חיפושדלג על חיפוש
En
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
גישורדלג על גישור
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסכם גישור גירושין

הסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר על פי תקנות הגישור.

ניתן למלא פרטים אונליין להדפיס.

 

דוגמא להסכם גישור מומלץ להורדה


הסכם גישור להורדה

 

 

מה זה הסכם גישור?

הסכם גישור זה מסמך שנועד להסדיר מראש את כללי ההתנהלות בהליך הגישור בין המגשר לצדדים.

הצדדים לגישור, הם בעלי הדין, חותמים על ההסכם מול המגשר, ההסכם מפרט את הזכויות והחובות של הצדדים והמגשר, במהלך הליך הגישור.

 

הוראות רלוונטיות בהסכם גישור

מה כולל הסכם גישור? הסכם הגישור כולל תנאים לניהול תקין של הליך הגישור, בין השאר, ההסכם המצוי תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993 מכיל את התנאים הבאים:

 

שיתוף פעולה: הצדדים מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר.

 

כל צד לגישור רשאי לסגת או להשהות את הגישור בכל עת, מכל סיבה שהיא.

 

ניהול ההליך בהגינות ותום לב:  הצדדים לגישור מתחייבים לגלות ולשתף מידע אחד עם השני ועם המגשר, במטרה ליישב את הסכסוך בניהם בדרך של הסכמה וברצון.

 

חסיון הליך הגישור: כל מה שנאמר בהליך הגישור הינו חסוי ואינו מיועד לשימוש כראיה בהליכים משפטיים ולכן:

 

1. בעלי הדין - הצדדים לגישור מתחייבים לא להזמין את המגשר להעיד בבית משפט או לחייבו למסור עדות בכתב על כל מה שנאמר בגישור.

 

2. הצדדים מתחייבים בנוסף לא להציג לבית המשפט מסמכים על כל עניין שהועלה במהלך הליך הגישור. 

 

התייעצות עם עורך דין במהלך גישור: לצדדים לגישור (גישור גירושין ובכל סוגי הגישור) קיימת הזכות להתייעץ עם עורך דין במהלך הגישור. לפי הסכם הגישור המצוי על פי התקנות, לצדדים הזכות להתייעץ עם כל אחד המהלך הגישור, ואין מניעה להתייעץ עם בעלי מקצוע, יועצים חיצוניים בכל הקשור בגישור.

 

הסדר הגישור: הסדר הגישור הוא התוצר של הליך הגישור, והוא כולל את ההסכמות שהצדדים חאשרו בבית המשפט.

 

על פי תקנות הגישור הסדר הגישור הוא: "הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך גישור"

 

על פי הסכם הגישור המצוי:

1. הצדדים מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו.

 

2. הצדדים מצהירים כי הם מבינים שדינו של הסדר הגישור שייחתם כדין חוזה, ולאחר אישורו, בית המשפט מוסמך לתת לו תוקף של פסק-דין.

 

המגשר אינו אחראי לתוצאות הגישור או כישלון הליך הגישור: על פי ההסכם, גם אם הצדדים לא מגיעים להסדר גישור, כלומר הליך הגישור נכשל, או שאינם מרוצים מהסדר הגישור, לא תהיה לצדדים עילת תביעה כנגד המגשר. כל זאת בכפוף לכך שהמגשר קיים את חובתו המקצועית לנהוג בתום לב בהליך הגישור, ולפעול מתוך כוונה לסייע לבעלי הדין ליישב את הסכסוך בניהם תוך משא ומתן חופשי.

 

הצדדים מבינים כי גישור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עצמאי. ייעוץ משפטי עצמאי מומלץ לאורך כל הליך הגישור וכן מומלץ  לקבל חוו"ד משפטית עצמאית של כל הסכם או הסדר לפני חתימה עליו.

 

התחייבות המגשר לאי תלות וניגוד אינטרסים: המגשר מצהיר כי אינו נמצא בניגוד אינטרסים, וכי אין לו עניין אישי או עסקי ישיר או עקיף בתוצאות הגישור או כלפי אחד מן הצדדים לגישור. המגשר מצהיר כי לא היה לו קשר מקצועי קודם לאחד מהצדדים לגישור.

 

המגשר מתחייב בהסכם לא לספק בעתיד שירותים מקצועיים או ייעוץ בכל הקשור לסכסוך נושא הגישור מבלי לבקש מראש את הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

 

שכר טרחת המגשר: בחתימתם על הסכם הגישור, הצדדים מקבלים את שכר טרחתו וההוצאות כפי שהוצהרו בהודעת המגשר. זה יכול לכלול זמן הנדרש ללימוד מסמכים, מחקר משפטי או אחר, התכתבויות, שיחות טלפון, הכנת טיוטה להסדר גישור ומסמך סופי, כל דבר הנחוץ באופן סביר כדי להקל לקדם את הצדדים להגיע להסכמה מלאה והצלחת הליך הגישור.

 

נוהלי הליך הגישור: הסכם הגישור קובע נהלים לפיהם למגשר הסמכות לקבוע את מיקום התקיימות פגישות הגישור ומעודן.  כמו כן, המגשר רשאי לנהל רשימות עצמיות ופרוטוקול, לתעד מסמכים, ואינו מחויב לחשוף אותן בפני הצדדים לגישור.

 

המגשר רשאי להתייעץ עם כל בעל מקצוע ולקבל חוות דעת של מומחה בכל הקשור בהליך הגישור.

כמו כן, המגשר יכול להציע לצדדים להליך הגישור פתרונות לסכסוך ולהציע הסדר גישור על פי שיקול דעתו ולטובת יישוב הסכסוך.

 

 

 


 דוגמא להסכם גירושין מומלץ להורדה

 


עקרונות גישור לתרגול עצמי

 

 

גישור הוא הליך המהווה שיטה חלופית ליישוב סכסוכים, בצד המשפטי הליך הגישור הוסדר בחקיקה בסעיף 79 ג לחוק בתי המשפט, הגישור הוא הליך שנועד לאנשים המצויים בסכסוך ורוצים להימנע מניהול הסכסוך בבתי משפט והעלויות הכרוכות בכך.

 

מה זה גישור?


אחד היתרונות של הגישור הוא שניתן לפנות להליך גישור בכל שלב בסכסוך גם לאחר התחלת הליכים משפטיים, ההליך מנוהל על ידי גורם ניטרלי, המגשר, אשר מסייע לצדדים הגיע להסכמה,  אשר תנוסח בהסדר הגישור.


טופס הסכם גישור

הסכם הגישור להורדה, משמש כטופס אותו ניתן למלא בפרטי הצדדים לגישור ופרטי המגשר. הטופס יכול לשמש כהסכם גישור מצוי לגישור גירושין, אך יכול לשמש בנוסף כנוסח הסכם משפטי מומלץ לגישור בין בני זוג, כהסכם גישור משפחה הסכם גישור ובוררות, גישור עסקי או לכל הסכם גישור מחוץ לכותלי בית המשפט.  ישנן שיטות גישור שונות, בכל השיטות המוכרות מומלץ לחתום על טופס הסכם גישור מוסכם  כבר בפגישת הגישור הראשונה, גם אם מדובר בפגישת מהות של יחידת הסיוע.

 

דוגמא לגישור: במילוי הטפס יש להזין פרטים: תאריך ______, הצדדים: בעניין שבין: ​ לבין: בעלי הדין, הם הצדדים לגישור, בהסכם גישור גירושין לדוגמא יש להזין את שמות בני הזוג וכמובן את שם המגשר ולחתום על הטופס.

 

למה לחתום על הסכם גישור?
הסכם הגישור הוא למעשה הסכם לניהול הגישור, התוצר הסופי של ההליך לאחר הגעת הצדדים/ בעלי הדין להסכמה הוא הסדר הגישור, ובמקרה של גישור גירושין לדוגמא, חותמים בני הזוג על הסכם גירושין שמאושר על ידי בית המשפט.

 

מה כולל הסכם הגישור

ההסכם מסדיר את נוהלי הליך הגישור, שכר הטרחה של המגשר, את הזכות לייעוץ עם עורכי דין במהלך הליך הגישור, אחריות המגשר לניטרליות וחוסר ניגוד עניינים, החיסיון של ההליך, ביטול הליך הגישור, ביטול הסכם הגישור, אחריות המגשר להסדר הגישור.


צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד