מידע משפטי חינם גישור וגירושין
En

צור קשר

checked

נוסח הסכם גישור בין בני זוג

 

להורדה ישירה: הסכם גישור מצוי שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר על פי תקנות הגישור.

 

ניתן למלא פרטים אונליין בטופס מקוון ולהדפיס.

 

דוגמא להסכם גישור מומלץ להורדה


הסכם גישור להורדה

 

 

מה זה הסכם גישור?

הסכם גישור הנו מסמך שנועד להסדיר מראש את כללי ההתנהלות בהליך הגישור בין המגשר לצדדים.

 

בהתאם לחוק הגישור, בהסכם לניהול הליך הגישור המצוי בתקנות- הצדדים לגישור, הם בעלי הדין, חותמים על ההסכם מול המגשר, ההסכם מפרט את הזכויות והחובות של הצדדים והמגשר, ומסדיר את נושא העלויות ושכר הטרחה של המגשר, ההסכם תקף עד סיום הליך הגישור.

 

הוראות רלוונטיות בהסכם גישור

מה כולל הסכם גישור? הסכם הגישור כולל תנאים לניהול תקין של הליך הגישור, בין השאר, ההסכם המצוי תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993 מכיל את התנאים הבאים:

 

הסכם גישור מחוץ לכותלי בית הדין

 

שיתוף פעולה: הצדדים מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר.

 

כל צד לגישור רשאי לסגת או להשהות את הגישור בכל עת, מכל סיבה שהיא.

 

ניהול ההליך בהגינות ותום לב:  הצדדים לגישור מתחייבים לגלות ולשתף מידע אחד עם השני ועם המגשר, במטרה ליישב את הסכסוך בניהם בדרך של הסכמה וברצון.

 

חסיון הליך הגישור: כל מה שנאמר בהליך הגישור הינו חסוי ואינו מיועד לשימוש כראיה בהליכים משפטיים ולכן:

 

1. בעלי הדין - הצדדים לגישור מתחייבים לא להזמין את המגשר להעיד בבית משפט או לחייבו למסור עדות בכתב על כל מה שנאמר בגישור.

 

2. הצדדים מתחייבים בנוסף לא להציג לבית המשפט מסמכים על כל עניין שהועלה במהלך הליך הגישור. 

 

התייעצות עם עורך דין במהלך גישור: לצדדים לגישור (גישור גירושין ובכל סוגי הגישור) קיימת הזכות להתייעץ עם עורך דין במהלך הגישור. לפי הסכם הגישור המצוי על פי התקנות, לצדדים הזכות להתייעץ עם כל אחד המהלך הגישור, ואין מניעה להתייעץ עם בעלי מקצוע, יועצים חיצוניים בכל הקשור בגישור.

 

הסדר הגישור: הסדר הגישור הוא התוצר של הליך הגישור, והוא כולל את ההסכמות שהצדדים אשרו בבית המשפט.

לפני שהצדדים חותמים על הסכם גישור, עליהם לדעת כי גישור הוא שפה חדשה. התפתחותו נשענת על התהליך עצמו: כל מקרה ודינמיקה, נסיבות וציפיות שלו, ועל הצרכים והאינטרסים של הצדדים. לכן, טופס הסכם סטנדרטי לכל הגישורים אינו יעיל באותה מידה ולמעשה מנוגד למהות ולרוח התהליך.


אמנם בניית הסכם גישור כלשהו היא תוצר של גישור מוצלח, אך לא תמיד כך גישור מוצלח כרוך בהסכם פורמלי (בין אם ארעי ובין אם סופי).

 

הסדר כתוב אינו בהכרח הברומטר לגישור מוצלח. לעיתים מתפתחת דינמיקה מסוימת המביאה את הצדדים לגשר על חילוקי הדעות שלהם בצורה כה עמוקה עד שהם אינם חשים צורך בהסכם כתוב.

 

הסדר גישור חייב לנבוע מתהליך הגישור עצמו. המונח האופרטיבי כאן הוא הסכם ולא חוזה. הסכם, כשאנו משתמשים במונח, משקף את המאמץ המשותף של כל הצדדים. בהתבסס על מחקרי המקרה וההסכמים שבידינו, אנו יכולים להציע הוראות למגשרים כיצד להעביר את המידע הקריטי, כיצד לסווג אותו ולזהות נקודות מרכזיות. בעזרת הוראות אלה, הסכם הגישור ישקף נאמנה את התהליך שהצדדים עצמם נכנסו אליו.

 

מה נדרש להסדר גישור נכון?

  • ההסכם צריך להיות מובן ואמין לכל הצדדים ולעמוד בחוויה הקשה של המציאות.
  • הסדר הגישור צריך לכבד את העקרונות הדינמיים והיסודיים של תהליך הגישור. הסכם הגישור הוא תוצר של יחסי גומלין של שני צדדים המתכנסים ברצון כדי לפתור את הסכסוך שלהם בהנחיית מגשר מיומן.
  • הצדדים מבינים ואז מקבלים את צרכיהם שלהם, להגן על האינטרסים המשותפים שלהם ולבנות מחדש את התקשורת, מתוך הכרה שזה המפתח להסכמים יעילים ומוצלחים, בטווח הקצר והארוך.

 

הסדר הגישור שונה במהותו בתוכנו, בסגנונו ובשפתו מהסכם חוקי (או כל אחר). זאת בשל האופי הייחודי של כל הסכם שכן הוא נוצר על ידי הצדדים עצמם כתוצאה מהסכסוך הספציפי שלהם ותהליך הגישור כפי שחוו אותו. חסר הדרכה מקצועית, אקדמית וטכנית בתחום זה.

 

עריכת הסכם גישור הינה מיומנות נרכשת, המתחדדת ומשופרת על ידי מעורבות מתמשכת בעבודה כמגשר. 
 

על פי תקנות הגישור הסדר הגישור הוא: "הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך גישור"

 

על פי הסכם הגישור המצוי:

1. הצדדים מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו.

 

2. הצדדים מצהירים כי הם מבינים שדינו של הסדר הגישור שייחתם כדין חוזה, ולאחר אישורו, בית המשפט מוסמך לתת לו תוקף של פסק-דין.

 

המגשר אינו אחראי לתוצאות הגישור או כישלון הליך הגישור: על פי ההסכם, גם אם הצדדים לא מגיעים להסדר גישור, כלומר הליך הגישור נכשל, או שאינם מרוצים מהסדר הגישור, לא תהיה לצדדים עילת תביעה כנגד המגשר. כל זאת בכפוף לכך שהמגשר קיים את חובתו המקצועית לנהוג בתום לב בהליך הגישור, ולפעול מתוך כוונה לסייע לבעלי הדין ליישב את הסכסוך בניהם תוך משא ומתן חופשי.

 

 

התחייבות המגשר לאי תלות וניגוד אינטרסים: המגשר מצהיר כי אינו נמצא בניגוד אינטרסים, וכי אין לו עניין אישי או עסקי ישיר או עקיף בתוצאות הגישור או כלפי אחד מן הצדדים לגישור. המגשר מצהיר כי לא היה לו קשר מקצועי קודם לאחד מהצדדים לגישור.

 

המגשר מתחייב בהסכם לא לספק בעתיד שירותים מקצועיים או ייעוץ בכל הקשור לסכסוך נושא הגישור מבלי לבקש מראש את הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

הפרת הסכם גישור עשויה להוביל לביטול תוקף ההסכם וביטול ההסכמות בין הצדדים להליך הגישור ומאפשרת פניה לבית המשפט המוסמך.

 

שכר טרחת המגשר: בחתימתם על הסכם הגישור, הצדדים מקבלים את שכר טרחתו וההוצאות כפי שהוצהרו בהודעת המגשר. זה יכול לכלול זמן הנדרש ללימוד מסמכים, מחקר משפטי או אחר, התכתבויות, שיחות טלפון, הכנת טיוטה להסדר גישור ומסמך סופי, כל דבר הנחוץ באופן סביר כדי להקל לקדם את הצדדים להגיע להסכמה מלאה והצלחת הליך הגישור.

 

נוהלי הליך הגישור: הסכם הגישור קובע נהלים לפיהם למגשר הסמכות לקבוע את מיקום התקיימות פגישות הגישור ומעודן.  כמו כן, המגשר רשאי לנהל רשימות עצמיות ופרוטוקול, לתעד מסמכים, ואינו מחויב לחשוף אותן בפני הצדדים לגישור.

 

המגשר רשאי להתייעץ עם כל בעל מקצוע ולקבל חוות דעת של מומחה בכל הקשור בהליך הגישור.

כמו כן, המגשר יכול להציע לצדדים להליך הגישור פתרונות לסכסוך ולהציע הסדר גישור על פי שיקול דעתו ולטובת יישוב הסכסוך.

 

 

 


 דוגמא להסכם גירושין מומלץ להורדה

 


עקרונות גישור לתרגול עצמי

 

 

גישור הוא הליך המהווה שיטה חלופית ליישוב סכסוכים, בצד המשפטי הליך הגישור הוסדר בחקיקה בסעיף 79 ג לחוק בתי המשפט, הגישור הוא הליך שנועד לאנשים המצויים בסכסוך ורוצים להימנע מניהול הסכסוך בבתי משפט והעלויות הכרוכות בכך.

 

מה זה גישור?


אחד היתרונות של הגישור הוא שניתן לפנות להליך גישור בכל שלב בסכסוך גם לאחר התחלת הליכים משפטיים, ההליך מנוהל על ידי גורם ניטרלי, המגשר, אשר מסייע לצדדים הגיע להסכמה,  אשר תנוסח בהסדר הגישור.


טופס הסכם גישור

הסכם הגישור להורדה, משמש כטופס אותו ניתן למלא בפרטי הצדדים לגישור ופרטי המגשר. הטופס יכול לשמש כהסכם גישור מצוי לגישור גירושין, אך יכול לשמש בנוסף כנוסח הסכם משפטי מומלץ לגישור בין בני זוג, כהסכם גישור משפחה הסכם גישור ובוררות, גישור עסקי או לכל הסכם גישור מחוץ לכותלי בית המשפט.  ישנן שיטות גישור שונות, בכל השיטות המוכרות מומלץ לחתום על טופס הסכם גישור מוסכם  כבר בפגישת הגישור הראשונה, גם אם מדובר בפגישת מהות של יחידת הסיוע.

 

דוגמא לגישור: במילוי הטפס יש להזין פרטים: תאריך ______, הצדדים: בעניין שבין: ​ לבין: בעלי הדין, הם הצדדים לגישור, בהסכם גישור גירושין לדוגמא יש להזין את שמות בני הזוג וכמובן את שם המגשר ולחתום על הטופס.

 

למה לחתום על הסכם גישור?
הסכם הגישור הוא למעשה הסכם לניהול הגישור, התוצר הסופי של ההליך לאחר הגעת הצדדים/ בעלי הדין להסכמה הוא הסדר הגישור, ובמקרה של גישור גירושין לדוגמא, חותמים בני הזוג על הסכם גירושין שמאושר על ידי בית המשפט.

 

מה כולל הסכם הגישור

ההסכם מסדיר את נוהלי הליך הגישור, שכר הטרחה של המגשר, את הזכות לייעוץ עם עורכי דין במהלך הליך הגישור, אחריות המגשר לניטרליות וחוסר ניגוד עניינים, החיסיון של ההליך, ביטול הליך הגישור, ביטול הסכם הגישור, אחריות המגשר להסדר הגישור.

 

ביוגרפיה

עורכת דין מאיה רוטנברג

מאיה רוטנברג היא מייסדת ומנהלת של המרכז לגישור ויישוב סכסוכים בישראל המנוהל על ידי משרד רוטנברג עורכי דין.  מאיה עורכת דין לענייני משפחה ומתמחה בגירושין מעל 20 שנים. היא נחשבת למומחית בתחומי משא ומתן, ניהול סכסוכים, גישור ויישוב סכסוכים, תקשורת בין אישית, משפחה וגירושין, משפט מסחרי ועסקי. עו"ד מגשרת מוסמכת  מאיה רוטנברג  גישרה במאות תיקים וסייעה לעורכי דין  רבים לתרגל גישור. מאיה הרצתה בתחום דיני המשפחה ויישוב סכסוכים באקדמיה בישראל.

 

הצ'קליסט: רשימת ביקורת לגישור גירושין

במהלך גירושין, חייך יכולים להתחיל להרגיש לא מאורגנים. זה גוזל זמן, מתיש ויקר.

אבל האם זה חייב להיות כך? לפני תחילת גירושיך שקול שירותי גישור גירושין . גישור הוא בחירה פופולרית עבור זוגות שמתגרשים. זה חוסך לך זמן, כסף ומתח.

במשרד עורכי דין ומגשרים רוטנברג לוקחים את מושג הגישור לשלב הבא.

המומחים שלנו עוקבים אחר תהליך מוכח שלב אחר שלב. זה עוזר אפילו לזוגות השנויים במחלוקת להגיע להסדר הוגן.

אנו עוזרים לך לערוך הסכם גישור גירושין הוגן לכולם. ובנוסף, יש לנו רשימת מטלות שתוודא שגישור הגירושין ממצה את כל הנושאים החשובים בהסכמה על סעיפי הסכם הגירושין:

רשימת הבדיקה להסכם גישור גירושין
בעזרת רשימת הבדיקה שלנו, תהיו מוכנים, כך תהיו רגועים יותר ככל שתעברו את הליך גישור גירושין.
ככל שאתה מוכן יותר, כך תהליך ההחלטה יהיה קל יותר.

רשימת ביקורת זו לגישור גירושין מסבירה את כל מה שתצטרכו להכין לגישור. ומפרט את המסמכים שתרצו לאסוף לפני שתתחיל.

הסכם זה יהווה בסיס להסדר הגירושין שלכם. הסדרי גישור גירושין חייבים לכסות פרטים משפטיים, ילדים, תמיכה לבני זוג, חלוקת נכסים, בעלות על בתים, חובות וזרמי הכנסה פסיביים.

פרטים משפטיים
כדי להתחיל, תצטרכו לציין:

השם החוקי המלא של כל אחד מבני הזוג

 

בנוסף יש לציין:

 

תאריך הפרידה- במקרה זה יש להתייעץ עם עו"ד גירושין לגבי מועד הקרע

 

יְלָדִים
אם יש לכם ילדים, תצטרכו להחליט:

למי משמורת ראשית - מי ההורה המשמורן.

הסדר משמורת משותפת - לציין האם קיימת הסכמה בין הורים. 

מסגרות חינוך

לוחות זמנים - חלוקת זמני השהות של כל הורה עם הילדים. מומלץ לקבוע בטבלה מסודרת.

 

פרטי מזונות ילדים: הוצאות הילדים וחלוקת תשלומי המזונות בין ההורים. 

כמה?

מועדי העברת תשלומי מזונות.

הוצאות מיוחדות.

תשלומי מדור

עד מתי ישולמו מזונות הילדים - ניתן לקבוע בהסכם

 


מזונות בני זוג - מזונות אישה/ מזונות גבר.


מזונות בן/ בת זוג  צריך לפרט:

כמה
לוח זמנים לתשלום
כמה זמן נמשכים התשלומים
קריטריונים לסיום התמיכה

 

חלוקת  נכסים ורכוש
רשימה מלאה של נכסים
כיצד מתחלק הרכוש
בעלות על בתים

כאשר אחד מבני הזוג או שניהם נשארים בבית עליכם לקבוע בהסכמה:

מי יגור בבית
מי משלם את החשבונות?
אם תחליט למכור את הבית:

מי מקבל איזה אחוז מההכנסות במהלך מכירה?

 

חובות

רשימה של כל החובות
מי מטפל בכל תשלום
אופן הטיפול בחובות שנוצרו לאחר הפרידה

מקורות הכנסה פסיביים

הכנסות משכירויות/ עסקים משותפים

ניירות ערך

כיצד לחלק זרמי הכנסה פסיביים שנצברו במהלך הנישואין
מי יכול לבצע שינויים או העברות לכל זרם הכנסה פסיבי

פנסיות.

 

רשימת מסמכים נדרשים להסכם גישור גירושין
כל אחד מהצדדים צריך להוכיח את כל הטענות בהסכם הפירוד/גירושים.

לכן, חיוני שתאספו את כל המסמכים הרלוונטיים לפני שתתחילו בתהליך.

הנה התיעוד שרוב הזוגות זקוקים לו. עם זאת, אם הכספים שלך מורכבים, ייתכן שתזדקקו לתיעוד נוסף.

החזרי מס


תלושי שכר והוכחת הכנסה אחרת


הערכת אינטרסים עסקיים


הערכת שווי עבור:
נדל"ן

כלי רכב

סירות

נגררים

נכסים מוחשיים אחרים

חשבונות ויתרות

עובר ושב

 

חסכון

חשבונות אחרים

חשבונות פרישה

פנסיות

קצבאות

השקעות, כולל אופציות ומניות

ביטוח:
חַיִים


בְּרִיאוּת


מְכוֹנִית


עֵסֶק


 

שמאות ל:


תַכשִׁיטִים

עַתִיקוֹת

אומנות

פריטי אספנות

 

חיובים

הלוואות נדל"ן ורכב

מספרי חשבונות ויתרות עבור כרטיסי אשראי, אשראי בנקאי

כל הלוואות, חובות או מקורות הכנסה אחרים

 


 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד