוריש שמרכז חייו התקיים בחו"ל - כאשר מדובר במוריש שהוא תושב חוץ, יש לצרף חוות דעת בנוגע לדין הזר.

 

צו קיום צוואה ליורשים שאינם בקרבה ישירה
במקרים בהם אין מדובר ביורש ישיר, אלא ביורש מהפרנטלה (קרבה משפחתית) השנייה או השלישית – נדרש לצרף אישורי פטירה של כל המנוחים שקדמו למוריש. במקרים מסויימים רשם הירושות ידרוש לבצע הליכים של הצהרות מוות. ( טופס הצהרת מוות  )

מה קורה אם הוגשה התנגדות לקיום צוואה? במידה ולאחר הגשת הבקשה לקיום צוואה, תוגש  התנגדות לקיומה של הצוואה - הרשם לענייני ירושה יעביר  את הבקשה לקיום הצוואה לבירור בבית המשפט למשפחה, בבית המשפט יתנהל הליך משפטי בדבר תוקפה של הצוואה, בין מגיש ההתנגדות לבקשת צו קיום הצוואה לבין אלו הזוכים על הצוואה.

 

בקשה לצו קיום צוואה אונליין

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה ?

כדי שצוואה תיכנס לתוקף ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה ללשכת הרשם לענייני ירושה על ידי מילוי טופס צו קיום צוואה מקוון -  טופס בקשה לקיום צוואה אונליין. את הבקשה לקיום צוואה ניתן להגישבאופן מקוון אם מתקיימים התנאים המאפשרים זאת, מילוי טופס בקשה לצו קיום צוואה אונליין באתר האפוטרופוס הכללי הינו בתשלום אגרה מופחתת. הבקשה תוגש על ידי הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה.

חשוב לזכור! להתחלת הליך קיום צוואה של אדם יש צורך להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. כמו כן, הבקשה לקיום צוואה כרוכה בתשלום שתי אגרות.

 

מה עושים במקרה  שאין צוואה? במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה, או שהצוואה אינה מתייחסת לכל נכסי המנוח, יש להגיש בקשה לצו ירושה לנכסי המנוח, כולם או חלקם, לפי העניין.

 

כאמור, חלוקת ירושתו של אדם שנפטר אשר הותיר אחריו צוואה, מצריכה קבלת צו קיום צוואה. ההליך להוצאת הצו לקיום צוואה כולל הגשת בקשה בכתב או באופן מקוון ומחייב פרסום ברשומות, בכדי לאפשר הגשת התנגדויות לצו קיום הצוואה. לשם טיפול מהיר ויעיל בבקשה לקבלת צו קיום צוואה, מומלץ לפנות אל עורך דין דיני משפחה.

 

צו קיום צוואה – מה חשוב לדעת בהגשת הבקשה לצו קיום צוואה?

מטרתו של צו קיום צוואה היא להעניק לצוואה תוקף משפטי מחייב, כאשר במסגרת הצו קיום צוואה נקבעת זהותם של היורשים וחלקם בעיזבון, כפי שנקבע בצוואה. לשם קבלת הצו, יש להגיש בקשה בכתב, לרשם לענייני ירושה (ניתן למלא טופס בקשה לצו קיום צוואה אונליין) או לבית הדין הרבני. כאשר הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה, יש להקפיד להגישה ללשכה המוסמכת, זו אשר באזור פעילותה, היה מושבו האחרון של המצווה.

 

האם יש לפנות אל עורך דין צוואות לקיום צוואה?  

מה תפקידו של עו"ד צו קיום צוואה? אנשים רבים שואלים, האם יש צורך בפנייה אל עורך דין צוואות וירושות לשם קבלת צו קיום צוואה? ובכן, ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי, ללא עורך דין, עם זאת, הדבר המומלץ הוא לפנות אל עורך דין בעל ניסיון בהליכי קיום צוואות. מדוע? הבקשה לצו קיום צוואה חייבת להיות ערוכה על פי דרישות החוק וכאשר הדבר אינו מתקיים, נשלחת הבקשה בחזרה אל השולח, דבר המעכב משמעותית את הטיפול בבקשה.

 

על כן, על מנת שניתן יהיה לקבל צו קיום צוואה בהקדם האפשרי ולחלק בפועל את העיזבון בין היורשים, מומלץ לפנות אל עורך דין צוואות שהו עורך דין הבקיא בדיני משפחה ומתמחה בירושות וצוואות, לעורך דין צוואה יש את הידע והניסיון בהגשת בקשות לקיום צוואה ומכיר את הפרוצדורה  ואת הקשיים הבירוקרטיים בהליך קיום הצוואה. עורך הדין יקפיד על הגשת הבקשה באופן מסודר ועל פי דרישות החוק ובאמצעותו, ניתן יהיה לקבל את הצו לקיום הצוואה תוך זמן קצר.  

 

צוואה לדוגמא

 

התנגדות לצו קיום צוואה 

כל בקשה לצו קיום צוואה, מתפרסמת ברשומות, על מנת לאפשר הגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

חוק הירושה מונה מספר עילות פסילה, ביניהן, השפעה בלתי הוגנת ואי כשרות המצווה לעריכת צוואה.

 

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה אינה עניין של מה בכך, משהיא מטילה נטל ראיה כבד על המבקש לפסול את הצוואה. גישת בתי המשפט היא, כי יש לקיים את רצון המצווה ועל כן, היכן שבית המשפט התרשם כי הצוואה משקפת את רצונו וכוונותיו של המצווה, לא יפסול את הצוואה, אם ניתן לתקן את הפגם שבה. על כן, לא מומלץ להגיש בקשה להתנגדות לצו קיום צוואה באופן עצמאי, אלא לפנות אל עורך דין צוואות, אשר ינסח בקשה מנומקת היטב, המגובה בראיות מתאימות.

 

עלות הגשת בקשה לצו קיום צוואה 

גובה שכר הטרחה של עורך דין דיני צוואות וירושות, עבור הגשת בקשה לצו קיום צוואה, יכול להשתנות בהתאם לנסיבות המקרה. לעיתים מדובר בבקשה סטנדרטית ולעיתים בבקשה סבוכה, הדורשת טיפול משפטי ארוך ומורכב יותר. על כן, יש לבחון כל מקרה לגופו, אולם ניתן לומר כי העלות עבור שירות זה, כאשר מדובר בבקשה לצו קיום צוואה סטנדרטית עומד על כ3,000 ₪. 

 

 

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון עתיר בניהול תיקים של קיום צוואות ירושות לארך שנים. במשרד פועל צוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג


 

באפשרותכם למלא את טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 

*
*
טען קובץ
checked

 

שאלות ותשובות בנושא צו קיום צוואה

 ש: מהו צו קיום צוואה? 

ת: כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, יש לקבל צו קיום צוואה, על מנת שניתן יהיה לחלק את הרכוש בין היורשים.  

 

ש: מה ההבדל בין צו קיום צוואה לבין צו ירושה?  

ת: בשונה מצו קיום צוואה, צו ירושה נדרש בהעדר צוואה, אז יחולק רכושו של המנוח על פי סדר הירושה שבחוק.  

 

ש: כיצד מוציאים צו קיום צוואה? 

ת: יש להגיש בקשה בכתב, בצירוף המסמכים הרלוונטיים אל הרשם לענייני ירושה או אל בית הדין הרבני.  ניתן לבצע הליך קיום צוואה על ידי מילוי טופס בקשה לצו קיום צוואה מקוון באתר רשם הירושות (אתר האפוטרופוס הכללי).

 

ש: מי רשאי להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה? 

ת: כל אחד מן היורשים וכל צד מעוניין.  

 

ש: האם ניתן לערער על צו קיום צוואה? 

ת: כן. מדובר בהליך של התנגדות לצו קיום צוואה, במסגרתו מבקש המתנגד מבית המשפט לפסול את הצוואה. פסילת צוואה אפשרית כאשר מתקיימת אחת או יותר מעילות הפסילה שבחוק כמו השפעה בלתי הוגנת.  

 

ש: האם בקשה לקבלת צו קיום צוואה תפורסם בעיתון? 

ת: נכון. לאחר הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה, יפורסם דבר הבקשה בעיתון על מנת לאפשר הגשת התנגדויות.  

 

צוואה אונליין

עריכת צוואה

כיצד עורכים צוואה? מהם הדגשים שחשוב לדעת בעת עריכת צוואה? עורך דין מומחה בצוואות וירושות מסביר אודות המסמך המשפטי החשוב כל כך הנקרא צוואה.

חוק הירושה

אישור עשיית צוואה

צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה? מתנגדים לצוואה ? חלוקת עיזבון בהתאם לצוואה, מצריכה קודם לכן קבלת צו קיום צוואה. צו זה מעניק תוקף משפטי מחייב לצוואה ומצהיר על זהות היורשים וחלקם בעיזבון.

צו ירושה

כאשר אדם נפטר ללא צוואה, יש צורך בקבלת צו ירושה כדי לחלק את עזבונו. כיצד מגישים בקשה למתן צו ירושה? מה חשוב לדעת?

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה משותפת של בני זוג, אשר מורישים את רכושם זה לזו. פנו אל עורך דין ירושה לעריכת צוואה הדדית.

נוסח צוואה לדוגמא

נוסח צוואה סטנדרטית דוגמא להורדה Sample Last Will and Testament Israeli Family law Hebrew doc download

 

לקריאה נוספת באתר

 

קיום צוואה הדדית
קיום צוואה שנעשתה בחו"ל
צו קיום צוואה אנגלית
צו קיום צוואה אין עניין
צו קיום צוואה אפוטרופוס
בקשה לצו קיום צוואה אגרה
אי קיום צוואה
קיום צוואה בכתב יד
צו קיום צוואה בית משפט
צו קיום צוואה דרך הרבנות
צו קיום צוואה דרישת פרטים
בקשה לצו קיום צוואה דוגמא
צו קיום צוואה הנחיות
צו קיום צוואה התנגדות
צו קיום צוואה וצו ירושה
צו קיום צוואה זרה
צו קיום צוואה כמה זמן
צו קיום צוואה מה זה
צו קיום צוואה חלקי
צו קיום צוואה חשבון בנק
צו קיום צוואה טופס 5
בקשה לצו קיום צוואה טפסים
בקשה לצו קיום צוואה יורש אחר יורש
צו קיום צוואה לצוואה הדדית
טופס צו קיום צוואה להורדה
בקשת צו קיום צוואה לדוגמא
צו קיום צוואה מחו"ל
צו קיום צוואה ללא צוואה
צו קיום צוואה מקוון
צו קיום צוואה מדריך
צו קיום צוואה מנהל עזבון
צו קיום צוואה באנגלית
צו קיום צוואה נוסח
צו קיום צוואה נוטריון
נוהל קיום צוואה
צו קיום צוואה סמכות מקומית
צו קיום צוואה עלויות
צו קיום צוואה עורך דין
בקשה לצו קיום צוואה עותקים
טופס בקשה לצו קיום צוואה ערוך כתצהיר
צו קיום צוואה פרסום בעיתון
צו קיום צוואה פורמלי
צו קיום צוואה פסיקתא
צו קיום צוואה פירוש
פרסום קיום צוואה
בקשה לצו קיום צוואה קטין
צו קיום צוואה רשם הירושות
צו קיום צוואה רשם הירושה
צו קיום צוואה רישום בטאבו
רשם קיום צוואה
צו קיום צוואה של תושב חוץ
צו קיום צוואה שכ"ט
צו קיום צוואה תל אביב
צו קיום צוואה תושב זר
צו קיום צוואה תעריף מינימלי
צו קיום צוואה תהליך
צו קיום צוואה תשלום
צו קיום צוואה תרגום לאנגלית
בקשה לצו קיום צוואה תקנות
התנגדות לצו קיום צוואה תצהיר
טופס 2 צו קיום צוואה

 

  מ ד ר י ך   ל ה ג ש ת   ב ק ש ה   ל ר י ש ו ם   ה ו ר ש ה

בקשה לרישום הסכם שיתוף/הורשה/הסכם חלוקת עיזבון

 

תוקפה של הודעת ביטול המורה על ביטול צוואה (תע 51777-07-15)

דרג את הכתבהדירוג כתבה תוקפה של הודעת ביטול המורה על ביטול צוואה (תע  51777-07-15): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

טופס הצהרת מוות

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס הצהרת מוות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

אגרות בעבור צווי ירושה וצווי קיום צוואה

דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות בעבור צווי ירושה וצווי קיום צוואה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

טופס בקשה לצו קיום צוואה 2018 מעודכן

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס בקשה לצו קיום צוואה 2018 מעודכן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

התנגדות לצו קיום צוואה בטענה שאינה מקיימת את רצון המנוח | ת"ע 25990-08-15 ת"ע 25923-08-15

דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לצו קיום צוואה בטענה שאינה מקיימת את רצון המנוח | ת"ע 25990-08-15 ת"ע 25923-08-15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

בקשה לצו קיום צוואה – צרפתית להורדה

​Requête d’acte d’exécution de testament
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לצו קיום צוואה – צרפתית  להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

בקשת צו קיום צוואה - להורדה

​Hebrew Application for Probate Order
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת צו קיום צוואה - להורדה	: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

בקשה לצו קיום צוואה – אנגלית להורדה

​Application for Probate Order example English download
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לצו קיום צוואה – אנגלית להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

קיום צוואת המנוחה על אף טענות למעורבות הנהנית בעריכתה ולהשפעה בלתי הוגנת | ת"ע 42539-03-16 פלונית ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח'

ת"ע 42539-03-16 פלונית ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח'
ת"ע 42552-03-16 פלוני ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח'
דרג את הכתבהדירוג כתבה קיום צוואת המנוחה על אף טענות למעורבות הנהנית בעריכתה ולהשפעה בלתי הוגנת | ת"ע 42539-03-16 פלונית ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

בקשה למתן צו קיום צוואה בעדים, סעיף 20 לחוק הירושה | ת"ע 60122-07-14, ת"ע 60122-07-14 ו' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון

כדי לקיים את צו קיום הצוואה הבסיס המשפטי והתנאים להיותה של צוואה, צוואה בעדים תקפה, קבוע בהוראת סעיף 20 לחוק הירושה התשכ"ה- 1965 הקובע: צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

במקרה כאן מהעדויות עלה, כי המנוחה לא הביאה צוואתה בפני שני עדים וכל עוד המצווה לא הביא צוואתו בפני שני עדים, אין המדובר בצוואה בעדים שניתן ליתן צו לקיימה. תנאי זה אינו תנאי הניתן לתיקון, או להשלמה - בהעדרו אין הצוואה, צוואה בפני עדים תקפה.

במקרה כאן העיד אחד העדים לצוואה (השני לא הובא לעדות) כי כלל לא פגש את המנוחה. בנסיבות אלו ברור שלא התקיים התנאי הבסיסי שכן המנוחה לא הצהירה בפניו כי זו צוואתה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה למתן צו קיום צוואה בעדים, סעיף 20 לחוק הירושה | ת"ע 60122-07-14, ת"ע 60122-07-14 ו' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

התנגדות לתביעת צו קיום צוואה מאוחרת של המנוחה | ת"ע 27976-05-15 פלונית ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח'


על פי תשקיף תמונת חייה של המנוחה, אשר נגלה לעיני מתוך עדותם של כל האנשים הקרובים אליה ביותר, נתבעים ותובעים כאחד, ניכר כי הוראות הצוואה השניה אשר קובעות חלוקה בלתי שוויונית כלפי חמשת ילדיה של המנוחה עומדות בניגוד גמור לערכיה ואינן מתיישבות באופן הגיוני עם נקודת מבטה של המנוחה אשר הצטיירה מפי חמשת ילדיה כאחד, ואף קיבלה חיזוק מעדותה של חברתה הטובה. משום כך, ניתן לקבוע כי הצוואה השניה אינה משקפת את רצונה האמיתי של המנוחה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לתביעת צו קיום צוואה מאוחרת של המנוחה | ת"ע 27976-05-15 פלונית ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

דחיית תביעה לקיום צוואה: ת"ע 46769-04-14 ת"ע 46841-04-14 נ.ח, ו מ.ח, נגד א.ק, ע.ע, ואח' ו האגודה למלחמה בסרטן

בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כבוד השופטת שפרה גליק תאריך : 18.05.2017

הנתבעים הרימו את הנטל המוטל עליהם, והוכיחו כי המנוחה לא ידעה להבחין בטיבה של צוואה.

אין ספק שהמנוחה הייתה תלויה בסביבתה, כיוון שלא ידעה קרוא וכתוב. למנוחה לא היו בני משפחה קרובים – כך שקשה לקבוע את התלות שלה בהם. מכל מקום, בכל הטיפול ברכושה היא הייתה תלויה באחרים.

התובעים החתימו את המנוחה על יפוי כוח, ולמעשה היא הייתה תלויה בהם –התובע אף ביצע פעולות ברכושה של המנוחה, לרבות רישום שיקים על שמה התובע העיד כי לקח כסף מביתה של המנוחה לשלם לרופא.
דרג את הכתבהדירוג כתבה דחיית תביעה לקיום צוואה: ת"ע 46769-04-14 ת"ע 46841-04-14  נ.ח, ו מ.ח, נגד א.ק, ע.ע, ואח' ו האגודה למלחמה בסרטן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

התנגדות לצו קיום צוואה: האם ניתן לקיים צוואה מאוחרת שנעלמה ומועדה אינו ידוע?

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
לפני כב' השופטת קרן גיל

בעניין עיזבון המנוח: א' ש' ז"ל
ת"ע 13972-04-12 ש' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 24402-04-12 א' א' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 90972-04-12 א' א' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 12402-04-12 ש' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'

הכלל הוא שצוואה טעונה הוכחה בהצגת המקור. לפיכך, ראשית יש לקבוע האם ניתן לקיים צוואה שאין בנמצא ולו העתק הימנה. ככל שהתשובה לכך חיובית יש לבחון האם הוכח קיומה של הצוואה המאוחרת, אגב בחינת נטל השכנוע. ככל שיוכח קיומה – תדחה עתירת התובעות לקיום הצוואה הישנה.

ככל שלא יוכח קיומה – יש לבחון האם קיימת עילה לביטול הצוואה משנת הישנה. ככל שלא תמצא עילה לביטול הצוואה הישנה ינתן צו לקיומה ותדחה עתירת הנתבעת למתן צו ירושה. רק אם ייקבע שיש לבטל את הצוואה הישנה יינתן צו ירושה על פי הדין;
דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לצו קיום צוואה: האם ניתן לקיים צוואה מאוחרת שנעלמה ומועדה אינו ידוע?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

התנגדות לצו- קיום צוואה: בע"ם 10807/03 זמיר ואח' נ' גמליאל ואח'

הליך של התנגדות לצו- קיום הצוואה:
האם יכולים יורשים להגיש תביעה לביטול צוואה?
מהי זכאות בן הזוג לשנות מצוואתו כאשר מדובר בצוואות ההדדיות?
האם צוואה מאוחרת מבטלת צוואה הדדית והסכם מתנה?
דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לצו- קיום צוואה: בע"ם 10807/03 זמיר ואח' נ' גמליאל ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

צו קיום צוואה – דף מידע למגיש בקשה לצו קיום צוואה

דרג את הכתבהדירוג כתבה צו קיום צוואה – דף מידע למגיש בקשה לצו קיום צוואה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
עבור לתוכן העמוד
עורך דין גירושין