מדריך לחישוב מזונות

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

כיצד מחשבים מזונות ילדים?

כיצד לחשב מזונות ילדים?

 

משוואת חישוב מזונות הילדים השתנתה בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון ביולי 2017, בע"מ 919/15, בו לקח חלק מרכזי משרדה של עו"ד מאיה רוטנברג, כיום נושאים ההורים יחד בחובת מזונות הילדים. הלכה זו הולידה גם נוסחה חדשה לחישוב גובה דמי המזונות, מהי? האם ההלכה החדשה חלה רטרואקטיבית ומהי הדרך הטובה ביותר לקבוע את סכום מזונות הילדים?

חישוב מזונות ילדים

עד לאחרונה, חובת מזונות הילדים הייתה מוטלת על האב והוא היה משלם לאם את דמי המזונות, כאשר רמת הכנסתה של האם מילאה תפקיד קטן מאוד. כמו כן, להסדר המשמורת לא הייתה משמעות רבה משום שגם בעת משמורת משותפת, היה יכול האב לקבל הפחתה בגובה המזונות אולם עדיין היה נותר תשלום ביתר משמעותי. כעת, משקבע בית המשפט העליון שוויון בנטל המזונות, ישנה נוסחה חדשה לחישובם: יחס ההכנסות של ההורים פחות הוצאותיו של כל הורה עבור הילד = סכום המזונות.

 

במסגרת נוסחה זו יש להתייחס להיקף צרכי הילדים, כאשר כעת, בשונה מבעבר, מבחינים בין הוצאות תלויות שהות לבין אלו שאינן תלויות שהות וכמו כן, ישנה התייחסות להוצאות חריגות אשר גם הן יתחלקו בין ההורים בהתאם לרמת ההכנסה. נוסחה זו, חשוב להבהיר היא הבסיס ואליה יוצק בית המשפט תוכן בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. כך למשל, כאשר ישנם פערי השתכרות משמעותיים, יכול ומי מהצדדים יחויב בתשלום הפרש כספי לצד השני כדי להגשים את רציונל הלכה של שוויון בנטל.

 

תחולה רטרואקטיבית על פסיקת מזונות

ישנם חילוקי דעות בפסיקה באשר לתחולתה הרטרואקטיבית של ההלכה החדשה. חלק מפסקי הדין קובעים כי כל אב יכול לפנות לבית המשפט בתביעה להפחתת דמי המזונות שנקבעו לו בעבר, מכוחו של הדין החדש וזאת ללא כל צורך להוכיח שינוי בנסיבות מאז נקבע סכום המזונות. לצד אלו, ישנם פסקי דין הקובעים כי יישום ההלכה החדשה על תיק מזונות סגור מסתכמת בהורדת רף הראייה הנדרש בהוכחת שינוי נסיבות, כלומר, אם בעבר היה נדרש להוכיח שינוי מהותי, כעת, די בשינוי קל בנסיבות כדי להביא להפחתת סכום המזונות. כמו כן, ישנה דעה שלישית בפסיקה הקוראת להבחין בין מקרה שבו דמי מזונות הילדים נקבעו בהסכם גירושין, לבין מקרה שבו דמי המזונות נקבעו על ידי בית המשפט במסגרת תביעת מזונות. על פי גישה זו, במקרה הראשון אין לאפשר תחולה רטרואקטיבית על מנת לכבד את התחייבות הצדדים בהסכם, בעוד שבמקרה השני ניתן להחיל את ההלכה ולהפחית את דמי המזונות.

 

הסכם מזונות

ראינו אפוא כי כיום בתי המשפט מחשבים את דמי מזונות הילדים באופן שוויוני, בהתאם לרמת ההכנסה של שני ההורים וזמני השהות. אולם, אין פירוש הדבר כי כדאי למהר לבית המשפט ולהגיש תביעת מזונות. גם עתה, לאחר ההלכה החדשה, הדרך האידיאלית לקביעת דמי מזונות הילדים נותרה עדיין הסכמה הדדית בין בני הזוג. זו תשאיר את שיקול הדעת בידי הצדדים ותבטיח כי סכום המזונות הנקבע מקובל על שניהם. כמו כן, חתימה על הסכם מזונות תעניק לבני הזוג וודאות כלכלית ומשפטית, אשר נעדרת כאשר מערבים את הערכאה המשפטית בסוגיה ומותירים את ההכרעה בידיה.

 

בשל המשמעות הכלכלית של סוגית מזונות הילדים, בדרך כלל הצדדים מתקשים לגבש הסכמות בעניין זה, אולם פנייה להליך של גישור יכולה לסייע מאוד להגיע לעמק השווה ולהביא את בני הזוג לכדי חתימה על הסכם מזונות. כמו כן, במקרים רבים במסגרת הגישור, יוכלו הצדדים לגבש הסכמות גם ביתר ענייני הגירושין ולחתום על הסכם גירושין כולל.

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 ..
*
*
טען קובץ

פסק דין מזונות קטינים: תלה"מ 15562-06-17 ט' נ' ל' - תובענה לפסיקת מזונות ומדור עבור שני קטינים תאומים בני כשש וחצי שנים

בחישוב מזונות הילדים, בית משפט מוסמך לחרוג מחישוב אריתמטי קר של גובה דמי המזונות בהתאם להלכה שנקבעה. בית המשפט אינו מתפקד כמחשבון מזונות, בפניו מופיעים האב והאם והוא רשאי להתרשם מחלוקת הנטל בפועל ולפסוק לפי מידת הצדק.

בית המשפט התרשם מהתנהלותו של האב כי למרות הסדרי המשמורת בין ההורים, חלוקת הנטל נפלה בעיקר על כתפי האם. הרושם שנוצר הוא כי מאז נולדו הילדים , האב היה עסוק באיסוף אובססיבי של כל הוצאה והוצאה שהוציא עבור הקטינים ממועד לידתם.

במקרים מסוימים, מעבר לחיוב במזונות בהתאם לדין האישי, בית המשפט נדרש לתת משקל גם לנסיבות הורייתם של קטינים, במסגרת השיקולים בפסיקת גובה מזונותיהם וחלוקת הנטל בין ההורים .
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסק דין מזונות קטינים: תלה"מ 15562-06-17 ט' נ' ל' - תובענה לפסיקת מזונות ומדור עבור שני קטינים תאומים בני כשש וחצי שנים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
עבור לתוכן העמוד