מאגר פסקי דין בחינם
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
דיני משפחה דיני משפחה וגירושין דיני משפחה
תוכן מרכזי בעמוד דיני משפחה וגירושין תוכן מרכזי בעמוד

חוקי גירושין

מה זה חוק?

החוק באופן כללי מתייחס למערכת כללים שנוצרה ונאכפת באמצעות מוסדות חברתיים או ממשלתיים כדי להסדיר התנהגות. חקיקה היא מערכת כללים שחברה או ממשלה מפתחת על מנת להסדיר טיפול בפשיעה, כיבוד הסכמים עסקיים ויחסים חברתיים.  באספקט המשפטי, חוק  (באנגלית: law) הוא הוראה רשמית ומחייבת, מחייב ציות מרגע שנחקק ואושר בהליך מסודר על ידי המוסדות השלטוניים. בחוק מפורט מה מותר ומה אסור לעשות בנסיבות מסוימות ואת חובות וזכויות האזרח. החוק מנוסח בכתב, בשפה משפטית ברורה, הוא מחייב את כלל התושבים וניתן לאכיפה.

 

 

 

מהם חוקי הגירושין?                                                        

המסגרת המשפטית של הליך הגירושין היא ענפה ומורכבת מחוקים רבים. זאת בשל הסוגיות השונות והמגוונות העולות אגב פרידתם של בני זוג ופירוקו של התא המשפחתי. לפניכם סקירה של חוקי הגירושין המרכזיים, החל מאלו הקובעים את סמכויות הערכאות המשפטיות וכלה באלו העוסקים בסוגיות רלוונטיות כגון חלוקת רכוש, עריכת צוואה בגירושין, אלימות במשפחה ועוד.

 

שאלות רבות עולות בקרב מתגרשים ויש להן מענה בחוקי הגירושין

לדוגמא:

 

מה צריכה אישה לדעת על גירושין? מדריך למתגרשת

 

האם אשתי יכולה לקחת הכל בגירושין?

 

מה אסור לעשות במהלך גירושין?

 

למדריך מלא ומפורט על גירושין/גירושים לחצ/י כאן

 

חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה 1995
ניהול הליך הגירושין בישראל מתקיים בשתי ערכאות: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. החוק שלעיל מסדיר את סמכויותיו של הראשון, באלו נושאים יוכל הוא לדון, מהם סדרי הדין אליהם הוא כפוף וכיו"ב. להבדיל מבתי הדין הרבניים, בתי המשפט לענייני משפחה נחשבים לליברליים יותר ופתוחים יותר להתאים את פסיקותיהם לשינויים החברתיים. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא כי הם פוסקים בהתאם לדין האזרחי ולא על פי דין תורה. דוגמא בולטת לפתיחותו של בית המשפט לענייני משפחה היא למשל האפשרות שיצר הוא להגשת תביעה נזיקית בגין סרבנות גט. דוגמא נוספת היא השינוי בפסיקה שנעשה לאורך השנים, אשר הגמיש את ההגדרה של ידועים בציבור.

 

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תש"יג  - 1953
לבית הדין הרבני סמכות בלעדית בהסדרת הגט בין בני זוג וביתר ענייני הגירושין, הוא בעל סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה. החוק שלעיל מסדיר את העניינים בהם הוא דן ואת מאפייניו, השונים מאוד מזה של בית המשפט לענייני משפחה. כך למשל פסיקותיהם של בתי הדין הרבניים נשענות על פרשנות ההלכה היהודית. על כן, הן נתפסות כשמרניות יותר ונוטות פחות להתאים לרוח הזמן. הסמכות המקבילה שהזכרנו לעיל, יוצרת מרוץ סמכויות בין הערכאות ובשל השוני האפשרי בתוצאה המשפטית, כל אחד מבני הזוג ינסה להקדים את האחר ולקנות לערכאה העדיפה עליו את הסמכות לדון.

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014
החל מחודש יולי 2016, בני זוג אשר נקלעו למשבר ומבקשים להתגרש, חייבים להגיש בקשה ליישוב סכסוך בטרם יוכלו להגיש את תביעות הגירושין אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני. כך קובע חוק זה אשר נועד לעודד יישוב סכסוכים משפחתיים ובראשם גירושין, להסתיים בדרך של הסכמה ופשרה במקום ניהול הליך משפטי ממושך בערכאות. לאחר הגשת הבקשה כאמור, יוזמנו הצדדים לשיחות גישור ובתקופה זו מתקיים עיכוב הליכים המונע מהם לפנות למי מהערכאות המשפטיות, אלא בעניינים דחופים כמו פסיקת מזונות זמניים.

חלוקת רכוש בגירושין: חוק יחסי ממון בין בני זוג – תשל"ג 1973
אחד הצעדים המשמעותיים שיש לבצע במסגרת הליך הגירושין הוא חלוקת הנכסים בין בני הזוג. בעניין זה, חל חוק יחסי ממון הקובע כי רכושם המשותף של הצדדים יחולק ביניהם שווה בשווה. הסדר זה נקרא איזון משאבים והוא יחול אלא אם בני הזוג ערכו הסכם ממון בו קבעו חלוקה שונה של הרכוש ביניהם. הרצון להבטיח את עתידם הכלכלי ולמנוע סכסוך כספי בעת גירושין, מהווה תמריץ עבור זוגות רבים בימינו לערוך הסכם ממון לפני או אחרי הנישואין. אז, מגבשים הם הסדר חלוקת רכוש הוגן ומשביע רצון עבור שניהם, המבטיח כי אם ביום מן הימים ייפרדו בני הזוג, סוגיה זו כבר הוסדרה ויודעים הם כי הסיכוי לחילוקי דעות מהותיים ביניהם בעניין זה קטן יותר.

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959
כאשר מדובר על גירושין עם ילדים, הרי שיש להסדיר בין בני הזוג את נושא המשמורת והמזונות. בעניין דמי המזונות, חל החוק שבכותרת, אליו מצטרפת הלכת בע"מ 919/15 שקבע בית המשפט העליון. יחד הם קובעים כי מזונות ילד עד גיל 6 יהיו באחריות האב ומגיל זה ואילך, שני ההורים ישלמו את הוצאותיו, כלומר החבות היא משותפת. חלקו של כל הורה בחיוב המזונות יהיה בהתאם לזמני השהות שלו עם הילד ובהתאם ליחס ההכנסות בין הצדדים. הלכת בית המשפט העליון נועדה ליצור שוויין בין אבות לבין אימהות בסוגיית מזונות הילדים ולשים קץ לחיוב הכפול שהיו אבות משלמים במשך שנים, במסגרת של משמורת משותפת.

צוואות וירושות: חוק הירושה, תשכ"ה - 1965
ייתכן שתופתעו לגלות כי להליך הגירושין קשר הדוק לחוק הירושה, הכיצד? ובכן, על פי דיני הירושה בישראל, בני זוג נשואים יורשים זה את זו, אלא אם קיימת צוואה הקובעת אחרת. כך גם אגב לגבי זוגות ידועים בציבור, חשוב לומר. כל עוד הזוגיות טובה ואוהבת, קרוב לוודאי שבני הזוג מעוניינים להותיר את רכושם האחד לשנייה ולדאוג לעתידו הכלכלי של האחר. אולם, עם ההחלטה להתגרש, בדרך כלל רצון זה משתנה, אז על כל אחד מבני הזוג לערוך צוואה אשר תשלול את זכות הירושה מבן או מבת הזוג. אם לא יעשו כן, הרי שאם מי מהם ילך לעולמו בטרם הסתיים הליך הגירושין, בן הזוג שנותר בחיים יירש אותו. 

החוק למניעת אלימות במשפחה,  תשנ"א – 1991, חוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב 2001
למרבה הצער, בחלק לא קטן מהליכי הגירושין מתרחשת אלימות במשפחה. זו יכולה לבוא לידי ביטוי באופן פיזי מילולי וכלכלי ולהיות מופנית כלפי בת הזוג ו/או כלפי הילדים. במצב זה יש להיוועץ באופן מיידי עם עורך דין לגירושין אשר יעניק ליווי משפטי מלא ויפעל לשמירת זכויותיה של האישה בכל המישורים. בכל הנוגע לאלימות בן הזוג, ניתן בין היתר להגיש בקשה לצו הגנה ובקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת מכוחם של החוקים שבכותרת. במסגרתם, לא יורשה בן הזוג להתקרב אל בת הזוג, לביתם המשותף, למקום עבודתה, לא יוכל ליצור עמה קשר מאיים ועוד. הכרת חוקי הגירושין מאפשרת לך להבין מה מותר ומה אסור בהליכי הגירושין.  הבנת הזכויות והחובות הנובעות מן החוקים השונים המשפיעים על הגירושין, והפרוצדורה הכרוכה בהגשת תביעה, בקשה ליישוב סכסוך, צווי בית משפט וסעדים זמניים וכד', תאפשר לך לגבש אסטרטגיה שמתאימה לך ולהמנע מטעויות, ביזבוז זמן, והוצאות מיותרות. 

 הסטטיסטיקה של השנים האחרונות מראה כי מגמת הגירושים הולכת ומתגברת, בעוד שברוב מדינות המערב הסמכות לשפוט עניינים הנוגעים להפרדה וגירושין נמצאת בידי בית המשפט לענייני משפחה, בישראל ישנם שני ערכאות מקבילות המוסמכות לדון בסוגיות הכרוכות בגירושין בין זוג יהודים: בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.

חוקי גירושין באנגלית

..

 

גירושים
הליך גירושים הוא קשה רגשית, אך לא רק, חוקי הגירושין מורכבים מזכויות וחובות הפזורים בחוקים שונים שתוקנו משך השנים, בנושאים של: יחסי ממון, מזונות, זכויות אישה, זכויות ילדים, החוק הפלילי, מקרקעין ועוד. חוקים הקשורים ליהדות, לדין העברי וההלכה אשר משפיעים על הדין האזרחי.
בנוסף לגירושים יש חוקים בלתי כתובים שעו"ד גירושין מומחה יודע מנסיונו רב השנים (לדוגמא:  מי עוזב את הבית?) ונביא אותם לסקירה בנוסף.

 

חוקי גירושין ילדים

ילדים נקלעים למאבק הגירושין של ההורים, במאבק זה לא תמיד נשקלת טובת הילדים בלבד. ככל שגירושין מסתיימים בפשרה ומשא ומתן, נושאי רכוש וממון יכולים לבוא על חשבון זכויות הילדים לרמת חיים שלא תפגע בהם ודמי המזונות המגיעים להם. לכן, בית המשפט למשפחה תמיד יראה את טובת הילדים לנגד עיניו בעת אישור הסכמי גירושין ופסיקה לכאן ולכאן.

 

גירושין ברבנות

לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה. מה ההשלכות? האם בני זוג יהודים יכולים להתגרש ללא רבנות?

 

חוק גירושין חלוקת רכוש

 

גירושין מי עוזב את הבית לפי החוק?

 

זכויות נשים: מדריך למתגרשת על חוקי הגירושין

 

חוקי גירושין וילדים

 

חוק גירושין בהסכמה

 

חוק גירושין לפי מדינה 

ויקיפדיה

כל מדינה בעולם מאפשרת לתושביה להתגרש בתנאים מסוימים למעט הפיליפינים ועיר הוותיקן, מדינה עירונית ריבונית, שאין לה כל הליך לגירושין. בשתי מדינות אלה חוקים מאפשרים ביטול נישואין בלבד.

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק האזנת סתר: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
חוק הגנת הפרטיות
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק הגנת הפרטיות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק הירושה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
חוק למניעת אלימות במשפחה
חוק זה נועד להקל על מצוקתם של גברים נשים וילדים אשר סובלים ומאוימים תחת ידו הקשה של בן משפחה אלים. בהשפעת ועדת קרפ, נוסח החוק מאפשר לבית המשפט להרחיק בן משפחה אלים מבני משפחתו הסובלים מהתנהגותו האלימה, הן בבית המשפחה והן כמקומות העבודה והלימודים בהם שוהים בני המשפחה.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק למניעת אלימות במשפחה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד