En

צור קשר

checked

הנוסחא העדכנית לחישוב מזונות ילדים

 

 

 

כיצד מחשבים מזונות ילדים? - זוהי אחת השאלות החשובות ביותר כיום בשנת 2020 בכל הליך גירושין וזאת לאור השינוי המהפכני שחל בסוגיית מזונות הילדים לפני כשנתיים, במסגרת בע"מ 919/15.

 

התשובה לשאלה זו תלויה בארבעה נתונים: כיצד מחשבים תשלומי מזונות ילדים

  • מהם גילאי הילדים, מהו היקף צרכיהם.
  • מהו יחס זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים (הסדרי ראיה).
  • ומהו יחס הכנסותיהם.

 


הכל על מזונות ילדים:
המדריך המלא למזונות ילדים

 

מהו גיל הילדים?
על מנת לדעת כיצד נקבעים מזונות ילדים, עלינו לדעת קודם כל מהו גילם. מדוע?

 

משום שעד הגיעו של הילד לגיל 6, חובת תשלום המזונות מונחת על כתפו של האב, כפי שהיה קודם ההלכה החדשה של שוויון בנטל.

 

לעומת זאת, מהגיעם של הילדים לגיל 6, יחלקו ההורים בחובת המזונות בהתאם לזמן שכל אחד מהם שוהה עם הילדים וכן בהתאם ליחס ההכנסות שלהם, כפי שנסביר להלן.

 

על כן, בעת קביעת דמי המזונות, יש להתייחס לכל ילד בנפרד בהתאם לגילו וכאשר מי מהילדים הנו מתחת לגיל 6, יבוצעו שני חישובי מזונות נפרדים, האחד לתקופת הגיל הנוכחית של הילד עד גיל 6 וסכום תשלום אחר אשר ייכנס לתוקפו רק כאשר הילד יגיע לגיל 6 ויחול עד סיום תקופת החבות במזונות.

 

היקף הצרכים
מאז ומתמיד בכל הנוגע לחישוב מזונות הילדים, אחד הנתונים החשובים ביותר היה היקף הצרכים שלהם, שהרי מטרתם של דמי המזונות היא לדאוג לרווחתם של הילדים. הצורך בהבנת נתון זה לא השתנה בעקבות הלכת השוויון בנטל ויש לעמוד עליו על מנת לוודא כי גם לאחר הגירושין, צרכי הילדים יסופקו.

 

בעניין זה, הנחת המוצא היא כי יש לשמור עד כמה שניתן, על רמת החיים אליה הורגלו הילדים, על מנת לצמצמם את הפגיעה בהם בעקבות פרידת ההורים ולשמור על היציבות בחייהם.

 

כמובן כי אין פירוש הדבר כי בית המשפט יטיל על ההורים לשלם דמי מזונות שהם אינם יכולים לעמוד בהם מבחינה כלכלית ובעת הצורך יצומצמו דמי המזונות לצרכים ההכרחיים בלבד. אך ככל שהדבר מתאפשר, בית המשפט יפעל לקביעת מזונות שישמרו את המצב הקיים עבור הילדים.

 

יחס זמני השהות
פסיקתו של בית המשפט העליון במסגרת בע"מ 919/15, הביאה עמה מונח חדש: יחס זמני השהות.

 

משמעותו היא כי כיום מחשבים באחוזים את הזמן של כל אחד מן ההורים עם הילדים ואין עוד חלוקה דיכוטומית של משמורת מלאה ומשמורת משותפת.

 

חישוב זה מבטיח כי ההורה יממן את צרכי הילדים בהתאם לזמן שהם בחזקתו. מה היה המצב לפני כן? האב היה משלם כפל תשלום, כלומר, היה מממן את צרכי הילדים הן כאשר הם שוהים עמו והן כאשר הם שוהים עם אמם.

 

מאז יולי 2017, בתי המשפט לענייני משפחה מחשבים באופן מדויק את זמני השהות ולכל הורה נקבע סכום מזונות בהתאם.

 

 

 

יחס הכנסות ההורים
בבואו לקבוע את דמי המזונות, יחד עם חישוב זמני השהות של כל הורה עם הילדים, יחשב בית המשפט גם את יחס ההכנסות בין ההורים. זאת על מנת שכל הורה ישלם דמי מזונות בהתאם ליכולתו הכלכלית.

 

גם זהו חידוש מהפכני שהתרחש בעקבות ההלכה של ביהמ"ש העליון. שהרי עד אז, למצב הכספי של האם, לא היה משמעות רבה בכל הנוגע אל קביעת מזונות ילדים. חובה זו הייתה מוטלת על האב באופן אבסולוטי ללא קשר כמעט לרמת הכנסתה של האם והתוצאה הייתה כי גברים גרושים רבים קרסו כלכלית בשל חבות המזונות.

 

בית המשפט ביקש לשנות מצב זה וקבע שוויון בנטל בין ההורים. הלכה למעשה קביעת מזונות ילדים תהיה כדלקמן: בית המשפט ייקח את יחס ההכנסות של ההורים ויפחית ממנו את גובה ההוצאות אשר מוציא כל הורה בעת שהות הילדים אצלו.

 


 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד