En

צור קשר

checked

גניבת זרע

אל עורכי דין העוסקים בדיני משפחה, מגיעים לא פעם גברים הטוענים לגניבת זרע. זהו מצב שבו סבר הגבר כי הוא מקיים יחסי מין מוגנים אולם למעשה האישה התכוונה להרות מאותם יחסים, אז, הופך הגבר לאב בעל כורחו. האם במקרה כזה מחויב הגבר בתשלום מזונות? מהם זכויותיו בנוגע לילד? והאם יוכל הוא לתבוע פיצוי מן האישה שהרתה בניגוד לרצונו?

 

גניבת זרע – מהי?

בישראל אין הגדרה בחוק למונח "גניבת זרע" ועל כן הסוגיה עולה כאשר הגבר טוען כי האישה הרתה בניגוד לידיעתו ולהסכמתו. נדמה כי תופעה זו שהייתה בעבר נדירה מאוד, הופכת כיום לשכיחה יותר ויותר. ניתן לייחס את הדבר בין היתר לשינוי המבנה החברתי שחל בעשור האחרון, של רווקות מאוחרת. במסגרתו נשים רבות אשר לא נישאו, מעוניינות לממש את חלום האימהות ולהיכנס להיריון.

 

אפשרות זו של גניבת זרע נתפסת עבור אותן נשים כפתרון מוצלח: במקום להרות מתורם זרע אנונימי במסגרת בנק הזרע, יוכלו להרות מאב ידוע אשר יהיה מחויב במזונות הילד. אולם, לא אחת, נשים אלו אינן מודעות לכך כי לצד חובת התשלום, יש לגבר גם זכויות משמורת והוא רשאי, אם ירצה בכך, להיות שותף מלא לחיי הילד. 

 

חובת האב לתשלום מזונות

מלבד הפיכתו לאב בניגוד לרצונו, הקושי המשמעותי של גניבת זרע הוא חובתו של האב לתשלום מזונות. בניגוד לדעה הרווחת, גנבת זרע אינה פוטרת את האב מתשלום המזונות משום שזה נועד לספק את צרכי הילד. על כן, אין כל חשיבות בחוק לכך כי הילד לא נולד בהסכמת האב. ישנם מקרים של גניבת זרע בהם האב מסרב לשלם מזונות מתוך טענה כי הוא איננו האב.

 

במצב כזה, תהיה האם רשאית לבקש בדיקת רקמות להוכחת אבהותו של הגבר. ומה יקרה אם האב יסרב לבדיקת הרקמות? בית המשפט יהיה רשאי לקבוע את אבהותו גם ללא שביצע את הבדיקה ולחייבו במזונות הילד. לעניין תשלום המזונות נציין, כי כיום יש שיווין בנטל המזונות בין ההורים, כך שסכום המזונות נקבע בהתאם ליחסי ההכנסות ולזמני השהות של כל הורה עם הילד.

 

מדריך לתביעת אבהות

 

זכות האב למשמורת

אישה המבצעת מעשה של גניבת זרע, צריכה לקחת בחשבון כי לצד חובתו לתשלום מזונות הילד, תהיינה לגבר גם זכויות משמורת. כלומר, האב יוכל לקחת חלק פעיל בחיי הילד ולהיות מעורב בקבלת ההחלטות הנוגעות לגידולו. בגילאים צעירים של עד גיל 6, קיימת חזקת הגיל הרך הקובעת משמורת מלאה לאם.

 

על כן בשלבים אלו, יהיה האב זכאי להסדרי ראייה משהילד יהיה בחזקת האם. ומה קורה כאשר האם מסכלת את הסדרי הראייה? האב יוכל לפנות לבית המשפט אשר יורה לה לקיים את המפגשים כסדרם ואף יכול להטיל עליה קנסות כספיים. בחלוף השנים, אם ירצה בכך ותהיה לו המסוגלות הנפשית והכלכלית המתאימה, יוכל האב לדרוש משמורת משותפת על הילד.

 

תביעה לפיצויים

לצד זכויות המשמורת של האב, עומדת לו גם האפשרות להגיש תביעה נזיקית לפיצויים בעילה של מצג שווא, הטעייה, תרמית וכיו"ב. על מנת שיזכה בתביעה, על האב יהיה להוכיח כי האישה רימתה אותו ביודעין. חשוב לומר כי בתי המשפט דוחים את מרבית התביעות המוגשות בגין גניבת זרע. זאת משתי סיבות: האחת, משום שבמקרים רבים, מתקשה האב לעמוד בחובת ההוכחה ומדובר במילה כנגד מילה. השנייה.

 

השנייה היא בשל ההבנה כי אם יזכה בתביעה, הרי שבפועל, האם תחזיר לו את כספי המזונות ששילם לה והנפגע מכך יהיה הילד. אולם, ישנם מקרים יוצאי דופן, כך למשל, אישה אשר טענה כי היא עקרה ועל כן אין חשש להיריון, נדרשה לשלם פיצוי של מעל 100 אלף שקל בשל גניבת זרע. על כן חשוב וכדאי להיוועץ עם עורך דין לדיני משפחה, אשר יבחן אפשרות להגשת תביעה, ישמור על זכויות המשמורת של האב ויוודא כי מתקיים שוויון בין האב לאם לעניין דמי המזונות.

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד