En

צור קשר

checked

מזונות ילדים משמורת אב

כאשר שומעים את המושג מזונות ילדים, בדרך כלל חושבים על אבות המשלמים מזונות לאם המוגדרת כהורה משמורן. לרוב, ההורה המשמורן של הילד זכאי למזונות ילדים אך ישנם מקרים שבהם אבות זכאים למזונות מהאם.

 

עד לא מזמן, תשלום מזונות הילדים היה משולם תמיד על ידי האב לאם, ללא תלות בשאלת המשמורת. אולם מאז בע"מ 919/15, שאלת המזונות כבר איננה מגדרית, אלא תלויה בזמני השהות של כל הורה עם הילדים וביחס ההכנסות שלהם. אם כן, האם כאשר משמורת הילדים הנה אצל האב, תשלם לו האם את דמי המזונות?

 


האם ניתן להעביר משמורת מהאב לאם ובאילו נסיבות? למרות חזקת הגיל הרך (ילד עד גיל 6) קיימים בפסיקה מקרים של תביעת העברת משמורת ובעקבותיה בית המשפט פסק על העברת משמורת מהאם לאב. מצב זה ייתכן כאשר האם אינה מספקת סביבה חמה ויציבה לילד.


 

למאמר הרחבה על הנושא: העברת משמורת מהאם לאב 


 

מזונות ילדים עד גיל 6
כאשר אנו מדברים על מזונות ילדים, יש לשאול קודם כל בן כמה הילד. זאת משום שעד גיל 6, חובת המזונות מוטלת על האב בלבד.

 

מצב זה יושב בקנה אחד עם חזקת הגיל הרך, על פיה ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת מלאה של האם. אז, היא זו הנושאת ברוב הוצאותיהם ועל כן האב ישלם לה את מזונות הילדים.

 

חזקת הגיל הרך איננה אבסולוטית והיא לא תחול בשני מקרים:

 

האחד, כאשר ההורים הגיעו להסכמה אחרת בדבר זמני השהות, במסגרת הסכם משמורת.

 

המקרה השני הוא כאשר האם איננה כשירה לטפל בילדים כהורה המשמורן, למשל עקב מצב נפשי לא טוב, התמכרות לסמים או אלכוהול וכדומה.


הלכת שוויון בנטל
לאחר שהילד עבר את גיל 6, חלה הלכת שוויון בנטל, על פיה, נושאים שני ההורים באחריות מזונות הילדים, בהתאם ליחס זמני השהות שלהם ויחס הכנסותיהם.

 

פירושו של דבר הוא כי בשלב זה מסתיימת ההפליה המגדרית שהטילה את חובת מזונות הילדים על האב בלבד ושני ההורים חבים בה.

 

על כן, אם הילדים נמצאים במשמורת האב, האם תחויב לשלם לו את מזונות הילדים, כאשר חלקה בהם כאמור ייקבע בהתאם לשני הפרמטרים שהזכרנו:

 

1. זמני השהות

 

2. רמת הכנסתה ביחס לאב.

 

ככל שמי מהילדים הנו מתחת לגיל 6, יחולק חיוב המזונות לשתי תקופות. קרי, עד גיל 6 חיוב זה יוטל על האב, כאשר יכול והאם תחויב בהשתתפות מסוימת אך הוא יישא ברוב התשלום. לאחר גיל 6, חובה זו הנה על שני ההורים, כאמור.

 

 

עו"ד מאיה רוטנברג אשר ייצגה את האב בתיק בע"מ 919/15


פסיקת בית המשפט העליון ובעקבותיה מהפכת השוויון בנטל המזונות (הלכת 919) יצרה מציאות כלכלית חדשה עבור אבות גרושים בישראל. 

 

השינוי המשמעותי שינה את פסיקת המזונות אבסולוטית לאב שהייתה נהוגה לפי הדין הדתי משך אלפי שנים.   מאז פסק הדין ביולי 2017, חולקים ההורים את חובת תשלום מזונות הילדים על פי נוסחת חישוב חדשה.

 

נוסחת חישוב מזונות הילדים החדשה החזירה את הוראות חוק המזונות לתוקפן ומטילה תשלום מזונות על האם כהורה שווה במחויבותו לצרכי הילדים .

 

נטל כבד זה אינו מוטל עוד רק על האב כפי שהיה לפני פסק הדין המהפכני בייצוגי.

 

לקריאה נוספת:  הלכת השוויון בנטל המזונות


 
מזונות ילדים בבית הדין הרבני
אז מה אב יכול לעשות כדי לחייב את האם במזונות?

 

חשוב לציין, כי עד לא מזמן המצב המשפטי שנקבע בבע"מ 919/15, על פיו מגיל 6 והלאה, חולקים ההורים את חובת מזונות הילדים יחד ובאופן שווה, התקיים רק בבתי המשפט לענייני משפחה.

 

בתי הדין הרבניים סרבו לקבל את פסיקת בית המשפט העליון בעניין זה.

 

המשמעות: בית הדין הרבני פסק בסוגיית מזונות הילדים על פי הדין הדתי, שקבע כי בחובה זו נושא האב בלבד, למעט מזונות מדין צדקה.

 

המגמה החלה להשתנות בעקבות פסיקה אחרונה של בית הדין הרבני בו ניתן לחייב את האם להשתתף בהוצאות אלו, טרם גיל 15 ובתנאי שמצבה הכלכלי מאפשר זאת.

 

כאשר משמורת הילדים הנה אצל האב, או בהסדר של משמורת משותפת, ובנסיבות בהם המאזן הכלכלי בין האב לאם מצדיק זאת, בית הדין הרבני עשוי להטיל חיוב במזונות ילדים על האם. בטרם נקיטת הליכים משפטיים בנושא בבית הדין הרבני, מומלץ להתייעץ עם עו"ד לענייני משפחה מומחה למזונות ילדים.

 

 

זמני שהות שווים – מי ישלם מזונות?
בשנים האחרונות חלה עליה במספר הזוגות אשר חולקים את החזקה על הילדים. כלומר, כי שני ההורים הנם המשמורנים של הילדים. הסדר זה נקרא משמורת משותפת או זמני שהות שווים.

 

בסיטואציה שכזו, על מי מההורים יוטל חיוב המזונות? ובכן, כאשר רמת הכנסתם של ההורים זהה או דומה, בית המשפט לענייני משפחה יבטל את חיוב המזונות וכל הורה ישלם את הוצאות הילדים כאשר הם שוהים אצלו.

 

במקרה של הוצאות חריגות, יחלקו ההורים באופן שווה את העלות, כאשר יקבעו איזה הורה משלם את ההוצאה ואיזה הורה משפה אותו על חלקו.

 

מה יעשה בית הדין הרבני במצב של זמני שהות שווים? עד היום חויב האב לשלם לאם מזונות ילדים, זאת למרות שהם חולקים את המשמורת ורמת הכנסתם שווה או דומה.

 

כאמור, המגמה כיום משתנה וניתנת פרשנות חדשה למקורות ההלכתיים של החיוב במזונות .

 

אם ערכאה זו בעבר לא אימצה את ההלכה החדשה של בית המשפט העליון בדבר שוויון בנטל ובית הדין הרבני פוסק על פי דין תורה, הקובע כי חובת המזונות מוטלת על האב. כיום אנו רואים התחלה של שינוי מגמה, מומלץ לעקוב אחר הפסיקה ולהתייעץ לפני נקיטת הליכים.

 

 

 

יצירת קשר עם משרד עו"ד מאיה רוטנברג

*
*


יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד