En

צור קשר

checked

מזונות

 
אחד מן הנושאים המרכזיים בהם עוסקים דיני המשפחה והגירושין הוא נושא המזונות. החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 הוא הבסיס הקובע את חובתו של אדם בתשלום מזונות ומדובר למעשה על שני סוגי תשלומים: מזונות אישה ומזונות ילדים. לצדו של החוק, ישנה פסיקה ענפה אשר יצקה תוכן לחבות במזונות, בראשה, הלכת בע"מ 919/15 של בית המשפט העליון המתייחסת לתשלום מזונות ילדים.
 
תשלום מזונות אישה
הדת היהודית יצרה לבעל חובה לדאוג לצרכיה של אשתו לאורך כל תקופת הנישואין. סוגיה זו עולה בדרך כלל כאשר נוצר סכסוך בין הצדדים והאישה אשר תלויה בבעל לפרנסתה, נותרת ללא אמצעי קיום. במצב זה, תוכל היא להגיש תביעה בגין מזונות אישה במסגרתה תורה הערכאה המשפטית לבעל לשלם לאישה מדי חודש דמי מזונות וזאת עד להסדרת הגט.
 
מה כוללים דמי מזונות אישה? את כל צריכה מכל סוג ואלו נקבעים על פי רמת ואורח החיים של בני הזוג כפי שהוצג לערכאה המשפטית. חשוב לציין, כי ישנם מקרים בהם האישה יכולה לאבד את זכאותה למזונות, כך בין היתר כאשר היא ביצעה מעשה ניאוף ובגדה בבעלה, כאשר הוכח כי היא גורמת לבעלה באופן מכוון לעבור על חוקי ההלכה או בעת עזיבת הבית ללא סיבה מוצדקת. כמו כן, הזכאות לתשלום מזונות אישה יכול ותישלל כאשר היא עובדת וגובה שכרה מספיק למימון הוצאותיה.
 
מזונות ילדים וההלכה החדשה בעליון
עד לא מזמן, תשלום מזונות הילדים היה באחריותו של האב בלבד. בחודש יולי 2017 השתנה המצב המשפטי הזה על ידי הלכת בע"מ 919/15. בה קבע בית המשפט העליון כי כאשר מגיע הילד לגיל 6, שני ההורים יישאו בחובת המזונות, בהתאם לרמת השכר שלהם ובהתאם להיקף זמני השהות שלהם עם הילדים. השינוי המשמעותי ביותר אשר יצרה ההלכה החדשה הוא כי לרמת הכנסתה של האם יש עתה משמעות רבה ובהתאם ליכולת הכלכלית שלה היא תשתתף בתשלום המזונות וזה לא נופל עוד רק על כתפיו של האב כפי שהיה קודם לכן.
 
עוד נציין, כי במסגרת השוויון בנטל, בתי המשפט לענייני משפחה לעיתים מבטלים את חיוב המזונות. מצב זה נקרא משמורת משותפת ללא מזונות והוא קורה בשני תנאים: האחד, כי ההורים חולקים באופן שווה את זמני השהות והשני, כי הם משתכרים אותו שכר או שכר דומה אז, נוהג בית המשפט לקבוע כי כל הורה יישא בהוצאות הילדים בזמן שהם עמו והצדדים יידרשו להתחשבנות רק בהוצאות לא צפויות וחריגות.
 
 
הגדלה או הפחתה של מזונות הילדים
בכל עת קיימת האפשרות להגדיל או להקטין את דמי מזונות הילדים שנקבעו. אולם התנאי לכך הוא כי מתקיים שינוי מהותי בנסיבות המצדיק את שינוי הסכום. כך למשל, אם המבקשת להגדיל את גובה המזונות או אב המבקש להפחיתם, עקב ירידה מהותית ברמת הכנסתם. בקשות אלו הן שכיחות מאוד, גם בתקופה זו של וירוס הקורונה, בה אנשים רבים סגרו עסקים, הוצאו לחופשות ללא תשלום ופוטרו מעבודתם כך שמצבם הכלכלי הורע באופן ניכר.
 
הסוגיה של הפחתת מזונות ילדים עולה בשנים האחרונות גם על רקע של הלכת שוויון בנטל, שנקבעה בבע"מ 919/15. במסגרתה, פונים אבות גרושים אל בתי המשפט לענייני משפחה ומבקשים כי זה יפחית את גובה החיוב החודשי שנקבע להם באופן רטרואקטיבי ויטיל חלק ממנו על האם. בית המשפט העליון לא פסק בשאלה זו ולכן נכון להיום, ישנן פסיקות מגוונות בתיקים אלו. על כן, כדאי להיוועץ בעניין זה עם עורך דין מומחה בדיני משפחה וגירושין אשר יחווה דעתו באשר לסיכוי לשינוי דמי המזונות.
 
קביעת מזונות זמניים
במקרים רבים, עולה הצורך לדאוג לתשלום זמני של מזונות אישה או מזונות ילדים, עד לבירורה של הסוגיה, בין אם במסגרת פשרה ובין אם במסגרת תביעה. על כן תוכל האישה להגיש בקשה לקביעת מזונות זמניים, אשר ישמשו לה כאמצעי פרנסה עבורה ו/או עבור הילדים עד לחתימה על הסכם מזונות או קבלת פסק דין במסגרת תביעת מזונות.
 
לעניין זה נציין שני דגשים. האחד הוא כי בבואה של הערכאה המשפטית להחליט בבקשה זו של מזונות זמניים, היא אינה בוחנת את מצבם הכלכלי של הצדדים לעומקו. תחת זאת היא  מבצעת סוג של אומדן ועל פיו תקבל הכרעה בעניין גובה המזונות הזמניים. משכך, אלו יכולים להיות גבוהים או נמוכים יותר מן הסכום המזונות הקבוע שייפסק בסופו של דבר והערכאה המשפטית אינה מחויבת לו.
 
אי תשלום מזונות
הליכי גירושין מאופיינים בתופעות שונות וביניהן גם סירובו של האב לשלם מזונות ילדים או מזונות אישה. לעיתים הסיבה לכך היא קשיים כלכליים אובייקטיביים אליהם נקלע האב אשר מונעים ממנו לעמוד בחובה זו. במקרים אחרים אין כל קושי כספי לשלם מזונות כסדרם ומדובר בהתחמקות שנועדה לקנטר את האישה או לנקום בה בעקבות סכסוך הגירושין.
 
מטבע הדברים, ככל שהאב ממאן לשלם את דמי המזונות, יכולה האם להיקלע למשבר כלכלי עמוק וכמובן שמי שנפגע יותר מכל הם הילדים. משכך, חשוב מאוד כי בכל מקרה של אי תשלום מזונות אשר אינו חד פעמי, אלא מתמשך וחוזר על עצמו, תפנה האם באופן מיידי לקבלת ייעוץ משפטי. כפי שנראה להלן, פתוחות בפניה שתי דרכים מרכזיות לגביית המזונות: פנייה להוצאה לפועל והגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.

מזונות הוצאה לפועל
במקרים של אי תשלום מזונות על ידי האב, תוכל האם לפנות להוצאה לפועל ולפתוח באמצעותה בהליכי גבייה נגדו. במסגרתם, יוטלו הליכי עיקול במטרה לגבות את כספי המזונות. כמו כן, ניתן להטיל על האב מגבלות נוספות כגון: איסור על החזקת רישיון נהיגה או עיכוב יציאה מן הארץ אשר נועדו לשבש את מהלך חייו התקין ועל כן להוות תמריץ עבורו לשלם את חוב המזונות, על מנת שיוסרו המגבלות.
 
בהקשר זה נאמר כי ההוצאה לפועל מאפשרת לאם לבחור בין שני מסלולים לגביית המזונות באמצעותה. האחד הוא מסלול רגיל, בו האם היא זו אשר צריכה להגיש בקשות לרשם ההוצל"פ, על מנת שינקוט בהליכים נגד האב. במסלול השני לעומת זאת, הנקרא מסלול מזונות, ההוצאה לפועל היא היוזמת את ההליכים השונים נגד האב.
 
גביית מזונות ביטוח לאומי
אפשרות נוספת לקבלת מזונות הילדים כאשר האב אינו משלם, היא פנייה למוסד לביטוח לאומי, המשלם לאימהות קצבת מזונות ונוקט בהליכי גבייה נגד האב להשבת הכספים. כלומר, במסגרת זו, האם כלל אינה צריכה לפעול נגד האב, משביטוח לאומי הוא זה המעביר לה את התשלום.
 
יודגש כי בדומה לכל קצבה המשולמת על ידי גורם זה, ישנה תקרה מקסימאלית ולכן, ייתכן כי סכום המזונות שישולם לאם יהיה קטן יותר מזה שנקבע לה במסגרת הסכם המזונות בין הצדדים או על ידי בית המשפט בפסק דין. יחד עם זאת, האם תהיה רשאית לפתוח נגד האב תיק בהוצאה לפועל לצורך גביית ההפרש הנ"ל.
 
הסכם בעניין מזונות
הדרך הטובה ביותר להסדיר את העניינים המשפטיים בין בני הזוג היא באמצעות הסכם. בין אם מדובר על תשלום מזונות אישה ובין אם על תשלום מזונות ילדים, יכולים בני הזוג לגבש החלטה הדדית אשר תהיה הוגנת כלפי שני הצדדים, בדבר גובה הסכום שישולם. בכך, חוסכים בני הזוג לעצמם את הטרחה, ההוצאות וחוסר הנעימות הכרוכים בהגשת תביעת מזונות. כמו כן, היות שהם אלו אשר מקבלים את ההחלטה, אין הם צריכים להתמודד עם חוסר הוודאות המלווה הליך משפטי שאין לדעת בביטחון מלא מה תהיה תוצאתו. במסגרת הסכם מזונות יש להסדיר לא רק את גובה התשלום, אלא גם את אמצעי העברתו ולהותיר מקום לגמישות מסוימת מצד שני הצדדים בנושא זה.
 
חשיבות הליווי המשפטי
אין צורך להכביר במילים בדבר משמעותה הכלכלית של סוגיית המזונות על בני הזוג, שהרי זו תשפיע על אורח חייהם בהווה ובעתיד. על כן, חשוב מאוד כי כל אחד מהצדדים יהיה מיוצג על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין, אשר יפעל לשמירה על זכויותיו במישור זה. ככל שניתן לגבש הסכם מזונות בין בני הזוג, הרי זה מבורך אך אם לא הושגה פשרה בין הצדדים, ייצג עורך הדין את הלקוח במסגרת תביעת המזונות בערכאה המשפטית.
 
עבור האישה, הזכאית לתשלום מזונות אישה ומזונות ילדים, יש לוודא כי היא תקבל את הסכומים המשקפים את צרכיה וצרכי הילדים. עבור הגבר, לעומת זאת, יש לשמור על האינטרס הכספי שלו, המבקש לוודא את עצם הזכאות לתשלום וכי הסכומים בהם יחויב לא יהיו מופרזים ויתאימו למצבו הכלכלי. כמו כן, במסגרת הייצוג המשפטי יטפל עורך הדין על פי הצורך, גם בכל קשת הנושאים האחרים המלווים סוגיה זו כגון: הגדלה או הפחתה של מזונות הילדים, קביעת מזונות זמניים וכן אי תשלום מזונות.
גירושין: סוגי מזונות
מזונות

 

מה זה מזונות?
עומדים בפני הליך גירושין? הנחת המוצא של מרבית הזוגות היא כי במסגרת זו עומדים על הפרק מזונות ילדים בלבד. אולם למעשה, ישנו סוג מזונות נוסף, הוא מזונות אישה. נתחיל במזונות הילדים: כל ילד זכאי כי הוריו ידאגו לצרכיו החל מיום שנולד ועד הגיעו לגיל 18, או סיום השירות הצבאי. כפי שנראה מיד, חובת המזונות חלה על האב בלבד עד גיל 6 ולאחר מכן, חולקים בה ההורים, הכיצד ומהם דמי מזונות מינימאליים, מיד נסביר.

 

נדגיש כי הסוגיה של מזונות ילדים רלוונטית בכל פרידה של ההורים, בין אם היו נשואים ועתה הם מתגרשים ובין אם היו ידועים בציבור שנפרדו. ונעבור אל מזונות אישה: זוהי חובה שחלה על הבעל ומוגבלת לתקופת הנישואין בלבד. משמעותה היא כי על הבעל לדאוג לכל צרכיה של אשתו ולשמור על רמת החיים אליה הורגלו בשנות חייה עמו.

 

לפי ההגדרה המשפטית, מזונות הם התחייבות כספית של אדם לספק תמיכה כלכלית לבן / בת הזוג או בן משפחה לפני או אחרי פרידה או גירושין. החובה למזונות נובעת מדיני גירושין או דיני משפחה הנקבעים על ידי מקורות החקיקה והפסיקה בכל מדינה. תשלום המזונות יכול להיקבע על ידי בית המשפט או בהסכם לחייב אדם לשלם לבן משפחתו: לילד, לבן זוג או לבגיר שאינו יכול לפרנס את בעצמו את הוצאות מחייתו.

 

בעולם דיני המשפחה והגירושין המונח מזונות הוא אחד החשובים ביותר. הסיבה לכך היא כי הוא מייצג את זכותה של אישה לתשלום מזונות אישה וזכותם של הילדים לקבלת מזונות ילדים. המזונות הנפוצים ביותר הם מזונות הילדים, אלו מזונות המשולמים בתשלום שוטף ומתמשך על ידי הורה לבן הזוג האחר שהילדים נמצאים במשמורתו, עבור צרכיו הכספיים של ילד (או הורה, מטפל, אפוטרופוס או מדינה) במשפחה שבה ההורים נפרדו לאחר סיום הנישואין או מערכת יחסים אחרת.

 

מקור החובות למזונות אישה
על פי המשפט העברי, לכל בעל קיימת חובה לדאוג לצרכיה של אשתו בכל תקופת נישואיהם. כל עוד בני הזוג חיים יחד, הרי שחובה זו מסופקת, אולם עם פרידתם, יכולה האישה להיוותר ללא אמצעי כלכלה. אז, תוכל היא להגיש תביעה נגד הבעל לתשלום מזונות אישה ובמסגרתה, ייפסק לטובתה סכום חודשי אותו ישלם הבעל עד למתן הגט.

 

גובה דמי המזונות צריך להספיק לכל צרכיה של האישה, מהבסיסיים ביותר ועד למותרות, כאשר המטרה היא לקיים את הכלל "עולה עמו ואינה יורדת" כלומר שהאישה זכאית לשמור על אורח ורמת החיים אליהם הורגלה לאורך הנישואין. עם זאת, יודגש כי סכום המזונות שיפסוק בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, יהיה תואם גם למצבו הכספי של הבעל. כך, אם זה השתנה לרעה מאז תקופת חייהם של בני הזוג יחד, הערכאה הדנה בתביעת המזונות, תתחשב בכך בפסיקת הסכום.

 

 מזונות

 

שלילת מזונות אישה
אמרנו כי חובת מזונות אישה תחול על הבעל עד למתן הגט, שהרי עליו לדאוג לאשתו כל עוד הם נשואים. אולם לכלל זה יש חריג: אם יוכיח הבעל כי מתקיימת אחת או יותר מן העילות לשלילת מזונות אישה, חובה זו תפקע גם לפני מתן הגט. למשל, במקרה של אישה שבגדה בבעלה, היא תוכרז כמורדת ומזונותיה ישללו ממנה. דוגמא אחרת היא אישה אשר עזבה את הבית שלא בשל יחס אלים או בלתי לא הולם מהבעל.

 

מקרה נוסף אשר בו לא יהיה מחויב הבעל במזונות הוא כאשר האישה עובדת מחוץ לבית והכנסתה מספיקה לכל צרכיה. אז אם תגיש האישה תביעה למזונות, זו תידחה. יודגש כי ככל וההכנסה מעבודתה אינה מכסה את כל הוצאותיה, אזי יחויב הבעל בהפרש, כלומר יידרש לשלם מזונות אישה אך בסכום נמוך יותר.

 

מזונות ילדים - החוקים השתנו
עד כה הסברנו בפרוטרוט מהם מזונות אישה ועתה נפנה אל מזונות הילדים. בעת פרידתם של ההורים, אם כזוג נשוי אשר מתגרש ואם כידועים בציבור, אשר נפרדים יש כמובן לדאוג לצרכיהם של הילדים. לצורך כך, נקבעה חובה של תשלום דמי מזונות ילדים אשר עומדת עד אשר הילד מגיע לגיל 18 או מסיים את שירותו הצבאי. עד שנת 2017, חובה זו הייתה מוטלת על האב בלבד, אולם ביולי של אותה שנה יצאה הלכה חדשה של ביהמ"ש העליון (בע"מ 919/15) במסגרתה נקבע שוויון בנטל בין ההורים בתשלום מזונות הילדים ומיד נרחיב על כך. עורכת הדין מאיה רוטנברג ייצגה את האב בתיק זה וטיעוניה תרמו רבות להלכה מהפכנית זו ששינתה מהקצה אל הקצה את המצב הקיים.

 

שוויון בנטל המזונות
בית המשפט העליון קבע כי מגיל 6 ואילך, שני ההורים נושאים יחד בחובת מזונות הילדים וזאת בהתאם לשני פרמטרים: זמני השהות של כל אחד מהם עם הילד ורמת הכנסתם. עד הגיעו של הילד לגיל 6, חובה זו נשארת כחובתו של האב בשל חזקת הגיל הרך. על פיה, ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת מלאה של האם, אז היא זו הנושאת ברוב הוצאותיהם וזקוקה אפוא לתשלום מזונות ילדים מהאב. מגיל 6 ואילך חובת מזונות ילדים הנה על שני ההורים גם יחד.

 

ההלכה החדשה מקדמת את עקרון השוויון על פיו ראוי כי כל אחד מההורים יישא בהוצאות הילדים כאשר הם עמו ואין זה צודק להטיל חובה זו על האב בלבד. בוודאי לאור העובדה כי כיום, נשים רבות מפתחות קריירה ועצמאות כלכלית ובעת גירושין, יכולות הן לתרום לכלכלת הילדים. מצב זה שונה לאין ערוך מכפי שהיה בעבר, אז הבעל היה המפרנס הבלעדי או העיקרי ולכן מן ההיגיון היה כי חובת המזונות תחול עליו.

 

שינוי מזונות עקב שינוי נסיבות

בקשה לשינוי מזונות בתחום המזונות בית המשפט רשאי לבחון בנסיבות ראויות את קיומו של שינוי נסיבות. אך כאשר מדובר על סכום מזונות שנקבע בהסכם הגירושין בין ההורים, שאושר על ידי בית המשפט, אין לשנות את המזונות כפי שנקבעו על נקלה אלא אך ורק במקרים של שינוי נסיבות מהותי שלא ניתן היה ניתן לצפות בעת חתימת הסכם המזונות.

 

הסדרת מזונות בהסכם: מדוע בית משפט יחמיר עם בקשה לשינוי / הפחתה/הגדלה של מזונות שנקבעו בהסכם? הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר כולל של נקודות רבות שהיו במחלוקת במסגרת המו"מ לגירושין ובית המשפט יבחן אותו כשלמות אחת הנטייה היא לנסות ולהקנות לחוזה שנחתם אמינות ויציבות כדי לכבד הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה ביניהם מחלוקת שאינה ניתנת ליישוב. אם הסכמי גירושין שנחתמו לא יכובדו, בני זוג לא יחתמו על הסכמים בהליכי גירושין שכן לא יהיה ערך להסכם גירושין וכל הסכם יהיה רק בגדר שלב ביניים עד לפניה חוזרת לבית המשפט בעתיד.

 

דמי מזונות מינימאליים
מטבע הדברים, גובה מזונות הילדים יחושב בכל מקרה על פי נסיבותיו. ראשית כל ישנו היקף הצרכים של כל ילד שיש לעמוד עליו, כאשר יש לנסות ולשמור על רמת החיים אליה הורגלו הילדים. כמו כן להסדר המשמורת השפעה מכרעת על סכום המזונות, אם בעבר הייתה חלוקה דיכוטומית של משמורת מלאה או משותפת, הרי שכיום זמני השהות מחושבים באחוזים. כך שכל הורה משלם את הוצאות הילדים כאשר הם שוהים עמו. לנתונים הללו גם משקללים את יחס ההכנסות בין ההורים כדי שאכן יתקיים שוויון בנטל. לצד העובדה כי כל תיק מזונות נבחן לגופו.


ניתן לומר כי כיום הסכום המינימאלי כיום נע סביב 2,200 ₪ לילד. סכום זה כולל את כל צרכיו של הילד, ההכרחיים ואלו שאינם, כאשר בעבר סכום זה היה נמוך בהרבה משהרף המינימאלי התייחס לצרכים הבסיסיים בלבד.

 

עו"ד גירושין ומגשרת מאיה רוטנברג - קבעה את תקדים בע"מ 919/15 בעליון שהוביל למהפכה בדיני מזונות, מתמחה בתחום דיני המשפחה ובעלת ניסיון עשיר מעל 15 שנים בתחום. במהלכן, טיפלה במאות תיקי גירושין ומזונות לרבות תיקים מורכבים. אם הנכם עומדים בפני גירושין, פנו אלי ואלווה אתכם לאורך ההליך, תוך שמירה על זכויותיכם באופן המיטבי לרבות בסוגיית המזונות.

 

 תשלומי מזונות גירושין

 

 

מזונות- ההגדרה

המונח המשפטי דמי מזונות, טומן בחובו שני סוגים של דמי מזונות בגירושין :

 

⇐ מזונות אישה: חובת תשלום מזונות אישה, חלה על הבעל, בתקופת הנישואים ועל פיה, מחויב הוא לדאוג לכל צרכיה של האישה, על פי רמת החיים אליה הורגלה לפני הגירושין.

 

⇐ ומזונות ילדים .  מזונות ילדים הוא תשלום חודשי קבוע עד להגיעם של הילדים לבגרות. חיוב זה מוטל על שני ההורים הגרושים, בכפוף להסדר המשמורת והמצב הכלכלי.

 

המהפכה ששינתה את דיני המזונות

תקדים במזונות ילדים- בחודש יולי 2017, פורסם פסק דין תקדימי בבית משפט העליון בהרכב של שבעה שופטים, בית המשפט פסק לראשונה פסק דין מחייב לכל ערכאות המשפטיות, כי בהתקיים הסדר של משמורת משותפת בין ההורים (חלוקת זמני השהות של הילדים שווה) עבור ילדים מעל גיל 6 יחלקו ההורים שווה בשווה בנטל המזונות, בהתחשב ברמת השתכרותם.

 

עורכת דין מאיה רוטנברג ייצגה את האב לאורך ההליך החל מהפסיקה הראשונית בערכאת בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, על פסק דין זה ערערה האם לבית משפט מחוזי וזכתה, אך משרדנו הגיש ערעור לבית משפט העליון, וזכה עבור האב. פסק הדין בעליון: בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית

לקריאה נוספת על המהפכה בדיני מזונות

 

חישוב מזונות ילדים

מזונות ילדים בגירושין הוא תשלום חודשי קבוע, אשר גובהו נקבע בהתאם לשלושה פרמטרים:

  1. הסדר המשמורת: כאשר מדובר על משמורת מלאה, ההורה המשמורן (לרוב האם) נושא במרבית העלויות של גידול הילדים לאחר הגירושין, אולם במקרה של משמורת משותפת, נטל זה מתחלק בין ההורים ולפיכך, חיוב המזונות משתנה.
  1. צרכי הילדים: בשונה מתשלום מזונות אישה, כאשר מדובר במזונות הילדים ישנה הפרדה בין מזונות הכרחיים , אשר האב מחויב לעמוד בהם לאחר הגירושין ללא כל קשר למצבו הכלכלי, לבין מזונות מדין צדקה , אשר חיוב בגינם יתבצע בהתאם ליכולת הכלכלית.
  1. היכולת הכלכלית: קביעת גובה מזונות ילדים, מתחשבת גם ביכולת הכלכלית של האב וזו נבחנת על ידי רמת הכנסה, פוטנציאל השתכרות וקיומו של רכוש נוסף. מצבה הכלכלי של האם גם הוא רלוונטי משניתן להטיל גם עליה חיוב מזונות ילדים.  (ראה פסק הדין תמ"ש 16785-09-12 ל.ר ואח' נ' ד.ר )

לחצ/י כאן למאמר מפורט בנושא מזונות ילדים  

 

חוק המזונות

חובת מזונות ילדים מקורה בדין האישי, אולם לצדו ישנו החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט – 1959, אשר חל במקרים של אי תחולת הדין האישי. על פי חוק המזונות, הוריו של קטין, חייבים לשלם דמי מזונות ילדים עבורו, ללא שאלה של משמורת אלא בהתאם לגובה הכנסתם .

 

חוק זה עומד בקנה אחד עם מגמת בתי המשפט להפחית בגובה דמי מזונות ילדים, במקרה של משמורת משותפת. שיעור ההפחתה המקובל כיום הוא 25% ובפסיקה עדכנית בייצוג עו"ד מאיה רוטנברג ופסיקה עדכנית לשנת 2015 נפסק עד כ50% הפחתה במזונות האב - לסקירת פסיקה אחרונה נרחבת לחץ כאן (ראה כאשר כל מקרה נבחן לגופו והכנסת ההורים משמשת פרמטר מרכזי לקביעת שיעור ההפחתה.

 

מזונות לבן/בת הזוג

לפי הדין העברי, זוהי חובתו של הבעל לדאוג לצרכיה של אשתו (מזונות אישה), לאורך כל תקופת הנישואים. חובה זו פוקעת בשני מקרים: בעת גירושין, או כאשר נוצרה עילה השוללת את זכותה האישה למזונותיה, למשל, אם בגדה בבעלה, או אם עזבה את הבית שלא עקב התנהגות הבעל.

 

חובת תשלום מזונות אישה בגירושין היא רחבה מאוד וכוללת את כל צרכי האישה, כאשר הבעל מחויב לשמור על רמת החיים אליה הורגלה האישה בתקופת הנישואים וזו תהווה שיקול מרכזי בקביעת גובה המזונות בגירושין . במקרים בהם הבעל אינו ממלא את חובתו לתשלום מזונות אישה, רשאית האישה להגיש תביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני.

לחצ/י כאן למאמר מפורט בנושא מזונות אישה

 

בדיון על חבות מזונות ילדים כשמתקיימת משמורת משותפת יילקח בחשבון כי לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי וחדשני בעניין מזונות ילדים ( תמ"ש 16785-09-12 ) בו ייצגה עו"ד מאיה רוטנברג את האב ובו נקבע כי כאשר בני הזוג משתכרים משכורת שווה ונושאים במשמורת משותפת של הילדים, אין מקום לחייב את האב בדמי מזונות ילדים. זוהי החלטה חדשנית ואמיצה, אשר יוצרת מצב חדש של משמורת משותפת ללא מזונות וכיום נמצאת במבחן בית המשפט העליון ב בע"מ 919/15 .

 

 

 

 

שאלות ותשובות בנושא דמי מזונות

 

מהם 3 סוגי מזונות  אותם בתי המשפט בישראל נוהגים לפסוק?


מזונות לבת/בן זוג: דמי מזונות אלו (לרוב נפסקים מזונות אישה) מטרתם לשמר את רמת החיים של האישה או בן/בת הזוג בתקופת הליכי הגירושין ממועד פרידת בני הזוג ועד למועד התרת קשר הנישואין (מתן הגט בגירושים בין בני זוג יהודים).

 

מזונות ילדים: על פי החוק בישראל, כל הורה חייב לדאוג לצורכי ילדיו הקטינים (מזונות). חוק זה נועד להבטיח שילדים שנמצאים בטיפול אחד מההורים או בטיפול אפוטרופוס יוכלו לחיות את חייהם ברמת חיים המקיימת צרכיהם. במשפחות שבהן חיים שני ההורים בנפרד, שניהם נושאים במזונות ילדיהם בהתאם להסכם ביניהם או לשיקול הדעת של בית המשפט לענייני משפחה.

 

מזונות בני משפחה נוספים:  החוק מאפשר לתובע לתבוע מזונות מקרובי משפחה, בתנאי שהקרוב מבחינה כלכלית מסוגל לכך, ולתובע אין אפשרויות אחרות.  מבחינה משפטית, יש לתבוע מזונות מקרוב משפחה בדרגת הקרבה הקרובה ביותר לפי סולם הקרבה הקבוע בחוק המזונות.

 

סבא התובע מתביעת דמי מזונות מנכד בעל אמצעים צריך להוכיח כי אין ביכולתו לקבל מזונות מילדיו. כדי להשיג זאת, עליו להגיש תחילה תביעה נגד ילדיו, ולאחר מכן לתבוע את נכדו. דמי מזונות הורים יכולים להתבע עבור קשישים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם וילדיהם יכולים לשלם עבור צרכיהם.

 

כאשר מדובר במזונות הנתבעים מבני משפחה נוספים: קרוב המשפחה שנתבע לתשלום דמי מזונות יחוייב לשלם בתנאי שנותרה לו הכנסה מספקת, לכלכל את עצמו בן/בת זוגו, ילדיו שלו, ו/או ילדיו הקטינים של בן/בת הזוג שלו.

 

מזונות

 

חוקי אחריות משפחתית
חוקי אחריות משפחתית (חוקי תמיכה משפחתית , חוקי מזונות לבן משפחה) הם חוקים המטילים חובה, בדרך כלל על ילדים בוגרים, לתמוך בהוריהם העניים או קרובי משפחה אחרים. במקרים מסוימים לפי ההגדרה בחוק החובה מורחבת לקרובי משפחה אחרים. חוקים כאלה עשויים להיות נאכפים על ידי גורמים ממשלתיים או פרטיים.


חוקים אלו מחייבים ילדים בוגרים ובני משפחה אחרים לשלם עבור מזון, ביגוד, מחסה וצרכיהם הרפואיים של הוריהם/קרוביהם. במדינות מסימות במידה והילדים לא מספקים מזונות כראוי, הם מאפשרים לבתי אבות ולסוכנויות ממשלתיות להגיש הליכים משפטיים כדי לגבות את עלות הטיפול בהורים.

מחשבון: חישוב דמי מזונות למי שזכאית לדמי אבטלה 

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב במזונות.

 

 מהם מזונות אישה?

 

אישה נשואה זכאית למזונות אישה בכל תקופת הנישואים וזכות זו פגה ככלל, רק במתן גט.

 

מהם מזונות ילדים?

תשלום אשר נועד להבטיח את קיומם של הילדים ולספק את צרכיהם. חובה המוטלת בעיקרה על האב (השתנה בעקבות ההלכה החדשה בעליון 919/15) והיא נוצרת מרגע היוולדו של הילד ועד לגיל 21 או עד סיום השירות הצבאי.

 

מדור מזונות: מה נכלל בהוצאות המדור ?

הוצאות המדור כוללות כל מה שמיוחס להוצאות מגורים כגון: חשמל, מים, ארנונה, ועד בית וכד'

 

כיצד נקבעים דמי מזונות?

בין אם מדובר במזונות אישה ובין אם במזונות ילדים, בני הזוג יכולים להגיע להסכמה בעניין ובהעדר הסכמה, יש להגיש תביעה אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני, אשר יכריע בעניין.

 

מזונות ילדים עד איזה גיל?

נהוג לחשוב כי החובה של תשלום מזונות ילדים מסתיימת כאשר הילד מגיע לגיל 18 אולם בפועל, במרבית המקרים, חובה זו ממשיכה עד סיום השירות הצבאי, או עד גיל 21. 

 

האם ניתן לחייב בן/בת זוג בהלוואה שלקח/ה ולא פרע/ה ?

המלווה לא יכול לתבוע כספים ישירות מבן/בת הזוג אולם יוכל לבקש עיקול על רכוש משותף כגון דירה או חשבונות בנק משותפים. בן הזוג יוכל לבקש מבית משפט להכיר בחוב כחלק מן הרכוש המשותף במסגרת הליך גירושין בין בני הזוג.

 

עו"ד גירושין ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון עשיר בניהול תיקים של גירושין ומזונות וצוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט

מזונות ילדים

מזונות ילדים- חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959, קובע כי שני ההורים חייבים במזונות ילדיהם. גובה המזונות נקבע על פי הכנסתו של ההורה וחלוקת הימים.

 

אולם כאשר מדובר על זוגות שנישאו כדת משה וישראל, מוטלת חובת המזונות על האב בלבד, עד גיל 15. בתי המשפט עם זאת, פונים כיום לכיוון לשון החוק ובהתאם לעיקרון השוויון בין המינים.

מזונות אישה

מזונות אישה – מהו תשלום זה ומתי האישה זכאית לו? האם אישה עובדת מאבדת את זכותה למזונות גירושין? כל המידע על מזונות אישה בגירושין.

הפחתת מזונות

הפחתת מזונות – האם ניתן להפחית או להגדיל את דמי המזונות? כיצד נקבעים מזונות ילדים ? מדריך משפטי לשינוי או ביטול מזונות.

גביית מזונות

האב לא משלם את דמי המזונות? יש מה לעשות! ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי או להוצאה לפועל ולנקוט בהליכים כנגד האב לגביית החובות.

הסכם מזונות

הסכם מזונות ילדים – דואג לרווחת הילדים ומונע מחלוקות עתידיות בין ההורים. הסכם זה מאפשר לשני הצדדים להיות בראש שקט ולנהל בצורה יעילה וטובה את הליך הגירושין, שינוי הסכם מזונות כיצד ? מה נכלל בהסכם מזונות ילדים ?.

מזונות ילדים - סקירת פסקי דין

מזונות ילדים – סקירת פסקי דין בנושא: הפחתת מזונות, מהי השפעתה של משמורת משותפת על גובה מזונות ילדים.

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),תשי"ט­1959*


מחשבון מזונות


סכום מזונות לילד


כמה משלמים מזונות


חוק המזונות החדש


מחשבון מזונות ביטוח לאומי


מזונות ממוצעים


איך נקבעים דמי מזונות

 

מזונות להורים

 

מזונות לבן משפחה

 

גביית מזונות

 

עורך דין מזונות


סכום מזונות מקסימלי

מהם מזונות רטרואקטיביים?
מזונות רטרואקטיביים – סוגיה חשובה ומורכבת עבור האם והאב גם יחד. האם ניתן להגיש תביעה לתשלום מזונות עבר? מתי ובמה זה תלוי? כל התשובות, במאמר זה.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מהם מזונות רטרואקטיביים?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה דמי מדור זמניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
חלטה בבקשה לסילוק תביעה בעניין מזונות אישה ומזונות קטינה
הליך: תלה"מ 35894-02-19
מספר תיק: 35894-02-19
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: טל פפרני
בית משפט: לענייני משפחה
מחוז: מחוז חיפה
מועד החלטה: 16.6.2019
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בני זוג ללא נישואין: מזונות משקמים, אישה, אזרחיים ומזונות קטינה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
בג"ץ 6751/04 סבג נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים
תביעת המזונות שהגישה האישה כנגד הבעל אינה נכנסת בגדרו של סעיף 4 לחוק מן הטעם שאין היא באופן אמיתי תביעת מזונות "שלא אגב גירושין", אלא היא תביעת מזונות אגב גירושין ותלויה בעניין הגירושין בקשר בל יינתק.עיקר תכליתה של הוראת סעיף 4 האמורה לשמש מקור סמכות לביתהדין לדון בתביעת מזונות של אישה במסגרת הנישואין ולהסדיר בכך את שאלת סמכותו של ביתהדין הדתי באשר לערכאה האזרחית, המוסמכת אף היא לדון במזונות בניזוג מכוח הדין האזרחי.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תיק 1149772/4 | כריכה בתביעת גירושין שלפי סעיף 4א לחוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג – 1953; סמכות במזונות "שלא אגב גירושין": 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
מזונות: הליכי גירושין בהם הבעל הוא איש עסקים צרפתי, עתיר ממון, נכסים, חשבונות בנק במדינות שונות והכנסות ממקורות שונים. בית המשפט העריך את הכנסותיו בכמיליון ₪ לחודש לכל הפחות בהתחשב היקף נכסיו והיקף רכושו. לעומת זאת הבעל הצהיר בבית משפט למשפחה על משכורת בסך עשרות אלפי שקלים בלבד ואף טען כי משכורתו ירדה לסך של 5,700 ₪ לחודש הבעל שנחשב למליונר בחר שלא להגיש הרצאת פרטים בתביעה למזונות ולכן תביעת האישה נתקבלה בערכאה ראשונה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מה גובה המזונות כשהאב עשיר מאוד? עמ"ש 1971-12-16 פלוני נ' פלונית ואח' ; עמ"ש 53656-08-17 פלונית נ' פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
האם מתקיימות נסיבות להטלת חובת תשלום מזונות על מי מהסבים והסבות מכוח החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959?
סבות היא צורת הריבוי התקנית של המילה סבתא בהתאם להנחיות האקדמיה ללשון עברית.

בהתאם לחוק, אדם חייב במזונות בני משפחתו, לרבות סבים במזונות נכדיהם (סעיף 4(3) לחוק). ברם, החיוב איננו "אוטומטי", וכדי להחילו, על המבקש להוכיח מספר תנאים, הקבועים בחוק.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת האישה להשתת חיוב מזונות לקטינות על הורי האיש | חיוב סבים במזונות | תמ"ש 3528-03-16 א.ס. ואח' נ' ק.ס. ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
שירות זה מאפשר לאשה ולילד תושבי ישראל שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב, להגיש בקשה לתשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לתשלום דמי מזונות: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
המבקש פנה אל הרשמת בבקשה להפחתת החיוב השוטף בגין המדור בתיק ההוצל"פ, מפאת הפסקת תשלום מזונות הבנות ש' ו-ה', וכן להפחית מדמי המדור את החלק היחסי בגין ביטול מזונות המשיבה.

הפסיקה קובעת כי שיעור חלקם של 3 ילדים הינו סך של 50% מדמי המדור, ושיעור האם הוא 50% הנותרים. כך שבמקרה דנן, הפחתת שיעור האם ושתי הבנות אמור להסתכם ב- 83.33%. ,כך ששיעור דמי המדור שעל המבקש לשלם, עבור הבן ע', יסתכם ב-16.66%. מדמי המדור.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול רטרואקטיבי של חיוב מדור: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בהתייחס לטענת הנתבע כי הוא חייל בשרות סדיר המקבל ממשרד הביטחון סך של כ-1000 ₪ לחודש, מציינת התובעת כי הנתבע צבר סכומים נכבדים מעבודות שעבד בהן במהלך השנים.

הפסיקה נוטה לראות בחיובו של האב בסיפוק צרכים בסיסיים בתחום הכלכלה, ביגוד, הנעלה, מדור )והחזקתו(, בריאות, חינוך, תקשורת ונסיעות – בבחינת צרכים הכרחיים. צרכים אחרים, כגון נופש, בית מלון, טיולים, בגדי מותגים, בילויים וכיו"ב נופלים למעגל הצרכים מדיני צדקה, כאשר בהם יחויב האב, רק אם ניתן לומר כי הוא "אמיד" על פי ההלכה הפסוקה.

עד ההלכה שנקבעה בפסק הדין בע"מ 919/15 חיוב אב לבדו במזונות ההכרחיים של ילדיו חל עד גיל 15 שנים ומעבר לכך חלו דיני הצדקה. אולם בהמשך להלכה שנקבעה בבע"מ 919-15 נקבע כי בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרהקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת מזוות  מאב חייל בצא סדיר  | תמ"ש 32409-07-16 ז.ק ואח' נ' ג.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

פסק דין למזונות הוא פסק דין שביצועו הולך ונמשך בעתיד וככזה, הוא מסווג כעילה הולכת ומתמשכת. משכך אין פסק הדין למזונות מהווה מעשה בי-דין סופי בין אם ניתן לאחר שמיעת ראיות ובין אם עפ"י הסכמות.

ההלכה הפסוקה מורה, כי מקום שמתרחש "שינוי נסיבות מהותי" ניתן לעיין בפסק הדין מחדש: "פסק דין מזונות אינו יוצר מחסום החלטי בפני התדיינות חוזרת אלא ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בפלוגתה פלונית בקשר למזונות, אך זאת בכפיפות לתנאי המפורש והדווקני שחל שינוי מהותי בנסיבות.

אין המדובר בשינוי של מה בכך, נהפוך הוא, ההלכה מגבילה ומצמצמת את הדיון החוזר כאמור, רק לאותם מקרים בהם חל שינוי מהותי בהשוואה למצב שבעבר, מבחינה זו אין שוני בין פסק דין שהושג על יסוד הסכמה לבין פסק דין שיכריע בפלוגתאות על יסוד הראיות"
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענה להגדלת מזונות תמ"ש 13231-05-15 ה. נ' ש: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
האם תביעת הגירושין, בה נכרכו כדין מזונות האישה והקטינה, הוגשה לבית הדין הרבני ,טרם הגשת תביעת האישה למזונותיה ומזונות הקטינה לבית משפט לענייני משפחה, בהכרח קובעת כי הסמכות לדון במזונות האמורים נתונה לבית הדין הרבני? על פי ההלכה התובע נדרש להוכיח כי כרך באופן כנה את מזונות האישה והקטינה לתביעת הגירושין.

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג-1953
לכאורה עולה מסעיף 3 לחוק כי ניתן לכרוך לתביעת גירושין גם מזונות אישה וילדים. יחד עם זאת בבר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי קבע בית המשפט העליון, בכל הקשור לסוגיית מזונות ילדים, כי ניתן לתובעם בשתי דרכים:

א.תביעה להשבת יציאות של הורה שהוציא יציאות למזונות הילד.
הורה התובע מן ההורה האחר, החב במזונות הקטין, החזר מזונות שהוציא או עומד להוציא, ניתן לכרוך לתביעת גירושין, ובהתאם לסעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, הסמכות תהא לבית הדין הרבני. זאת כיוון ששני הנושאים נשוא ההתדיינות הם בין ההורים.

ב.תביעת מזונות של הילד בעצמו.
תביעה מן הסוג השני בה הקטין תובע מזונותיו בעצמו מההורה (האב) החב במזונותיו, באמצעות האפוטרופוס הטבעי עליו, ההורה האחר (האם), לא ניתנת לכריכה לתביעת גירושין ובית הדין לא קונה סמכות, אלא בהסכמת שני ההורים, האב והאם- ההורה החב במזונות וההורה האחר, האפוטרופוס על הקטין, מכוח סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים. זאת כיוון שבשתי הסוגיות המתדיינים הם שונים. תביעת הגירושין היא בין שני ההורים ותביעת המזונות היא בין ההורה החב במזונות לבין הקטין.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מזונות אישה ומזונות קטינה איזו ערכאה מוסמכת לפסוק? בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה | רמ"ש  57412-09-17 פלוני נגד פלונית ואלמנית (קטינה): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
לפי הלכת התביעה העצמאית, רשאי הקטין "לפתוח" מחדש הסכמות שאליהן הגיעו ההורים בהסכם הגירושין בקשר למזונותיו. הלכה זו התפתחה והוחלה גם על עניינים נוספים, כמו משמורת ומקום מגורים, הסדרי ראייה וחינוך.

בעוד שבתביעה רגילה לשינוי סכום המזונות הנטל הוא על המבקש להוכיח כי חל שינוי מהותי בנסיבות, הרי שבתביעה עצמאית הנטל הפוך, והצד המבקש להותיר על כנו את סכום המזונות לקטין הוא שנדרש להוכיח כי "בסיבוב הקודם" נערך דיון מהותי בעניין מזונותיו של הקטין.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בג"ץ 4407/12 פלונית ואח' נגד בית הדין הרבני הגדול ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
לטענת האב בית משפט חייב אותו במזונות גבוהים מכפי יכולתו: הוא אינו עובד, שקוע בחובות, המשיבה משתכרת כפליים ממנו ומתקיימת משמורת משותפת בפועל. בפסיקתו, הפר בימ"ש את עיקרון השוויון.

לטענת האם הסכום שנפסק נמוך מצרכי הקטינות. הקטינות מתחת לגיל 6 וחיוב המבקש במזונותיה הינו אבסולוטי. היא משתכרת סך 4,763 ש"ח בממוצע. המבקש משלם¬ חובות בגין הימורים והוריד לטמיון 750,000 ₪ מכספי המשפחה. הקטינות הורגלו לרמת חיי¬ גבוהה. לאב נכס מקרקעין בעוד למשיבה אין נכסים כלל.

הכלל הוא כי בית המשפט הדן בבקשה לקביעת מזונות זמניים אינו דן בניתוח מקיף של הראיות ואינו נכנס לעובי הקורה ועל כן גם אינו חייב לבחון את מכלול הראיות. כך גם ערכאת הערעור לא תתערב בסכום המזונות הזמניים אלא במשורה ובמקרים חריגים.
דין הבקשה להידחות.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מזונות גירושין: הפחתת מזונות זמניים לשתי בנות קטינות כאשר מתקיימת משמורת משותפת בפועל | רמש 14655-06-17 ק' נגד ק': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
- החיוב במזונות בן בגיר אינו אוטומטי ועל האם להוכיח התקיימותם של תנאי החוק.
-מקור חיוב הורה במזונות ילדו הבגיר הינו על פי הוראות סעיפים 5 ו-4 לחוק לתיקון דיני
המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959 חוק המזונות.

כלפי קטינים ישנה חובת מזונות אבסולוטית, בהתאם להוראות הדין האישי, ואילו חובת מזונות כלפי ילדים בגירים מתגבשת בהתקיים שלושת התנאים בסעיף 4 במצטבר. על פי סעיף 4(1 )לחוק המזונות, יש להוכיח את היות האב "אמיד"- שביכולתו לספק מזונות לבן משפחתו המנוי בסעיף 5 לחוק המזונות,

לאחר סיפוק צרכיו שלו, צרכי ילדיו הקטינים וילדי בן זוגו הקטינים. בנוסף, בהתאם לחוק המזונות, יש לבדוק היות בן המשפחה "נצרך", קרי: מי שאינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר על אף מאמציו, וכן, בהתאם לחוק המזונות, יש לבדוק שאינו יכול לקבל מזונות על פי לשון חוק.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה למזונות בגיר - תמ"ש  17982-10-10 פלוני (באמצעות אמו) נגד אלמוני (האב): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בבית משפט לענייני משפחה בירושלים- בפני כב' השופט הבכיר איתי כץ
התובעת הסתמכה על הבטחה מפורשת של הנתבעת כי הן יביאו יחד לעולם ילד אשר הנתבעת תהא שותפה מלאה בכלכלתו ופרנסתו ותדאג יחד עימה לכל מחסורו ועל התובעת לעמוד בהבטחתה.

הנתבעת נתנה את הסכמתה מכללא להולדת הקטין ולנשיאה בהוצאותיו בכך שליוותה את התובעת בכל חודשי ההיריון, דאגה לכל מחסורה וטיפלה בה כבת זוג אידיאלית, וגם בהמשך נוצר קשר הורי בין הנתבעת לקטין.

הדין העברי אינו מכיר ביחסים חד מיניים, גם סעיף 3(ב) לחוק המזונות, הקובע מזונות אזרחיים, אינו רלוונטי שכן, אין קשר ביולוגי בין הקטין לבין בת הזוג.

כידוע, אין דיני המשפחה ממצים את כל מכלול היחסים המשפטיים בין בני משפחה, על אחת כמה וכמה בין שאינם בני משפחה. חוק המזונות אינו שולל אפשרות של שימוש בדיני החוזים הכלליים, במקרים בהם אין דיני המשפחה נותנים מענה דרוש, בעיקר ל"משפחות לא שמרניות".
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה זוג חד מיני (אישה ובת זוגה) בתביעת מזונות קטין אשר נולד באמצעות תרומת זרע של צד שלישי- תמ"ש 44281-08-14 ס.ק ואח' נגד י.י: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
במקרה דנן, החלטת בית המשפט לפסוק תחילה סעדים זמניים, בטרם תוכרע שאלת הסמכות העניינית, היא החלטה סבירה וראויה. מדובר בהחלטות המסדירות את סיפוק הצרכים המידיים והיומיומיים של הילדים ועניין השימוש ברכב, הטעונים הסדרה מיידית לנוכח פרידת הצדדים. מדובר בהחלטות ביניים מובהקות, שנועדו להסדיר באופן זמני ומיידי את הכלכלה השוטפת והניידות של הקטינים. אין בהן כדי להביא לתוצאות בלתי הפיכות, לא בהיבט המעשי ולא בהיבט הנורמטיבי. השהיית העניין עד לאחר בירור והכרעה בשאלת הסמכות, משמעותה כי ילדיהם של בני הזוג לא יקבלו מזונות זמניים
לעת עתה, ויוותרו ללא אמצעי ההתניידות ששימש את המשפחה לפני הפירוד. יש לזכור כי לגבי עצם החיוב במזונות, גובה המזונות ומתן זכות שימוש ברכב, המבקש אינו טוען כי הקביעות השיפוטיות מקפחות אותו. גישת בית המשפט קמא להסדיר תחילה באופן זמני את מהלך החיים השוטף, לפני בירור שאלת הסמכות, היא החלטה סבירה, ולא ניתן לומר שהיא נוגדת את הדין ויוצרת עיוות דין.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה רמ"ש 3944-02-17 א.ס. נגד ג'.ס. - סמכות בית משפט למשפחה בנושא שימוש ברכב כחלק ממזונות קטינים זמניים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כבוד השופטת שפרה גליק
עניינו של פסק הדין הוא הכרעה בתביעת אשה שתבעה את בעלה לשעבר להצהיר, המזונות שנפסקו לה בהסכמה, לפני חקיקתו של החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד – 2014 ,הינם הלכה למעשה פנסיה, ולפיכך יש לתת הוראות כדי שתוכל לקבל חלקה בפנסיה מהגופים המתאימים ישירות, מכאן ולהבא עוד תבעה התובעת ברור של תשלומי העבר שמגיעים לה – אם מגיעים לה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם מזונות שנפסקו לאישה בהסכמה לפני חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד- 2014 יכולים להרשם כפנסיה בגופים המתאימים: תמ"ש  2206-02-16 א.ל נגד מ.ל: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד