En

צור קשר

checked

אימוץ

20/07/2021
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסקי דין אימוץ ילדים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה אמנת אימוץ האג: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה Access to Adoption Records: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
מספר תיק: 25-18

תיק אימוץ 02-18 -בקשת בת הזוג של האב לאמץ את ילדיו
תיק אימוץ 25-18 -בקשת היועמ"ש להכריז על הקטין כבר אימוץ


סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: אסף זגורי
בית משפט: בית המשפט לענייני משפחה
מחוז: מחוז צפון
מועד החלטה: 14.1.2020

אין די בהותרת שם המנוחה כאם במשרד הפנים. יש להותירה גם כאמם המשפטית והחוקית של ילדיה. אדם לא מאבד את ילדיו רק בשל העובדה שהוא הולך לעולמו וההורה האחר נישא מחדש ובן או בת הזוג מאמצים לחיקם את הילדים ודואגים להם כאילו היו ילדיהם שלהם.

עצם הבקשה מהווה לטעמי תקדים מסוכן עבור ילדים בכלל ועבור הילדים בתיק זה בפרט וקיימת חשיבות ומשמעות לאמירה של בית משפט וכן - גס של מייצגי ילדים וב"כ היועמ"ש שלא לאפשר זאת דווקא מתוך ראיית טובת הילדים.

סוף דבר:

לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי, כי טובתו של הקטין תהיה לדחות את הבקשה ולא להיענות לה בחיוב חרף הסכמתו, הסכמת אביו, המבקשת, האפוטרופוס לדין ובאת כוחה היועמ"ש.

דחיית הבקשה הינה משיקולי טובת הילד תוך התעלמות ודחיקה לקרן זווית טענות בדבר מניע כלכלי לבקשה. אני תקוה כי גס המבקשת תניח לנושא.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד בעניין אימוץ קטין בידי בת הזוג של אביו, לאחר מות אימו: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
ליחסים בין אחים חשיבות גדולה עבור התפתחותו הנפשית והרגשית של הפרט – מדובר במערכת היחסים הארוכה ביותר שחווה אדם בחייו. קשר זה מתחיל בילדות ומלווה את האדם בכל תחנות חייו, לרוב גם לאחר מות ההורים ולעיתים אף לאחר מות בן-הזוג.

זהו קשר שעשוי להיות מקור לתמיכה רגשית, יציבות, תחושת שייכות והנאה. לעתים קרובות, כאשר ילד מועמד לאימוץ, הוא נותר ללא עוגן משפחתי-ביולוגי יציב, והגרעין המשפחתי הקרוב ביותר שלו הם אחיו ואחיותיו. אותה מערכת יחסים, על כל משמעויותיה, נקטעת כאשר בית המשפט מבקש להוציא את אחד האחים מהבית לאימוץ סגור ולהפריד בין האחים, ומכאן חשיבותה הגדולה של הצעת חוק זו.


פעמים רבות במסגרת יישומו של חוק אימוץ ילדים, התשמ"א 1981, בית המשפט מורה על הפרדה מוחלטת בין ילד לבין אחיו, כך שצו האימוץ מנתק את הילד משארית משפחתו הביולוגית, ככל שנותרה לו, לפחות עד שימלאו לו 18 שנים. מצב זה מוביל לניתוק קשה בעל פוטנציאל להשלכות מרחיקות לכת על המאומץ.


ניסיון העבר מלמד כי לעתים נעלמת מעינן של רשויות הרווחה חשיבותו של הקשר בין אחים ביולוגים. לפיכך, מוצע לעגן בחוק האימוץ הגנה של הקשר בין אחים במסגרת הליך אימוץ באמצעות איסור הפרדה בין אחים ביולוגים במסגרת הליך אימוץ.


כדי לתת מענה לכלל המקרים ומתוך הבנה כי יכולים להיות מצבים קיצוניים שבהם ההפרדה בין האחים תהיה לטובתם – מוצע כי בית משפט ישמע חוות דעת ממגוון גורמים וביניהם המאומצים עצמם, בני משפחתם, המשפחה המיועדת לאימוץ, עובד סוציאלי המלווה את הליך האימוץ ופסיכולוג או פסיכיאטר שמונה על ידי בית המשפט.


עם זאת, גם כאשר הוחלט כי טובת הילד מחייבת להפריד בינו לבין אחיו במסגרת האימוץ, על בית המשפט לתת את הדעת על טיב היחסים בין האחים ולדאוג לאופן הסדרת הקשר בין המאומץ לאחיו.


הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/5767/20).
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – איסור הפרדה בין אחים בהליך אימוץ), התשע"ט–2019: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הצעת חוק זו נועדה לקבוע כי במסגרת תהליך האימוץ, בעת בחינת זהות המאמץ גורמי הרווחה יחויבו לתת עדיפות לאימוץ בסביבת משפחתו הביולוגית של הילד המאומץ.

במרבית המקרים, ילד המובא לאימוץ מנותק בצורה מוחלטת מסביבתו הטבעית ומכל המוכר לו, מבחינה חברתית, משפחתית, תרבותית ומסורתית. הצעת חוק זו נועדה לצמצם ניתוק זה, ולהעניק לילד את האפשרות להמשיך ולגדול בסביבה מוכרת עד כמה שניתן. על מערכת הרווחה לעשות כל שביכולתה על מנת לוודא כי במקרה של הכרזה על ילד כבר אימוץ, יישאר הילד תחת חסותו של קרוב משפחה, ככל שהנסיבות מאפשרות. תרחיש שכזה עדיף עשרות מונים על אימוץ על ידי זרים גמורים עבור הילד אשר מטבע הדברים נמצא במצב אישי מורכב ממילא.

העדפת אימוץ אצל קרוב משפחה תתרום להצלחת האימוץ, להשתלבות מיטבית של הילד בקרב משפחתו המאמצת ולחזרתו לחיי שיגרה תקינים.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – מיצוי אפשרויות האימוץ אצל קרוב משפחה), התשע"ח–2018: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופטים ש' דברת, א' ואגו וג' לוין) באמ"צ 27116-10-16 מיום 2.11.16, שבמסגרתה נדחתה בקשת המבקשים להצטרף כצד להליך הערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה באשדוד (השופטת ע' גיא) באמ"צ 14/16 (13960-06-16) מיום 9.10.16. הבקשה עוסקת בשאלת מעמדם של הורים המיועדים לאימוץ בהליך שעניינו ביטול הכרזת קטין כבר אימוץ.

לאחר שחתמה האם על טופס הסכמה לאימוץ – הוגשה בפני בית משפט לענייני משפחה (אמ"צ 6/16, 16885-02-16) בקשה להכריז על הקטין כבר אימוץ כלפי אביו, בהתאם להוראות סעיף 13(א)(1) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981 (להלן חוק האימוץ). ביום 10.2.16 פסק בית המשפט (השופטת ע' גיא), במעמד צד אחד, כי הקטין יוכרז כבר אימוץ כלפי האב. ביום 18.2.16 הועבר הקטין לביתם של המבקשים, אשר הביעו הסכמתם לאמצו.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מעמדם של הורים המיועדים לאימוץ בהליך שעניינו ביטול הכרזת קטין כבר אימוץ: בע"מ 8514/16 ההורים המיועדים לאימוץ נגד ההורים הביולוגים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בבית המשפט העליון
בפני:
כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין
כבוד השופט ח' מלצר
כבוד השופט נ' הנדל
בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"מ 2/10 (מפי כבוד השופטים י' שטופמן, ת' שפירא וש' שוחט, מיום 9.8.2010), אשר הותיר על כנו את פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב באמצ 31/05 (כבוד השופטת ע' מילר, מיום 2.3.2010) ולפיו התמלאו כלפי המבקשת תנאי סעיף 13(א)(7) לחוק אימוץ ילדים התשמ"א – 1981 (להלן 'חוק האימוץ') ובתה הקטינה הוכרזה כלפיה "בת אימוץ" (להלן 'הקטינה'). תוצאת האימוץ צומצמה כלפי המבקשת בדמות עריכת שני מפגשים בשנה בינה לבין הקטינה, תחת פיקוח רשויות הרווחה ובכפוף לטובת הקטינה וצרכיה המשתנים. המבקשת טוענת שיש ליתן לה רשות ערעור, לקבל את הערעור ולבטל את ההכרזה על הקטינה כבת אימוץ. לחילופין, מתבקש בית משפט זה להרחיב את מסגרת האימוץ הפתוח שנפסקה על ידי הערכאות קמא. מהעבר האחר, סמך המשיב ידיו על פסקי הדין של בתי המשפט לענייני משפחה והמחוזי. באשר לסוגיית הרחבת תנאי האימוץ הפתוח, הובעה נכונות – לאחר הגשתה של חוות דעת עדכנית בנדון, אשר המליצה על כך – לערוך 4 מפגשים בשנה בין המבקשת לבין הקטינה.

התוצאה היא ביטול פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כערכאת ערעור לענייני משפחה, ותחת זאת לקבוע כי לא הוכחה קיומה של עילת אימוץ. בקשת המשיב בעניין נדחית בזאת. רשויות הסעד יעניקו עזרה טיפולית סבירה כמקובל לשיקום המבקשת. ראוי לעודד את המבקשת להמשיך בקו השיקום בו היא נוקטת, תוך הדגשה כי הצלחתה תיטיב בעיקר עמה ועם בתה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור על קביעת עילת אימוץ: בע"מ  7204/10 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בבית המשפט העליון
כבוד השופט נ' הנדל
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 21.04.2016 בתיק עמצ 054723-02-16

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי התקיימה בקטינה עילת אימוץ. תוצאות האימוץ לא צומצמו. נקבע כי טובתה הברורה של הקטינה היא הותרתה בבית משפחת האומנה, וזאת על סמך חומר ראייתי עשיר, ובין היתר חוות דעת מומחה ועדותה של עובדת סוציאלית. במסגרת זו דחה בית המשפט את טענות המבקשים כי יש להעדיף חלופות אחרות שהציעו – גידול הקטינה על ידי סבתה, דודתה, או משפחת אומנה מסוימת השייכת לחסידות שאליה משתייכים המבקשים (אמ"ץ 28-15, כב' השופט נ' פלקס). ערעור שהוגש על פסק הדין בבית המשפט המחוזי נדחה (עמ"צ 54723-02-16, כב' השופטים מ' סובל, ב' גרינברגר וד' טפרברג). מכאן הבקשה למתן רשות ערעור.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור הורים ביולוגיים על קביעה כי התקיימה בביתם הקטינה עילת אימוץ: בע"מ  7559/16 פלוני ופלונית נגד היועץ המשפטי לממשלה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
לפי הצעות החוק שאושרו לקריאה ראשונה, יותר הפרסום בין היתר על ידי מאומץ בגיר או מאמץ שהמאומץ כבר בגיר, או בהסכמת אחד מהם (אסור שהפרסום יחשוף את שמו של ההורה הביולוגי או דבר אחר שעלול להביא לזיהויו). כמו כן יותר פרסום על-ידי מאמץ של מאומץ קטין או בהסכמתו, ואם הקטין בן 9 ומעלה- נדרשת גם הסכמתו, ובלבד ש: א. אין בכך כדי להביא לזיהויו של ההורה הביולוגי, או שאין בכך כדי להביא לזיהויו של הקטין על ידי ההורה הביולוגי.
בנוסף, לפי הצעות החוק הורה ביולוגי של מאומץ בגיר יהיה רשאי לפרסם ולגלות דבר מסירת ילד לאימוץ, ובלבד שאין בכך כדי להביא לזיהויו של המאומץ. (להורה ביולוגי של קטין אסור לפרסם כלל את דבר מסירת ילדו לאימוץ, אלא באישור בית המשפט).לפי הצעות החוק שאושרו לקריאה ראשונה, יותר הפרסום בין היתר על ידי מאומץ בגיר או מאמץ שהמאומץ כבר בגיר, או בהסכמת אחד מהם (אסור שהפרסום יחשוף את שמו של ההורה הביולוגי או דבר אחר שעלול להביא לזיהויו). כמו כן יותר פרסום על-ידי מאמץ של מאומץ קטין או בהסכמתו, ואם הקטין בן 9 ומעלה- נדרשת גם הסכמתו, ובלבד ש: א. אין בכך כדי להביא לזיהויו של ההורה הביולוגי, או שאין בכך כדי להביא לזיהויו של הקטין על ידי ההורה הביולוגי.
בנוסף, לפי הצעות החוק הורה ביולוגי של מאומץ בגיר יהיה רשאי לפרסם ולגלות דבר מסירת ילד לאימוץ, ובלבד שאין בכך כדי להביא לזיהויו של המאומץ. (להורה ביולוגי של קטין אסור לפרסם כלל את דבר מסירת ילדו לאימוץ, אלא באישור בית המשפט).לפי הצעות החוק שאושרו לקריאה ראשונה, יותר הפרסום בין היתר על ידי מאומץ בגיר או מאמץ שהמאומץ כבר בגיר, או בהסכמת אחד מהם (אסור שהפרסום יחשוף את שמו של ההורה הביולוגי או דבר אחר שעלול להביא לזיהויו). כמו כן יותר פרסום על-ידי מאמץ של מאומץ קטין או בהסכמתו, ואם הקטין בן 9 ומעלה- נדרשת גם הסכמתו, ובלבד ש: א. אין בכך כדי להביא לזיהויו של ההורה הביולוגי, או שאין בכך כדי להביא לזיהויו של הקטין על ידי ההורה הביולוגי.
בנוסף, לפי הצעות החוק הורה ביולוגי של מאומץ בגיר יהיה רשאי לפרסם ולגלות דבר מסירת ילד לאימוץ, ובלבד שאין בכך כדי להביא לזיהויו של המאומץ. (להורה ביולוגי של קטין אסור לפרסם כלל את דבר מסירת ילדו לאימוץ, אלא באישור בית המשפט).לפי הצעות החוק שאושרו לקריאה ראשונה, יותר הפרסום בין היתר על ידי מאומץ בגיר או מאמץ שהמאומץ כבר בגיר, או בהסכמת אחד מהם (אסור שהפרסום יחשוף את שמו של ההורה הביולוגי או דבר אחר שעלול להביא לזיהויו). כמו כן יותר פרסום על-ידי מאמץ של מאומץ קטין או בהסכמתו, ואם הקטין בן 9 ומעלה- נדרשת גם הסכמתו, ובלבד ש: א. אין בכך כדי להביא לזיהויו של ההורה הביולוגי, או שאין בכך כדי להביא לזיהויו של הקטין על ידי ההורה הביולוגי.
בנוסף, לפי הצעות החוק הורה ביולוגי של מאומץ בגיר יהיה רשאי לפרסם ולגלות דבר מסירת ילד לאימוץ, ובלבד שאין בכך כדי להביא לזיהויו של המאומץ. (להורה ביולוגי של קטין אסור לפרסם כלל את דבר מסירת ילדו לאימוץ, אלא באישור בית המשפט).לפי הצעות החוק שאושרו לקריאה ראשונה, יותר הפרסום בין היתר על ידי מאומץ בגיר או מאמץ שהמאומץ כבר בגיר, או בהסכמת אחד מהם (אסור שהפרסום יחשוף את שמו של ההורה הביולוגי או דבר אחר שעלול להביא לזיהויו). כמו כן יותר פרסום על-ידי מאמץ של מאומץ קטין או בהסכמתו, ואם הקטין בן 9 ומעלה- נדרשת גם הסכמתו, ובלבד ש: א. אין בכך כדי להביא לזיהויו של ההורה הביולוגי, או שאין בכך כדי להביא לזיהויו של הקטין על ידי ההורה הביולוגי.
בנוסף, לפי הצעות החוק הורה ביולוגיקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מאומצים יוכלו לפרסם את דבר אימוצם - הצעת החוק: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 3441/01 פלוני נגד פלונית

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה
בתיק ה"פ 324/95קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הכרה בפסקי-חוץ - ביטול פסק דין שניתן במרמה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
מטרת החוק היא לתת עדיפות בתהליך האימוץ לבני המשפחה של הקטין, המעוניינים והמסוגלים לכך. האימוץ בחיק המשפחה ישמור על סביבתו הטבעית ועל זהותו של המאומץ ויאפשר לו לגדול במרחב המוכר לו מבחינת לאום, שפה, מסורת וכדומה.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - מתן עדיפות לאימוץ בתוך המשפחה), התשע"ו-2015: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד