En

צור קשר

checked

מזונות ילדים מעל גיל 6

מהם מזונות מדין צדקה?

כאשר אנו מדברים על מזונות ילדים, יש להבחין בין שני סוגים שונים: מזונות הכרחיים לעומת מזונות מדין צדקה.

 

מהו ההבדל בין שני אלו? האם בכל מקרה של גירושין יש חיוב במזונות מדין צדקה ומי קובע מה יהיה סכום המזונות? האם ניתן לתבוע הפחתת מזונות לאחר גיל 15?. על שאלות אלו ועוד נענה במאמר שלפניכם.

 

מזונות ילדים
לפני שנדון בפירוש דין צדקה לפי ההלכה היהודית, לפי חוק המזונות כל הורה נושא באחריות לדאוג לצרכיו של ילדיו הקטינים. כל עוד ההורים חיים יחד, הרי שהם מקיימים תא כלכלי

מזונות מדין צדקה

 משותף ודואגים לצרכי הילדים יחד.

 

אולם בעת פרידתם, ישלם הורה אחד דמי מזונות ילדים להורה השני.

 

עד גיל 6, חובת המזונות היא של האב בלבד, אולם מגיל 6 ואילך, נושאים שני ההורים

 

בחובה זו יחד. סכום המזונות שישלם כל אחד מהם הוא פונקציה של זמני השהות עם הילדים ויחס ההכנסות ביניהם.

 

נדגיש כי זהו מצב חדש, כאשר עד יולי 2017, חובת המזונות הייתה בעיקרה על האב, ללא תלות בהסדר המשמורת או ברמת הכנסתה של האם.

 

בית המשפט העליון, במסגרת בע"מ 919/15, יצר הלכה חדשה, בתיק זה ייצגה עורכת הדין מאיה רוטנברג את האב, וטענה כי הגיעה העת להטיל על שני ההורים חובת מזונות.

 

מזונות הכרחיים מול מזונות מדין צדקה
דיני המשפחה מבחינים בין מזונות הכרחיים לבין מזונות מדין צדקה. הסוג הראשון מייצג את הצרכים הבסיסיים ביותר של הילד, להם הוא זקוק כדי להתקיים כגון: מקום מגורים, מזון וביגוד, צרכי חינוך ורפואה.

 

לעומת זאת, מזונות מדין צדקה עניינם צרכים אשר בוודאי תורמים רבות לאיכות חייו של הילד, אך הם אינם הכרחיים למחייה. מדובר בין היתר במתנות, חופשות, טיולים וכדומה.

 

כעת עולה השאלה מדוע בכלל נוצרה החלוקה הזו בין מזונות הכרחיים לבין מזונות מדין צדקה. זאת על מנת להבהיר מהו אותו בסיס שכל ילד זקוק לו כדי להתקיים ובכל מקרה ומקרה, בעת פרידתם של ההורים, יהיה חיוב בגין מזונות הכרחיים. זאת בשונה מחיוב של מזונות מדין צדקה, כפי שנראה להלן.

 

חיוב במזונות מדין צדקה
מזונות הכרחיים משקפים את צרכיו הבסיסיים והקיומיים של הילד. על כן, החיוב בהם הוא אבסולוטי וההורים מחויבים לעמוד בו ללא קשר למצבם הכלכלי. המצב אינו כך עת שמדובר על מזונות מדין צדקה, אשר מטרתם לספק צרכים שאינם הכרחיים לקיום בסיסי. בהתאם לכך, אכיפתו של חיוב מזונות ילדים מדין צדקה מותנית ביכולת הכספית של ההורים.

 

ראוי לציין כי במידת האפשר, יש לשאוף לשמור על רמת החיים של הילדים כפי שהורגלו אליה טרם הפרידה. הזכרנו כי החל מגיל 6 ואילך, חבים ההורים יחד בחובת מזונות הילדים,

 

האם הכוונה היא לשני סוגי החיובים? התשובה היא בחיוב. האם והאב יישאו שניהם הן במזונות ההכרחיים והן במזונות מדין צדקה והכל על פי חלוקת זמני השהות שלהם עם הילדים ועל פי יחס הכנסותיהם.

 

מי מחליט על סכום המזונות?
כאמור מעלה, כל עוד ההורים חיים יחד, נושא המזונות איננו רלוונטי מששני ההורים דואגים לילדיהם במסגרת ניהול משק בית משותף. סוגיה זו עולה אם כן בעת גירושין או פרידה של ידועים בציבור. אז כל אחד מן ההורים הוא תא כלכלי עצמאי ויש לקבוע אפוא תשלום מזונות.


כדי לדאוג לרווחת הילדים. קביעת סכום המזונות נתונה בידי ההורים במידה ויש ביניהם הסכמה. אליה יוכלו להגיע במסגרת הליך גישור חובה, או בעזרתו של עורך דין מגשר המתמחה בדיני משפחה.

 

הסכמה זו יכולה להיות חלק מהסכם גירושין כולל או כהסכם מזונות ילדים בלבד. ומה קורה כאשר לא הצליחו בני הזוג להסכים על דמי המזונות? אז תוגש תביעת מזונות לבית המשפט אשר ישמע את טענותיו של כל צד ויקבל החלטה בדבר סכום המזונות אשר יוטל על כל הורה.

 

נושאים קשורים

 

מחשבון מזונות עד גיל 6

 

סכום מזונות מקסימלי

 

עד איזה גיל משלמים מזונות

 

חובת תשלום מזונות מעל גיל 18

 

איך נקבעים דמי מזונות

 

מה כוללים דמי מזונות

 

הפחתת דמי מדור

 

מינימום מזונות לילד 2020

 

מחשבון מזונות

איך אפשר לא לשלם מזונות

מזונות אישה

הסכם מזונות דוגמא

מתי לא משלמים מדור

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד