צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
צוואות וירושות דיני משפחה וגירושין צוואות וירושות
תוכן מרכזי בעמוד דיני משפחה וגירושין תוכן מרכזי בעמוד

תבנית לצוואה בעדים

צוואה

מאחר ואין אדם יודע מידת ימיו ושנותיו ומאחר וברצוני לערוך צוואה ולהביע בה את רצוני האחרון והוראותיי על מה שיעשה בנכסי לאחר אריכות ימי ושנותיי, לכן אני הח״מ ת.ז. בדעה צלולה, שפויה, מיושבת וכשירה מכל הבחינות הדרושות על -פי דין, מצווה בזה ומביע/ה ברצון חופשי ובדעה צלולה ושלמה בלי שום אונס, השפעה בלתי-הוגנת, כפיה ותחבולה או תרמית - את רצוני האחרון לאמור:

1.

2.

3.

4.

5.

7...

הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הוא צוואתי האחרונה שאני צוותיה, מרצוני החופשי והגמור בהיותי בדעה צלולה ולאחר שיקול דעת.

ולראיה באתי על החתום היום לחודש שנת

חתימת המצווה

אנו הח״מ ת.ז ו  ת.ז

מעידים בזה שהמצווה ת.ז.

חתם בפנינו ובנוכחות שנינו על הצוואה דלעיל לאחר שהצהיר בפנינו שזו צוואתו שנעשתה על ידו מרצונו הטוב והחופשי. ולראיה באנו על החתום היום

חתימת עד 1

חתימת עד 2

דרג את הכתבהדירוג כתבה תבנית לצוואה בעדים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד