En

צור קשר

checked

הורות משותפת

לאחרונה שומעים יותר ויותר את המונח הורות משותפת, אז בואו נעשה סדר -  מה זה הורות משותפת?

 

כולנו מכירים את המונח משמורת משותפת, שהנו הסדר אשר במסגרתו, חולקים ההורים את השהות עם ילדיהם שווה בשווה ובהתאם את האחריות לגביהם.

 

בשנים האחרונות, החל מעבר למונח של הורות משותפת, חשוב לציין כי אין חוק "אחריות הורית משותפת" קיים מונח בשימוש בבתי המשפט, ועורכי הדין המייצגים אשר פירושו מעמד

אחריות הורית משותפת בישראל
 
 

הורי שווה ללא קשר לזמני השהות של ההורים עם ילדיהם. מהי למעשה משמורת משותפת? מהם יתרונותיה? מהי הורות משותפת ומדוע הגדרה זו חשובה כל כך במסגרת הליכי גירושין בישראל.

 

 מהו הסכם הורות משותפת?

 

 

מהי משמורת ילדים משותפת?

חלוקה שווה של שהות הילדים עם הוריהם היא משמורת משותפת. לרוב, פירוש הדבר הוא כי הילדים נמצאים מחצית מן השבוע אצל הורה אחד ומחצית מן השבוע אצל הורה אחר. זאת להבדיל ממשמורת ילדים מלאה, אז הילדים נמצאים בחזקתו של הורה אחד ולשני נקבעים הסדרי ראייה.

 

מלבד השותפות בחזקה הפיזית על הילדים, משמורת ילדים משותפת מהווה גם הורות משותפת, אשר משמעותה כי קבלת ההחלטות באשר לילדים נעשית יחד ואין היררכיה בין ההורים. זאת בשונה ממשמורת מלאה, אז הורה אחד מקבל את החזקה על הילדים ולפיכך הוא מקבל ההחלטות העיקרי לגביהם.

 

מצב זה יוצר נוצר פער מעמדות בין שני ההורים, מקשה על ניהול הליך גירושין תקין ופוגע בטובת הילדים. משכך, בשנים האחרונות ישנה קריאה לאמץ מושג של הורות משותפת אשר משמעותו מעמד  הורי שווה גם  כאשר הילדים נמצאים במשמורת מלאה.

 

יתרונות הסדר הורות משותפת

בעוד שבעבר, היו מקרים בודדים של משמורת משותפת בגירושין, ככל שהשנים חולפות, ישנה עלייה ברורה במספר הזוגות המתגרשים הבוחרים בהסדר זה. ישנן שתי סיבות עיקריות לכך: האחת היא ההבנה בדבר יתרונותיו של הסדר זה והשנייה היא השינוי החברתי שחל במבנה המשפחה. משמורת ילדים משותפת מאפשרת לשמר את טיבו של הקשר בין ההורים לילדיהם על אף הגירושין וזוהי החוזקה המרכזית שלה.

 

במסגרת משמורת מלאה, נוצר נתק חד ולא טבעי בין אחד ההורים לילדים, שהרי הם שוהים מרבית הזמן אצל הורה אחד ואילו את ההורה האחר, הם פוגשים לזמן קצר במסגרת הסדרי ראייה. לעומת זאת, שהות שווה של הילדים אצל הוריהם, כפי שקורה במשמורת משותפת, משמרת את רציפות הקשר וטיבו ומצמצמת את מידת הפגיעה של הילדים מהגירושין.

 

השינוי החברתי

כאמור מעלה, משמורת ילדים משותפת מאפשרת את קיומו של קשר קרוב ועקבי בין ההורים לילדיהם וניתן לומר אפוא שהיא משרתת את העקרון החשוב ביותר והוא טובת הילד. הבנה זו מהווה ללא ספק גורם מרכזי לעלייה במספר ההסדרים של משמורת משותפת ולצדה ישנו גורם נוסף.

 

זהו השינוי החברתי שחל במעורבותם הגדלה של אבות בחיי ילדיהם, הלומדים לשלב בין עבודה למשפחה. זאת לצד הצורך של נשים לפתח קריירה מצליחה, לצד היותן אימהות. מצב זה מוביל לכך כי בעת גירושין, מבקש האב להמשיך ולממש את הורותו ולהיות מעורב בחיי הילדים באותו האופן כפי שהיה בשנות הנישואין.

 

משכך, עולה יותר ויותר הצורך להסדר של משמורת משותפת, אשר כאמור, מונע את הניתוק המתרחש בין הורה לילדים, במשמורת מלאה. עם יישום המונח של הורות משותפת בהליכי גירושין, יקבל השינוי החברתי הזה משנה תוקף משמעמדו של האב כהורה יישמר שווה לזה של האם, ללא קשר לזמני השהות עם הילדים.

 

הורות משותפת בבתי המשפט למשפחה

בתי המשפט לענייני משפחה החלו בעת האחרונה להשתמש יותר ויותר במונח של אחריות הורית משותפת, הבא לסמל כי בני זוג אשר החליטו להתגרש, הנם בעל מעמד הורי שווה וזאת ללא קשר לזמני השהות עם הילדים.

 

במה דברים אמורים? עד כה, הלך המחשבה היה כי משמורת משותפת היא המסגרת היחידה בה להורים יש מעמד זהה בקבלת החלטות בנוגע לילדים משהם חולקים שווה בשווה את זמני השהות. לעומת זאת, במקרה של משמורת מלאה, להורה המשמורן מעמד גבוה יותר בקבלת החלטות משהוא שוהה עם הילדים מרבית הזמן.

 

אימוץ המונח אחריות הורית משותפת מבקש לבטל את ההבחנה הזו ולראות בהורים כבעלי מעמד שווה, ללא תלות בהסדר המשמורת. קרי, גם בעת משמורת מלאה, לא תהיה להורה המשמורן סמכות עליונה בעל הנוגע לילדים.

 

 פודקאסט גירושים הורות משותפת

 

יישום מונח זה של הורות משותפת ישמור על השוויון של בני הזוג במעמדם כהורים ובאופן הזה יחדל נושא משמורת הילדים להוות קלף מיקוח בהליכי גירושין. כמו כן, יוכלו עתה ההורים להפסיק להתחרות זה בזה ולתקשר באופן יעיל יותר, בשיתוף פעולה פורה ומכבד אשר יגשים את המטרה החשובה ביותר והיא טובת הילדים.

 

הורות משותפת - אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד

עקרון האחריות ההורית המשותפת מעוגן באמנת האו"ם בדבר זכויות הילד נובמבר 1989.

בסעיף  8 לאמנה נקבע לאמור: "המדינות החברות יעשו כמיטב מאמציהן  להבטיח הכרה בעיקרון כי לשני ההורים אחריות משותפת לגידול הילד והתפתחותו".  מדינת ישראל אישררה את האמנה ביום04.08.1991 והיא צד לה.

 

טיפים להורות משותפת להורים גרושים 


בשל היתרונות הרבים של הורות משותפת, יותר ויותר זוגות מתגרשים בוחרים במשמורת משותפת עם פרידתם, על פני משמורת מלאה של אחד ההורים. מדובר ללא ספק, באתגר לא פשוט, אך אם ההורים יצליחו בו, יעניקו לילדיהם תא משפחתי יציב למרות הפרידה. אחריות הורית משותפת, איך עושים את זה נכון? ריכזנו עבורכם את שמונת הטיפים החשובים. 


מהי הורות משותפת?

בעת גירושין, על בני הזוג  להסדיר את נושא משמורת הילדים. באפשרותם אפוא להחליט כי הורה אחד יהיה משמורן יחיד או לחילופין, לבחור במשמורת משותפת. במקרה הראשון, מדובר למעשה במשמורת מלאה, אז הילדים שוהים מרבית הזמן עם הורה אחד ולהורה האחר נקבעים זמני שהות מסוימים.


לעומת זאת, במקרה השני, של הורות משותפת, מדובר על חלוקת זמני השהות של הילדים באופן שווה או דומה. יישומה של אחריות הורית משותפת אינו עניין של מה בכך והיא דורשת מבני הזוג מאמצים רבים. אולם אם היא תצלח, הרי שבני הזוג יעניקו לילדים קשר קרוב ויציב עם שניהם, דבר הדרוש להם מאוד לצורך תחושת יציבות וביטחון. לא אחת, זוגות גרושים אינם מצליחים ליישם את ההורות המשותפת משום שהם נתקלים חדשות לבקרים בחילוקי דעות וחיכוכים. מה ניתן לעשות כדי להצליח? 


הורות משותפת כיצד לעשות את זה נכון

במקרה של הורה משמורן יחיד, עם פרידת בני הזוג, הוא הופך להיות מקבל ההחלטות העיקרי בנוגע לילדים. זאת משום שהם נמצאים בחזקתו ותחת טיפולו מרבית הזמן. לעומת זאת, במקרה של הורות משותפת, מעמדם של ההורים הוא שווה, האחריות ההורית מתחלקת בין ההורים בצורה שוויונית וכך גם הזכויות להחליט לגבי הילדים. אין דעתו של הורה אחד עדיפה או בכירה על זה של האחר.


כלומר, עליהם לפעול יחד, בשיתוף פעולה כדי לגדל את ילדיהם. כדי להצליח במשימה הזו, על בני הזוג להכיר בכך כי אופן התקשורת ביניהם השתנה ומה שהיה פעם מאוד טבעי וקל, הופך כעת למורכב יותר. הם אינם עוד בני זוג ועל כן מתקשרים כהורים בלבד ולא כפרטנרים רומנטיים. לכן, עליהם למצוא את הדרך הנוחה להם לשתף פעולה ולקבל החלטות יחד. כך למשל, יכולים הם לקבוע כי בעניינים מהותיים, הם ישוחחו בטלפון ולא ינהלו את הדיון בהתכתבות בהודעות ווצטאפ, היות שכאשר מתקיימת שיחה טלפונית, שומעים את טון וקצב הדיבור וקל יותר להימנע מאי הבנות. 


חיזוקים רגשיים לילדיכם 

יש לזכור כי לצד האתגר שההורים מתמודדים איתו, לילדים קשה אף יותר. לרוב, הגירושין מעלים בקרב ילדים תחושות אשמה וחוסר וודאות. כדי להשיב להם את הביטחון שאבד, על ההורים לתת עוד יותר מתמיד הרבה תשומת לב, להקפיד להגיע לאירועי בית הספר, להיות מעורבים יותר בחייהם ולעטוף אותם באהבה. הילדים סידרו את החדרים שלהם? אפשר להגיד להם מילה טובה, הביאו ציונים טובים הביתה? אפשר לפרגן להם ואולי אף להביא מתנה קטנה. בזמן שכל הורה שוהה עם הילדים, מלבד שיעורי בית ומטלות, כדאי לבלות איתם זכות איכות במקום שהם אוהבים, למשל, בקולנוע, בגן חיות ועוד. תשומת הלב הזו תאפשר להם להתמקד בטוב שהם מקבלים ותסייע להם להסתגל מהר יותר ובצורה בריאה יותר לגירושין.  


הניחו את הכאב והכעס בצד

ההחלטה על הורות משותפת נועדה לתת לילדים מסגרת משפחתית תומכת על אף הגירושין. לכן, על ההורים לעשות הפרדה בין הקשר הזוגי שנגמר לבין מערכת היחסים ההורית, כך שיוכלו להגשים מטרה זו. אין ספק שזה טבעי ולגיטימי לחוש כעס ואכזבה כלפי הצד השני, גירושין אינם דבר קל, גם בנסיבות הטובות ביותר. אולם אסור לערבב בין אלו לבין הקשר ההורי, אחרת מבלי לשם לב, יהפכו הילדים לחיילים בשדה הקרב בין הוריהם. אם מי מבני הזוג מרגיש שהוא מתקשה להפריד בין קשר הנישואין שהסתיים לבין הקשר ההורי, כדאי לפנות לבעל מקצוע על מנת שיוכל להקל עליו בתקופה זו ולתת לו כלים יעילים להתמודדות. 


לשפר את התקשורת עם ההורה משותף

ככל שהקשר בין ההורים יהיה טוב יותר, כך הם יוכלו לספק לילדים סביבה מאושרת והרי זוהי בעצם מטרתה של הורות משותפת. כמו כן, תקשורת טובה וזורמת, תטיב גם עם בני הזוג עצמם. היא תאפשר להם לתפקד בצורה טובה ובריאה כהורים וכן, תפנה להם זמן, פיזי ונפשי, להמשיך הלאה בחייהם, למצוא זוגיות חדשה, להתקדם בעבודה וכיו"ב. לכן נקיטת צעדים אקטיביים לשיפור התקשורת עם בן הגרוש/ה יכולה מאוד להועיל. איך עושים זאת? ניתן למשל לפנות לסדנאות או הדרכה הורית. ישנם הורים הפונים לטיפול משותף אצל פסיכולוג, או קואוצ'ר ויש עוד אפשרויות רבות. ההורים צריכים לשבת יחד זה עם זו ולבחור בדרך המתאימה לשניהם, מתוך מטרה משותפת לשפר את הקשר ההורי ואת חלוקת האחריות ההורית. 


שיטות תקשורת של הורות משותפת

הורות משותפת מצריכה תקשורת תכופה של בני הזוג זה עם זו ולכן חשוב שימצאו את הדרך המתאימה והנוחה להם לעשות כן. רק כך יוכלו לתקשר ביעילות ולהצליח ליישם את הורות המשותפת לאורך זמן. יש הורים גרושים שמעדיפים להתכתב בהודעות ואחרים מעדיפים לשוחח בטלפון כדי למנוע אי הבנות ולייעל את הזמן. יש מי שמעדיפים להגדיר זמני שיחה קבועים, פעם בשבוע בשעה מסוימת, על מנת להבטיח כי הצד השני פנוי לדבר ולשמור על סדר. לעומתם, יש מי שבוחרים לשוחח בהתאם לצורך שעולה, באופן ספונטני. בכל מקרה, חשוב כי הצדדים יקפידו על נימוס וכבוד הדדי, יכבדו את זמנם זה של זו ויראו עד כמה שניתן גמישות והבנה זה לזו. 


עקביות במסרים בהורות משותפת

במקרים רבים, יש לבני הזוג גישות שונות לחינוך וזה כמובן לגיטימי, אולם ילדים זקוקים לעקביות ולשגרת חיים יציבה וברורה. הדבר נכון עוד יותר בעת גירושין ובפרט בעת הורות משותפת, אז הילדים שוהים זמן שווה עם כל הורה ואין הורה מרכזי אחד. לכן, על ההורים לקבוע מצד אחד, עקרונות ברורים להתנהלות מול הילדים, למשל, מתי מכינים שיעורי בית ומצד שני, להותיר נושאים הפתוחים לשיקול דעתו של כל הורה. כך, הילדים מבינים כי חייהם מתנהלים באופן דומה אצל שני ההורים ונוצרת תחושה של יציבות ועקביות בחייהם. 

 

פתרון חילוקי דעות בהורות משותפת

בין כל זוג הורים ישנן מחלוקות, בין אם הם נשואים ובין אם הם גרושים וזה מאוד טבעי. החוכמה היא לפתור את חילוקי הדעות בצורה רגועה ויעילה כך שלא ייווצר משבר גדול מכל אי הסכמה. אם הטונים עולים, יכולים הצדדים להחליט כי הם מפסיקים את השיחה ושבים אליה כשהם רגועים יותר. אם מדובר בנושא שחוזר על עצמו והצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה, כדאי להיעזר בבעל מקצוע שיסייע להם להגיע לפתרון מוסכם וכך הלאה. יש לזכור כי הורות משותפת טובה ומוצלחת מחייבת מנגנון יעיל של פתרון מחלוקות. 


הפכו את המעברים והביקורים לקלים יותר

יש הסבורים כי הורות משותפת מקשה על הילדים בשל המעבר התכוף מבית לבית. אין ספק כי זו יכולה להיות מעמסה על הילדים, אך אם ההורים יתנהלו בצורה נכונה, אלו יהפכו לשגרת חיים עבור הילדים והם לא ירגישו קושי גדול. כדאי למשל לעשות רשימה של חפצים שהילדים זקוקים להם תמיד ולדאוג כי הם נמצאים בשני הבתים, כך שהילדים לא יצטרכו לסחוב אותם בעת המעבר לביתו של האב לביתה של האם. דוגמא נוספת היא לקבוע את ההחלפה בימים ובשעות פחות עמוסים לילדים כדי להקל עליהם. 


 

עורכת דין מאיה רוטנברג, ייצגה את האב בתיק הגירושין אשר הסתיים בניצחונה בפסק הדין התקדימי בבית המשפט העליון (בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית) פסק דין אשר שינה את המציאות החברתית והכלכלית של משפחות רבות בישראל כאשר אבות נאלצו להתמודד עם פסיקה מפלה (שמקורה בדין העברי) בתחום המשמורת והמזונות.  כיום עו"ד מאיה רוטנברג נחשבת לחוד החנית בתחום הגירושין ובפרט בנושא השוויון בין המינים, הורות משותפת, משמורת ילדים ופסיקת מזונות.

 

בכל שאלה ניתן לפנות למשרדנו בפרטים הבאים:

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 ..

*
*
טען קובץ

 

 

 

נושאים קשורים:


משמורת משותפת גירושין כל הזכויות בישראל


תקשורת בין הורים גרושים


הורות משותפת שיקולים לטובת הילד


גירושין הורים לילדים: חוזר מנכ"ל הורים גרושים


רישום ילד לבית ספר הורים גרושים


זכויות של ילדים עם הורים גרושים


תצהיר הורים פרודים


איך למנוע משמורת משותפת

 

קבלת מידע מהרשויות בנוגע לילד להורים בנפרד

 

האם מסרבת למסור מידע על הילד

 

עורך דין משמורת משותפת ילדים

 

זכויות של ילדים עם הורים גרושים


זכויות אב גרוש


הורה משמורן


ילדים להורים גרושים בסגר


זכויות משמורת משותפת


הפרת הסדרי ראייה ואכיפתם בין הורים גרושים


זכויות גרושה עם ילדים


משמורת משותפת חלוקת ימים

דרג את הכתבהדירוג כתבה הזכות להורות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
עניין המשמורת נידון בבית המשפט לענייני משפחה, שם הגיעו ההורים להסכמה כי האחריות ההורית תהיה משותפת. להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין. בהמשך לפסק דין זה פנה האב לבית הדין הרבני בתביעה קודמת לביטול מזונות ביוםקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות בטענות שינוי נסיבות ואחריות הורית משותפת | תיק 147728/15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה חזקת גיל הרך: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד