En

צור קשר

checked

משמורת ילדים

משמורת ילדים
 

הגדרת משמורת ילדים

משמורת הילדים הינה אחד מן הנושאים המרכזיים והמורכבים ביותר בהליך גירושין בו לבני הזוג המתגרשים יש ילדים קטינים. ​​משמורת ילדים (באנגלית: child-custody)  עוסקת בהסדרת היחסים המשפטיים, הזכויות והחובות שבין הורה לילדיו. הזכות של הורה אב או אם באופן שוויוני לקבל החלטות עבור ילדו והחובה של כל הורה לדאוג לצורכי ילדיו.

  

משמורת 

 המונח "משמורת" אינו מופיע בחוק המושג המרכזי המגדיר את האחריות ההורית הוא "אפוטרופסות" אשר מוסדר בסעיף 15 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962.

האפוטרופסות היא המעניקה להורה את הזכות להחליט בנוגע לטיפול הרפואי בילד, החובה והזכות לדאוג לצרכים שונים, כמו גם לנכסיו של הילד, להחליט על מוסדות הלימוד שלו, על קביעת החינוך שלו וכן הלאה. 


המושג 'משמורת' הוא מושג טעון ושנוי במחלוקת במסגרת דיני המשפחה בישראל. המושגים המעצבים את ההורות שלאחר הגירושין הם האפוטרופסות וזמני השהות, מושגים אשר מעצם טבעם הם טעונים פחות ממושג המשמורת. ואף על פי כן בתי המשפט עושים שימוש תדיר במושג משמורת בהקשר למשמורת ילדים.

 

מה זה משמורת ילדים? 

משמורת על ילדים: מונח משפטי הנוגע לאפוטרופסות ומשמש לתיאור היחסים המשפטיים והמעשיים בין הורה או אפוטרופוס לילד שתחת אחריותו. לדוגמא: הזכות הבסיסית של הורה לקבל החלטות עבור ילדו ומצד שני החובה של הורה לדאוג לצורכי ילדיו. 

 

משמורת ילדים מורכבת ממשמורת חוקית, שהיא הזכות לקבל החלטות לגבי הילד, ומשמורת פיזית, שהיא הזכות והחובה לספק קורת גג ולדאוג לילד. להורים נשואים בדרך כלל משמורת משפטית ופיזית משותפת על ילדיהם.

 

החלטות לגבי משמורת ילדים מתקבלות בדרך כלל בהליכים הכוללים גירושין , התרת נישואין , פרידה , אימוץ או מוות של הורים. במשפט הישראלי מקובל הכלל כי משמורת ילדים נקבעת בהתאם לטובת  הילדים.

 

משמורת משפטית
משמורת משפטית כוללת חלוקת זכויות בין ההורים לקבל החלטות חשובות בחיים הנוגעות לילדיהם הקטינים. החלטות כאלה עשויות לכלול בחירת בית ספר של הילד, רופא, טיפולים רפואיים, טיפול אורתודונטי, ייעוץ, טיפול נפשי ודת.

משמורת משפטית עשויה להיות משותפת, ובמקרה זה שני ההורים חולקים זכויות בקבלת החלטות, או יחיד, ובמקרה כזה להורה אחד יש את הזכויות לקבל החלטות מרכזיות מבלי להתחשב ברצון ההורה השני.

 

משמורת פיזית
משמורת פיזית קובעת היכן הילד גר ומי מחליט על נושאים היומיומיים לגבי הילד. אם להורה משמורת פיזית על ילד, בית ההורה יהיה בדרך כלל מקום המגורים החוקי של הילד (מקום מגוריו). הזמנים שבהם הורים מספקים לינה וטיפול בילד מוגדרים על פי לוח הורות למשמורת שנקבע על ידי בית המשפט.

 

משמורת מלאה או משמורת משותפת  

בהתאם לפסיקה בישראל, ישנם שני סוגים של הסדר משמורת ילדים: משמורת מלאה ומשמורת משותפת. ההסדר הנפוץ יותר מבין השניים הוא משמורת מלאה, אשר על פיה הורה אחד הוא ההורה המשמורן והילדים נמצאים בחזקתו רוב הזמן. ההורה השני יפגוש את הילדים במסגרת הסדרי ראייה. לאור חזקת הגיל הרך, האם תהיה בדרך כלל המשמורנית, כלומר המשמורת המלאה תינתן לה ולאב ייקבעו הסדרי ראייה.

 

משמורת משותפת היא הסדר אשר על פיו חולקים ההורים את המשמורת על הילדים שווה בשווה, או בהיקף דומה. בעבר, היה זה הסדר חריג מאוד, אולם בשנים האחרונות, מעורבות האב בחיי הילדים גדלה ומשכך, בוחרים זוגות רבים בהסדר של משמורת משותפת, על מנת לשמר את הקשר הקרוב של האב עם הילדים ולאפשר לו להמשיך להיות מעורב בחייהם. חשוב לציין, כי הסדר של משמורת משותפת הוא רלוונטי רק כאשר לשני ההורים מסוגלות הורית מתאימה, כאשר הם מתגוררים בסמיכות זה לזו וכאשר מערכת היחסים ביניהם, נותרה תקינה, חרף הגירושין.  

 

לחצ/י כאן לקריאת מאמר על חזקת הגיל הרך

 

חלוקת זמני שהות ולינה (לשעבר "הסדרי ראיה") 

במקרה שבו התקבלה החלטה על משמורת מלאה, יש צורך לקבוע את חלוקת זמן ההורות. אלו הם מועדים קבועים אשר בהם ישהה ההורה שאינו המשמורן (בדרך כלל האב) עם הילדים. משנקבעו הסדרי חלוקת זמני השהות עם הילדים, חשוב מאוד כי שני הצדדים יקפידו לכבד אותם על מנת לשמור על שגרה יציבה עבור הילדים.

 

היקפם של זמני השהות עם הילדים עם הורה לא משמורן תלוי בגילאי הילדים ובטיב הקשר בינם לבין אותו הורה, כאשר מבחינים בין זמני שהות ולינה מקובלים, לבין זמני שהות מורחבים. זמני שהות מקובלים כוללים בדרך כלל מפגש דו שבועי של ההורה הלא משמורן עם הילדים, משעות הצהריים ועד שעות הערב וכן מפגש עם לינה בכל סוף שבוע שני. במסגרת חלוקת זמני שהות מורחבים, מתווספת לינה גם למפגשים באמצע השבוע.  

 

הפרת הסדרי שהות  

אחד החששות הגדולים בקרב זוגות העומדים בפני גירושין, הוא מצב שבו אחד מן הצדדים יפר את הסדרי ההורות שנקבעו. מבחינה משפטית, מדובר בהפרה חמורה, היות שלהסדר המשמורת יש תוקף של פסק דין מחייב. חמור מכך, הפרת הסדרי השהות והלינה פוגעת בטובת הילדים משהם אינם זוכים לקשר יציב ועקבי עם האב.  

 

מה ניתן לעשות במצב שכזה? במקרה שבו האם היא זו המפרה את הסדרי הראייה, יוכל האב לפנות לפקידת סעד, להגיש תלונה במשטרה ולפנות לבית המשפט, אשר מוסמך להטיל על האם קנס כספי בשל אי קיום הסדר זמני השהות והלינה עם הילדים. במידה שהאב מפר את הסדר חלוקת זמני השהות, תוכל האם לפנות לבית המשפט בבקשה לצמצם את הסדר זמני השהות והלינה ותוכל אף לדרוש פיצוי כספי אם נגרם לה נזק בשל התנהגות האב (למשל, עלות של מטפלת בגין השעות בהם הילדים היו אמורים לשהות עם האב).  

 

הסכם משמורת ילדים

כאשר בני הזוג מסכימים על הסדר משמורת משותפת או מלאה, עליהם לפנות לעורך דין אשר ינסח עבורם הסכם משמורת ילדים, תכנית הורות מפורטת. ההסכם יוגש לאישורה של הערכאה המשפטית והוא יקבל תוקף של פסק דין.

 

יש לציין, כי הסכם זה חייב להיות מקיף ומנוסח היטב ועליו להתייחס לכל סוגיה בפירוט על מנת שלא להותיר פתח למחלוקת בין הצדדים לאחר הגירושין. כך למשל יש לקבוע באופן מפורש את הסדרי הראייה של האב, במקרה של משמורת מלאה. כמו כן, חשוב להתייחס בהסכם לחלוקה של חופשות וחגים ולהבהיר עם איזה הורה ישהו הילדים בזמנים אלו.

 

היה ובני הזוג מעוניינים לגבש הסכם משמורת אך מתקשים להגיע להסכמה, באפשרותם לפנות למגשר, אשר יסייע להם להגיע לעמק השווה בסוגיה זו. במקרים בהם לא מצליחים הצדדים להשיג הסכמה, יש להגיש תביעת משמורת ילדים לבית המשפט והוא יכריע בהתאם לטענות ולראיות שיוצגו בפניו.

 

תוכנית הורות

תוכנית הורות היא תוכנית משמורת ילדים אשר עליה יתחייבו ההורים בהסכם המשמורת. תכנית זו תקבע על ידי משא-ומתן של ההורים, ויכולה להיות חלק  מהסכם הגירושין (או הסכם פירוד), או להחלטתו הסופית של משפט גירושין.

 

במצבים בהם הפרדה  של ההורים היא חריפה מלכתחילה, הסכמים ספציפיים אודות מי יפקע אחריות זו ומתי וכיצד הם אמורים להסתדר יכולים להפחית את הצורך בהתדיינות משפטית.

 

הימנעות מליטיגציה חוסכת מהצדדים לא רק את העלויות הכספיות והרגשיות של התדיינות משפטיות, אלא גם את אי הוודאות עד כמה תהיה החלטה של ​​בית המשפט לאחר מעשה.

 

יתר על כן, ההסכם עצמו יכול לאשר שימוש בשיטות ליישוב סכסוכים, כגון בוררות וגישור, שעשויות להיות פחות יקרות מאשר התדיינות משפטית.

 

ניסוח תוכנית הורות
תוכנית הורות מתוכננת היטב מתייחסת הן לזכויות המשמורת ולאחריותם של הורים השותפים למשמורת על ילד או ילדים קטינים, והן להליכים הלוגיסטיים והאחרים לביצוע דרישותיו המהותיות. הורים יכולים להסכים לתוכנית המתחשבת בגילם ובצרכים של ילדיהם, ואם הם ימשיכו להיות הורים משותפים בצורה יעילה, הם יכולים להתאים את תוכניותיהם לאורך זמן כדי להבטיח שתוכניתם תישאר לטובת ילדיהם.


הנושאים שעוסקים בתוכנית הורות עשויים לכלול:

 

משמורת פיזית (כיצד מחלקים את זמנו של הילד בין ההורים המפרידים לבין משקי הבית הנפרדים שלהם; תכנית מתוכננת היטב תשקול במיוחד חופשות וחופשות בבית הספר).

 • הסעות והעברות: העברת הילד מהורה אחד לאחר: לוח זמנים, שיטה ומיקום.
 • חריגים: יציאה מתזמון המשמורת האופייני (למשל, לינות עם ההורה השני או עם קרובי משפחה אחרים במהלך משמורתו הרגילה של הורה נתון).
 • מה מותר ומה אסור: הגבלות, על פי הצורך, למקומות בהם ביקרו ו / או אנשים הקשורים בזמן שהילד נמצא במשמורת אחד מן ההורים.

משמורת משפטית (סמכות קבלת החלטות וזכויות למידע).

 • טיפולים ובריאות: סמכות על החלטות בתחום הטיפול הגופני והנפשי; גישה לרישומי בריאות.
 • מעבר מקום מגורים: סמכות לשנות את המקום בו מתגורר ילד כשהוא במשמורת פיזית של הורה נתון.
 • מסגרות חינוכיות: סמכות על החלטות חינוכיות כגון היכן הילד לומד בבית הספר; גישה לרשומות חינוכיות.
 • נסיעות לחו"ל ופנים ארציות: הסמכות לקחת את הילד לטיולים, במיוחד נסיעות לחוץ לארץ.
 • הטבות: סמכות לתבוע בשם הילד כתלוי לצרכי מס הכנסה.

חובות תמיכה פיננסיות:

 • צרכי הילד: אספקה ​​לצרכים בסיסיים.
 • תשלומי מסגרות חינוך: תשלום עבור חינוך.
 • קופת חולים: תשלום דמי ביטוח בריאות והוצאות רפואיות אחרות.
 • הורשה: שילוב ההורה האחר ו / או הילד בתכנון העיזבון של הורה נתון, כולל הן תהליך הצוואה (סילוק נכסים על פי צוואה) והן הליכים מחוץ לתנאי (תשלום פוליסות ביטוח חיים, חלוקת תגמולי שאירים וכו ').

תקשורת בין הורים:

 • לעדכן: חובה לשמור על ההורה השני מידע על קשר הן של הורה נתון והן של הילד כשהוא אצל אותו הורה.
 • מידע פיננסי: זכותו של ההורה האחר למידע על נסיבות ואירועים המשפיעים על רווחת הילד.
 • פרשנות ופתרון קונפליקטים: נהלים לפתרון סכסוכים, כולל (אך לא רק) מחלוקות בדבר משמעות הוראות התוכנית ומחלוקות הטוענות לביצוע לא תקין של הוראות התוכנית.
 • מנגנון יישוב סכסוכים: הוראות, אם תרצה בכך, עבור פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות כגון בוררות ו גישור.

תכנית הורות דוגמא

תכנית הורות היא מסמך שפותח והוסכם על ידי הורי ילד קטין,מומלץ לנסח בעזרת עורך דין משמורת ילדים (עו"ד גירושין) ולאשר על ידי בית המשפט.

 

אם ההורים אינם יכולים להסכים, הסדרי משמורת יקבעו על ידי בית המשפט, אשר מסדיר את היחסים בין ההורים לגבי הילד (הכולל "משמורת", "אחריות הורית" ו"ביקור").

 

תוכנית הורות מומלצת לדוגמא עשויה להתייחס לנושאים כגון חינוך הילד, טיפול בריאותי ורווחתו הגופנית, החברתית והרגשית, וחייבים לכלול לוח זמנים לחלוקת זמן.

 

תכנית ההורות סטנדרטית חייבת לקחת בחשבון את סמכות השיפוט האחידה במשמורת ילדים וחוק האכיפה, חוק הסעד הבינלאומי לחטיפת ילדים, החוק למניעת חטיפת הורים, וחוק אמנת האג בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים בינלאומית בעת התייחסות לסוגיות שיפוט.

 

גישור למשמורת ילדים

מעניק להורים הזדמנות לפתור מחלוקות לגבי תוכנית הורות לילדיהם. בגישור, ההורים נעזרים במומחה (מגשר) בפתרון המחלוקות הללו. אם ההורים מסוגלים לערוך הסכם, המגשר עוזר להורים לכתוב תוכנית הורות (ניתן להיעזר במתאם הורי) שעשויה להפוך לצו משמורת  אם היא חתומה על ידי שופט. 

מטרות הגישור הן:

 • טובת הילד: הגישור יעזור להורים להכין תכנית הורות המתאימה לצרכי הילד.
 • הורות משותפת: הליך הגישור יסייע להורים להכין תוכנית הורות המאפשרת לילד לבלות עם שני ההורים.
 • תקשורת הורית: הגישור משמורת ילדים יעזור להורים  ללמוד דרכים להתמודד עם כעס או טינה ולתקשר בצורה יעילה.

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום, מאחוריה עשרות תיקים של גירושין וצוות עורכי דין בעלי מומחיות בדיני המשפחה ותחומים נלווים בישראל ובעולם.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל      

 

מיקוד :  6971915 

 

טלפון :    03-6161535

 

פקס :  03-6161913   

 

נייד :     0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

*
*
checked

שאלות ותשובות בנושא משמורת ילדים והסדרי ראיה

 

סוגי משמורת ילדים – מהם?

ישנם למעשה שני סוגים של הסדרי משמורת ילדים: משמורת מלאה ומשמורת משותפת. ההורים יכולים לקבוע בהסכמה מה יהיה הסדר המשמורת ובהעדר הסכמה, יכריע בעניין בית המשפט.

 

מהי משמורת מלאה?

זהו הסדר על פיו הורה אחד מתמנה להורה המשמורן, אשר לו החזקה על הילדים. ההורה השני פוגש את הילדים במסגרת הסדרי ראייה.

 

משמורת משותפת על ילדים – מהי?

ההורים חולקים את החזקה על הילדים שווה בשווה ומקבלים יחד, במשותף, את ההחלטות לגביהם. יש לציין כי משמורת משותפת מאפשרת לאב להמשיך להיות מעורב בחיי הילדים ולהיות שותף מלא לגידולם.

 

מתי צריך להגיש תביעת משמורת ילדים?

כאשר בני הזוג, ההורים אינם מסכימים ביניהם על הסדר המשמורת. במצב שכזה, צריך להגיש תביעת משמורת ילדים לבית המשפט והוא יכריע בסוגיה זו. 

 

מהם הסדרי ראייה?

כיום, בעידן ההורות השוויונית, השימוש בביטוי" הסדרי ראיה" הולך ופוחת, הסדרי חלוקת זמני שהות ולינה אלו הם המועדים בהם פוגש ההורה הלא משמורן את ילדיו, לרוב מדובר באב. הסדר זמני ההורות יכול שייקבעו בהסכמה על ידי ההורים או על ידי בית המשפט.

 

הפרת הסדרי זמני השהות – מה עושים?

במצב שכזה, חשוב מאוד להיוועץ עם עו"ד אשר ימליץ על הפתרון הטוב ביותר. ככלל, אפשר לפנות לפקידת הסעד, למשטרה ולבית המשפט.

  

במילים פשוטות: מה זה אומר משמורת ילדים?

משמורת ילדים הוא מונח משפטי הקובע את זכויותיו וחובותיו של ההורה כלפי ילדיו. סוגיה זו היא אחת מן החשובות ביותר בתחום דיני המשפחה והיא עולה בדרך כלל במסגרת של הליך גירושין. אז, יש לקבל החלטה לגבי הסדר המשמורת ובמקרה הצורך, לקבוע גם את חלוקת זמני השהות– מועדים בהם פוגש ההורה שאינו משמורן, את ילדיו.  

 

איזה סוג של משמורת הכי מתאימה לילד?
למעט מקרים חריגים, כגון אלימות במשפחה ומרחק מגורים, משמורת פיזית משותפת כאשר הילד מבלה זמן ניכר עם שני ההורים היא הטובה ביותר והטבעית ביותר להתפתחות בריאה של ילדים. משמורת פיזית משותפת עובדת בצורה הטובה ביותר אם ההורים גרים קרוב יחסית זה לזה, מכיוון שהיא מפחיתה את הלחץ על הילדים ומאפשרת להם לשמור על שגרה מעט רגילה.

 

  משמורת ילדים משותפת-חזקת הגיל הרך בישראל ובעולם

 עדכוני 2023 חוק ופסיקה

 
מהי תביעת משמורת
בקשה להסדרי משמורת זמני שהות ומגורים מוגשת על ידי האב או האם לבית המשפט כדי לקבל החלטה האם האב והאם יחלקו את המשמורת במשותף (משמורת משותפת/ אחריות הורית משותפת), או האם לאם תהיה משמורת בעוד לאב יהיו הסדרי שהות (הסדרי ראיה) בלבד.

 

משמורת משותפת על הילדים היא לרוב לא רק עניין של טובת הילד, אלא גם רצונו של האב להפחית מזונות או שלא לשלם מזונות (ראה בע"מ 919/15).

 • תביעת משמורת מלאה
 • משמורת מלאה לאב
 • תביעת משמורת דוגמא

תביעות משמורת בהליך גירושין

במקרה של הפרדת בני זוג עם ילדים יחד, יש לקבוע מה יהיו סידורי המגורים והלינה עבור הילדים.

 •  ההסדרים בין הורים בהליכי גירושין נקראים "הסדרי משמורת" או "זמני שהייה".
 • כחלק מפרידה או גירושין, הורה בדרך כלל מגיש תביעת משמורת כדי לקבוע היכן יגורו הילדים
 • עקרון טובת הילד בגירושין: ככל שניתן, המשמורת תיקבע בהתאם לטובת הילדים
 • טרם הגשת תביעת משמורת יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך
 • חזקת הגיל הרך: לרוב לאם נפסקת משמורת על ילד עד גיל 6 אם אין הסכמה בין ההורים
הצדדים גרושים, ומנישואיהם נולד הקטין. לאחר גירושי הצדדים משמורת הקטין הייתה בידי המשיבה, עם קביעת זמני שהות לאב. האב תובע משמורת מלאה על הקטין עקב שינוי נסיבות הנובע מנישואי המשיבה, שבעקבותיהם, כך לטענתו מתעללים המשיבה ובעלה בקטין, ואף גורמים לו לנקוט בניכור הורי כלפי המבקש.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור על הסדרי ראיה זמניים | רמ"ש 16848-08-17 פלוני (האב) נגד פלונית (האם): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
עורכי דין לטיפול במשמורת ילדים, משרדי עורכי דין לטיפול בינלאומי במשמורת ילדיםקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה list of solicitors and law firms specializing in international child custody and family law: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
החלטה בבקשת אב לחייב אם לחסן את הקטינים כנגד נגיף השפעת
הליך: תלה"מ 48713-06-19
מספר תיק: 48713-06-19
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: שופטת גילה ספרא ברנע
ערכאה: בית המשפט לענייני משפחה
מחוז: מחוז חיפה
מועד החלטה: 9.1.2020

חוק: סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת אב לבית משפט לחייב את האם לחסן את הקטינים כנגד נגיף השפעת ללא הסכמתה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
נושא פסק הדין: פס"ד בנוגע להעברת מגורים
הליך: תלה"מ 3789-07-18
מספר תיק:  3789-07-18
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: שופטת גילה ספרא-ברנע
ערכאה: בית המשפט לענייני משפחה
מחוז:  מחוז חיפה
מועד החלטה: 22.10.2019

חוקים מוזכרים: סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 "חזקת הגיל הרך"
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מעבר האם למקום מגורים מרוחק מהאב: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
האם עתרה להעברת משמורת הבנות אליה. בכתב התביעה תיארה האם את ההשתלשלות העובדתית ורצף ההתרחשויות אשר בגינן נותרו הבנות במשמורת האב. לטענת האם נוכח הנתונים העובדתיים העדכניים והואיל ומצב הבנות מורע פיזית ונפשית והואיל ויכולתה לשמש אם משמורנית השתפרה באופן משמעותי - יש בכל אלו להביא לשינוי קביעתו של בית המשפט ולהורות כי משמורת הבנות תעבור לאם.

תסקיר איננו בגדר חוות דעת מומחה, כמשמעותה בסעיף 20 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א- 1970 ,אולם נקבע בהלכה הפסוקה כי הואיל ותסקיר נערך ע"י גורם אובייקטיבי וניטראלי, הממלא חובתו בהתאם לדין ועל פי החלטות בית המשפט , יש ליתן לו משקל הדומה למשקלה של חוות דעת מומחה


סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב -1962
החוק קובע כי ההורים הם האפוטרופסיים הטבעיים של ילדיהם הקטינים".

סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מפרט את חובות ההורים וזכויותיהם בנוגע לילדיהם
ומציין כי

אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין,
לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד לעבודתו וכן
שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין
ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו".

סעיף 17 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי:
באפוטרופוסתם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך
שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין".

סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מסדיר האפשרות להסכמות בין הורים החיים בנפרד.

וסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כך:

לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24 או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית-המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תמש 31140-03-17 בית משפט לענייני משפחה תא, ש' מירה דהן פסק דין העוסק בהעברת משמורת מהאב לאם: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
האם הגישה תביעת משמורת ותביעה להתיר את מעבר מגוריו של הבן המשותף למגורים באזור המרכז. האב הגיש תביעה למשמורת משותפת. הורי האב הגישו תביעה לסילוק יד ולתשלום דמי שימוש נגד האם.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה משמורת: העברת מגורי קטין | עמ"ש 44351-10-17 א' נגד א': 3 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
ההלכה הפסוקה מימים ימימה, שענייני המשמורת והמזונות של הקטינים לעולם אינם בגדר מעשה בי-דין, אלא עם שינוי בנסיבות צומחת להם עילת תביעה לשינוי הפסיקה הקודמת.

כאשר האם מחדירה לראשו של הקטין תכנים כה קשים הפוגעים בו רגשית, מעוותים את מציאות חייו, וגורמת לו ניתוק מאביו ואף שוללת ממנו את הזכות לקשר תקין וטבעי עם אביו, וכל זאת, כאשר היא נמנעת כפי שחויבה מלהעניק טיפול רגשי ופסיכולוגי לקטין, כאשר אני שוקלת כל אלה, נראה כי יש להיעתר באופן מידי לבקשה ולהורות על העברת המשמורת בקטין באופן מידי אל האב.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תלה"מ 8490-07-17 | בקשה דחופה לצו משמורת זמנית - בקשה להעברת משמורת קטין מהאם לאב: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
משמורת היא ניהול חיי השגרה של קטין ואין היא בהכרח קשורה לזמני השהות של כל קטין עם מי מהוריו ולכן, משמורת משותפת אינה בהכרח זמני שהות שווים.

כדי שיורה בית המשפט על משמורת משותפת צריכים להתקיים שורה של תנאים. אלא שעם התקדמות הזמן התנאי המרכזי על-פיו תידחה או תתקבל משמורת משותפת הוא קיום תקשורת טובה וכבוד הדדי אגב גילוי רצון טוב, בין ההורים.

בצער צריך אני לדחות את רעיון המשמורת המשותפת ומבין אני כי גם שירותי הרווחה הפכו בעניין בדעתם ובאו לכלל מסקנה דומה לשלי, מטעמיהם הם. כעת יש צורך להכריע בשאלה מי יהיה המשמורן בקטינים.

ניתנות סמכויות לפקידת הסעד אשר במחלקת הרווחה בעירייה זאת על-פי סעיפים 19 ו 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לקבוע, לשנות, לצמצם ואף להרחיב את סדרי הראיה שבין כל אחד מיחידי ההורים לבין הקטינים. תוקף המינוי לשנתיים. אגב הפעלת סמכויותיה, לא תהא פקידת הסעד נזקקת להסכמת הצדדים או מי מהם.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה העברת משמורת קטינים לאב | תלה"מ 63939-06-17 א. ואח' נגד ש. ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו

לא בכדי כינה המחוקק את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס כתהליך שם, בשם "בקשה" ולא לחינם חזר בית המשפט העליון עשרות בשנים ובעקבותיו בתי המשפט המחוזיים על ההלכה ולפיה נושאי משמורת צריכים להיות מוכרעים במהירות הרבה ביותר שניתן. לא דומה הליך של קשר בין קטין לבין הוריו להליך אזרחי שיינזק פחות אם יימשך שנים, שהרי בחייו של קטין כל תקופה קצרה יש לה לא מעט משמעות.

כאשר חפץ הורה לשהות עם ילדו וגם להלינו בביתו ואין זה משנה האם מדובר באם או באב, זכותו לעשות כן.
אדם אינו צריך להוכיח כי הלינות אצלו עולים בקנה אחד עם טובת הקטין.
זה הסובר כי הלינות אינן עולות בקנה אחד עם טובת הקטין, עליו הנטל.

במילים אחרות, הכלל הוא שגם קטין המצוי במשמורת אמו לן אצל אביו, זולת אם תוכיח האם כי נשקף סיכון לקטין או שאותן עילות סותרות את טובתו.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה לינת ילד בבית האב: תובענה שעניינה זמני השהות של אב עם בנו |תמ"ש 31915-07-16 פ. נגד ב. 19אוקטובר 2017: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בית משפט לענייני משפחה הורה על שינוי בזמני השהות הקיימים בין הצדדים, באופן שיצומצמו זמני השהות של הקטינים עם המבקשת ויורחבו זמני השהות עם המשיב, וזאת עד לקבלת תוצאות אבחון והערכה.

מיום הגירושין ועד למועד הגשת התובענה, היו הקטינים במשמורת משותפת. תחילה עם חלוקת זמנים שוויונית או קרובה לכך. בהמשך, הגיעו הצדדים להסדר נוסף המשמר את הסדר המשמורת המשותפת אך בצורה שונה חלוקת ימים רציפה.

לאחר תקופה שוב התגלעו קשיים בין הצדדים בהסדרת נושא החגים והחופשות, ובית משפט קמא הכריע בסוגיה, אך נוכח התנהלות הצדדים מינה להם מתאמת הורית.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור על החלטת משמורת זמנית | רמ"ש 43936-07-17 פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לא ניתן להתעלם מהמגמה לפיה פני המשפחות בכל העולם משתנים. ישנם בני משפחה חדשים ומגוונים ומודל המשפחה הקלאסית אליו מותאמים מרבית הדנים אינו בלעדי. יש להגדיר חלקם של הדינים מחדש ו"ההורות המשפטית" ולמעשה במקרה כאן זכות "האחאות" נדרשת לביטוי והערכה מחודשת.

על פי ההלכה הפסוקה צרכי הקטין כוללים גם את הדאגה לצרכיו הרגשיים, הנפשיים וההתפתחותיים. אין ספק כי מצבם הרגשי של הקטנים טל וגל ייטב באם יגדלו תחת מסגרת "אותו סיפור משפחתי", זו טובתם.

החובה לפסוק על פי טובת הילד מקורה בראש ובראשונה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 הקובע כי על בית המשפט להכריע בענייני אפוטרופסות "כפי שיראה לו לטובת הקטין" ושיקול זה הוכר כשיקול מכריע בשורה ארוכה של פסקי דין.

כאשר הורים אינם חיים תחת קורת גג אחת והם נפרדים זה מזה, קביעת זמני שהות בראי טובת הקטינים הוא הרע במיעוטו. שהרי, טובת כל ילד לגדול בתא משפחתי יציב ואוהב הכולל שני הורים תחת קורת גג אחת.

קשר האחאות הוא חלק מזהות אדם. לכל אדם שייכות משפחתית והיסטוריה משפחתית. לטל ולגל היסטוריה משותפת ושורשיהם בהבנות ובהסכמות בין עדי לבין חגית להקים משפחה המונה מספר ילדים.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה זוג חד מיני - תביעה להסדרי ראייה ומשמורת | עיקרון אי הפרדה בין אחים | תלה"מ 62117-09-16 תובענה בעניין קטינים תמ"ש 60532-09-16 מזונות ומדור תמ"ש 60660-09-16 תובענה בעניין קטינים ויצמן ואח' נ' ויצמן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים - לפני כבוד ה שופט שאול שוחט.

במסגרת תביעה למשמורת על הקטינה ש"תמ 5116-01-16 הוגש לבית המשפט תסקיר עו"ס מלשכת הרווחה העירונית, שהמליץ על משמורת קבועה על הקטינה למבקשת; לחלוקת זמני השהות של הקטינה ע" הוריה גיל עד שנתיים כך שיכלול לינה פעם אחת בשבוע – באמצע שבוע או בכל סופ"ש שני.

מגיל שלוש הסדרי הלינה יכללו לינה כל פעם אחת באמצע שבוע ובכל סופשבוע שני ומגיל שלוש יחולקו החופשות והחגים באופן שיוויני כאשר הלינה לא תעלה 3 על ימים כל פעם; מגיל חמש הקטינה תוכל לשהות אצל אביה שבוע ימים ברצף.

המשיב עתר לפני בית המשפט בבקשה להתיר לו להוציא את הקטינה לטיול משפחתי בגאורגיה ובסה"כ למשך 8 ימים ו7 לילות . המבקשת התנגדה לבקשה בטענה כי היא עומדת בסתירה מוחלטת להוראות פסק הדין ולטובת הקטינה . התקיים דיון לפני השופטת פורר, בהיעדרה של של כב' השופטת גליק שדנה בענייני הצדדים ונתנה את פסה"ד בתביעת המשמורת .

אני מחליט לקבל את הערעור ולבטל את החלטת בית המשפט קמא.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור אם משמורנית על היתר הוצאת קטין לחו"ל: רמ"ש 31960-06-17 ע.ט. נגד י.ק.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו. לפני כבוד השופט ארז שני

אין עורר כי עסקינן בקטינה כבת 11 המסוגלת להביע את רצונה. ואומר כי התרשמות עובדת יחידת הסיוע, והתרשמותי כי רצונה הברור של הקטינה להיות בקשר עם אמה ולא לנתק את הקשר אך להיות במשמורת אביה.

עיון בתסקיר שירותי הרווחה מגלה כי כבר בשעתו שהורחבו סדרי הראיה בין הקטינה לאב, במילים אחרות צומצם משך השהות של הקטינה עם האם, חלה הטבה במצבה.


על פי הפסיקה הנוהגת מהווה חוות הדעת של שירותי הרווחה, חוות דעת של מומחה מטעם ביהמ"ש, וצריך אני שלא ליתן אמון בתסקיר כדי שאמנה מכון פרטי כדי לבדוק את תוצאותיו.

אלא שקשה לי שלא לתת אמון בהמלצות התסקיר, המלצות העולות בקנה אחד עם המצב בשטח, דברי הקטינה, כמעט .2 שנות ניסיון של עובדת יחידת הסיוע וגם התרשמותי שלי, הקטן.

שירותי הרווחה שללו כל אפשרות של ניכור הורי, ראו באב כמי שמתעלה על הפגיעות המוטחות בו ושוקל את טובת הקטינה, והמלצתם החד משמעית של שירותי הרווחה היא לאפשר לאב משמורת קבועה ולאפשר לו להעביר אט אט את מרכז חייה של הקטינה למקום סמוך למקום מגוריו

אשר על כן, אני מורה כי הקטינה תהיה במשמורת אביה עד הגיעה לגיל הבגרות או עד למתן החלטה אחרת אם תוגש תובענה חדשה.


קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת אב להעברת משמורת בת במהלך הליך יישוב סכסוך: תלה"מ 31086-04-17 ד.א. נגד ח.א.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
ערעור על תמ"ש 13570-07-11 | בפני כבוד השופט חננאל שרעבי

מדובר בקטין כבן תשע וחצי שנים, המצוי בתווך בין אמו ובין הסבים המסוכסכים זו עם אלה, כשאביו נהרג בתאונה לפני כשש שנים, וכשבעלי המקצוע המומחים בתיק זה מחווים דעתם כי מדובר בשאלה לא פשוטה ומורכבת לתשובה וזאת מעבר לעובדה כי הפסיכולוג ילדים סבור שאין מקום לחידוש קשר כאמור, והמומחית סבורה כי לקטין לא תהיה דעה עצמאית, אלא ילך אחר דעתה של אמו. במקרה כזה, מפגש בין הקטין לשופט קמא לא יועיל.

חשיבות הקשר בין הסבתא והסב לבין הקטין היא טבעית ומובנת, ובמיוחד כשהוא השריד האחרון שנותר להם מבנם האהוב אביו של הקטין שנהרג בתאונת דרכים.

מן הראוי לשלב בין זכותם של סבא וסבתא לקשר עם נכדם לבין זכויות המבקשת, והחלטת השופט קמא פועלת לבחינה ויישום של זכותם של המשיבים, והכל לטובת הקטין.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הסדרי ראיה בין קטין לסבתא וסבא: רמ"ש 40297-10-16 פלונית נגד אלמונים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה -בפני כב' סגן הנשיא, השופט אסף זגורי
האם האפוטרופסות של אב שאינו משמורן תוגבל בשל היעדר נכונות לקיים הסדרי שהות יציבים וקבועים לפי המלצת עו"ס ובשל סירוב לקיים תקשורת עם האם המשמורנית? ואם כן באיזה אופן, היקף ומידה?

בכל הסדר מוסכם בעניין ילדים, נקבעים הסדרים של משמורת בדרך כלל אצל אחד ההורים ובעת האחרונה גם הסדרים של משמורת משותפת, כאשר צדדים מצהירים שאין במשמורת קרי בעובדה שקטין גר עם אחד ההורים לפגוע באפוטרופסות ביחס לו. זו נשארת משותפת גם במקרה של משמורת "בלעדית" אצל אחד ההורים.

אין מסירת המשמורת הפיזית לאחד ההורים מקנה זכות בלעדית על כלל ענייני האפוטרופסות ואלו מוסיפים להיות נתונים לשני ההורים יחד כאשר נהוג לראות באפוטרופסות של שני ההורים.

האפוטרופסות אינה רק החזקת דגל וטו על בקשת ההורה האחר המשמורן להסכמה למתן טיפולים לילד. האפוטרופסות היא גם נסיעה והתלוות לילדים, לקיחתם לטיפולים ושהיה עמהם.

הכרעת הדין:
האפוטרופסות של האב בעניינים רפואיים מצומצמת בזה לתקופה קצובה של 4 שנים, כאשר בתקופה זו תוכל האם לקבל כל החלטה בעניינם הרפואי/בריאותי/פסיכולוגי של הילדים ללא צורך בקבלת הסכמת האב, אך היא מחוייבת לעדכנו באמצעות האפוטרופוס לדין.

לאב זכות לעתור לביטול או קיצור תקופת הגבלת האפוטרופסות שלו בענייני בריאות בכפוף לעמידתו בהסדרי שהות שנקבעו וכן הסכמה לקיים תקשורת עם האם.

האם תימנע מלהציג עצמה כאפוטרופא יחידנית ביחס לילדים בפני גורמי חינוך.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ההבדל בין משמורת ילדים לאפוטרופסות: צמצום אפוטרופסות האב לתקופה קצובה בשל היעדר תקשורת ואי עמידה בזמני | א"פ 23352-02-17 פלונית נגד פלוני והיועמ"ש: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בפני כב' השופט הבכיר איתי כץ
הצדדים קבעו בהסכם הראשון כי המשמורת על הקטינה תהא משמורת משותפת וכי כל החלטה הנוגעת לענייני הקטינה תיעשה בהסכמה בין הצדדים.

סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כי ככלל, קביעת מקום מגוריו של הקטין, ככל פעולה בעניינו, תיעשה תוך הסכמה משותפת של שני ההורים.
בהעדר הסכמה, על בית המשפט להכריע במחלוקת בהתאם לעקרון טובת הילד, כקבוע בסעיף 25 לחוק.

לא אחת נקבע, כי עקרון טובת הילד הינו עקרון עמום, אליו יוצק בית המשפט תוכן בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. כמו כן, על בית המשפט לשקול בכל מקרה ומקרה את טובתו הקונקרטית של הקטין שעניינו נדון בפניו

לאור האמור ומשלא מצאתי כי קיימים טעמים נכבדים המצדיקים סטייה מהמלצות העו"ס בתסקיר אני מאמץ אותן ודוחה את בקשת האם לעבור מן העיר תל אביב לעיר פרדס חנה - כרכור.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה משמורת והסדרי קשר: צו למניעת העתקת מקום מגוריה של קטינה| תמ"ש 46396-06-16 נ.ר נגד א.ר: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
תובענת אם משמורנית לשנות את הסדרי הקשר שבין האב לבין ילדיו וקיומם בפיקוח במרכז קשר, ובמקביל תובענת האב להעביר את המשמורת על הילדים לידיו.

בבית משפט לענייני משפחה בירושלים - לפני השופט שלמה אלבז, שופט בכיר

זוהי דוגמה מובהקת וחמורה של הסתה של אב כלפי אם ילדיו, שמותב זה, לא נתקל בה במהלך כ-15 שנות שירותו כשופט משפחה.

לאחר שעיינתי בחומר רב ההיקף המצוי בתיק הגעתי למסקנה חד משמעית כי דין תביעתו של האב להידחות ודין תביעת האם להתקבל, וזאת, כפי שיובהר בהמשך, מהטעם שהאב מפעיל ניכור הורי חמור של הקטינים כלפי האם. אין בעיני כל ספק שמקרה זה אינו מתאים לא להעברת משמורת לידי האב ולא למשמורת משותפת. אב שחותר תחת סמכותה ההורית של האם אינו יכול לשמש שותף עמה בגידול הילדים ובחינוכם ובוודאי שאינו יכול להיקבע כהורה משמורן. העברת המשמורת על הילדים עשויה להיראות מתן פרס לאב אך זו אינה הסיבה היחידה לכך שהמשמורת נותרת בידי האם. העברת המשמורת לידי האב תגרום לכך שהקשר בין הילדים לבין האם ינותק כליל, חלקה של האם והשפעתה החיובית על הילדים תבוטל. האב, נוקט בדרך חינוך וגידול שליליים, בכל ההתייחסות לאם, לגורמי הרווחה, למחנכים ולמוסדות השלטון.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת שינוי הסדרי משמורת - קביעת ניכור הורי parental alienation syndrome תמ"ש 58702-12-14 תמ"ש 17985-11-15 פלונית נ' פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
התיקון המוצע מבקש לשלב בין מסקנות ועדת שניט ובין מצב אכיפת הסדרי הראיה בפועל. ועדת שניט מבקשת לבטל את ההסדר הקבוע כיום בסעיף 25 והקובע כי ילדים עד גיל 6 יועברו באופן אוטומטי לחזקת האם (הסדר הידוע כחזקת הגיל הרך). במקביל לכך, פעמים רבות ההורה שאינו משמורן לא מקיים את הסדרי הראיה שנקבעו לו ורואה את ילדיו מספר מועט של פעמים.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (הסדרי ראייה נרחבים) (הוראת שעה), התשע"ג-2013: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נ.נ.ש נ' י.נ
תק-מש 2011(4), 308 , 317 (2011)
בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבאקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה משמורת ועקרון טובת הילד - תמ"ש (משפחה כ"ס) 14880/07: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה החזקת ילדים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
Income Support form single parentקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצהרה - הורה יחיד/נפרד: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
תמ"ש 61338-07-14 בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א
משמורת משותפת בגיל הרך, כבוד השופטת תמר סנונית פורר קבעה משמורת משותפת לתינוק בן 7 חודשים תמ"ש 61338-07-14קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תמ"ש 61338-07-14 בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד