ביהמש המחוזי חיפה, אבד ש' סארי ג'יוסי פסד בנוגע לדחיית תביעה לביטול הסכם גירושין מחמת טעות, הטעיה ועושק 06/06/2018
En

צור קשר

checked

תביעה לביטול הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין עמש 42055-01-17

 תוכנו של הסכם הגירושין

הסכם הגירושין קבע אופן חלוקת רכושם וזכויותיהם של הצדדים בשלל נושאים: איזון  הרכוש הנמצא בישראל וברומניה, איזון הזכויות הסוציאליות שצברו הצדדים, כלי הרכב  של הצדדים, מתנות והלוואות נטענות מקרובי משפחה, ושאלת משמורת ומזונות הקטינים.

תוקפו של ההסכם

אין לומר כי הסכם גירושין אשר אושר על ידי בית המשפט תוך מתן תוקף של פסק דין, חסין באופן מוחלט מפני ביטולו. כלומר, עצם אישור ההסכם אינו מונע מאחד המתקשרים בהסכם לטעון לפגם בכריתתו בהתאם לעילות המנויות בחוק החוזים, ככל שאכן נפל פגם מהותי בעת כריתתו.

מדריך:  מהו הסכם גירושין?

 ערעור הסכם גירושין

 

טענות לביטול הסכם גירושין שאושר בבית משפט

לא בנקל תקבלנה טענות הנוגעות להתקיימותן של העילות הקבועות בפרק ב' לחוק החוזים – טעות, הטעייה, עושק כנגד ההחלטה המעניקה תוקף של פסק דין להסכם גירושין, לאחר שבית המשפט התרשם כי שני הצדדים הבינו את התנאים של ההסכם עליו הם חתמו, את החובות והזכויות הנובעות ממנו ונתנו הסכמתם לכך. זאת בייחוד כאשר בטרם אישור ההסכם שוכנע בית המשפט כי הסכם הגירושין נעשה מתוך רצון חופשי של הצדדים, תוך שכל צד מבין את ההשלכות מאישור הסכם הממון.

 דוגמא להסכם גירושין

 

ביטול הסכם הגירושין

האישה- המערערת הגישה תביעתה לביטול הסכם הגירושין בטענה כי התחוור לה שהמשיב לכל אורך ניהול ההליכים נהג בחוסר תום לב משווע והטעה אותה בכוונה תחילה וזאת במטרה להבריח סכומי עתק של כ- 3 מיליון שקלים, לפחות.  

במסגרת אותה תובענה טענה המערערת כי בעלה  הטעה אותה ואת בית משפט קמא, הן בעניין שווי הקרקעות ברומניה, והן בעניין נכונות חוות דעתו של האקטואר וכי אלמלא הטעיה זו היא לא הייתה חותמת על אותו הסכם גירושין.  

באותה תובענה הוסיפה המערערת וטענה, כי גם בית משפט קמא לא היה נותן יד לאותו הסכם ומסייע לצדדים בעריכתו אילו היה מתוודע לאותה הטעיה מצד הבעל.

האישה הוסיפה וטענה כי גם כיום רב הנסתר על הגלוי מבחינת מצבת הנכסים, הזכויות והקרקעות  שיש למשיב ברומניה, וכי זה הצליח להותיר את רוב זכויותיו לוטות בערפל מבלי לאפשר לה  לעמוד על היקפם.  

כמו כן במסגרת אותם הליכים טענה המערערת כי הסכם הגירושין אינו בר ביצוע, לפחות  בכל הנוגע לאותה קרקע המתקראת בפי הצדדים "נגה נוכח כל האמור לעיל, ביקשה האישה להורות על ביטול הסכם הגירושין.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה לביטול הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין  עמש 42055-01-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד