מידע משפטי חינם גישור וגירושין
En

צור קשר

checked

פתיחת תיק יישוב סכסוך בתקופת משבר הקורונה

בחודשים האחרונים קידמה הנהלת בתי המשפט שינוי מחשובי אשר באמצעותו ניתן, בין היתר, לאפשר הגשה מקוונת של תיקי משפחה, דבר אשר לא מתאפשר היום נוכח הצורך בהקפדה על סיווג התיק ברמת החיסון הנדרשת על-פי דין וכן נוכח הצורך בביצוע "קשירה" של תיקי משפחה זה לזה על מנת שיידונו בפני אותו שופט, פעולה המבוצעת על-ידי המזכירות בסמוך למועד ההגשה (מצ״ב תשובתנו לפנייתכם מיום 28.01.2020).


השינוי המחשובי בוצע ואולם נוכח הצורך לאפשר הטמעה נכונה של תהליך העבודה החדש, סברנו תחילה כי נכון יהיה לאפשר את פתיחת תיקי המשפחה באמצעות "נט המשפט" במסגרת של "פיילוט".


לצד זאת, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, שבנו ובחנו את הצורך לאפשר כבר בעת הנוכחית פתיחה מקוונת של תיקי משפחה לצורך הגשה של סעדים דחופים כקבוע בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ׳׳א-1991, והודעת מנהל בתי המשפט.

 

זאת לצד שלל השירותים המקוונים אשר מעמידה הנהלת בתי המשפט לטובת הציבור ועורכי הדין כעניין שבשגרה וגם בעת הזו.

 

עם זאת, בשים לב לכך כי מדובר בסעדים דחופים, המוגשים כיום, לרוב, באופן פיזי במזכירויות בתי המשפט, יהיה על באי כוח הצדדים אשר מגישים הליכים באופן מקוון ליצור קשר טלפוני עם מזכירויות בית המשפט על מנת לעדכנם על הגשה של סעד דחוף.

 

ללא וידוא טלפוני זה יהיה קושי ממשי לקדם את הטיפול בבקשות הדחופות, וזאת ממספר טעמים: ראשית, וכאמור לעיל, מדובר בתהליך עבודה חדש אשר החלתו בעת הזו נעשית מכורח הנסיבות. שנית, לבתי המשפט מוגשים גם בעת הנוכחית אלפי הליכים באופן מקוון וזאת הגם שכוח האדם בשירות הציבורי, ובכלל זה ברשות השופטת, עובד במתכונת מצומצמת ביותר.


נוכח הצורך בהיערכות של הגורמים הרלוונטיים ברשות השופטת, הגשת תיקי המשפחה באופן מקוון באמצעות "נט המשפט", לצורך הגשת סעדים דחופים במסגרתם, תתאפשר בסמוך לאחר חג הפסח והחל מיום 21.4.20.


הודעה על ההפעלה תתפרסם לאחר השלמה והטמעה של תהליך העבודה

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד