הפחתת מזונות בעקבות תקדים בית משפט עליון מזונות משמורת משותפת בתיק שנסגר
En

צור קשר

checked

תמ"ש 4542-03-16 חישוב מזונות רטרואקטיבי בעקבות התקדים בעליון 919/15

הפחתת מזונות בתיק סגור בהסתמך על תקדים בית המשפט העליון 

השופט עובד אליאס הפחית בדיעבד מזונות גבר כי שכר ההורים דומה וזמני השהות שווים (משמורת משותפת).

בפסיקה שחורגת מקו הפסיקה בדיני המשפחה לאחרונה, החיל בית המשפט לענייני משפחה את החלטת העליון בע"מ 919/15 (עורכת דין מאיה רוטנברג ייצגה את האב)  מדובר על תיק גירושין שהסתיים לפני שנים . הפסיקה זו יכולה להשפיע על אבות גרושים רבים שפסיקת המזונות בתיק שלהם אינה ניתנת לערעור אלא בעילה של שינוי נסיבות מהותי.

 

קרא/י על התיק שהחל בבית משפט לענייני משפחה בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג הגיע לבית המשפט העליון ושינה את חייהם של אבות גרושים רבים : תקדים במזונות ילדים - משמורת משותפת וחבות במזונות


 

פסק דין חדש שמקצץ רטרואקטיבית בדמי המזונות

פסק הדין שניתן על ידי כבוד השופט עובד אליאס בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, קובע כי פסיקת בית המשפט העליון מיום 19/07/2017 (הלכת 919) אשר שינתה את ההסתמכות על הדין העברי וקבעה באופן תקדימי כי המזונות לא יוטלו בלעדית על הגבר - תחול באופן רטרואקטיבי - המשמעות היא שניתן יהיה להפחית את המזונות שמשלמים אבות גם לאחר שתיק הגירושין נסגר.

 

 

 

 להורדת פסק הדין תמ"ש 4542-03-16 לחצ/י על התמונה ↓

 

 

חישוב מזונות לפי בע"מ 919 בתיק סגור

 

 השפעת התקדים בעליון רטרואקטיבית על סכומי מזונות

בית המשפט העליון לא הכריע באופן חד משמעי אם הלכת 919-15  תחול רטרואקטיבית על תיקים שנסגרו, ולא רק על תיקים חדשים או תיקים שעדיין מתנהלים בבית המשפט. אי הוודאות יצרה חילוקי דעות בין בתי המשפט בשאלת הרטרואקטיביות כאשר שופטים שונים אימצו פרשנות שונה לגבי היקף תחולת השינוי ההלכתי על ילדים מתחת לגיל 6 ועל ההשפעה על תיקים שהדין בהם חלוט בפסק דין.

 

תמ"ש 68210-01-18 פלוני נ' אלמונית

פס''ד בנושא הפחתת מזונות בעקבות ההלכה החדשה בעליון בע''מ 91915. הפחתת מזונות ילדים רטרואקטיבית כשפסק הדין חלוט על פי הסכם גירושין.

21/01/2019 ביהמ''ש לענייני משפחה בראשון לציון, שופט עובד אליאס.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות בעקבות בע"מ 919/15 - פתיחת הסכם גירושין - האם בהסכם הגירושין  נקשרו בענייני המזונות ויתורים רכושיים?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בשאלה האם בע"מ 919/15 (בו ייצגה את האב עו"ד מאיה רוטנברג) כשלעצמו, מהווה שינוי נסיבות, זו שאלה שנדונה בהרחבה לאחרונה - כאשר מדובר בתביעה להפחתת מזונות או תביעה לביטול מזונות שהוסכמו במסגרת הסכם גירושין כולל שמשמעו כפסק דין ולמעשה תיק סגור, מטעמים של שינוי נסיבות, לא תשמש הלכת בע"מ 919/15 כעילה יחידה לשינוי הנסיבות אלא אך ורק באם יוכח כי קיים בנוסף שינוי נסיבות עובדתי משמעותי אשר בית המשפט יסבור כי יש בו להצדיק את שינוי שיעור המזונות הוא יוסיף ויבחן לצורך אומדנם גם את השפעת הלכת בע"מ 919/15 על שיעור המזונות. בחינת שינוי הנסיבות העובדתי תעשה, מחד, באופן קפדני פחות, ומאידך, תוך הקפדה על דרישת תום ליבו של המבקש.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם גירושין משמורת משותפת - עתירה לביטול מזונות שינוי נסיבות בעקבות שינוי הלכת המזונות בבע"מ 919/15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
פסיקת מזונות לעולם אינה סופית, והיא תלויה בשינויים בנסיבות החיים. בית המשפט העליון עצמו לא קבע, במסגרת פסק הדין בעניין בע"מ 919/15 ובפסקי דין אחרים בעניין, האם בהלכה שיצאה תחת ידו יש משום שינוי נסיבות המצדיק כשלעצמו התערבות בפסק דין או הסכמות באשר לשיעור המזונות שניתנו קודם הלכת 919/15, ולמעשה הותיר שאלה זו לבחינה ולפסיקה של הערכאות הנמוכות.

בכל הקשור לשינוי שיעור מזונות אשר הוסכם בהסכם גירושין כול, הובהר בפסיקה, כאמור, כי נדרשת מידה רבה של זהירות קודם שיתערב בית המשפט בשיעור המזונות המוסכם וזאת גם אם הוכח לכאורה שינוי נסיבות כזה או אחר. קביעה זו הורתה בייחודו של הסכם הגירושין ככזה המשקלל ומאזן בין הסכמות שונות של בני הזוג בעניינים שונים, כאשר חלקם אף אינם נזכרים מפורשות בהסכם דוגמת עצם ההיעתרות לגירושין, אך השפיעו על המארג הכולל של הסכמות הצדדים כפי שמצאו לנכון לקובען בגדר הסכם הגירושין ביניהם. כך מצאנו את דברי בית המשפט.

אין מנוס מהחזרת התיק לבית משפט קמא על מנת שיוסיף ויתייחס לכלל טענות המשיב באשר לשינוי הנסיבות, לבד מהטענות הנוגעות להשתכרותו או כושר השתכרותו, על מנת שיבחן האם יש בשינוי נסיבות אלו על מנת להוות עילה לשינוי שיעור המזונות. ככל שימצא בית המשפט כי מתקיים שינוי נסיבות עובדתי שהורתו בהפחתה ניכרת בצרכי הקטינים, יוסיף ויבחן אף את השלכת הלכת 919/15 על שיעורם.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה עמש 62263-10-17 האם הלכת העליון בע"מ 919/15 מהווה עילה להפחתת מזונות שנקבעו במסגרת הסכם גירושין כולל?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד