En

צור קשר

checked

הסכם ממון - האם זה הכרחי?

הסכם ממון זה לא רומנטי 
ישנם רק מעט דברים פחות נעימים מחתימה על הסכם ממון לפני הנישואין, אך הסכם ממון ככל שאינו נעים לזוגיות ומעורר חוסר נוחות בעצם העלאתו לדיון, הוא הכרחי לעתיד הנישואים. האם כך? זה אולי לא הרעיון הכי רומנטי, אבל יותר ויותר זוגות  המתכננים להינשא צפויים לבחור בחתימה על הסכמ ממון.


לאנשים בתחילת מיסוד הזוגיות יש תפיסות שליליות לגבי הסכם ממון. לקוחות שחתמו על הסכם ממון במשרדנו סיפרו כי הם חוו הרגשה של השפלה מעצם ההצעה, וחשו חוסר אמון מבן זוגם עד כי שקלו לבטל את האירוסין. למה להתחתן, אם אתה כבר מכין את עצמך לכישלון בכך שאתה מפגין חוסר אמון בשותף שלך? - שאלה הנשמעת פעמים רבות מלקוחות לפני חתימה על הסכם.

 

הסירוב לחתום על הסכם ממון, או ניסיון התחמקות ממנו יוצרים אצל הצד השני תפיסה מוטעה שמי שלא מעוניין לחתום על הסכם טרום נישואין חזקה עליו שיש לו אינטרס כלכלי בקשר.  הסירוב או ההיסוס לחתום יוצרים רושם כי מישהו רודף אחרי הכסף.


 

הסכם ממון מגן עליכם בכל שלב ביחסים

הסכם ממון בראשית הנישואין, לפני הנישואין, במהלך חיי הנישואין, בנישואים שניים,  הסכם ממון בין חברים או ידועים בציבור. לא משנה באיזה שלב אתם בחיי הזוגיות, חשוב להבין,  הסכם הממון נועד להגן עליכם! המסמך המשפטי הזה יכול להגן עליכם מאכיפת חובות של האחד לשני,  לפרט כיצד להעביר רכוש של בן זוג אחד בנישואים פרק ב לילדים מנישואים קודמים, או לקבוע חלוקת רכוש במקרה שהנישואים מסתיימים בגירושין. גם ביחסים שנראים עדיין כחברות, הסכם ממון בין חברים שבבוא הזמן יהפכו לידועים בציבור – חתימה על הסכם הממון תגן עליכם ממחלוקות עתידיות על רכוש.

 

אכיפת הסכם ממון
הסכמי ממון, אם הם מנוסחים, מאושרים ומופעלים כראוי, ניתן לאכפם כלשונם, הם מחייבים חוזית בדרך כלל ויעמדו במבחן בית המשפט. כדי שניתן לאכוף הסכם ממון כלשונו עליו לעמוד בדרישות של תקפות חוזה ולהיות מפורט בשפה ברורה ומדויקת האם  את/ה או  בן /בת הזוג צוברים זכויות ברכוש של האחד בשני. כדי לבצע הפרדה רכושית מוחלטת, על הדברים להיות כתובים בשפה משפטית מדויקת כך שגם שופט שיקרא את ההסכם עוד שנים רבות קדימה לא יוכל לפרש זאת אחרת.

 

אך לא די בכך, כדי שההסכם יהיה ניתן לאכיפה עליך לפעול בהתאם ללשון ההסכם ולהפריד כל קשר בין הרכוש המשותף לבין הנכסים אותם הסכם הממון מפריד. כך לדוגמא הלוואה של בן / בת זוג לרכישת דירה או השבחתה יכולה להקנות לו זכויות בנכס גם אם הסכמתם על שייכותו הבלעדית  לאחד הצדדים. הסכם ממון שמנסח עו"ד מנוסה יכלול התניות אשר ישללו הקניית בעלות בנכס באופן מפורש וכל השקעה חיצונית תחשב כהלוואה.

 

מה צריך לכלול הסכם ממון?
הסכם ממון מאפשר לך להגדיר את יחסי הממון עם בן/בת הזוג, לשתף רכוש מסוים  או להגן על נכסים פרטיים במקרה של גירושין או פרידה. ללא הסכם, בית המשפט יכול להחליט לחלק את הרכוש לפי עקרון איזון משאבים. הסכם ממון צריך לכלול בין השאר: הגנה מחובות בן/בת הזוג, אופן חלוקת רכוש אם יש גירושים, בעלות על הנכסים המשפחתיים, העסקים, הקניין, ירושות ונכסים ספציפיים של המשפחה, זכויות בדירה שנרכשה במהלך או לפני נישואין. הסדרת יחס ההשקעה ברכוש עתידי של בני זוג צעירים, למנוע הפסד נכסים במקרה של גירושים מהירים.

 

הסכם ממון בפרק ב' בנישואים שניים או יותר צריך להכיל הוראות לילדים מנישואים קודמים או ממערכות יחסים קודמות. אם יש לך ילדים מנישואים קודמים או  ממערכות יחסים קודמות, ההסכם יכול להבטיח שהם ירשו חלק או את כל הנכס שלך על ידי הסדרת נושא זה בהסכם הממון. במילים אחרות, זה אומר שאתה יכול למנוע אי הבנה עתידית בשאלה כיצד הרכוש שלך יועבר לדור הבא.

 

 זוהי רשימה חלקית, כל הסכם ממון מותאם לבני הזוג החותמים עליו כמובן.


יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד