En

צור קשר

checked

סוגי צוואות

 

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע ארבעה סוגי צוואות בישראל ולכל צוואה הכללים שלה, עליהם יש להקפיד על מנת שהיא תהיה תקפה משפטית. במאמר שלפניכם נסביר ראשית כל מדוע חשוב לערוך צוואה ולאחר מכן נמנה את סוגי הצוואות השונים.

 

מדוע חשוב לערוך צוואה?
לאורך שנות חיינו, אנו צוברים לא מעט רכוש, תהיה זו דירת מגורים, נכסי מטלטלין שונים, חסכונות וכיו"ב. בעת פטירתנו, כל הרכוש שצברנו יעבור ליורשים שלנו ואלו נקבעים על פי החוק, או על פי צוואה. ככל שהסדר הירושה שבחוק אינו תואם את הרצון האישי שלנו, אנו חייבים לערוך צוואה, אשר תקבע הסדר אחר. למה הכוונה? על פי החוק, ראשונים לרשת הם בן הזוג והילדים, כאשר בן הזוג זכאי לכל נכסי המטלטלין ול50% מיתר הרכוש. 50% הנותרים מתחלקים שווה בשווה בין הילדים. לעיתים קרובות, אין אנו רוצים בחלוקה זו של העזבון שלנו, אלא בחלוקה אחרת בין בן הזוג לבין הילדים, או שאנו מבקשים להוריש חלק מהרכוש להורים, לאחים וכיו"ב. לשם כך עלינו לערוך צוואה ובה לקבוע את חלוקת העזבון כפי שאנו רוצים בה. לאחר שקיבלנו החלטה לערוך צוואה, יש לנו למעשה ארבע אפשרויות שונות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

 


אז אילו סוגי צוואות יש?


צוואה בכתב יד

זהו מסמך הכתוב כולו בכתב ידו של המצווה ועל מנת שצוואה זו תהיה תקפה, עליה לכלול תאריך ולהיות חתומה בידי המצווה. בשונה מסוגי צוואות אחרים, צוואה בכתב יד אינה דורשת נוכחות של עדים, או עורך דין, דבר המקל מאוד על המצווה, אולם מנגד, כאן בדיוק טמון הסיכון שבה. היות שצוואה זו נערכת על ידי המצווה לבדו, אשר אינו בעל ידע משפטי בעניין זה, מותיר הדבר פתח גדול לפגמים בצוואה ומכאן כי היא עלולה להיפסל. אם בשל אי עמידה בתנאים הטכניים ואם בשל פגם מהותי, של ניסוח לא ברור של הצוואה, כך שלא ניתן להבין ממנה מה ביקש המצווה שייעשה ברכושו לאחר מותו.

 

למידע נוסף על צוואה בכתב יד

 

צוואה בעדים
כשמה, תיערך הצוואה בנוכחות שני עדים, אשר בחתימתם יאשרו כי המצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו והוא חתם עליה בפניהם. על העדים להיות מעל גיל 18, בעלי כשרות משפטית ושאינם בעלי עניין בצוואה. כלומר כי היורשים ובני זוגם אינם יכולים להיות עדים משום שהם נהנים מן הצוואה ועל כן בעלי עניין בה. מדובר בסוג הצוואה הנפוץ ביותר מבין הארבעה, היות שקיומם של עדים (העומדים בכללים כאמור) מחזק את מהימנותה של הצוואה, את העובדה כי המצווה חתם עליה מרצונו החופשי וכך יש סיכוי קטן יותר להתנגדות לצוואה ופסילתה.צוואה בפני רשות

הסוג שלישי של צוואות, הוא צוואה בפני רשות. במונח זה הכוונה לנציג מערכת המשפט שהנו אחד מאלו: שופט, דיין, רשם, או נוטריון ועל כן מקובל לקרוא לסוג זה של צוואה גם צוואה נוטריונית. צוואה בפני רשות יכולה להיעשות בכתב, אז מגיש המצווה את הצוואה לידי הנציג, או בעל פה. אז המצווה אומר את צוואתו בעל פה בפני הנציג, זה ירשום את הדברים ויקריא את הדברים בחזרה בפני המצווה אשר יאשר כי זוהי אכן צוואתו.


צוואה בעל פה

החוק מאפשר לאדם לערוך צוואה גם על ערש דווי, אז מטבע הדברים לא יוכל לרשום אותה בשל מצבו, אלא לומר אותה בעל פה. לשם כך, לצדו צריכים להיות שני עדים, העומדים בתנאים שהצגנו לעיל לגבי צוואה בעדים. אלו ירשמו את דבריו של המצווה ויפקידו את המסמך בהקדם האפשרי אצל הרשם לענייני ירושה. למרות קיומם של העדים, יכולה להישמע טענה לפסלות הצוואה, למשל בשל כך כי המצווה לא היה במצב שבו הבין את משמעות הפעולה.

 

 כל סוגי הצוואות המוכרות

 

צוואה ביולוגית

צוואה הדדית

צוואה בכתב יד

צוואה בחיים

צוואה הדדית משותפת

צוואה אונליין

צוואה אחרונה

צוואה בעדים

צוואה בעל פה

צוואה בפני רשות

צוואה בפני נוטריון

צוואה של גרושים

צוואה דיגיטלית

צוואה בגישור

צוואה דו צדדית

צוואה דרך האינטרנט

צוואה דירה

צוואה הדדית בכתב יד

צוואה והסכם ממון

צוואה במהלך גירושין

צוואה בוידאו

צוואה ועיזבון – כפופים להסכם יחסי ממון

צוואה זוגית

צוואה זרה

צוואה חוקית

צוואה חלקית

צוואה חדשה

צוואה חד צדדית

צוואה יורש אחר יורש

צוואה כשרה

צוואה כללית

צוואה שנשתכחה

צוואה רגילה

צוואה ללא עדים

צוואה ללא עורך דין

צוואה לא שוויונית

צוואה לנכדים

צוואה לחיים

צוואה לילדים

צוואה מתמשכת

צוואה משותפת

צוואה מקוונת

צוואה מנשלת

צוואה נוטריונית

צוואה נחלה

צוואה לחסוי

צוואה סטנדרטית

צוואה על פי דין

צוואה על תנאי

צוואה על פי דין תורה

צוואה עצמית

צוואה פסולה

צוואה פרק ב

צוואה פשוטה

צוואה פנסיה

צילום צוואה בוידאו

צוואה קורונה

צוואה קטינים

צוואה קטין

צוואה קרן פנסיה

צוואה רפואית

צוואה רוחנית

צוואה רוסית

צוואה של תושב חוץ

צוואה שכיב מרע

צוואה שלא ניתנת לשינוי

צוואה של פסול דין

מהי צוואה מתמשכת?

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד