En

צור קשר

checked

צוואה

צוואה

עד לפני כמה שנים, מרבית הציבור היה עורך צוואה רק בגילאים מבוגרים, אולם כיום, ובפרט בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, אנו רואים יותר ויותר אנשים צעירים פועלים לכך בשלב מוקדם.
לצד חסכון לפנסיה וחתימה על הסכם ממון, הדואגים לעתיד הכלכלי שלנו, כך אנו רוצים להעניק את אותו ביטחון לאנשים היקרים לנו.
חוק צוואה
על ידי ניסוח צוואה בהתאם לכללי חוק הירושה, אדם יכול להבטיח כי לאחר מותו רכושו יחולק לפי רצונו, וכך ימנע סכסוכים ומאבקים משפטיים על עזבונו בין היורשים.

צוואהחוק הירושה מאפשר לכל אדם להכין צוואה בעצמו, ללא עורך דין, על ידי ניסוח צוואה בכתב.

אפשרות זו נועדה כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, תקפה לחלוטין בקלות וללא עלויות כספיות.

צוואה להורדה חינם

 

כדי לערוך צוואה מורכבת מומלץ לפנות אל עורך דין לענייני משפחה, המתמחה בנושא זה של צוואות וירושות. למה כדאי לערוך צוואה? איך עושים כן? האם ניתן לשנות צוואה? על שאלות חשובות אלו ואחרות נשיב כאן.

מהי צוואה?

צוואה (באנגלית: will and testament או last will ) היא מסמך משפטי המביע את רצונו של אדם הנקרא המוריש כיצד יש לחלק את רכושו (העיזבון).צוואה אינה מוגבלת רקלנושאים כלכלייםוחלוקת הרכוש. אדםיכול לצוות באמצעות "צוואה מוסרית"שאינהברת אכיפה משפטית,קיום תנאים המבטאים מסר אישי על השקפת עולמו, רגשותיווהערכים בהם הוא דוגל.

 

לדוגמא, אדם יכוללהביע את רצונו בצוואה,כי בני משפחתו ישמרו על עקרונות מסוימים כגון קיום מנהגים דתיים ומסורת

כל אדם מעל גיל 18, אשר אינו פסול דין, רשאי לערוך צוואה, זהו מסמך ובו מחליט הוא למי יעבור הרכוש שצבר במהלך חייו, לאחר פטירתו. כאשר אדם הולך לעולמו ללא שערך צוואה, היורשים שלו יהיו על פי הקבוע בחוק ולא פעם, הדבר איננו משקף את רצונו.

 

אי לכך, חשוב מאוד לערוך צוואה, על מנת לוודא כי בבוא העת, הרכוש שלכם יעבור למי שאתם חפצים בכך ולמנוע את תחולת הסדר ברירת המחדל שבחוק הירושה.

איך עושים צוואה?

דיני הירושה קובעים כי כל אדם כשיר משפטית רשאי לערוך צוואה. יחד עם זאת, כדי שמסמך הצוואה יהיה ערוך כחוק, מנוסח באופן נהיר ומשקף נאמנה את רצונותיו של המוריש, חשוב להסתייע בעורך דין לדיני ירושה. הוא ינסח את הצוואה באופן הטוב ביותר וכמו כן, אליו יוכל המוריש לפנות בעת הצורך בשינוי צוואה.

למידע מקיף על עריכת צוואה

עורך הדין ישמור על מסמך הצוואה במשרדו או יפקידו בבית משפט וכך יוכל המצווה לדעת כי הצוואה במקום בטוח ולא תאבד. בבוא העת, עם פטירתו של המוריש, יוכלו היורשים לפנות לעורך הדין אשר יגיש בשמם בקשה למתן צו קיום צוואה.

אילו מסמכים צריך להכנת הצוואה?

לקראת הפגישה עם עורך הדין, חשוב כי המצווה יכין מבעוד מועד רשימה של כל הנכסים שבבעלותו, החל מנכסי נדל"ן וכספים בחשבונות הבנק וכלה בביטוחים, חפצי אומנות, מכוניות ועוד.

כמו כן, עליו להחליט למי ירצה להוריש את רכושו ומה יהיה חלקו בנכסים של כל יורש. עורך הדין יסביר למוריש את משמעותו של מסמך הצוואה, יוודא כי כלל ברשימותיו את כל נכסיו ויברר עמו פרטים נוספים חשובים, למשל האם יש בבעלותו נכסים בחו"ל, האם אחד היורשים אינו תושב ישראל וכיו"ב, בין היתר על מנת לבצע, בעת הצורך תכנון מס כדי למנוע או לצמצם חבות מס עתידית של היורשים.

צוואה וירושה

למי מומלץ לערוך צוואה?

 • נשואים בפרק ב': כאשרבני זוג מתחתנים בפעם שניה ויש להם ילדים,מומלץ לערוך צוואה שתשמר את זכויותיהם בעיזבון.

 • ללא יורשים טבעיים: בני זוג קשישים או בקבוצת סיכון בריאותית שאין להם ילדים, מומלץ לערוך צוואה כדי להבטיח שרכושם יחולק על פי רצונם.

 • בני זוג בהליכי גירושין ממושכים: במהלך הגירושין, אםאחד מבני הזוג נפטר, רכושו וזכויותיו בעסקיו יועברו על פי דין לבן/בת הזוג השני, ולא לילדים או קרובי משפחה כפי שעשוי היה להעדיף. כל עוד לא נתקבלה תעודת הגירושין, עזבונו של אדם תועבר לבן/בת הזוג.

 • משפחות חד הוריות: זכויות הירושה במקריםשל בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות של הורה יחיד, אינם מוסדרים בחוק הירושה באופן חד משמעי, מצב העשוי להוביל למאבקי ירושה ופרשנות הסכמי גירושין בבית משפט.

 • ידועים בציבור: לא פעם קורה שמעמדו שלבן זוג ידוע/ה בציבור אינו ברור מול זכויות הירושה של בני המשפחה, ולכן מומלץ לערוך צוואה כדי להימנע ממאבקים משפטיים על הירושה.

 • זכויות ברכוש: לדוגמא שימוש בדירה ברשות, לאחר מותו של אדם ייתכנו מקרים בהם מומלץ כי זכויות שימוש ברכוש יהיו מוסדרים באופן ברור בצוואה.

 • ציווי שאינו בהתאם להוראות חוק הירושה: מקרים שבהם המצווה מעוניין לפצל את הירושה ולהעביר חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרובים. ציווי שלעזבון לתאגידים או לגורמים שאינם קרובי משפחה.

 • שיקולי מס ושימור הון משפחתי: הימנעות מתשלום מס ביתר ואובדן רכוש/ הון משפחתי.

למה כדאי לערוך צוואה?

אנשים רבים מניחים כי אין צורך או חובה בעריכת צוואה, שהרי לאחר פטירתם, רכושם יעבור ממילא לבני המשפחה שלהם. הם אמנם צודקים, זה אכן מה שקובע חוק הירושה, התשכ"ה – 1965. אולם בירור נוסף יגלה להם כי סדר הירושה שבחוק אינו תואם בהכרח את רצונם ונסביר. החוק קובע כי בני זוג מקבלים את כל המטלטלין ומחצית מיתר העיזבון. חציו השני עובר לילדים המתחלקים בו שווה בשווה. זהו סדר הירושה שיחול בכל מקרה שבו אדם נפטר ללא שהותיר צוואה.

על כן, אם המוריש מעוניין בחלוקה שונה של הירושה, אם בין היורשים עצמם, או אם להוסיף יורש אחר כגון אח או הורה, הרי שחייב הוא לערוך צוואה אשר תתנה על תחולת ההסדר הנ"ל, הנקרא ירושה על פי דין. זוהי הסיבה העיקרית לכך שכדאי לערוך צוואה.

ישנן סיבותנוספות לעריכת צוואה, ביניהן, הרצון להוריש רכוש מסוים ליורש מסוים בשל ערך סנטימנטלי, או כדאיות כלכלית עבורו. עריכת צוואה יכולה למנוע סכסוך ירושה בין בני המשפחה, סיבה חשובה מאוד כשלעצמה, הן כדי למנוע קרע משפחתי והן כדי לחסוך לקרובים לנו את עוגמת הנפש וההוצאות הכרוכות בפנייה לערכאות משפטיות. בעת גירושין למשל, כדאי מאוד לערוך צוואה, היות שבני זוג נשואים, אף אם היו בהליכי פרידה, יורשים זה את זה על פי חוק, אלא אם יש צוואה הקובעת אחרת.

מחיר צוואה

כמה עולה לערוך צוואה?

אנשים רבים מניחים כי אין צורך או חובה בעריכת צוואה, שהרי לאחר פטירתם, רכושם יעבור ממילא לבני המשפחה שלהם. הם אמנם צודקים, זה אכן מה שקובע חוק הירושה, התשכ"ה – 1965. אולם בירור נוסף יגלה להם כי סדר הירושה שבחוק אינו תואם בהכרח את רצונם ונסביר. החוק קובע כי בני זוג מקבלים את כל המטלטלין ומחצית מיתר העיזבון וחציו השני עובר לילדים המתחלקים בו שווה בשווה. זהו סדר הירושה שיחול בכל מקרה שבו אדם נפטר ללא שהותיר צוואה.

על כן, אם המוריש מעוניין בחלוקה שונה של הירושה, אם בין היורשים עצמם, או אם להוסיף יורש אחר כגון אח או הורה, הרי שחייב הוא לערוך צוואה אשר תתנה על תחולת ההסדר הנ"ל, הנקרא ירושה על פי דין. זוהי הסיבה העיקרית לכך שכדאי לערוך צוואה.

צוואה חוקית

כתיבת צוואה חוקית, כזו שתעמוד בדרישות חוק הירושה, אפשר לעשות ללא עורך דין. עם זאת הצוואה שתיתן לך מקסימום ביטחון שמימוש הצוואה האחרונה ייעשה על פי רצונך, כך שרכושך יחולק על פי רצונך ולא למי שאינך חפץ להוריש לו, מומלץ לערוך בעזרת עורך דין צוואה וירושה מנוסה. ניסוח לא נכון או פגמים צורניים עלולים להוביל לכך שלאחר מותך יפעלו אנשים לערער על נוסח הצוואה ולקבל לידיהם רכוש שלא חפצת להוריש להם.

התנגדות לצו קיום צוואה או בקשה לביטולה הם פעולות משפטיות נפוצות, במקרים רבים בן משפחה מאתר צוואה שהופקדה אשר סותרת את הצוואה האחרונה או להיפך. עורך דין יוודא כי פתיחת הצוואה שינוי או עדכון שלה יבטלו צוואות אחרות, ידאג לעדים קבילים, אם יש צורך בקביעת כשירות וצלילות דעת רופא ייוודע כי המצווה כשיר ויודע מה משמעות המסמך שעליו הוא חותם.

פעולות אלו ימנעו עוגמת נפש של יורשיך בנסיון להוכיח בבית המשפט מהי הצוואה האמיתית ואיזו צוואה מזויפת כביכול. מחיר צוואה אינו מצדיק לקחת סיכון ולהוריד תבנית צוואה לדוגמא שאינה עונה על כללי חוקיות הצוואה בנסיבות מסוימות. כיום ניתן לערוך צוואה מהירה, ללא צורך בפגישות מרובות, בעקבות מגבלות הקורונה ניתן לבצע את רוב עבודת הכנת הצוואה בשיחת וידאו, אונליין.

עריכת צוואה בימי הקורונה– מדוע זה חשוב?

כיום, במצב של חוסר וודאות כאשר אנשים עלולים להידבק בנגיף covid-19 ולהגיע למצב שאינם יכולים להורות מה יעשה ברכושם, אנשים רבים בוחרים לערוך צוואה ואין זה בכדי. עריכת צוואה מאפשרת לכל אדם לקבוע אל מי יעבור רכושו לאחר מותו. בהעדר צוואה, יעבור הרכוש על פי סדר הירושה שקובע החוק, אשר במקרים רבים אינו תואם את רצונו של המוריש. משנערכה צוואה חוקית ותקפה, מחליפה זו את ההסדר שבחוק ורכושו של המצווה, יועבר ליורשים כפי שנקבע בצוואה. בשל חשיבותה הרבה של הצוואה, אין לערוך צוואה באופן עצמאי, אלא לפנות אל עורך דין צוואה וירושה.

סוגי צוואות

מלאכת עריכת צוואה, היא מלאכת מחשבת, הדורשת מומחיות משפטית, יסודיות והקפדה על פרטים. בין היתר, יש לבחור גם בסוג הצוואה המתאים. החוק מכיר בארבעה סוגים שונים של צוואות:

 • צוואה בעדים: זהו הסוג הנפוץ ביותר של צוואה. מדובר על מסמך אשר מנוסח על ידי עורך דין משפחה מיומן ומקצועי, המכיר לעומק את דיני הירושה ומבטיח ביטחון משפטי כי רצון המצווה ימומש לאחר לכתו. על הצוואה חותמים שני עדים כשרים אשר אינם נהנים מהצוואה ויש להקפיד כי הנהנים מן הצוואה לא יהיו מעורבים בעריכתה כך שלא תהיינה עילה לפסילת הצוואה.
 • צוואה בכתב יד: מסמך המורה מה ייעשה ברכושו של המצווה לאחר מותו, כאשר הצוואה כתובה בכתב ידו של המצווה, חתומה על ידו ויש עליה תאריך. במרבית המקרים, צוואה בכתב יד אינה מומלצת משום שלרוב, היא אינה נבדקת על ידי עורך דין המתמחה בצוואתו וירושות ועל כן, עלולים להיות בה פגמים, אשר יביאו לפסילתה.
 • צוואה בפני רשות: אמירה בעל פה של המצווה בפני שופט, רשם או נוטריון (צוואה נוטריונית). השימוש בסוג זה של צוואה הוא נדיר.
 • צוואה בעל פה: סוג צוואה זה הנקרא גם צוואה משכיב רע, רלוונטי כאשר המצווה נמצא בסכנת חיים. במקרה כזה, אותו אדם מצווה בפני שני עדים את צוואתו בעל פה, ועל העדים לערוך זיכרון דברים ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושות. היה והאדם נשאר בחיים, הצוואה מתבטלת כחודש מהמועד בו הסתיים האיום על חיי המצווה.

מאמר על סוגי צוואות

מה כוללת הצוואה?

 1. זהות היורשים: יש למנות בצוואה את שמותיהם המלאים של היורשים ואת פרטיהם. עניין זה יכול להיראות טכני מאוד אך למעשה, טעות קלה ביותר בפרטיו של יורש יכולה לעורר תהייה לגבי כוונתו של המצווה. אז, יש חשש כי חלק זה של הצוואה ייפסל על ידי בית המשפט ולכן חשוב מאוד לוודא כי הפרטים מדויקים.
 2. פירוט הרכוש: על הצוואה לכלול את כל הנכסים שבבעלותו של המוריש, על כל סוגיהם. נדגיש, כי כל נכס אשר לא ייכלל בצוואה, תחול לגביו ירושה על פי דין, כפי שהסברנו לעיל. פירוש הדבר הוא כי אותו נכס לא יעבור ליורש על פי בחירתו של המצווה, אלא על פי הקבוע בחוק.
 3. חלקו של כל יורש בעיזבון: המצווה יציין באופן ברור, חד משמעי ומפורש מהו החלק של העיזבון שיקבל כל אחד מן היורשים. אם הצוואה לא תהיה ברורה ותותיר מקום לפרשנויות סותרות, יכול הדבר ליצור סכסוך ירושה בין היורשים. כפי שציינו לעיל, זוהי אחת הסיבות מדוע כדאי לערוך צוואה, כדי להימנע מתרחיש זה ולכן, יש להקפיד על ניסוח ברור וחד משמעי.

מהי "צוואה בחיים"?

למדריך לחצ/י כאן

מתי חשוב לכתוב צוואה?

אחת השאלות שעולות בהקשר של נושא הצוואה, היא מתי נכון לערוך מסמך שכזה. ובכן, התשובה היא בכל שלב ובכל מצב, שכן אינכם יודעים מה יוליד יום ולכן, כאשר יש בבעלותכם רכוש, גם אם לא רב, כדאי לפנות לעורך דין לצורך עריכת צוואה על מנת שהירושה תגיע לידי האנשים החשובים לכם. מעבר לאמור לעיל, ישנם מצבים ספציפיים בהם מאוד חשוב לערוך צוואה, למשל, בעת הליך גירושין וזאת כדי למנוע מצב שבו אם אחד מבני הזוג יילך לעולמו טרם קבלת הגט, הצד השני יירש אותו על פי דין.

שינוי צוואה

באופן טבעי, לאורך החיים מתרחשים כל מיני שינויים כאשר חלקם מביאים עמם את הצורך לשנות את הצוואה שערכנו. לעיתים השינוי מגיע על רקע אירועים משמחים כמו הולדתו של הילד הראשון והגעתם לעולם של ילדים נוספים או נכדים. את אלו נרצה לצרף כיורשים ובהתאם לשנות את חלקם של יתר היורשים בעיזבון. לעיתים מדובר בשינויים פחות נעימים כגון גירושין, אז נסיר את שמם של בן או בת הזוג מהצוואה, או במקרה שבו נפטר אחד מהיורשים.

מקרים נפוצים של עדכון צוואה

אם הקמנו עסק עצמאי, אם קנינו או מכרנו נכסים חדשים, רכשנו מניות או שחל כל שינוי במצבת הנכסים שלנו, לטוב או לרע, הרי שהדבר חייב לבוא לידי ביטוי בשינוי הצוואה. על מנת שהשינויים שנבצע ינוסחו כהלכה, באופן ברור ולא יפגעו בתוקפה של הצוואה, חשוב לפנות לעורך הדין שיעשה כן עבורנו.

מהו צו קיום צוואה?

בעת פטירתו של המוריש, יוכלו היורשים לחלק את העיזבון ביניהם רק לאחר שקיבלו צו קיום צוואה. צו זה נותן גושפנקא חוקית לצוואה, הוא מאשר אותה ומאפשר ליורשים לקבל כל אחד את חלקו בנכסים ולהעבירם לבעלותו. על מנת לקבל את הצו, יש להגיש בקשה בכתב, בצירוף מסמכים שונים, אל הרשם לענייני ירושה.

מידע על מימוש צוואה

הבקשה תוגש באופן מקוון או פיזי אל לשכת הרשם המוסמך ובהעדר התנגדויות למתן הצו, הוא יינתן ליורשים תוך מספר חודשים. ככל שהצוואה נוסחה על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בדיני ירושה, יש סיכוי קטן יותר כי תוגש התנגדות לצוואה, אך ככל שתוגש, על כל אחד מן הצדדים, זה המבקש לפסול את הצוואה וזה המבקש לקיימה, להיות מיוצג על ידי עורך דין. נציין כי הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לדון בהתנגדויות לצוואה והתיק יעבור ממנו אל בית המשפט לענייני משפחה.

עוד מידע על צו קיום צוואה

עורך דין צוואה וירושה

הצוואה היא מסמך משפטי בעל השלכות כלכליות מרחיקות לכת. מטרתה היא לממש את רצון המצווה באשר לחלוקת עיזבוןו לאחר מותו ועל כן, על מנת שרצון זה ייצא אל הפועל, חשוב מאוד כי הצוואה תנוסח על ידי עורך דין מומחה בדיני משפחה ומנוסה בניסוח צוואות. עו"ד לענייני צוואות וירושות ינסח עבורך צוואה המתאימה באופן ספציפי ללקוח, החל מבחירת סוג הצוואה המתאים, וכלה בפירוט מדויק של הרכוש וחלוקתו ליורשים. כמו כן, היה והלקוח יהיה מעוניין בעתיד בשינוי הצוואה, יוכל לפנות לשם לכך לעורך הדין, אשר ידאג לנסח את התיקונים בצורה נכונה ומדויקת שלא תפגע בחוקיות הצוואה.

צוואה על ידי עורך דין

רוצים להבטיח את עתיד הקרובים לכם? למנוע סכסוך עתידי בין היורשים על רכושכם? אם כן, פנו לעורך דין מקצועי ומנוסה, לצורך עריכת צוואה. תפקידו של עורך הדין הוא לנסח את הצוואה כך שתשקף באופן ברור וחד משמעי את רצונותיכם באשר לרכוש שצברתם וכך, לצמצם עד למינימום את הסיכון להיווצרותו של סכסוך ירושה.

בתוך כך, יוודא עורך הדין כי כל הרכוש שבבעלותכם, על כל גווניו וסוגיו, מופיע בצוואה ולצדו פירוט ברור מיהו היורש של כל נכס ופרטיו המלאים. כמו כן, היות שחוק הירושה קובע כללים לעריכת הצוואה, עורך הדין יקפיד על אלו הקפדה יתרה על מנת לשמור על תוקפה המשפטי. מחיר עו"ד צוואה כולל שירות בו עורך הדין יעמוד לרשותכם גם אם עולה הצורך לתקן את הצוואה בחלוף השנים ולבצע בה שינויים (למשל עקב הולדת ילד נוסף, גירושין, או פטירת בן הזוג) וכן ידאג להוצאת צו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, בבוא העת.

צוואה על ידי נוטריון

חוק הירושה מונה סוגים שונים של צוואות, ביניהם צוואה על ידי נוטריון (הנוטריון הוא עורך דין בעל ותק של 10 שנים ומעלה, אשר העברה הכשרה מיוחדת לנוטריונים). בשונה מעריכת צוואה על ידי עורך דין, אשר מנסח את הצוואה עבור המצווה כמפורט מעלה, בעת פנייה לנוטריון, עליכם להגיע עם מסמך הצוואה מוכן. לחילופין, תוכלו לומר את צוואתכם בעל פה בפני הנוטריון והוא ירשום אותה ויקריא אותה חזרה בפניכם.

לאחר כתיבת הצוואה, יוודא הנוטריון כי הנכם מבינים את הצוואה ואת משמעותה וכי חתמתם עליה מרצונכם החופשי, ללא כפייה או לחץ מצד אדם אחר. לאחר מכן, תחתמו על הצוואה בפני הנוטריון והוא יאשרה, כך שיהיה בידכם אישור נוטריוני של הצוואה. מהו למעשה יתרונה של הצוואה הנוטריונית על פני צוואות אחרות? זו מהווה ראייה לכאורה לנכונותה של הצוואה ועל כן אם לאחר פטירתכם, תוגש התנגדות לצוואה, ליורשים המבקשים לקיימה יהיה קל יותר להביא לדחיית ההתנגדות על ידי בית המשפט.

צוואה הדדית

בנוסף לארבעת סוגי הצוואה שפורטו לעיל, ישנה גם צוואה הדדית. זוהי צוואה משותפת של בני זוג המורישים את רכושם זה לזו והצוואה יכולה לקבוע גם מי יהיו היורשים שלאחריהם. עריכת צוואה הדדית מלווה בלא מעט אתגרים משפטיים, למשל, הבטחת הצדדים מפני שינוי עתידי של הצוואה באופן חד צדדי. זאת על מנת למנוע שימוש לרעה בצוואה לאחר מותו של אחד מבני הזוג. על כן, כאשר רוצים לערוך צוואה הדדית, יש לפנות אל עורך דין משפחה, המתמחה בירושות וצוואות אשר ינסח צוואה המתאימה באופן ספציפי לצדדים ובמסגרתה, ייתן מענה משפטי לכל בעיה אשר עלולה להיווצר בעתיד.

הפקדת צוואה

כדי למנוע מצב שבו לאחר מות המצווה יינתן צו ירושה, או יקוים צו קיום צוואה שאינם תואמים את הצוואה המקורית של המצווה, ניתן להפקיד צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה .לשם כך יש להגיע אישית (הליך זה לא ניתן לביצוע עם ייפוי כוח) עם נוסח מקורי של צוואה בכתב יד (לא מודפס אלא בכתב יד) או צוואה בעדים, תעודת זהות עם צילום עדכני (אם התמונה בת.ז. אינה עדכנית, יש להביא תעודה רשמית נוספת כגון: רישיון נהיגה או דרכון) , אישור על תשלום האגרה עבור הפקדת הצוואה.

דגשים על הפקדת צוואה

 • על מנת להפקיד צוואה כדיןיש להגיע ללשכת רשם הירושה באזור מגורי המצווה
 • רק המצווה (המוריש) יכול להפקיד צוואה או לקבלה בחזרה בחייו.
 • יש לצרף צוואה מקורית - צוואה בכתב יד או צוואה בעדים.
 • יש להביאתעודת זהותעם תמונה עדכנית, במקרה ואין ת.זיש לצרף תעודות רשמיות נוספות כגון דרכון.
 • אם הופקדה בעבר צוואה ברשם הירושות, לא ניתן להפקיד צוואה נוספת אלא אם לקח המצווה את הצוואה חזרה קודם לכן. החזרת הצוואה אינה מבטלת תוקף הצוואה אלא אם בוטלה.
 • הצוואה נשמרת בכספת ורק המצווה (ללא עו"ד, ללא ייפוי כוח) יכול לקבל את הצוואה חזרה בחייו.
 • אףאדם מלבד המצווה אינויכול לעיין בצוואה או לקבל מידע בדבר הפקדתה כל עוד המצווה בחיים.
 • בירור על צוואה שהופקדה ניתן לבצע רק לאחר מות המצווה, על ידי העברה של תעודת פטירה של המצווה ללשכת רשם הירושות בפקס או בדואר, בבקשה יש לציין את הקרבה למנוח.
 • רק לאחר שמוגשת בקשה למימוש צוואת המנוח - בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה, מתבצעת בדיקה אם הופקדה צוואה בעבר , אם קיימת צוואה, נפתחת הצוואה על ידי הרשם לענייני ירושה, כדי למנוע מצב שמתבצעות פעולות למימוש העיזבון על ידי צו המתעלם מהצוואה שהופקדה.
 • אם המצווה נפטר ולא מוגשת בקשה למימוש הצוואה, שלושה חודשים לאחר הפטירה, רשם הירושות יפתח את הצוואה באופן יזום וימסור הודעה על קיומה של הצוואה למי שמופיעים בצוואה - "זכאים על פי הצוואה".

הוראות החוק הרלוונטיות לנושא הפקדת צוואה ברשם הירושות

 • סעיפים 21 ו- 76 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965.
 • תקנות 5 ו- 6 לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם

עורך דין צוואה מומלץ

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 20 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון עתיר בניהול תיקים של וצואות ירושות ועיזבונות וצוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.


יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג

ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

כתובת: רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2, רמת החייל, תל-אביב.
מיקוד: 6971915
טלפון: 03-6161535
פקס: 03-6161913
נייד: 0544-705733
מייל: office@rotenberglaw.co.il

שאלות ותשובות בנושא צוואות

מדוע חשוב לערוך צוואה?

עריכת צוואה מאפשרת לכל אדם לקבוע על פי רצונו ושיקול דעתו, מי יהיו יורשיו וכיצד יחולק רכושו לאחר מותו. כמו כן, עריכת צוואה יכולה למנוע סכסוכי ירושה ומאבקים משפטיים.

משמעות משפטית: צוואה היא נושא המוכר לכולנו, אולם מהי המשמעות המשפטית של מסמך הצוואה בעצם?

הצוואה היא אחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר בחיינו, משום שבאמצעותה נוכל לקבוע מי יירש את הרכוש שצברנו במהלך חיינו לאחר פטירתנו. לצורך עריכת הצוואה, חשוב לפנות לעורך דין או נוטריון.

צוואה ללא עורך דין – האם זה אפשרי?

אפשרי אך לא מומלץ. בשל ההשלכות הכלכליות של הצוואה, רצוי מאוד לפנות לעורך דין אשר ינסח את הצוואה בצורה ברורה ומדויקת ויוודא כי הצוואה ערוכה כדין.

מהי ירושה על פי דין?

כאשר אדם נפטר ללא שהותיר אחריו צוואה תקפה, רכושו יחולק ליורשיו על פי חוק הירושה.

האם לידועים בציבור קיימת זכות ירושה?

בהחלט. זכויות של ידוע/ה בציבור הן שוות לזכויות של בני זוג נשואים, בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 55 לחוק הירושה.

מהן העילות לפסילת צוואה?

חוק הירושה מונה מספר עילות לפסילת צוואה, ביניהן השפעה בלתי הוגנת על המצווה ואי כשירות המצווה לערוך צוואה.

טיפים לעריכת צוואה

ראינו אפוא עד כמה חשוב לערוך צוואה וכיצד עושים זאת. לסיום, נציג בפניכם 5 טיפים חשובים שכדאי לדעת בכל הנוגע לעניין זה:

 1. לא לדחות את עריכת הצוואה: אין אנו יודעים מה יהיה מחר. בפרט בתקופה זו של וירוס הקורונה, אנו מבינים עד כמה החיים בלתי צפויים. לכן, כדי לדאוג לאנשים הקרובים לנו, חשוב לערוך צוואה מוקדם ככל האפשר ולא לדחות צעד חשוב זה.
 2. צוואה בעדים: ישנם סוגים שונים של צוואות, אך המקובלת והשכיחה ביותר היא צוואה בעדים, אשר מקטינה את הסיכוי להתנגדות לצוואה מטעמים של זיוף או אי כשירות המצווה.
 3. מי לא יכולים לרשת למרות שמופיעים בצוואה: כל אדם יכול לבחור את יורשיו על פי רצונו, למעט ההגבלות שקבע החוק על מנת לשמור על טוהר המידות. כך למשל מי שהורשע בהעלמה, או זיוף של הצוואה וכן מי שהיה מעורב או גרם למותו של המוריש.
 4. היכן שומרים צוואה: ניתן לשמור צוואה בכל מקום למעשה, למשל, בבית או בבנק, אך בשל חשיבותו של המסמך, מומלץ להפקיד צוואה אצל עורך דין או בבית משפט.
 5. עבודה עם עורך דין צוואה וירושה: בסופו של דבר, הדרך הטובה ביותר להימנע מטעויות בתחום זה היא לעשות שימוש בעורך דין שתחום התמחותו הינו צוואות וירושות.

כלים שימושיים

עורך דין לענייני ירושה


עורך דין ירושה


עורך דין צוואות וירושות

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס הצהרת מוות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
​Hebrew Application for Probate Order
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת צו קיום צוואה - להורדה	: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
​Application for Probate Order example English downloadקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לצו קיום צוואה – אנגלית להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה תעודת פטירה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
מתן ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכיצד יטופלו ענייניו, לרבות הנחיות לטיפול רפואי בגופוקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
טופס ב - הודעה לבן משפחה בדבר הגשת בקשה למתן צו לקיום הצוואהקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תקנות הירושה (תיקון), התשע"ו-2016: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח- 1988.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תצהיר בדבר הסתלקות מעזבון: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה מס עיזבון: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
אישור עשיית צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ח- 1965קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה אישור צוואה נוטריוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד