En

צור קשר

checked

חוקי גירושין

חוקי גירושין


מה זה חוק?

החוק באופן כללי מתייחס למערכת כללים שנוצרה ונאכפת באמצעות מוסדות חברתיים או ממשלתיים כדי להסדיר התנהגות. חקיקה היא מערכת כללים שחברה או ממשלה מפתחת על מנת להסדיר טיפול בפשיעה, כיבוד הסכמים עסקיים ויחסים חברתיים.  באספקט המשפטי, חוק  (באנגלית: law) הוא הוראה רשמית ומחייבת, מחייב ציות מרגע שנחקק ואושר בהליך מסודר על ידי המוסדות השלטוניים. בחוק מפורט מה מותר ומה אסור לעשות בנסיבות מסוימות ואת חובות וזכויות האזרח. החוק מנוסח בכתב, בשפה משפטית ברורה, הוא מחייב את כלל התושבים וניתן לאכיפה.

 

מהם חוקי הגירושין?                                                        

המסגרת המשפטית של הליך הגירושין היא ענפה ומורכבת מחוקים רבים. זאת בשל הסוגיות השונות והמגוונות העולות אגב פרידתם של בני זוג ופירוקו של התא המשפחתי. לפניכם סקירה של חוקי הגירושין המרכזיים, החל מאלו הקובעים את סמכויות הערכאות המשפטיות וכלה באלו העוסקים בסוגיות רלוונטיות כגון חלוקת רכוש, עריכת צוואה בגירושין, אלימות במשפחה ועוד.

 

שאלות רבות עולות בקרב מתגרשים ויש להן מענה בחוקי הגירושין

לדוגמא:

 

מה צריכה אישה לדעת על גירושין? מדריך למתגרשת

 

האם אשתי יכולה לקחת הכל בגירושין?

 

מה אסור לעשות במהלך גירושין?

 

למדריך מלא ומפורט על גירושין/גירושים לחצ/י כאן

 


חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה 1995
ניהול הליך הגירושין בישראל מתקיים בשתי ערכאות: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. החוק שלעיל מסדיר את סמכויותיו של הראשון, באלו נושאים יוכל הוא לדון, מהם סדרי הדין אליהם הוא כפוף וכיו"ב. להבדיל מבתי הדין הרבניים, בתי המשפט לענייני משפחה נחשבים לליברליים יותר ופתוחים יותר להתאים את פסיקותיהם לשינויים החברתיים. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא כי הם פוסקים בהתאם לדין האזרחי ולא על פי דין תורה. דוגמא בולטת לפתיחותו של בית המשפט לענייני משפחה היא למשל האפשרות שיצר הוא להגשת תביעה נזיקית בגין סרבנות גט. דוגמא נוספת היא השינוי בפסיקה שנעשה לאורך השנים, אשר הגמיש את ההגדרה של ידועים בציבור.

 

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תש"יג  - 1953
לבית הדין הרבני סמכות בלעדית בהסדרת הגט בין בני זוג וביתר ענייני הגירושין, הוא בעל סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה. החוק שלעיל מסדיר את העניינים בהם הוא דן ואת מאפייניו, השונים מאוד מזה של בית המשפט לענייני משפחה. כך למשל פסיקותיהם של בתי הדין הרבניים נשענות על פרשנות ההלכה היהודית. על כן, הן נתפסות כשמרניות יותר ונוטות פחות להתאים לרוח הזמן. הסמכות המקבילה שהזכרנו לעיל, יוצרת מרוץ סמכויות בין הערכאות ובשל השוני האפשרי בתוצאה המשפטית, כל אחד מבני הזוג ינסה להקדים את האחר ולקנות לערכאה העדיפה עליו את הסמכות לדון.

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014
החל מחודש יולי 2016, בני זוג אשר נקלעו למשבר ומבקשים להתגרש, חייבים להגיש בקשה ליישוב סכסוך בטרם יוכלו להגיש את תביעות הגירושין אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני. כך קובע חוק זה אשר נועד לעודד יישוב סכסוכים משפחתיים ובראשם גירושין, להסתיים בדרך של הסכמה ופשרה במקום ניהול הליך משפטי ממושך בערכאות. לאחר הגשת הבקשה כאמור, יוזמנו הצדדים לשיחות גישור ובתקופה זו מתקיים עיכוב הליכים המונע מהם לפנות למי מהערכאות המשפטיות, אלא בעניינים דחופים כמו פסיקת מזונות זמניים.

חלוקת רכוש בגירושין: חוק יחסי ממון בין בני זוג – תשל"ג 1973
אחד הצעדים המשמעותיים שיש לבצע במסגרת הליך הגירושין הוא חלוקת הנכסים בין בני הזוג. בעניין זה, חל חוק יחסי ממון הקובע כי רכושם המשותף של הצדדים יחולק ביניהם שווה בשווה. הסדר זה נקרא איזון משאבים והוא יחול אלא אם בני הזוג ערכו הסכם ממון בו קבעו חלוקה שונה של הרכוש ביניהם. הרצון להבטיח את עתידם הכלכלי ולמנוע סכסוך כספי בעת גירושין, מהווה תמריץ עבור זוגות רבים בימינו לערוך הסכם ממון לפני או אחרי הנישואין. אז, מגבשים הם הסדר חלוקת רכוש הוגן ומשביע רצון עבור שניהם, המבטיח כי אם ביום מן הימים ייפרדו בני הזוג, סוגיה זו כבר הוסדרה ויודעים הם כי הסיכוי לחילוקי דעות מהותיים ביניהם בעניין זה קטן יותר.

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959
כאשר מדובר על גירושין עם ילדים, הרי שיש להסדיר בין בני הזוג את נושא המשמורת והמזונות. בעניין דמי המזונות, חל החוק שבכותרת, אליו מצטרפת הלכת בע"מ 919/15 שקבע בית המשפט העליון. יחד הם קובעים כי מזונות ילד עד גיל 6 יהיו באחריות האב ומגיל זה ואילך, שני ההורים ישלמו את הוצאותיו, כלומר החבות היא משותפת. חלקו של כל הורה בחיוב המזונות יהיה בהתאם לזמני השהות שלו עם הילד ובהתאם ליחס ההכנסות בין הצדדים. הלכת בית המשפט העליון נועדה ליצור שוויין בין אבות לבין אימהות בסוגיית מזונות הילדים ולשים קץ לחיוב הכפול שהיו אבות משלמים במשך שנים, במסגרת של משמורת משותפת.

צוואות וירושות: חוק הירושה, תשכ"ה - 1965
ייתכן שתופתעו לגלות כי להליך הגירושין קשר הדוק לחוק הירושה, הכיצד? ובכן, על פי דיני הירושה בישראל, בני זוג נשואים יורשים זה את זו, אלא אם קיימת צוואה הקובעת אחרת. כך גם אגב לגבי זוגות ידועים בציבור, חשוב לומר. כל עוד הזוגיות טובה ואוהבת, קרוב לוודאי שבני הזוג מעוניינים להותיר את רכושם האחד לשנייה ולדאוג לעתידו הכלכלי של האחר. אולם, עם ההחלטה להתגרש, בדרך כלל רצון זה משתנה, אז על כל אחד מבני הזוג לערוך צוואה אשר תשלול את זכות הירושה מבן או מבת הזוג. אם לא יעשו כן, הרי שאם מי מהם ילך לעולמו בטרם הסתיים הליך הגירושין, בן הזוג שנותר בחיים יירש אותו. 

החוק למניעת אלימות במשפחה,  תשנ"א – 1991, חוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב 2001
למרבה הצער, בחלק לא קטן מהליכי הגירושין מתרחשת אלימות במשפחה. זו יכולה לבוא לידי ביטוי באופן פיזי מילולי וכלכלי ולהיות מופנית כלפי בת הזוג ו/או כלפי הילדים. במצב זה יש להיוועץ באופן מיידי עם עורך דין לגירושין אשר יעניק ליווי משפטי מלא ויפעל לשמירת זכויותיה של האישה בכל המישורים. בכל הנוגע לאלימות בן הזוג, ניתן בין היתר להגיש בקשה לצו הגנה ובקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת מכוחם של החוקים שבכותרת. במסגרתם, לא יורשה בן הזוג להתקרב אל בת הזוג, לביתם המשותף, למקום עבודתה, לא יוכל ליצור עמה קשר מאיים ועוד. הכרת חוקי הגירושין מאפשרת לך להבין מה מותר ומה אסור בהליכי הגירושין.  הבנת הזכויות והחובות הנובעות מן החוקים השונים המשפיעים על הגירושין, והפרוצדורה הכרוכה בהגשת תביעה, בקשה ליישוב סכסוך, צווי בית משפט וסעדים זמניים וכד', תאפשר לך לגבש אסטרטגיה שמתאימה לך ולהמנע מטעויות, ביזבוז זמן, והוצאות מיותרות. 

 הסטטיסטיקה של השנים האחרונות מראה כי מגמת הגירושים הולכת ומתגברת, בעוד שברוב מדינות המערב הסמכות לשפוט עניינים הנוגעים להפרדה וגירושין נמצאת בידי בית המשפט לענייני משפחה, בישראל ישנם שני ערכאות מקבילות המוסמכות לדון בסוגיות הכרוכות בגירושין בין זוג יהודים: בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.

חוקי גירושין באנגלית

..

 

גירושים
הליך גירושים הוא קשה רגשית, אך לא רק, חוקי הגירושין מורכבים מזכויות וחובות הפזורים בחוקים שונים שתוקנו משך השנים, בנושאים של: יחסי ממון, מזונות, זכויות אישה, זכויות ילדים, החוק הפלילי, מקרקעין ועוד. חוקים הקשורים ליהדות, לדין העברי וההלכה אשר משפיעים על הדין האזרחי.
בנוסף לגירושים יש חוקים בלתי כתובים שעו"ד גירושין מומחה יודע מנסיונו רב השנים (לדוגמא:  מי עוזב את הבית?) ונביא אותם לסקירה בנוסף.

 

חוקי גירושין ילדים

ילדים נקלעים למאבק הגירושין של ההורים, במאבק זה לא תמיד נשקלת טובת הילדים בלבד. ככל שגירושין מסתיימים בפשרה ומשא ומתן, נושאי רכוש וממון יכולים לבוא על חשבון זכויות הילדים לרמת חיים שלא תפגע בהם ודמי המזונות המגיעים להם. לכן, בית המשפט למשפחה תמיד יראה את טובת הילדים לנגד עיניו בעת אישור הסכמי גירושין ופסיקה לכאן ולכאן.

 

גירושין ברבנות

לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה. מה ההשלכות? האם בני זוג יהודים יכולים להתגרש ללא רבנות?

 

חוק גירושין חלוקת רכוש

 

גירושין מי עוזב את הבית לפי החוק?

 

זכויות נשים: מדריך למתגרשת על חוקי הגירושין

 

חוקי גירושין וילדים

 

חוק גירושין בהסכמה

 

 

 

דיני גירושין לפי מדינה

כל אומה בעולם מאפשרת לתושביה להתגרש בתנאים מסוימים פרט לפיליפינים (אם כי למוסלמים בפיליפינים יש זכות להתגרש) ולעיר הוותיקן , מדינת עיר ריבונית כנסייתית, שאין לה הליך לגירושין. בשתי מדינות אלה חוקים מאפשרים רק ביטול נישואין.

 

גירושין באיסלאם
ב העולם המוסלמי , החקיקה בעניין הגירושין משתנה ממדינה למדינה. חוקרים מוסלמים שונים יכולים לקבל פרשנויות שונות במקצת לגירושין באיסלאם.

 

אסור להתגרש ללא אשמה בחברות מוסלמיות, אם כי בדרך כלל רק בהסכמת הבעל ( טאלאק ). אם האישה רוצה להתגרש ( ח'ול ' ), עליה לפנות לבית משפט ולספק ראיות להתייחסותו הרעה של בעלה, לחוסר יכולתו לקיים אותה כלכלית, לאין אונותו המינית, או לסולד ממראהו. לבעל אולי יינתן זמן לתקן את הבעיה, אך אם הוא נכשל, השופט ייתן את הגט.

 

ארגנטינה
בשנת ארגנטינה , לגליזציה של גירושים הייתה התוצאה של מאבק בין ממשלות השונות וקבוצות שמרניות, בעיקר מחוברת הכנסייה הקתולית .

 

בשנת 1888, החוק 2,393 קבע כי נישואין וגירושין בארגנטינה יוחלו על ידי המדינה במקום הכנסייה. הגירושין היו מורכבים רק מהפרידה האישית של בני הזוג, מבלי לפזר את הנישואין. הגרושים לא הוסמכו לנישואין חדשים ועל מנת לקבל גירושין היה עליהם לאשר בצו שיפוטי. הגורמים שבהם הותר היה ניאוף, עלבונות, אלימות או נטישה.

 

רק בשנת 1954, הנשיא חואן דומינגו פרון , שהיה באותה עת בסכסוך עם הכנסייה, עבר החוק 14,394 לראשונה במדינה שהודה כי גרושים יכולים להתחתן שוב. אך פרון נאלץ לצאת מהנשיאות כעבור שנה על ידי הפיכה צבאית , והממשלה שהחליפה אותו ביטלה את החוק.

מאז 1968 לא היה צורך להוכיח את אשמתם של אף אחד מהזוגיות, אך הנישואין מחדש לאחר גירושין עדיין נאסרו.

 

לבסוף, בשנת 1987, הנשיא ראול אלפונסין הצליח להעביר את חוק הגירושין (חוק 23,515), לאחר פסיקת בית המשפט העליון . החוק החדש קבע גם שוויון מגדרי בין האישה לבעל. קוד אזרחי ומסחרי חדש ,  מודרניזציה של דיני המשפחה ופישוט גירושין, נכנס לתוקפו באוגוסט 2015.

 

אוסטרליה 
דיני משפחה אוסטרליים
חוקי אוסטרליה בנושא גירושין ועניינים משפחתיים משפטיים אחרים עברו שיפוץ בשנת 1975 עם חקיקתו של חוק דיני המשפחה משנת 1975 , שקבע גירושין ללא אשמה באוסטרליה. מאז 1975, עילת הגירושין היחידה היא התפרקות הנישואין הבלתי ניתנת לחזרה, ולראיה פרידה בת 12 חודשים. עם זאת, שרידי אלמנט "אשמתו" שיורית ביחס משמורת ילדים ו ההתיישבות נכס בעיות.

 

ברזיל
ככל הנראה בגלל השפעת הכנסייה הרומית-קתולית , גירושין הפכו לחוקיים בברזיל רק בשנת 1977. מאז ינואר 2007, זוגות ברזילאים יכולים לבקש להתגרש במשרד נוטריון אם לזוג אין בעיות רכוש ואין להם קטין או ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 

הגרושים צריכים להציג רק את תעודות הזהות הלאומיות שלהם, את תעודת הנישואין ולשלם שכר טרחה על מנת להתחיל את התהליך, שהסתיים בעוד שבועיים או שלושה. עם זאת, כמקובל בתחומי אינטראקציה אחרים עם הממשלה בברזיל, נדרש סוכן מומחה ( despachante ) בתשלום, את התהליך, והתערבות קצרה של עורך דין לצורך השלמת המסמכים.

 

התיקון ה -66 לחוקת ברזיל, שהתקבל בשנת 2010, הסיר את הדרישה הקודמת לפרידה של שנה אחת לפני שהגירושין יוכלו להתקיים.

 

בולגריה
בשנת בולגריה , קוד משפחתי חדש נכנס לתוקף ב 2009, מודרניזציה דיני המשפחה. ניתן להשיג גירושין בשני אמצעים:

 • בהסכמה הדדית. (סעיף 50) במקרה זה, שני בני הזוג מסכימים להתגרש; ובית המשפט מודה בגירושין מבלי לחפש אחר הסיבות לכך.
 • לבקשתו של אחד מבני הזוג אם "הזוגיות פגועה באופן עמוק ובלתי מתקבל". (סעיף 49) בית המשפט מבטא את עצמו רק ב"אשם "של בן / בת הזוג, אם אחד מבני הזוג ביקש זאת באופן ספציפי.

קנדה
לקנדה לא היה חוק גירושין פדרלי עד 1968. לפני זמן זה, תהליך הגירושין היה שונה ממחוז למחוז. בניופאונדלנד ובקוויבק היה צורך לקבל חוק פרלמנט פרטי על מנת לסיים נישואים. ברוב הפרובינציות האחרות שולב חוק הסיבות הזוגיות האנגלי משנת 1857 , שאיפשר לבעל להתגרש על רקע ניאוף של אשתו, ואישה להשיג כזה רק אם קבעה כי בעלה ביצע רשימה כלשהי של התנהגויות מיניות מסוימות אך לא פשוט ניאוף. בחלק מהפרובינציות הייתה חקיקה המאפשרת לכל אחד מבני הזוג להתגרש על בסיס ניאוף.

 

חוק הגירושין הפדרלי משנת 1968 תקן את חוק הגירושין ברחבי קנדה והכניס את תפיסת האשמה של פירוק נישואין קבועים כבסיס לגירושין, כמו גם עילות מבוססות תקלות הכוללות ניאוף, אכזריות ועריקה.

 

זכויות אזרחיות ופוליטיות נמצאות השיפוט של המחוזות , את החוקה של קנדה במיוחד עשוי נישואין וגירושים לתחום של הממשל הפדרלי . בעיקרו של דבר זה אומר כי חוק הגירושין של קנדה הוא אחיד לאורך קנדה, אפילו קוויבק , שונה מן המחוזות האחרים שהשתמש שלה של המשפט האזרחי כפי קודיפיקציה של הקוד האזרחי של קוויבק בניגוד המשפט המקובלזה בתוקף בשאר הפרובינציות ובדרך כלל מתפרש בדרכים דומות בכל הפרובינציות האנגלו-קנדיות. החוק לחלוקת רכוש וחובות, לעומת זאת, נמצא בתחום השיפוט של כל מחוז או שטח, ויוצר מבנה שבו יחולו חוקים פרובינציאליים ופדרליים ברוב התביעות לגירושין.

 

חוק הגירושין בקנדה מכיר בגירושין רק על רקע פירוק הנישואין. ניתן לקבוע התמוטטות רק אם אחת משלוש עילות היא: ניאוף , אכזריות והפרדה למשך שנה אחת. מרבית הגירושין מתנהלים על בסיס הפרדתם של בני הזוג למשך שנה אחת, גם אם הייתה אכזריות או ניאוף.

 

תקופת הפרידה לשנה אחת מתחילה מרגע שלפחות אחד מבני הזוג מתכוון לחיות בנפרד ומלבד האחר ופועל על פיו. בני זוג אינם זקוקים להפרדה בין צו בית משפט, שכן אין דבר כזה " הפרדה משפטית " בקנדה.

 

זוג יכולים אפילו להיחשב כ"פרודים "גם אם הם גרים באותה דירה. כל אחד מבני הזוג יכול להגיש בקשה לגירושין במחוז שבו הבעל או האישה חיו לפחות שנה אחת.

 

ב- 13 בספטמבר 2004 הכריז בית המשפט לערעורים באונטריו כי חלק מחוק הגירושין אינו חוקתי בגין אי הכללת נישואים חד מיניים , אשר בעת ההחלטה הוכרו בשלושה פרובינציות ובשטח אחד . הוא הורה לקרוא נישואים חד מיניים לאותו מעשה, ומאפשרים לתובעים, זוג לסבי , להתגרש..

 

קולומביה הבריטית
בעוד שהחוק הכולל הוא סטנדרטי ברמה הפדרלית, לכל פרובינציה יש מעשה משלה הקובע את הכללים לחלוקת רכוש וחוב, כמו גם נוהל משלו לקבלת צו באמצעות בתי המשפט. בקולומביה הבריטית חוק דיני המשפחה מכסה את חלוקת הרכוש והחוב בין בני זוג שמתגרשים.

 

הכללים של בית המשפט העליון של קולומביה הבריטית קובעים הליכים שנערכו במחלוקת, כאשר הצדדים אינם מסכימים על תנאים, ועל גירושין ללא עוררין (הנקראים גם גירושי צו שולחן ) באמצעות הליכים יעילים המיועדים לבני זוג המסכימים על התנאים לצווי גירושין וסעד אחר. 

 

 על מנת לקבל צו גירושין, על בית המשפט להסתפק בכך:

 • הנישואין קיימים באופן חוקי,
 • לפחות אחד הצדדים מתגורר בדרך כלל בקולומביה הבריטית לפחות שנה לפני תחילת ההליך,
 • ביסוס הטענה בה הוכחה התפרקות הנישואין, וכן
 • אם יש ילדים, משולם סכום הולם של מזונות ילדים.


אלברטה
באלברטה, חוק דיני משפחה נותן הנחיות ברורות לבני משפחה, עורכי דין ושופטים לגבי הזכויות והאחריות של בני המשפחה. הוא אינו מכסה גירושין, ועניינים הקשורים לרכוש משפחתי, ולענייני הגנת ילדים. חוק דיני משפחה מחליף את חוק יחסי פנים, חוק צו מזונות, חוק הורות ואחזקה, וחלקים מחוק בית המשפט המחוזי וחוק שיפור ילדים, נוער ומשפחה.

 

את חוק דיני המשפחה ניתן לראות ולהדפיס מאתר המדפסת של אלברטה מלכה.

אחד פונה לבית המשפט של ספסל המלכה באלברטה כדי לקבל הצהרת הורות לכל מטרה אם למישהו יש רכוש לחלוקה או בית משפט מוגן ו / או להצהרה על חוסר התאמה.

 

הפרדה: אין דבר כזה הפרדה משפטית בקנדה. לפעמים, כשאנשים אומרים שהם מופרדים מבחינה משפטית, הם מתכוונים שהם התקשרו בהסכם משפטי מחייב, המכונה לפעמים הסכם הפרדה, הסכם גירושין, הסדר משמורת, גישה ורכוש או פרוטוקול הסדר. הסכמים מסוג זה מכינים בדרך כלל עורכי דין, נחתמים בפני עדים, וייעוץ משפטי ניתן לשני הצדדים החותמים על ההסכם. עם זאת, ברוב המקרים הסכמים מסוג זה יתקיימו על ידי בתי המשפט.

 

צ'ילה
צ'ילה הכשירה את הגירושין בשנת 2004, וחוקקה קוד חוקי משנת 1884.  החוק שהכשיר גירושין נקרא Nueva Ley de Matrimonio Civil ("חוק נישואין אזרחי חדש"), והוצג לראשונה כהצעת חוק בשנת 1995; היו בעבר הצעות חוק גירושין, אך זו הצליחה להשיג מספיק תמיכה שמרנית וליברלית שתעבור.

 

על פי החוק החדש, יש להפריד בין זוגות למשך שנה לפני שהתגרשו אם הפיצול הוא הדדי, ושלוש שנים אם הפירוד אינו הדדי.

 

ארבעת הסטטוסים הזוגיים הקיימים בתוך צ'ילה הם נשואים, פרודים, גרושים, ואלמנה/אלמנה.

 

רק הסטטוסים הגרושים והאלמנה מאפשרים נישואים חדשים.  לפני לגליזציה של גירושין, הדרך היחידה לעזוב את הנישואין הייתה קבלת ביטול אזרחי , והביטולים ניתנו רק על ידי כך שאמר לרשם האזרחי שבן הזוג שיקר בצורה כלשהי בנוגע לרישיון הנישואין, ובכך ביטל את הנישואין.

 

סין
בסין חוק הגירושין הוא הפרק הרביעי בחוק הנישואין שהועבר לראשונה מאז 1950. החוק מסמיך נשים מכיוון שלא ניתן לחפש גירושין על ידי נשים לפני החקיקה. יתר על כן, החוק מבטיח את חופש הנישואין (להתחתן ולהתגרש) ומונע התערבות של אחרים.

באופן כללי, ישנן שתי שיטות לבקש גט:

 

 • אם בני זוג מוכנים להתגרש, הם יכולים לפנות למשרד הממשלתי לענייני אזרחים לצורך רישום גירושין. הסוכנות תנפיק תעודת גירושין כאשר היא תבטיח ששני בני הזוג אכן וולונטרים וטיפלו כראוי בסוגיות הילדים והרכוש.
 • אם רק אחד משני בני הזוג מבקש את הגט, בן הזוג יכול לקבל גישור מהמחלקה הרלוונטית או לתבוע גט. ברוב המקרים, בית המשפט היה מציע גישור לפני המשפט; אם הקשר אכן נשבר והגישור אינו תקף, בית המשפט ייעתר לבקשה. [

בכל אחת מהנסיבות הבאות, יש להעניק גם גירושין:

(1) ביגמיה

(2) אלימות במשפחה או התעללות, או נטישת בני משפחה

(3) היפרדות לטווח ארוך, סמים וכו '

(4) הפרדה לעוד משנתיים

(5) גורמים אחרים העלולים לשבור את הקשר.

הסדרה של הילדים והרכוש מבוססים על הסכמת שני צדדים. עם זאת, היחסים בין ילדים להורים אינם מתפרקים על ידי הגירושין, כלומר לשני ההורים יש את הזכות והחובה לגדל ולחנך את הילדים.

 

מאפיין מיוחד של גירושין בסין הוא תהליך הגישור. תהליך צדק זה מושפע הן מהמודרניזם המערבי והן מהמסורת הסינית. פיוס בהליך גישור הוא תהליך חשוב במערכות המשפט הסיניות.

 

לפני 1990 בתי משפט דנו ב 80% מהתיקים האזרחיים באמצעות גישור במקום שיפוט.  עם זאת, במחקר שנערך לאחרונה, מתברר שבתי המשפט עברו מגישור לשיפוט כטיפול בתיקי גירושין לאחר רפורמות במערכת המשפט הסינית בשנות התשעים,  והגישה היעילה והשיטתית יותר הוגבלה על ידי חוק הנישואין.

 

בנוסף, רפורמת הגירושין הגדירה בקפדנות אלימות במשפחה והרחיבה צורות של נכסי זוגיות. אלה מגנים באופן מהותי על זכויות הקניין של נשים לאחר גירושין ומעצימים נשים במשפחה, מה שמוצג גם על ידי יחס מין ילדים פחות מוטה.

 

צ'כיה
הקוד האזרחי הצ'כי (מס '89/2012 Coll.) קובע שני סוגים של גירושין:
ידידותיים ושנויים במחלוקת.

 • גירושין ידידותיים נעשים על ידי פסק דין בבית המשפט המאשר הסכם גירושין בין הצדדים. יש לעמוד בכמה תנאים מוקדמים:
  • הנישואין חייבים להימשך לפחות שנה
  • הזוג אינו מהווה תא משפחתי למשך חצי שנה לפחות.

הצדדים צריכים להגיע להסכמה גם בנושא טיפול בילדים לאחר גירושין, הבדלי רכוש משותף, דיור ואולי גם מזונות.

 

 • גירושין שנויים במחלוקת מתרחשים כאשר הצדדים אינם יכולים להגיע להסכמה. אם יש ילדים קטינים, בית המשפט רשאי לאשר להתגרש מהנישואין רק לאחר שהחליט  על טיפול עתידי בילדים.

צרפת
צרפתי הקוד האזרחי (ששונה ב -1 בינואר, 2005), מאפשר גירושים עבור 4 סיבות שונות;

 • הסכמה הדדית (המהווה מעל 60% מכלל הגירושין);
 • קַבָּלָה;
 • הפרדה של שנתיים;
 • ובעקבות 'אשמתו' של שותף אחד (המהווה את מרבית 40% האחרים).

חוק הגירושין הצרפתי הראשון הועבר ב- 20 בספטמבר 1792, במהלך המהפכה הצרפתית . לאחר מכן הוא שונה בשנת 1793 וב- 1794, ובסופו של דבר שולב בתיק האזרחי. הוא בוטל ב- 8 במאי 1816, בעיקר בגלל הכנסייה הקתולית, לאחר שיקום מלכי בורבון. הגירושין הוקמו מחדש על פי החוק ב- 27 ביולי 1884.

 

יוון
בשנת יוון , תקנות נישואין וגירושין יש שינויים גדולים עברו בשנת 1982 ו 1983, כאשר נישואים אזרחיים הוצג; וחוק המשפחה שונה כדי להבטיח שוויון בין המינים .

ניתן להשיג גירושין ביוון מכמה טעמים:

 • להתגרש בהסכמה הדדית (שני בני הזוג חייבים להסכים)
 • גירושין בטענה כי הנישואין נפגעו מאוד בגלל סיבות שניתן לזקוף לנאשם או לשני בני הזוג, מה שהופך את סיום הנישואין לבלתי נסבלת עבור העותר.
 • גירושין על רקע פרידה של שנתיים (סעיף 14 לחוק 3719/2008 הקטין את תקופת הפרידה מ -4 שנים לשנתיים).

הודו

בדת ההינדית נישואים הם סקרמנט ולא חוזה, ומכאן שגירושין לא הוכרו לפני קידוד חוק הנישואין ההינדי בשנת 1955. עם קידודו של חוק זה, גברים ונשים זכאים לבקש גירושין באותה מידה.

 

ההינדים, הבודהיסטים, הסיקים והג'יינים נשלטים על ידי חוק הנישואין ההינדי 1955, הנוצרים נשלטים על ידי חוק הגירושין 1869, הפרסיס על ידי חוק הנישואין והגירושין הפרסי 1936, המוסלמים על פי חוק פירוק הנישואין המוסלמים, 1939 והבין-דתיים הנישואין כפופים לחוק הנישואין המיוחד מ -1954.

 

התנאים נקבעים לקיום נישואין בין גבר לאישה על פי חוקים אלה. על בסיס אלה תוקף הנישואין, אם לא הם נקראים כנישואים בטלים או כנישואים בטלים לפי אפשרות של אחד מבני הזוג. כאן עם הגשת עתירה של כל אחד מבני הזוג לפני בית הדין, מתקבלת צו בטל שמכריז על הנישואין כבטלים.

 

נישואים תקפים ניתן לסיים ידי צו של פירוק הנישואין או הגירושין ואת חוק נישואין הינדו, הגירושים לפעול מיוחדים חוק נישואין לאפשר צו כזה רק בעילות ספציפיות כאמור אלה מעשים:

 • אכזריות.
 • ניאוף.
 • עריקה.
 • כפירה מן ההינדואיזם.
 • אימפוטנציה.
 • מחלת מין.
 • צרעת.
 • הצטרפות לסדר דתי.
 • לא שמעו על היותך בחיים תקופה של שבע שנים.
 • הסכמה הדדית כאשר אין צורך לתת סיבה.

מכיוון שכל מקרה שונה, פרשנויות בתי המשפט לחוק הסטטוטורי מתפתחות ומתמעטות או מרחיבות את היקפן.

בתי משפט לענייני משפחה מוקמים כדי להגיש, לדון ולהיפטר מתיקים כאלה.

 

אירלנד
על פי חוקת אירלנד שהתקבלה בשנת 1937, נחסם כל חוק הקובע לפירוק הנישואין. תיקון לאפשר גירושים בנסיבות מפורטות נדחה עם 63.5% נגד במשאל בשנת 1986.

 

עם זאת, בשנת 1995, תיקון שני אושר על ידי משאל עם 50.3% בעד לאפשר גירושים בנסיבות בן זוג נפרד לארבעה מתוך חמש השנים הקודמות, ומתקיימת הפרשה ראויה לשני בני הזוג ולכל ילד.

 

חוק הגירושין כפוף לחוק דיני משפחה (גירושין) משנת 1996. חוק זה תוקן מאוחר יותר בשנת 2019 על ידי תיקון שלישי נוסף והחוק לדיני משפחה שלאחר מכן 2019. אפשר להיחשב כמופרד כשמתגוררים תחת אותו גג.

 

גירושין שהושגו מחוץ לאירלנד מוכרים רק על ידי המדינה אם:

 • לפחות אחד מבני הזוג התגורר בתחום השיפוט שהוציא את צו הגירושין בעת ​​ההנפקה.
 • המדינה נדרשת להכיר בגירושין על פי תקנות האיחוד האירופי הרלוונטי - כיום תקנת המועצה (EC) מס '2201/2003 הנוגעת לשיפוט והכרה ואכיפה של פסקי דין בענייני זוגיות ובענייני אחריות הורית .

בעקבות משאל עם לאומי שנערך ב- 24 במאי 2019 על תיקון חוקי הגירושין המגבילים של אירלנד (בתוקף מאז 1995), זמן ההמתנה לארבע שנים לגירושין הוסר מהחוקה ברוב של כ -82% מהמצביעים. המחוקק יאפשר אם כן לכתוב לחוק האירי תקופת המתנה מצומצמת ביותר הנדרשת לקבלת גירושין.


בעקבות אותו משאל עם יוכלו המחוקקים לכתוב לחוק האירי הקלה במגבלות להכרה בגירושין שהושגו בתחומי שיפוט אחרים.


באוקטובר 2019 חתם נשיא אירלנד מייקל ד. היגינס על חוק דיני המשפחה 2019 אשר תיקן את חוק הגירושין משנת 1996 על ידי קיצור תקופת הפירוד מארבע שנים לשנתיים והקצאת תקופת ההמתנה, המתרחשת לאחר הגשת הגירושין, מ חמש שנים לשלוש שנים. חוק זה נכנס לתוקף ב -1 בדצמבר 2019.


איטליה
גירושין הונהגו באיטליה על פי חוק מיום 1 בדצמבר 1970 (תוקן מספר פעמים עד 2015). משאל עם מחטב שנתמך על ידי ארגונים קתוליים ועל ידי הוותיקן הובס ב- 12 במאי 1974. הועלה סוגיה חוקתית גם בנוגע לחובותיה של איטליה על פי אמנת לטרן , שנכרתה בשנת 1929, האם היא אוסרת על איטליה לאשר גירושין.

 

לפני 1970 לא הייתה הוראה לגירושין בחוק האיטלקי, והקושי להתפטר מבן זוג לא רצוי בהעדר כל דרך חוקית לעשות זאת היה נושא תכוף לדרמה ולהומור, והגיע לאפוטוזיס שלו בסרט " גירושין" משנת 1961. , סגנון איטלקי .

 

באיטליה כמעט כל הגירושין ניתנים על רקע הפרדה משפטית. בשנת 2015 תקופת ההפרדה המשפטית הנחוצה לגירושין הצטמצמה לשנה במקרים של פרידה במחלוקת ולשישה חודשים במקרים של פרידה בהסכמה (בעבר, חמש שנים משנת 1970 ושלוש שנים משנת 1987),  מאז השוואת בני הזוג בדיון הראשון בהליך הפרידה או מיום הסכם ההפרדה.

 

ניתן להעניק צו פרידה כאשר יש עובדות שהופכות את המשך חיי הנישואין לבלתי נסבלים או שיש להם השפעה חמורה ומזיקת על גידול הילדים.

 

הפרדה יכולה להינתן גם בהסכמה הדדית. הפרדה באמצעות הסכמה הדדית וגירושין ללא עוררין אפשרית גם ללא הליך שיפוטי.

 

ניתן להעניק גירושין ללא הפרדה משפטית קודמת רק במקרים נדירים ביותר (למשל הרשעה פלילית סופית, ביטול או גירושין שהושגו בחו"ל על ידי בן הזוג הזר, נישואים ללא גמר, שינוי מין).

 

יפן 
במדינת יפן , ישנם ארבעה סוגים של גירושין:

 • גירושין על ידי נאמנות בהסכמה.
 •  גירושין על ידי גישור בבית משפט לענייני משפחה.
 • גירושין על ידי בית המשפט משפחה בפסק דין.
 • גירושין על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין.

גירושין בהסכמה הדדית הם תהליך פשוט של הגשת הצהרה למשרד הממשלתי הרלוונטי האומר ששני בני הזוג מסכימים להתגרש.

 

צורה זו מכונה לעיתים קרובות "הצורה הירוקה".

 

אם שני הצדדים אינם מצליחים להגיע להסכמה על תנאי גירושין בהסכמה הדדית, כגון משמורת על ילדים שיש לציין בטופס הגירושין, עליהם להשתמש באחד משלושת סוגי הגירושין האחרים.

 

גירושין זרים עשויים להירשם ביפן על ידי הבאת מסמכי בית המשפט המתאימים לבית העירייה המקומי יחד עם עותק של רישום המשפחה של בן הזוג לשעבר היפני. אם גירושין בינלאומיים כוללים משמורת משותפת על הילדים, חשוב שההורה הזר ירשום אותו, כי משמורת משותפת אינה חוקית ביפן.

 

גירושין בהסכמה הדדית ביפן שונים מגירושין במדינות רבות אחרות, וגורמים לכך שהמדינות לא מכירות בהן. זה לא מחייב פיקוח על ידי בתי משפט שנועדו במדינות רבות להבטיח פירוק שוויוני לשני הצדדים.

 

יתר על כן, לא תמיד ניתן לאמת את זהות בן הזוג הלא יפני במקרה של גירושין בינלאומיים. זה נובע משתי עובדות.

 

ראשית, שני בני הזוג אינם חייבים להיות נוכחים בעת הגשת טופס הגירושין למשרד הממשלתי.

 

שנית, אזרח יפני חייב לאשר את טופס הגירושין באמצעות חותמת אישית (hanko), וליפן יש מנגנון חוקי לרישום בולים אישיים.

 

מצד שני, אזרח שאינו יפני יכול לאשר את טופס הגירושין בחתימה. אבל אין רישום משפטי כזה לחתימות, מה שהופך את זיוף חתימתו של בן זוג שאינו יפני לקשה למניעה במקרה הטוב, ואי אפשר למנוע ללא ראיית הנולד.

 

ההגנה היחידה כנגד זיוף שכזה היא, לפני שהזיוף מתרחש, להגיש טופס אחר כדי למנוע בכלל קבלת חוק טופס על ידי משרד הממשלה. יש לחדש טופס זה כל חצי שנה.

 

מלטה
למרות הנישואין האזרחיים שהונהגו בשנת 1975, לא נקבעה כל גירושין פרט להכרה בגירושין שניתנו על ידי בתי משפט זרים. חקיקה בהנהלת גירושין נכנסה לתוקף באוקטובר 2011 בעקבות התוצאה של משאל עם בנושא מוקדם יותר השנה.

 

הוא קובע גירושין ללא אשמה , כאשר הנישואין מתמוססים באמצעות פסק דין של בית המשפט בעקבות בקשת אחד הצדדים, ובלבד שבני הזוג התגוררו בנפרד במשך ארבע שנים לפחות מתוך חמשת הקודמות וישולמו מזונות נאותים.

 

אותו חוק ביצע מספר שינויים חשובים בנוגע למזונות, בעיקר באמצעות הרחבתם לילדים שנולדו מנישואין שעדיין נמצאים במשרה מלאה או נכים ובאמצעות הגנה על מזונות גם לאחר שבית המשפט מבטא גט.

 

ניו זילנד
חוק הליכי משפחה משנת 1980 נכנס לתוקף ב -1 באוקטובר 1981 והעביר את הסמכות להליכי גירושין מבג"ץ לבית המשפט לענייני משפחה שנוצר לאחרונה. מאותו תאריך המונח ששימש כבר לא היה גירושין אלא פירוק נישואין או איחוד אזרחי.

 

הגשת בקשה לסיום הנישואין מבית המשפט לענייני משפחה היא מהטעם היחיד שהנישואין או האיחוד האזרחי נשברו באופן בלתי הפיך. ניתן להגיש את הבקשה במשותף או על ידי כל אחד מהצדדים.

 

פיליפינים
החוק הפיליפיני אינו קובע גירושין במדינה מאז שנת 1954, והיא נותרה המדינה היחידה שחברה באו"ם לצד הוותיקן ללא הוראה חוקית לגירושין. היוצא מן הכלל היחיד הוא ביחס למוסלמים , המורשים להתגרש בנסיבות מסוימות לפי דתם. עבור רוב שאינם מוסלמים, החוק מאפשר ביטול נישואין בלבד.

 

הקודקס האזרחי של פיליפינים טוען כי הוא מחייב אזרחי הפיליפינים, גם אם הם מתגוררים בחו"ל. אם אזרח פיליפיני נשוי כדין יקבל גירושין מחוץ לפיליפינים, גירושין אלה לא יוכרו בתוך הפיליפינים.  זה יכול להוביל לסיבוכים כאשר הפיליפינים מתגרשים מחוץ לפיליפינים.

 

כאשר בן לא פיליפיני נשוי לאזרח פיליפיני ומתקבל גט בחו"ל על ידי בן הזוג הלא פיליפיני, בן הזוג הפיליפיני יכול להינשא בשנית על פי החוק הפיליפיני, גם אם בן הזוג הלא פיליפיני רכש אזרחות זרה לאחר הנישואין.

 

תהליך ביטול הינו קומפלקס לבין אחד יקר, עולה בסביבות ₱ 150,000-200,000 ( ג. ארה"ב 2,800-3700 $ או € 2,400-3,200), שזה בערך משכורת שנתית נטו הממוצע בפיליפינים.

על פי סקר שנערך בשנת 2017 על ידי תחנות מזג האוויר החברתיות (SWS), 53% מהפיליפינים הסכימו להכשיר גירושין, בעוד ש -32% תומכים בהוצאה.

 

במהלך השנים הוצעו הצעות חוק רבות שיאפשרו גירושין, למשל אלה של ריזה הונטיברוס ,  אך אף אחת לא עברה בשני בתי הקונגרס; רובם מעולם לא קיבלו אפילו הצבעה בקומה .הנשיא רודריגו דוטרטה הוא נגד גירושין.  לאחר הבחירות בפיליפינים 2019 , הרוב הנוח של מפלגתו הבטיח גירושין לא יהיו על סדר היום של הקונגרס ה -18.

 

פורטוגל
חוקי הגירושין של פורטוגל שונו באוקטובר 2008 ובכך הליברליזציה של התהליך. ניתן להשיג גירושין בהסכמה הדדית; או, לבקשת בן / בת זוג אחד, אם קיימת אחת מהטעמים הבאים:

 

 1) פרידה למשך שנה.

 

 2) כל שינוי בבריאות הנפש של בן הזוג השני כאשר זה נמשך יותר משנה בגלל רצינותו, הוא פוגע באפשרות של חיים משותפים.

 

 3) היעדרות של בן זוג אחד ללא כל מידע עליו למשך תקופה של יותר משנה.

 

 4) כל עובדות אחרות המצביעות על פירוק מוחלט של הנישואין (למשל אלימות במשפחה).

החוק החדש מ -2008 ביטל את המושג המשפטי של 'אשמה' (divórcio-sanção).

 

פורטוגל מאפשרת לשני אנשים כדי להגיש גירושין אלקטרוניים, להגיש אלקטרוני בקשה ללא אשם בגירושין בשיתוף פעולה בתוך הלא שופטת מנהל יישות . במקרים ספציפיים, ללא ילדים , אמיתי רכוש , מזונות , או כתובת משותפת, יכול להיות צו כמו סיכום בתוך שעה אחת.

 

דרום אפריקה
חוק הגירושין בדרום אפריקה מקודד בחוק הגירושין, 1979 . החוק קובע גירושין ללא אשמה בהתבסס על פירוק היחסים הזוגיים שלא ניתן להחזירם. בתי המשפט רשאים לקבל כל ראיות רלוונטיות, אך החוק מציין במפורש פרידה של שנה, ניאוף ופשיעה רגילה כגורמים העלולים להוכיח התמוטטות בלתי ניתנת להחזרה. ניתן לקבל גט גם על רקע מחלת נפש חשוכת מרפא למשך שנתיים, או חוסר הכרה מתמשך למשך חצי שנה.

 

תיקים בגירושין נדונים בבתי המשפט הגבוהים או מאז 2010 בבתי משפט השלום האזרחיים האזוריים . לבית משפט יש סמכות לדון בגירושין אם אחד מבני הזוג הוא בעל תושבות חוקית בסמכותו הגיאוגרפית של בית המשפט, או אם אחד מבני הזוג הוא "תושב בדרך כלל" (כלומר בדרך כלל גר) בתחום השיפוט והתגורר בדרך כלל בדרום אפריקה. במשך שנה לפחות.

 

גירושין של זוגות חד מיניים כפופים לאותו החוק כמו גירושין של זוגות מיניים אחרים. גירושין לנישואין על פי הדין המקובל כפופים גם לחוק האזרחי, עם שינויים מסוימים כדי להסביר את העובדה שנישואין נהוגים עשויים להיות פוליגניים .

 

אם הגרושים ילדו ילדים, יש צורך לערוך תוכנית הורות שעליה חייב להיות חתום על ידי עורך הדין המשפחתי.

 

שבדיה
כדי להתגרש בשבדיה בני הזוג יכולים להגיש בקשה לגירושין יחד או צד אחד יכול להגיש לבד. אם יש להם ילדים מתחת לגיל 16 שגרים בבית או שצד אחד אינו מעוניין להתגרש, יש תקופת התבוננות נדרשת של 6 עד 12 חודשים. בתקופה זו הם נשארים נשואים ויש לאשר את הבקשה לאחר תקופת ההמתנה לגירושין.

בריטניה

 

ארצות הברית
גירושין בארצות הברית הם עניין של מדינה ולא חוק פדרלי . בשנים האחרונות, לעומת זאת, נחקקה חקיקה פדרלית נוספת המשפיעה על הזכויות והאחריות של בני זוג שמתגרשים.

 

חוקי מדינת המגורים בזמן הגירושין חלים; מדינות המכירות בגירושין שניתנו על ידי כל מדינה אחרת באמצעות עקרון comity , המעוגנת בסעיף IV של החוקה האמריקאית. כל המדינות מטילות זמן שהייה מינימלי במדינה. בדרך כלל, החטיבה המשפחתית של בית משפט מחוזי שופטת עתירות לפירוק הנישואין.

 

לפני העשורים האחרונים של המאה ה -20, בן זוג המבקש להתגרש נאלץ להראות סיבה וגם אז אולי לא יוכל להשיג גט.

 

לגליזציה של גירושין ללא אשם בארצות הברית החלה בשנת 1969 בקליפורניה, על פי חקיקה שנחתמה על ידי המושל דאז רונלד רייגן והושלמה בשנת 2010, כאשר ניו יורק הייתה האחרונה מבין חמישים המדינות שהכשירו אותה.

 

עם זאת, במדינות מסוימות עדיין נדרשת תקופת המתנה לפני גירושין, בדרך כלל פרידה בין שנה לשנתיים. אולי בתקווה להשפיע על החלטות הקשורות לגירושין, כגון משמורת ילדים, מזונות ילדים, חלוקת נכסים זוגיים או מזונות .

 

מאז אמצע שנות התשעים, כמה מדינות חוקקו חוקי נישואין בברית , המאפשרים לזוגות להקשות על עצמם להתגרש מרצונם מאשר בפעולת הגירושין הרגילה ללא אשמה.

 

גישור נחשב לדרך הולכת ונפוצה יותר לפתרון בעיות גירושין. זה נוטה להיות פחות יריבותי (חשוב במיוחד לילד), יותר פרטי, פחות יקר ומהיר יותר מאשר התדיינות מסורתית. 

 

מושג דומה, אך עם יותר תמיכה מאשר גישור, הוא גירושין בשיתוף פעולה , כאשר שני הצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין אך מתחייבים לנהל משא ומתן להסדר מבלי לנהל התדיינות משפטית. יש הסבורים כי ייתכן שגישור אינו מתאים לכל מערכות היחסים, במיוחד אלה שכללו התעללות פיזית או רגשית, או חוסר איזון של כוח וידע אודות כספי הצדדים.

 

המדינות משתנות בכללים שלהן לחלוקת נכסים. מדינות מסוימות הן מדינות " רכוש קהילתי "אחרות הן מדינות " חלוקה שוויונית ", ובאחרות יש אלמנטים משניהם.

 

מרבית מדינות ה"קניין הקהילתי" מתחילות בהנחה שנכסי הקהילה יחולקו באופן שווה, ואילו מדינות" חלוקה שוויונית "מניחות שהוגנות עשויה להכתיב כי פחות או יותר ממחצית הנכסים יוענקו לבן / בת זוג זה או אחר.

 

בדרך כלל, נכסים שנרכשו לפני הנישואין נחשבים לרכוש הפרט ולא לרכוש זוגי. ונכסים שנרכשו לאחר הנישואין. נעשה ניסיון להבטיח את רווחתם של כל ילדים קטינים בדרך כלל באמצעות התלות שלהם. מְזוֹנוֹת, המכונה גם "תחזוקה כלכלית" או "תמיכה לבני זוג", עדיין ניתן במקרים רבים, במיוחד בנישואין ארוכי טווח.

 

צו גירושין בדרך כלל לא יינתן עד שייפתרו כל השאלות הנוגעות לטיפול ומשמורת על ילדים, חלוקת רכוש ונכסים ותמיכה כספית שוטפת.

 

בשל דרישות הגירושין המורכבות או הכבדות במקומות רבים, ישנם אנשים המבקשים גירושין מתחומי שיפוט אחרים בעלי תהליכים קלים ומהירים יותר. לרוב המקומות הללו מכונים באופן שלילי "טחנות גירושין ". רינו, נבאדה הייתה במשך שנים רבות הדוגמה האיקונית של טחנת גירושין בארה"ב.

 

כאשר אנשים ממדינות שונות מתחתנים, ואז אחד או שניהם בוחרים להתגורר במדינה אחרת, הליכי הגירושין יכולים להיות מורכבים יותר באופן משמעותי. למרות שרוב המדינות מאפשרות גירושין, צורת ההסדר או ההסכם בעקבות גירושין עשויה להיות שונה מאוד בהתאם למיקום הגירושין.

 

במדינות מסוימות עשויה להיות הטיה כלפי הגבר בנוגע להסדרי רכוש, ובאחרות עשויה להיות הטיה כלפי האישה הנוגעת לרכוש ומשמורת על ילדים כלשהם. אחד הצדדים או שניהם עשויים לבקש להתגרש במדינה שיש לה סמכות שיפוט עליהם. בדרך כלל תהיה דרישת מגורים במדינה בה מתרחשים הגירושין.

 

במקרה של משמורת שנויה במחלוקת, כמעט כל עורכי הדין היו ממליצים בחום על בסיס הסמכות החלה על הסכסוך, כלומר המדינה או המדינה שבה מתגורר בן הזוג. גם אם לא יהיה מחלוקת, בן הזוג יוכל מאוחר יותר לערער עליה ועלול לפסול את פסיקת סמכות אחרת.

 

חלק מההיבטים החשובים יותר בדיני הגירושין כוללים הוראות לכל ילד המעורב בנישואין, ובעיות עלולות להתעורר עקב חטיפת ילדים על ידי הורה אחד, או הגבלת זכויות הקשר לילדים. עבור התנגשות דיני בעיות, רואה גירושים (קונפליקט).

 

בתי משפט בארצות הברית מכירים כיום בשני סוגים של גירושין: גירושין מוחלטים , המכונים "גירושין א וינקולו מאטרימוני", וגירושין מוגבלים , המכונים "גירושין בזמן הגיוס".

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק האזנת סתר: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
חוק הגנת הפרטיות
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק הגנת הפרטיות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק הירושה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
חוק למניעת אלימות במשפחה
חוק זה נועד להקל על מצוקתם של גברים נשים וילדים אשר סובלים ומאוימים תחת ידו הקשה של בן משפחה אלים. בהשפעת ועדת קרפ, נוסח החוק מאפשר לבית המשפט להרחיק בן משפחה אלים מבני משפחתו הסובלים מהתנהגותו האלימה, הן בבית המשפחה והן כמקומות העבודה והלימודים בהם שוהים בני המשפחה.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק למניעת אלימות במשפחה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד