En

צור קשר

checked

ניסוח צוואה

החלטתם לדאוג למחר ולערוך צוואה? חשוב שתדעו כיצד נכון לנסח אותה ועל מה יש להקפיד. ניסוח צוואה באופן ברור ומפורט יבטיח כי בבוא העת, כאשר המנוח ילך לעולמו, צוואתו תתממש ורכושו יחולק על פי רצונו. לעומת זאת, כאשר הניסוח שגוי וחסרים בו פרטים, עלולה הצוואה להיפסל על ידי בית המשפט.

⇐מהי צוואה?

 

נוסח צוואה לדוגמא

 

לשון ציווי
צוואה יש לנסח בלשון ציווי בלבד, כלומר, על המוריש לכתוב במסמך "אני מצווה כך וכך" או "אני מורה כי". כל ניסוח אחר עלול להביא לביטולה של הצוואה. מדוע? משום שיכולה להתעורר מחלוקת פרשנית לגבי כוונתו של המנוח. כך למשל, אם המוריש ניסח את צוואתו באופן הזה: "אני מבקש לעשות" ניתן לטעון כי זוהי בגדר בקשה ולא הוראה חד משמעית.

 

כאשר צוואה אינה מנוסחת בלשון ציווי, גדל הסיכוי כי תוגש לה התנגדות. אז, בית המשפט יידרש להתחקות אחר כוונתו של המנוח ולקבל הכרעה. לשם כך יפנה הוא לנסיבות עריכת הצוואה, לראיות בדבר אופיו של המנוח, כיצד נהג להתבטא, מידת הרהיטות שלו ולאור כל אלו, יקבל החלטה מה הייתה כוונתו ועל פיה יחליט הוא האם יש לפסול את הצוואה או לקיימה. ניסוח צוואה בלשון ציווי מבהיר למה התכוון המוריש ולכן יכול למנוע תרחיש זה.

 

פרטי היורשים
ייתכן שזה נשמע לכם טריוויאלי, אך תתפלאו לדעת עד כמה חשוב לרשום את פרטי היורשים בצוואה באופן מלא, מפורט ומדויק. זהו אינו הזמן לנקוט בלשון כללית, אלא להיות ספציפיים ומפורטים ככל שניתן. הטעם לכך הוא כי אם ישנו קושי לזהות את היורשים, הרי שבית המשפט יכול להכריז על הצוואה כבלתי תקינה ולפסול אותה.

 

ראשית כמובן, יש לציין את שמו המלא של היורש ואם המוריש נוהג לכנותו בכינוי מסוים, אפשר גם להוסיפו בסוגריים. חובה לכתוב את מספר תעודת הזהות של כל יורש ורצוי מאוד גם את כתובתו ותאריך הלידה שלו. ליד שמם של היורשים מומלץ לציין מהי מהות הקשר בינם לבין המוריש, האם מדובר בבני משפחה, בחברים וכיו"ב. ככל שירבה המצווה בפרטים על היורשים, כך הוא מקטין את הסיכוי לכך כי תהיה בעיה בזיהוי שלהם, דבר אשר כאמור, עלול להביא לפסילתה של הצוואה.


פירוט מלא של הנכסים
כפי שעל המצווה להקפיד על רישום פרטי היורשים בצוואה, כך גם עליו להקפיד על פרטי הנכסים אשר ירכיבו את העזבון בנוסח הצוואה. אם המוריש רוצה למשל, להעביר את הכספים שייצברו בחשבון הבנק שלו לילדיו, אין הוא יכול להסתפק באמירה כי "חשבוני בבנק הפועלים יעבור לילדיי".  עליו לציין את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון.

 

דוגמא נוספת: היה ויש למצווה דירה בבעלותו שהוא מבקש לכלול בצוואתו, אין הוא יכול להסתפק בכתובת הדירה, אלא חשוב מאוד לציין גם מספר גוש ומספר חלקה. הקפדה על פרטי הנכסים, כאשר מנסחים את הצוואה, תקל על הזיהוי שלהם ועל השיוך של כל אחד מהנכסים ליורש אשר עתיד לקבלו ותמנע את פסילת הצוואה בשל העדר פרטים מספק.

 

עמידה בכללי הצוואה
דיני הירושה מכירים במספר סוגי צוואות ולכל אחת מהן יש את הכללים הרלוונטיים לה. לכן, בעת ניסוח צוואה, יש לתת את הדעת גם עליהם ולהקפיד על קיומם, שאם לא, הצוואה עלולה להיפסל. כך למשל, אם המוריש בוחר לערוך צוואה בכתב יד, היא חייבת להיות בכתב ידו שלו, זהו תנאי סף לתוקפה של הצוואה. כלומר, אם הצוואה תודפס, היא כבר אינה צוואה בכתב יד.

 

במצב זה, הופכת היא למעשה להיות צוואה בעדים עם סט כללים אחר לגמרי שיש לקיים כדי שהצוואה שנוסחה תהיה בעלת תוקף משפטי. בראשו, החובה לנוכחותם של שני עדים לעריכת הצוואה, המאמתים את חתימת המוריש על המסמך, זאת בשונה מצוואה בכתב יד, אותה עורך המוריש לבדו, ללא כל נוכחות עדים. משכך, עמידה בכללי הצוואה הוא עניין חשוב ומהותי, לא פחות מאופן ניסוחה.

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד