En

צור קשר

checked

עורך דין צוואה | עורך דין ירושה | מדריך צוואות וירושות 2024

עורך דין צוואה 
יצירת צוואה כוללת יותר מסתם כתיבת המסמך. זה דורש צעדים כדי להגן עליה מפני מחלוקות עתידיות. עורכי דין צוואות מתמחים בהכנה, הגנה וייצוג בהתנגדויות נגד צוואות. עבור צוואות הדדיות, שהן הסכמים בין בני זוג על חלוקת עיזבון, בחירת עורך דין מומחה היא קריטית.


הגדרה כללית של צוואה
צוואה, במובן הרחב, היא כל הצהרה, פקודה או הצהרה שאדם מעוניין להתמלא לאחר מותו. מבחינה משפטית, הכוונה היא למסמך שבו אדם מפרט את הטיפול ברכושו לאחר מותו. למסמך זה יש תוקף אם מבוצע בהתאם להוראות החוק והוא נטול פגמים בלתי ניתנים לתיקון.

ניהול נכסים ובקשות מיוחדות בצוואות
עיזבונות גדולים עוברים לרוב ניהול באמצעות מנהל עיזבון לפני חלוקת הירושה. זה נפוץ שאנשים מציינים בצוואות או בפוליסות ביטוח חיים לגבי תרומה של חלק מעיזבונם למטרות נבחרות, תוך מעבר הירושה המשפחתית הישירה. לעתים מפורטות הוראות כיצד יש להעביר כספים, לרבות קרנות נאמנות, למוטבים, כאשר חלקם אף מבקשים להיקבר עם הונם, ולמעט משפחה בירושה.

צוואה במשפט הישראלי: חופש הרשות
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בישראל מכיר בזכויות הקניין כיסוד. מתוך הכרה בבלתי נמנע של מוות, החוק הישראלי מחייב מסגרת משפטית לניהול רכוש לאחר המוות. חוק הירושה מפרט נורמות ירושה אך מאפשר ליחידים לעקוף אותן באמצעות צוואות אישיות, אשר לאחר מכן מקבלות עדיפות.

עקרון חופש הפיקוד ברצון
עיקרון זה מאפשר לאנשים לטפל ברכושם לאחר המוות כפי שעשו בחיים. החלוקה לא צריכה להיות שווה או הוגנת. אנשים יכולים להחריג או להעדיף יורשים מסוימים לחלוטין, או אפילו להוריש את עיזבונם לארגונים, כל עוד הם ישויות מוכרות על פי חוק.

תנאים בצוואות: תוקף והגבלות
צוואות יכולות לכלול תנאים ספציפיים לירושה. עם זאת, תנאים קיצוניים כמו שינויים גדולים באורח החיים או הלנת נכסים ממושכת יכולים להוביל לפסילת צוואה. בתי המשפט בישראל מכבדים ואוכפים צוואות העומדות בקריטריונים משפטיים, גם בתנאים שנויים במחלוקת.

הסדר דיספוזיטיבי בדיני הירושה בישראל
ההסדר האחיד במשפט הישראלי מעדיף חלוקה שווה בין בן/בת זוגו וילדיו של המנוח. עריכת צוואה הופכת חיונית עבור אלה המעוניינים בתוכנית הפצה אחרת.

גמישות בשינוי צוואות
ליחידים יש את החופש לשנות, להוסיף או לבטל לחלוטין את צוואותיהם במהלך חייהם. הגרסה העדכנית ביותר שנמצאה לאחר מותה נחשבת מחייבת, עוקפת איטרציות קודמות.

סוגי צוואות המוכרים במשפט הישראלי
חוק הירושה (1965) מכיר בארבעה סוגים עיקריים של צוואות:

צוואה בכתב יד: בכתב יד מלא, חתום ומתוארך על ידי האדם. מומלץ למי שבקיא בהוראות החוק.
צוואה עם עדים: סוג נפוץ, המנוסח בדרך כלל במשרד עורך דין, וכולל את חתימת המוריש יחד עם שני עדים.
צוואה בפני רשות: הצהרה בעל פה שאושרה על ידי שופט, נוטריון או רשם, ונרשמה בפרוטוקול רשמי.
צוואה בעל פה או צוואה בנסיבות קשות: נעשתה בעל פה בפני שני עדים בנסיבות מסכנות חיים, ולאחר מכן תועדה והוגשה לרשם לענייני ירושה.
בנוסף, "צוואה הדדית" שנעשו על ידי בני זוג מוכר, מוגן מפני שינויים לאחר המוות, אלא אם ננקטו צעדים משפטיים ספציפיים.

פגמים בצוואות והשלכות משפטיות
ניתן לפסול צוואות עקב פגמים בכשירות המוריש, בהיבטים פורמליים, בתוכן או בנסיבות יצירתו. החוק הישראלי מתווה עילות ספציפיות לפסילת צוואה, ובתי המשפט לענייני משפחה מטפלים בהתנגדויות לאכיפת צוואה.

ביטול ופרשנות של צוואות
החוק מאפשר ביטול צוואה במפורש ובין במשתמע באמצעות צוואה חדשה. בית המשפט העליון קבע כי כוונה ברורה יכולה לעקוף ליקויים פורמליים בביטול צוואה.

השקפות תרבותיות ודתיות על צוואות
העיקרון של "חופש לצוות" משתנה באופן גלובלי. בחלק ממדינות אירופה, חלק מהעיזבון עובר אוטומטית לבני משפחה. לעומת זאת, מדינות דוברות ישראל ואנגלית מקיימות בדרך כלל את עקרון חופש הפרט בדיספציית הרכוש.

ביהדות, הירושה עוקבת אחר דין התורה, ומכירה במנגנון עוקף של מתנות. באסלאם, שני שלישים מהעיזבון שמורים לקרובים, כאשר השליש הנותר נתון לשיקול דעתו של המוריש.

עו"ד צוואות וירושות
הבנת המושג צוואה כרוכה בתפיסה של הגדרתה הכללית, ההשלכות המשפטיות והניואנסים התרבותיים המשפיעים על ביצועה ופרשנותה. המשפט הישראלי, בפרט, מקיים את חופש הפרט בתכנון עיזבון תוך הכרה בחשיבותם של מבנים משפטיים לניהול חלוקת רכוש לאחר המוות.

עקרונות בסיסיים בניסוח צוואה
צוואה שעורך עורך דין מקצועי כוללת:

הנחיות מדויקות ליורשים.
ציפייה ופתרון בעיות פוטנציאליות של הפצת ירושה.
מינוי מנהל עזבון.

מתי לערוך צוואה
צוואה חיונית כאשר חוק הירושה אינו מתיישב עם רצונו של המוריש. זוהי הדרך היחידה להבטיח את חלוקת העיזבון הרצויה לאחר המוות. מומלץ לפנות לעורך דין צוואות לצורך עריכת צוואה יעילה.

הצלחה בהתנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה היא מורכבת, כאשר כל מקרה משתנה בנסיבותיו. גורמים רבים יכולים לפסול צוואה, גם אם היא נראית תקינה. עורכי דין מנוסים לצוואה מתאימים ביותר לניהול התנגדויות מסוג זה.

הגנה על צוואה
תכנון אסטרטגי חיוני להגנה על צוואה. זה כולל:

תכנון הצוואה עם עורך דין מומחה.
ניתוח חולשות בהתנגדויות.
התמקדות בטענות ערעור נגד תוקף הצוואה.


תביעה לביטול מתנה
ביטול מתנה מחייב הוכחה שהיא הייתה מחוץ לכוונת הנותן והייתה בה פגמים חמורים. צוואות ועורכי דין ירושה מטפלים בביטולים אלו ביעילות, במיוחד כאשר נכסי הנותן נמצאים במיקום מרכזי.

התנגדות לצוואה
התנגדות כרוכה בטענה לליקוי בצוואה, המחייבת את פסילתה. הנימוקים המשותפים כוללים השפעה בלתי הוגנת וחוסר תקינות של המוריש. עורך דין יצירתי יכול להוסיף סיבות להתנגדות.

ביטול מתנה
תביעות בגין ביטול מתנה עוסקות בדרך כלל במקרקעין. נדרשת מומחיות מיוחדת בדיני מתנות, דיני ירושה ודיני חוזים, במיוחד בעסקאות בני משפחה.

אי תוקף צוואה
צוואות נפסלות בדרך כלל באמצעות הליכי התנגדות. שיטות יצירתיות כוללות מינוף חוקי פרשנות הרצון. עורכי דין לענייני ירושה מטפלים בהתנגדויות, ולעתים קרובות מעלים תביעות פסילה חדשניות.

סכסוכי ירושה
סכסוכים אלה כוללים סכסוכים על עזבונו של נפטר, הנפתרים בדרך כלל בבתי משפט לענייני משפחה. ההליכים הנפוצים כוללים התנגדויות לקיום צוואה, ביטול צווי צוואה ותביעות נגד הפרשות עזבון.

בחירת עורך דין לענייני ירושה
בחירת עורך דין ירושה מחייבת למצוא מישהו מנוסה ובקיא בדיני ירושה. ההבנה של עורך הדין את החוק ופסיקות בית המשפט עשויות להשפיע באופן משמעותי על תוצאות הסכסוך.

עורך דין לענייני ירושה: תפקיד מומחה
עורכי דין לענייני ירושה מתמחים בדיני סכסוכים וצוואות. הם חיוניים בסכסוכים הכוללים צוואות, חלוקת עיזבון או נושאים הקשורים בירושה. משרדי עורכי דין מובילים, כמו זה של עורכת דין מאיה רוטנברג, מומלצים מאוד בשל מומחיותם בתחום זה.

ביטול ייפוי כוח מתמשך
הליך זה נחוץ אם המסמך נערך ללא הבנה נאותה או תוך ניצול. בתי המשפט לענייני משפחה מטפלים בביטולים אלה.

הסכם בין יורשים
יורשים יכולים להסכים בינם לבין עצמם לחרוג מחלוקת ירושה חוקית או מרצון. חשוב שההסכמים האלה לא יכללו נכסים חיצוניים.

עשה ואל תעשה בעריכת צוואה
לא כדאי לערוך צוואה לבד. עם זאת, בעזרת צוואה לדוגמא ניתן ליצור מסמך בסיסי.

ביטול צו צוואה
הליך משפטי מורכב זה נפתח לאחר מתן צו קיום צוואה. תנאי סף לביטול מפורטים בחוק הירושה.

ערעור על פסק דין בענייני ירושה
ערעורים בבתי משפט מחוזיים מטרתם לבטל או לשנות פסקי דין של בתי המשפט לענייני משפחה הקשורים לסכסוכי ירושה, תוקף צוואה ובעיות אפוטרופסות.

אפוטרופוס בירושה
אפוטרופוסים מסייעים לאנשים בניהול ענייניהם. סכסוכים כרוכים לעתים קרובות בסוגיות ירושה, הדורשות החלטות לגבי נחיצות ובחירת אפוטרופוס.

ביטול צו ירושה
הליך זה, לפי סעיף 72 לחוק הירושה, נועד לפסול צווי ירושה שניתנו, בעיקר בשל קיומה של צוואה.

דירוג עורכי הדין לענייני ירושה
עורכת דין מאיה רוטנברג מדורגת בין המשרדים במובילים של עורכי הדין לענייני משפחה בישראל, הדירוגים מנסים להדריך לקוחות במשרדי עורכי הדין הטובים ביותר בנושאי ירושה. מומלץ לבחור על סמך מוניטין ומומחיות של עו"ד בתחום זה.

מומחה בירושה
עורך דין מומחה לענייני ירושה נסיון רב בסכסוכי ירושה, וחשוב למימוש הזכויות.

סוגי צוואות
דיני הירושה מכירים בארבעה סוגי צוואות: בכתב יד, עדה, נוטריונית ובעל פה (שכיב מרע).

כתיבת צוואה לבד
 בדרך כלל בגלל מורכבויות ובעיות פוטנציאליות. מומלצת הדרכה מקצועית לניסוח צוואה (צוואה דוגמא להורדה).

עורך דין ירושה וצוואות
עורכי דין לענייני ירושה מטפלים בתיקים הקשורים לעריכת צוואה, הוצאה לפועל ומחלוקות. המומחיות שלהם חיונית בניווט בנבכי דיני הירושה. חברות מובילות כמו חברת עורכי דין מאיה רוטנברג מציעות שירותים מיוחדים בתחום זה. לסיוע משפטי מקיף, קבע פגישת ייעוץ עם עורך דין ירושה וצוואות מנוסה.


רישום ירושה מקרקעין
יורשים היורשים זכויות במקרקעין יכולים לרשום אלו בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). הירושה יכולה להתבסס על צו ירושה, צו קיום צוואה או הסכם בין יורשים לאחר מתן צווים כאלה. ניתן לשלב את בקשת רישום הזכויות עם הבקשה לצו קיום ירושה או צוואה.

עמלות ועלויות
החל משנת 2023, הבקשה כרוכה בתשלום של 170 ש"ח. הנחיות רשמיות ומפורטות זמינות באתר הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין.

טפסים ותיעוד
טפסי מפתח כוללים את טופס הבקשה לרישום מקרקעין והצהרה כתובה והתחייבות לעורכי דין המנהלים הגשות מקוונות עבור עסקאות ופעולות שונות.

זכאות ותהליך הגשת בקשה

מועמדים זכאים כוללים יורשים לפי:

צווי הוצאה לפועל.
צווי ירושה.

הסכמים בין יורשים לאחר מתן הצווים.
אימות זכויות המקרקעין של המנוח הוא חיוני. הבקשות מוגשות ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, בהתאם למיקום המקרקעין. ההגשה יכולה להיות בדואר, באופן אישי במהלך שעות קבלת קהל, או באינטרנט (בלעדית על ידי עורכי דין בעלי אישורים מתאימים).

שלבי נוהל ומסמכים נדרשים
התהליך כולל שלבים ומסמכים שונים, לרבות טופס בקשה לרישום מקרקעין, אימות משפטי על ידי עורך דין או רשם, ובמידת הצורך מינוי מנהל עיזבון. יש לציין, הגשות מקוונות מחייבות מסמכים נוספים כמו ההצהרה וההתחייבות הכתובה של עורך הדין.

עיבוד יישומים
בקשות מעובדות בצורה שונה בהתבסס על שיטת ההגשה (ידני, דואר או מקוון). אישור הרשמה, מכתבי דחייה ועדכונים מועברים באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט.

זכויות ירושה לבני זוג חד מיניים
בני זוג חד מיניים זכאים לירושה בדומה לבני זוג ידועים בציבור. בעוד שבתי המשפט בישראל הכירו בזכויות אלו, לא קיים כלל משפטי מחייב בנושא זה. מומלץ לזוגות חד מיניים להכין צוואה כדי להבטיח את זכויות הירושה של בן זוגם.

היסודות לעריכת צוואה
חוק הירושה מאפשר יצירת צוואה קלה בארבע שיטות: צוואה בכתב יד, צוואה לעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. צוואה מבטיחה חלוקת רכוש לפי רצונו של המוריש. חשוב שהצוואה תהיה ברורה, חד משמעית והגיונית מבחינה משפטית. יש לקחת שיקולים מיוחדים לגבי קטינים, נכים או יורשים עם מוגבלות שכלית על ידי מינוי נאמן.

פירוש צוואה
במקרה של תוכן צוואה מעורפל, הפרשנות תואמת את כוונת המוריש, הנגזרת מהצוואה או מנסיבות חיצוניות. בתי המשפט מעדיפים פרשנויות ברות קיימא על פני פרשנויות בטלות כדי לכבד את רצונו של המנוח.

ירושה של ידועים בציבור
בחוק הישראלי מוענקות לידועים בציבור זכויות ירושה דומות לאלו של בני זוג נשואים. זה חל אם הם ניהלו משק בית משותף ואף אחד מהם לא היה נשוי למישהו אחר בזמן פטירתו של אחד מבני הזוג. שיקולים מרכזיים כוללים:

קריטריונים לזכאות: אנשים זכאים הם בני זוג ידועים בציבור שבן זוגם נפטר ללא צוואה תקפה.
תנאים לירושה: בני הזוג חייבים לחיות חיי משפחה במשק בית משותף, ואף אחד מהם לא היה צריך להיות נשוי לאדם אחר בזמן הפטירה. אם המנוח הותיר צוואה, הוראותיה עדיפות על פני חלוקת ירושה שנקבעה בחוק.
הליך משפטי: כדי לתבוע זכויות ירושה, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם הירושה.
מעמד משפטי: פסיקות אחרונות מצביעות על כך שזוגות חד מיניים עשויים לרשת זה את זה כיודים בציבור, בדומה לאישי ציבור הטרוסקסואלים. עם זאת, זה עדיין לא נקבע כחוק מחייב, ולכן עריכת צוואה מומלצת מאוד עבור זוגות חד מיניים.

מינוי מנהל עיזבון
אמנם מינוי מנהל עיזבון אינו חובה, אך זוהי החלטה הדורשת שיקול דעת מדוקדק בשל מורכבותה והוצאות נוספות פוטנציאליות, כגון שכר טרחת מנהל עיזבון. יש למנות מנהל עיזבון רק אם יש צורך אמיתי וממשי.

עריכת צוואה: שיקולים מרכזיים

שפת הצוואה: למוריש יש את החופש לבחור את שפת הצוואה, בתנאי שהיא מעידה בבירור על כוונת הצו.
בהירות ופרטים: הצוואה צריכה להיות ברורה, חד משמעית והגיונית. עליו להכיל פרטי זיהוי ברורים של היורשים ופרטים לגבי נכסי העיזבון.
חוות דעת רפואית למורישים מבוגרים או חולים: אם יש ספק פוטנציאלי לגבי הבהירות הנפשית של המוריש, מומלץ לקבל חוות דעת רפואית המאשרת את יכולתם. 

תנאים חוקיים והגיוניים: כל תנאי בצוואה צריך להיות סביר וחוקי כדי למנוע ביטול על ידי בית המשפט.
הוראות מיוחדות ליורשים מסוימים: אם יורש הוא קטין, נכה או מוגבל שכלית, מומלץ למנות נאמן בחלקו.
פירוש צוואה

כוונת המוריש: הצוואה מתפרשת על סמך כוונת המוריש, הנגזרת מהצוואה או מנסיבות חיצוניות.
העדפה לפרשנויות ברות קיימא: בתי המשפט מעדיפים פרשנויות שהופכות את הצוואה לבר-קיימא ולאכיפה, במקום לבטלה, כדי לכבד את רצונו של המנוח.
דרג את הכתבהדירוג כתבה עורך דין צוואה | עורך דין ירושה | מדריך צוואות וירושות 2024: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד