פסקי דין בנושא צוואות וירושות
En

צור קשר

checked

דוגמאות לפסקי דין בנושא צוואות וירושות

פסיקה עדכנית בנושא צוואות וירושות

מעודכן 2021


מהי צוואה?

 


 

דוגמא לצוואה

 

פסיקה מתעדכנת צוואות וירושות

 

 

בפסק הדין בית המשפט דוחה את טענות המשיב בדבר מעורבות הנכד בעשיית הצוואה.

ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה, סגנית הנשיאה השופטת אלה מירז: פס"ד בעניין טענה למעורבות מצד יורש בעריכת הצוואה ופרשנות הוראת נאמנות בצוואה (ת"ע 4701-07-19, 4756-07-19)
מספר תיק
04701-07-19
סוג ההליך
משפחה
שופט/הרכב
סג"נ אלה מירז
בתי משפט
בתי המשפט לענייני משפחה
מחוז
מחוז חיפה
מועד החלטה
6.11.2021קרא עוד
6/11/2021
דרג את הכתבהדירוג כתבה טענה למעורבות מצד יורש בעריכת הצוואה ופרשנות הוראת נאמנות בצוואה (ת"ע 4701-07-19, 4756-07-19): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
תנאי סמכות בית הדין הרבני לפסוק בענייני ירושה וסמכותו לפסוק בה על פי דין תורה
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה צוואה שנטען על כשירות המצווה אותה ועל כוחה לבטל את קודמתה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
פסק דין בעניין צוואה הדדית שעורכים בני זוג
סוג ההליך: משפחה
מספר הליך: ת"ע 13523-06-17
ערכאה: בימ"ש לענייני משפחה פתח תקווה, מחוז מחוז מרכז
שופט/ראש הרכב: שופטת אילת גולן תבורי
מספר תיק: 13523-06-17
מועד החלטה: 15.12.2019
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה צוואה הדדית אינה מתבטלת אוטומטית על ידי צוואה אחרת: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
סכסוך ירושה בין אחים על צוואה מאוחרת שנחתמה בפני שני עדים עו"ד צוואות. במסגרת צוואה זו, לאחר מות המנוח, ביטלה המנוחה את הצוואה ההדדית באופן מפורש והורישה את כל רכושה לשני ילדיה: לבנה ולבתה בחלקים שווים.
בצוואה המאוחרת הבהירה המנוחה כי היא מורישה את מלוא רכושה לשניים מתוך ששת ילדיה בשל טיפול מסור בה בזמנים הקשים, כאשר ארבעת הילדים הנוספים ניתקו עמה כל קשר וסרבו לעזור לה.

האחים היורשים, פרטו את הרקע העובדתי והפנו לסעיף 8 לחוק הירושה. ביטול צוואה על ידי המצווה: לטענתם, במקרה דנן חל סעיף 8 א (ב) (2) (א) לחוק הירושה הקובע כי כל עוד לא חולק העיזבון, על בן הזוג הנותר בחיים, המבקש לבטל את הצוואה הדדית להסתלק מכל חלק בעיזבון, דבר שלא נעשה.

לטענת האחים בצוואה המאוחרת לא צוין דבר ביחס לחזרתה של המנוחה מצוואתה ההדדית וכי המנוחה אף הגישה בקשה לקיום של הצוואה ההדדית.

סכסוכי ירושה בין אחים, לטענת האחים האב המנוח סמך על המנוחה שתקיים את הוראות הצוואה ההדדית, וכי כל הילדים יזכו בירושה באופן שווה והמנוחה לא הייתה רשאית לבצע שינוי חד צדדי של הצוואה או לבטלה ללא מילוי הוראת סעיף 8 א (ב) (2) לחוק הירושה.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול צוואה הדדית לאחר מות אחד המורישים | שינוי צוואה הדדית לאחר מות המוריש תע 41295-09-16: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
האם הצוואה מזויפת ? המומחית בדקה את החתימה להשוואה עיינה המומחית בחמש דוגמאות חתימה של המנוח.

נמצאו אי התאמות בחתימת הצוואה, שהובילו למסקנה לפי קיימת סבירות גבוהה מאד שחתימה זו איננה חתימת המנוח, ונכתבה על ידי אחר בדרך של חיקוי.

סעיף 20 לחוק הירושה, התשכ"ה –1995 מורה כי צוואה בעדים תיחתם ביד המצווה. ככל שאמנם החתימה על גבי הצוואה הנתקפת איננו חתימתו של המנוח, או-אז לכל הפחות לפנינו פגם צורני המעביר את נטל הראייה לכתפי המבקש את קיומו של המסמך הנחזה כצוואה.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסילת צוואה, זיוף חתימה על צוואה | ת"ע 3697-03-15 ב.י. ואח' נגד פ.(המנוח) ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

הוראות חוק הירושה, התשכ"ה - 1965 ,הרלוונטיות לעניין פגם בכשרות המצווה ולעניין השפעה בלתי הוגנת הן הוראות סעיפים 26, 30, 35 - לחוק הירושה , בהתאמה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה טענות בדבר פגם בכשרות המצווה וכושרו של המנוח במועד עריכת הצוואה | צוואה שנערכה בפני רשות (צוואה נוטריונית): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בהתייחס לשאלת כשירות המנוחה, ובהתאם לתקנה 258 יב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד הורה בית משפט קמא על מינוי מומחה מטעם בית המשפט, תוך מתן הוראה על הוצאת חוות הדעת הרפואיות שהוגשו מטעם בעלי הדין בהתאם לסעיף (ג) לחוק, הקובע כי:

"מונה מומחה או יועץ מטעם בית המשפט, לא יהיה בעל דין רשאי להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו, אלא ברשות בית המשפט".
בהתאם לכך נקבע גם כי חוות הדעת מטעם הצדדים לא יוגשו לעיון המומחה שמונה מטעם בית המשפט. על החלטות אלו הגישה המבקשת בקשה לרשות ערעור.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נישול מירושה- האם מדובר בסכסוך בתוך המשפחה? | רמ"ש 29472-01-18 ליאמין נ' פלוני ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
התנאים לקיומה של צוואת שכיב מרע לאור נוסחו של סעיף לחוק הירושה, הינם:
א. המצווה "שכיב מרע" או מצווה הרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, כמי שעומד מול פני המוות.
ב. דברי המצווה יאמרו בעל פה (צוואה בעל פה).
ג. הציווי ניתן בפני שני עדים.
ד. העדים יהיו שומעי לשונו של המצווה.
ה. דברי המצווה בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה נרשמו בזיכרון דברים.
ו. זיכרון הדברים ייחתם בידי שני העדים.
ז. זיכרון הדברים הופקד אצל הרשם לענייני ירושה על ידי שני העדים.
ח. רישום זיכרון הדברים, החתימה עליו והפקדה כאמור, נעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ת"ע 56416-05-14 | בקשה לקיום צוואת שכיב מרע בנסיבות בהן המצווה היה חולה ונטל את נפשו והתנגדות לקיום צוואה בעל פה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
כדי לקיים את צו קיום הצוואה הבסיס המשפטי והתנאים להיותה של צוואה, צוואה בעדים תקפה, קבוע בהוראת סעיף 20 לחוק הירושה התשכ"ה- 1965 הקובע: צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

במקרה כאן מהעדויות עלה, כי המנוחה לא הביאה צוואתה בפני שני עדים וכל עוד המצווה לא הביא צוואתו בפני שני עדים, אין המדובר בצוואה בעדים שניתן ליתן צו לקיימה. תנאי זה אינו תנאי הניתן לתיקון, או להשלמה - בהעדרו אין הצוואה, צוואה בפני עדים תקפה.

במקרה כאן העיד אחד העדים לצוואה (השני לא הובא לעדות) כי כלל לא פגש את המנוחה. בנסיבות אלו ברור שלא התקיים התנאי הבסיסי שכן המנוחה לא הצהירה בפניו כי זו צוואתה.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה למתן צו קיום צוואה בעדים, סעיף 20 לחוק הירושה | ת"ע 60122-07-14, ת"ע 60122-07-14 ו' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
כתב הביטול אותו עשה המנוח אינו ממלא אחר הדרישות הצורניות המפורטות בסעיף 19 לחוק הירושה, שכן לא נכתב בו כדבעי מועד עשייתו, וזה נלמד כאמור מעדויות חיצוניות לכתב הביטול.

המומחה הרפואי סבר, כי נוכח המסמכים הרפואיים שהובאו בפניו, לא היה כשיר המנוח לבצע פעולות משפטיות ביום המועד הנטען לעשיית כתב הביטול.

נמצא איפוא, כי המנוחה ביטלה את הצוואה כדין, ואילו המנוח לא ביטל את הצוואה כדין.

ההלכה הנוהגת באשר לצוואות שנעשו קודם לתיקון 12 לחוק הירושה היא, שבאין הגבלה מפורשת בצוואה על זכותו של מי מהמצווים לבטלה הרי, שאין ביטולה על ידי אחד המצווים גורר את בטלות צוואת האחר.

סופם של דברים הוא, כי יש לקיים את צוואת המנוח, ואילו אחר עיזבון המנוחה יש ליתן צו ירושה, שכן צוואתה בוטלה כדין.

לא נעלמה מעיני עדות מי מילדי המנוח לפיה, המנוח ככל לא חפץ לעשות את הצוואה, שכן העדיף לחלק את עיזבונו בחלקים שווים בין ילדיו. חרף העדפתו זו הסכים המנוח לעשות את הצוואה, נוכח שכנועה של המנוחה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול צוואה הדדית | תיקון 12 לחוק הירושה | ת"ע 30406-05-14 א.ג. נגד ש.ג.ג.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

על פי תשקיף תמונת חייה של המנוחה, אשר נגלה לעיני מתוך עדותם של כל האנשים הקרובים אליה ביותר, נתבעים ותובעים כאחד, ניכר כי הוראות הצוואה השניה אשר קובעות חלוקה בלתי שוויונית כלפי חמשת ילדיה של המנוחה עומדות בניגוד גמור לערכיה ואינן מתיישבות באופן הגיוני עם נקודת מבטה של המנוחה אשר הצטיירה מפי חמשת ילדיה כאחד, ואף קיבלה חיזוק מעדותה של חברתה הטובה. משום כך, ניתן לקבוע כי הצוואה השניה אינה משקפת את רצונה האמיתי של המנוחה.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לתביעת צו קיום צוואה מאוחרת של המנוחה | ת"ע 27976-05-15 פלונית ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
אין ספק, כי לו ידעו יורשי המנוח באותה עת, כי בכוונת התובע להגיש בבוא היום, לאחר שהמנוח ילך לעולמו, תביעת שכר כנגד עיזבון המנוח, היו עושים כל לאל ידם כדי לשכנע את המנוח לשלם לתובע את שכרו במועדו ולא להותיר לעיזבון להתמודד עם תביעת ענק שכזו, המתייחסת ל-20 .שנות עבודה לכאורה.

איש אינו חולק על כך כי התובע שהה, אם יותר ואם פחות, לעזרת המנוח עד פטירתו ומשנת 1994 ,ולפחות ליווה אותו רבות. .איש אינו חולק כי המנוח דעתן היה וקפדן, גם לא נוח לפיזור כספים. אמרתי בשעתו כי דומה שהמנוח העדיף תמיד ליתן הבטחות ולא כסף..במילים אחרות, בכל עת יכול היה המנוח לחזור בו במפורש מן ההסכמים, לבטלם וכו'.המנוח בחר שלא לעשות כן, ומכאן שבין אם עבד התובע רב או מעט, ההסכמים מחייבים הם, וממילא אין הם נוקבים בגבול שיעור שכר או בחובת היקף עבודה..

הצוואה אינה תחליף לחובה לשלם את המוסכם, אומר לסיום כי אם המנוח לא טרח בחייו לומר בצוואה כי יש בה פירעון על-חשבון החוב, יש לקבוע דברים כפשוטם – צוואה לחוד וחובה לפרוע החוב לחוד.

אני קובע כי התובע זכאי בנוסף למנתו על-פי צוואת המנוח שקויימה, לקבל מתוך העיזבון סך 4,547,123 ,₪ כאשר סך זה כבר כולל חישובי הצמדה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה צוואה כנגד תביעת שכר כנגד עיזבון המתייחסת ל-20 שנות עבודה | תמ"ש 53679-02-14 ג. נגד ל. (המנוח) ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו | בפני כב' השופט יהורם שקד

האם שטר החוב וההתחייבות מכוחו גוברים על סעיף 8(א) לחוק הירושה?
שטר החוב (= ההסכם שנערך לכאורה בין המנוחים לבין התובע) מתווה את המועד והאופן שבו תוחזר ההלוואה שנתן התובע להוריו המנוחים, ולפיכך אינו דן בזכותו של התובע להיות יורש לעיזבון הוריו ו/או במעמדו של אדם כלשהו כיורש.

חוק הירושה, התשכ"ה -1965 ( להלן: חוק הירושה) קובע בסעיף 6(ב) כדלהלן: "מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה..."

עצם ההסתלקות והוויתור על זכות הירושה אינה מעידה על וויתורו של אותו אדם על כל חוב אחר שיש למנוח כלפי אותו יורש שוויתר על חלקו. ההסתלקות היא הסתלקות מזכות ירושה ולא מזכות תביעה שהייתה לתובע כלפי המנוחים.
לאור האמור לעיל, מצאתי לדחות את הטענה לסילוק התביעה נוכח הסתלקותו של התובע מעיזבון אביו.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם הסתלקות מעיזבון מבטלת טענת חוב חוזית? | תמ"ש 42301-02-15 פלוני נגד אלמונים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כבוד השופטת שפרה גליק תאריך : 18.05.2017

הנתבעים הרימו את הנטל המוטל עליהם, והוכיחו כי המנוחה לא ידעה להבחין בטיבה של צוואה.

אין ספק שהמנוחה הייתה תלויה בסביבתה, כיוון שלא ידעה קרוא וכתוב. למנוחה לא היו בני משפחה קרובים – כך שקשה לקבוע את התלות שלה בהם. מכל מקום, בכל הטיפול ברכושה היא הייתה תלויה באחרים.

התובעים החתימו את המנוחה על יפוי כוח, ולמעשה היא הייתה תלויה בהם –התובע אף ביצע פעולות ברכושה של המנוחה, לרבות רישום שיקים על שמה התובע העיד כי לקח כסף מביתה של המנוחה לשלם לרופא.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה דחיית תביעה לקיום צוואה: ת"ע 46769-04-14 ת"ע 46841-04-14 נ.ח, ו מ.ח, נגד א.ק, ע.ע, ואח' ו האגודה למלחמה בסרטן: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
לא נעלמה מעיניי גישת המחוקק "הליברלית במיוחד" לצוואות בכתב יד, ואת האפשרות לתקן צוואה מכוח סעיף 25 לחוק הירושה, אך עם זאת, העובדה שאין במסמך בימ"ש/1 (המכתב) הוראת ציווי מפורשת – פוסלת מסמך זה בעיניי מלהיות צוואה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם מכתב יכול להוות צוואה? ת"ע 45145-02-15 ת"ע 45664-02-15 נ.א נגד א.ר.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כבוד השופטת שפרה גליק

לא הוגשו מטעם הנתבעים כל חוות דעת גרפולוגית וזאת למרות שאפשרתי להם לקבל במזכירות בית המשפט את צוואתה המקורית של המנוחה, אשר הופקדה בכספת בית המשפט. בנסיבות אלה, יש לראות הנתבעים כמי שזנחו את טענת הזיוף –ואני דוחה אפוא הטענה.

הכללים לגבי "הבחנה בטיבה של צוואה" סוכמו בפסיקה על פי שלושה רכיבים עיקריים: מודעות המצווה לעובדה שהוא עורך צוואה, ידיעתו בדבר היקף רכושו ויורשיו, מודעותו באשר לתוצאת עריכת הצוואה על יורשיו.

הפסיקה קבעה מבחנים, שהם מעין "נייר לקמוס פסיקתי", כדי לבחון אם הייתה השפעה בלתי הוגנת. המבחנים הם : מבחן התלות והעצמאות, מבחן התלות והסיוע, מבחן קשרי המצווה עם אחותו, ומבחן נסיבות עריכת הצוואה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה דחיית תביעה לקיום צוואה בכתב יד, טענות זיוף, אי כשרות והשפעה בלתי הוגנת: ר.ו נגד י.ה.ז ואח' ת"ע 43608-08-14 ; ת"ע 43796-08-14 ; ת"ע 43691-04-14: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
לפני כב' השופטת קרן גיל

בעניין עיזבון המנוח: א' ש' ז"ל
ת"ע 13972-04-12 ש' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 24402-04-12 א' א' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 90972-04-12 א' א' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 12402-04-12 ש' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'

הכלל הוא שצוואה טעונה הוכחה בהצגת המקור. לפיכך, ראשית יש לקבוע האם ניתן לקיים צוואה שאין בנמצא ולו העתק הימנה. ככל שהתשובה לכך חיובית יש לבחון האם הוכח קיומה של הצוואה המאוחרת, אגב בחינת נטל השכנוע. ככל שיוכח קיומה – תדחה עתירת התובעות לקיום הצוואה הישנה.

ככל שלא יוכח קיומה – יש לבחון האם קיימת עילה לביטול הצוואה משנת הישנה. ככל שלא תמצא עילה לביטול הצוואה הישנה ינתן צו לקיומה ותדחה עתירת הנתבעת למתן צו ירושה. רק אם ייקבע שיש לבטל את הצוואה הישנה יינתן צו ירושה על פי הדין;קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לצו קיום צוואה: האם ניתן לקיים צוואה מאוחרת שנעלמה ומועדה אינו ידוע?: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כב' השופט מרדכי (מוטי) לוי

התגלותה של ראיה חדשה היא בסיס לקיומו של משפט חוזר והמשך שיקול דעתו של בית המשפט אם יש בראיה חדשה זו שהתגלתה ולא ניתן היה להתוודע אליה בשקידה סבירה כדי לשנות את תוצאות ההליך.
האם עומד התצהיר במבחנן של שתי שאלות אלו? התשובה לכך היא לא רבתי.

תצהירו של מר צ. אינו צוואה כלל וצוואת שכיב מרע בכלל זה. על כן גם אם נאמר הנטען שנאמר אין לאמירה זו כל נפקות, קל וחומר כאמור לאור שלילת המסמכים שנטענו להיות צוואות שכיב מרע כצוואות בפסק הדין.

ראש וראשון בכדי שצוואה תהא צוואת שכיב מרע צריך שתעשה על על ידי אדם "מחמת דאגת המיתה המטרידה אותו"

הנה כי כן המבקש לא הצליח להרים את הנטל הנדרש לצורך ביטולו של פסק הדין החלוט וקיומו של משפט חוזר.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענה לקיום 'משפט חוזר אזרחי' על דחיית צוואת שכיב מרע | תמ"ש 65007-05-16 ע. נגד מ. ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
ת"ע 19359-05-14 כ' נ' י' ואח'
ת"ע 19380-05-14 י' ואח' נ' כ'
ת"ע 19367-05-14 י' ואח' נ' כ'
ת"ע 35007-10-15 כ' נ' י' ואח'
לפני: כב' השופטת ענת אלפסי
עזבון האם המנוחה
הבנות נגד הבן
הצוואה שלפנינו נערכה בשנת 1997 ,היינו טרם תיקון מס' 12 לחוק הירושה (מיום 19.7.05) הקובע הגבלה על החופש לשנות הוראה בצוואה הדדית. עד לאותו מועד, בהעדר עיגון חקיקתי להכרה בצוואות הדדיות, התחבטו בתי המשפט רבות בשאלה האם ראוי להכיר בתוקפן המחייב, בעיקר בשל המתח שהן מעוררות בין עקרון חופש הציווי שהוא עקרון על בדיני הירושה לבין הרצון להגן על אינטרס ההסתמכות של המורישים.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד: האם ניתן לשנות צוואה הדדית טרם תיקון מס' 12 לחוק הירושה | ת"ע 19359-05-14 כ' נ' י' ואח' | ת"ע 19380-05-14 י' ואח' נ' כ' | ת"ע 19367-05-14 י' ואח' נ' כ' | ת"ע 35007-10-15 כ' נ' י' ואח': 3 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
האם המנוח העניק לנתבעת "מתנה לאלתר" כמשמעותה על פי חוק המתנה התשכ"ח-1968 או שיש בהענקה התחייבות לתת מתנה – התחייבות ממנה רשאי נותן המתנה לחזור. אם שמורה לנותן המתנה בתיק זה הזכות לחזור בו מן המתנה, ע"י צוואה שניה היכולים לתבוע החזרתה יורשיו?קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם ניתן לחזור ממתנה על דרך עריכת צוואה?- האם המנוח העניק "מתנה לאלתר" כמשמעותה על פי חוק המתנה?: תמ"ש 66264-09-14 א. מ. ואח' נגד א.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
במקרים בהם קיבל בית המשפט הקלטה כראייה - פעל מגיש ההקלטה לצורך הוכחת מהימנותה, בדרך של זימון המתמלל לעדות וחשיפתו לחקירת הצד שכנגד.שכן הפסיקה שמה דגש על קבילות טכנית של "שלמות" ההקלטה, תקינותה ואי התערבות בתוכנה, בכדי לוודא שאמנם מציגה תמונה אמינה ומלאה של השיחה.

המבקש להגיש סליל הקלטה או אמצעי אחר להוכחת תוכנה של שיחה שהתקיימה - מוטל עליו הנטל להוכיח את תנאי הקבילות של אותו מוצג קודם שיוכל להציגו כראיה.

הניסיון להמעיט מרצונו זה של המנוח, להפוך את המיגבלה הפיזית – למוגבלות נפשית, איננה ראויה. הניסיון לשלול אופן חתימה זה, בהתאם לו פעל המנוח לאורך השנים כפי שעלה מהעדויות, הינו פסול. לא נמצא כי המתנגדים הוכיחו שמדובר ב'חתימה שאיננה חופשית'.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה דחיית טענה כי המנוח שהיה עיוור לא היה כשיר, ולא הוכחה השפעה בלתי הוגנת או מעורבות פסולה בעריכת הצוואה|ת"ע 46045-05-13 | ת"ע 45861-05-13 פלונית ואח' נגד אלמונית: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כב' השופט ארז שני

השפעה בלתי הוגנת הינה אחד מאותם פגמים רעים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה שערך מנוח, משום שפגימתה הרעה שללה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה לא מהווה ביטוי לרצונו אלא לרצונם של המשפיעים עליו.

העובדה כי המנוחה הורישה בצוואתה 90% מעיזבונה לתובעות, תחת זאת שציינה בסוגריים ליד שמה של כל אחת "ביתו של ג'. ס.", נהיר כי כוונתה היתה שלא להפלות בין ילדיה אלא מתוך רצון שלא להעביר את ההנאה מעיזבונה לרעייתו החדשה של בנה הוא הנתבע 1 ,בחרה בדרך של העברת רכושו לידי שתי בנותיו. העובדה שעשתה זאת מעידה דווקא על החופש שלה לצוות ויכולה העצמאית להכריע ולקבוע באופן חופשי את רצונה בצוואתה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסלות צוואה-השפעה בלתי הוגנת: ת"ע 35369-12-14 ; 35377-12-4 א. ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
היכול מצווה לבחור את הדין אליו תוכפף ירושתו? ובמילים אחרות – האם הוראת סעיף 137 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: החוק), לפיה "על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו" היא הוראה דיספוזיטיבית?

לפי הוראות דינה של מדינת הולנד, הייתה מחויבת המנוחה לחלק את עיזבונה בין בנותיה כולן. לפיכך, כך מסכימים הצדדים, נראה כי לפי דין מדינת הולנד, מצוות המנוחה – לפיה נכסיה בישראל יחולקו בין שתיים מבנותיה בלבד תוך התעלמות מבתה השלישית – לא תוכל לעמוד.

רחל כהן קליין ז"ל (המנוחה) נולדה בישראל, והחזיקה באזרחות ישראלית. בד בבד, הייתה בידה גם אזרחות הולנדית, ואין חולק על שמקום מושבה היה במדינת הולנד. היא נפטרה בהולנד כשהיא נשואה ולה שלוש בנות. כשנה ומחצה לפני מותה, בעת ביקור שערכה בישראל, כתבה המנוחה בכתב ידה ובחתימתה צוואה. המנוחה כתבה כי הצוואה "מתייחסת לכל עזבוני באיזה מין או סוג שהוא בישראל בלבד". המנוחה ציוותה רכושה זה לשתיים מבנותיה – המשיבה ואחת מאחיותיה. עם מותה של המנוחה, הגישה המשיבה לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו לקיום צוואה. הרשם העביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם להוראת סעיף 67א(א)(7) לחוק.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה היכול מצווה לבחור את הדין אליו תוכפף ירושתו? סמכות הדין הישראלי על ירושה - בע"מ 594/04 היועץ המשפטי לממשלה נגד פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטים י' שבח, ש' שוחט וי' אטדגי) בעמ"ש 34800-10-15 מיום 28.11.16, שבמסגרתו נדחה ערעור המבקש על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב (השופטת ו' שביט פינקלשטיין) בת"ע 8529-02-13 מיום 2.8.15. עניינה של הבקשה – השגה על תוקפה של צוואה.

העדר כשרות ויכולת המנוחה להבין בטיבה של הצוואה, לפי סעיף 26 לחוק הירושה.

השפעה בלתי הוגנת על המנוחה מצדם של המשיבים, המצדיקה אף היא את פסילתה של הצוואה השלישית, וזאת מכוח סעיף 30 לחוק הירושה.

מעורבות פסולה בעריכת הצוואה המצדיקה את פסילתה לפי סעיף 35 לחוק הירושה.

פגיעה באינטרס ההסתמכות של המנוח , נוכח העובדה שנוגדת היא את האמור בצוואה הדדית.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסלות צוואה: בע"מ 9935/16 פלוני נגד פלוני ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו (בע"מ 1128/09; כב' השופטות א' קובו, מ' רובינשטיין, ע' צ'רניאק), אשר קיבל את ערעור המשיב על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב (ת"ע 109260/04; כב' השופטת ט' קופלמן-פרדו) בכל הקשור לפרשנות הוראת סעיף 1א לצוואת המנוחה, היא אמם של המבקש והמשיב.

המבקש טען כי נפלה בצוואה טעות סופר, וכי צריך היה להיות רשום שם "תוך שנה מהיום ועד פטירתי". המשמעות היא שהמשיב צריך היה לעבור לגור בדירה בתוך שנה מיום עריכת הצוואה. לחלופין טען המבקש שיש להגיע לתוצאה דומה על דרך הפרשנות, במקום על דרך התיקון.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פרשנות צוואה על ידי בית משפט נוכח טענת טעות: בע"מ 8300/11 פלוני נ. פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כבוד השופטת שפרה גליק
תמ"ש 45358-02-15
תמ"ש 55334-06-15
תמ"ש 55308-06-15קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד בנושא: מחלוקת על היקף העזבון, תביעה לפינוי דירה, תביעת דמי שימוש בדירה.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים
לפני השופטים יהודית שבח, אב"ד, שאול שוחט, יונה אטדגי

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב בתמ"ש 26189-07-14 אשר דחה את
תביעת המערער נגד יורשי המנוחה י.ר. ז"ל, בה עתר למתן פסק דין המצהיר כי יש לו חלק ונחלה בדירה שרכשה ע"י המנוחה בשיכון בבלי בתל אביב מכוח היותו "יורש אחר יורש" לפי צוואת אביו המנוח, ומכוח עיקרון העקיבה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה עמ"ש 27630-04-15 ר' נ' פ' ואח' יורש אחר יורש ועקרון העקיבה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
ת"ע 45860/08
פלונית נ' אלמונים

בבית המשפט לענייני משפחה בירושליםקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תיקון צוואה בעקבות שינוי נסיבות: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

פנינה זיידאן רכאב נ' באסל חמזה רכאב
בבית המשפט העליוןקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה לקריאה נוספת: צוואה בעל פה ע"א 436/01: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הליך של התנגדות לצו- קיום הצוואה:
האם יכולים יורשים להגיש תביעה לביטול צוואה?
מהי זכאות בן הזוג לשנות מצוואתו כאשר מדובר בצוואות ההדדיות?
האם צוואה מאוחרת מבטלת צוואה הדדית והסכם מתנה?קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לצו- קיום צוואה: בע"ם 10807/03 זמיר ואח' נ' גמליאל ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
צוואה הדדית: האם ניתן לפרשה כצוואת יחיד ? בע"מ 4282/03 לרנר נ' פייר
בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון כי בפירוש צוואה הדדית יש להתחשב באומד דעתם של שני המצווים ולא באומד דעתו של המצווה בלבד.

צוואה היא משותפת כאשר היא תוצאה של החלטה משותפת בדבר תוכנה. צוואה משותפת היא הדדית כאשר ההסדרים שקבע אחד המצווים מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני ולא היו נערכים לולא הסדרים אלה. אין בחוק הירושה הסדרים לגבי צוואה משותפת ולגבי צוואה הדדית והוא "שותק" בענינים אלה. לדעת פרופ' ג' טדסקי מדובר בהסדר שלילי.

לעומתו סבור פרופ' ש' שילה כי אפשר לערוך גם צוואה משותפת וגם צוואה הדדית - כך עולה גם מפסיקת בתי המשפט בישראל שהחילו את הוראות חוק הירושה על צוואה משותפת והדדית (ראו ע"א 576/72 שפיר נ' שפיר; ע"א 598/75 רזניק נ' רזניק; ע"א 290/78 וינשנקר נ' אדלמן; ע"א 510/90 כצנשטיין נ' סידרנסקי; ע"א 4402/98 יצחק מלמד נ' אשכנזי סולומון;

החלתן של הוראות חוק הירושה על צוואה משותפת ועל צוואה הדדית מעוררת קשיים משום שלכאורה מקצת ההוראות אינן מתיישבות עם צוואות כאלה. דוגמאות להוראות כאלה מצויות בסעיף 8(א) לחוק הירושה, שלפיו הסכם בדבר ירושתו של אדם - בטל; בסעיף 21(ג) לחוק הירושה, שלפיו זכאי מצווה שהפקיד צוואה להחזירה לידיו בכל עת; בסעיף 27 לחוק הירושה, שלפיו הוראת צוואה השוללת או המגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה;

בסעיף 28(א) לחוק הירושה שלפיו אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו ובסעיף 35 לחוק הירושה שלפיו הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה - בטלה (ראו ע"א 598/75 הנ"ל; ע"א 133/84 רכטמן נ' זוסמן; ע"א 389/85 מרכוס נ' היועץ המשפטי לממשלה; כמו כן השוו סעיף 36(א) לחוק הירושה שלפיו רשאי המצווה לבטל את צוואתו, על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה או על ידי השמדת הצוואה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה צוואה הדדית: האם ניתן לפרשה כצוואת יחיד ? בע"מ 4282/03 לרנר נ' פייר: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד