En

צור קשר

checked

השפעת תקדים משפטי במזונות בע"מ 919/15 על חלוקת תשלום המזונות במשמורת משותפת

ערעור תקדים מזונות הלכת 919/15

 

גובה החבות במזונות מהשתכרותו בפועל ?

לעניין יישום ההלכה החדשה שנפסקה בתקדים מזונות בע"מ 919/15, טוענת המשיבה כי המערער שוגה בתיאור הלכה זו, שכן בניגוד לדבריו, הלכה זו לא ביטלה את הכלל המושרש הגוזר את גובה החבות במזונות לא רק מהשתכרותו בפועל של האב אלא גם מכושר השתכרותו.

עוד  לטענתה, בית משפט קמא צדק כאשר קבע אותה כ"הורה מרכז", שכן היא זו הנושאת  בעיקר נטל הגידול והטיפול בילדים, מה עוד שחרף הקביעה בדבר משמורת משותפת, זמני  השהות של הילדים אצלה עולים במידה מסוימת על זמני שהותם אצל המערער. בכל מקרה,  מדובר בקביעה המסורה לשיקול דעתה של הערכאה המבררת, שאין בית המשפט שלערעור  נוהג להתערב בה.

מדריך משפטי למזונות במשמורת משותפת 

 

הוצאות שאינן תלויות שהות

האם חולקת גם על טענת המערער כי ההוצאות בגין כל ילד שאינן תלויות שהות מסתכמות ב- 600 ₪ לחודש בלבד. לדבריה, האב מתעלם מסעיפי הוצאות אותם כללה בתצהיר עדותה הראשית תחת הוצאות משק הבית כגון ביטוח רפואי, תרופות וטלפון נייד, מה עוד שפסק דין למזונות מתייחס לכל שנות הקטינות של הילד, עד הגיעו לגיל ואף לאחר מכן.

אומדן ההוצאות שאינן תלויות שהות אינו יכול להיצמד לנתונים ששררו בעת הגשת התביעה ותצהיר העדות הראשית עת נ' היה בן שש או שבע, ועליו לקחת בחשבון גם את הגידול הצפוי בהוצאות עם גדילת הילד.

האם מפנה לקביעת פסק הדין לפיה האב פטור מכל תשלום אחר עבור הקטינים, לרבות ביגוד, הנעלה, תספורות, מתנות לימי הולדת לחברים וכיוצא באלה, וטוענת כי לנוכח קביעה זו אין לקבל  את טענתו בדבר היותו נדרש ליטול חלק במימון הוצאות אלו.  

 באשר למזונותיו של ס' קטין מתחת לגיל 6, טוענת האמא כי בית משפט לקח בחשבון את עובדת  המשמורת המשותפת, ולפיכך חייב את המערער במזונות הילד בסך 1,850₪ בלבד. סכום זה  נמוך מההוצאות הריאליות בגין צרכיו ההכרחיים של הילד, הכוללים לא רק את סכום  הבסיס של 1,400  ₪ לחודש המקובל בפסיקה, אלא גם תוספת בגין מדור והחזקתו.

 

הכנסות הצדדים- קריטריון לקביעת מזונות

לעניין הכנסות הצדדים, טוענת האם כי הקביעה בפסק הדין בדבר פוטנציאל ההשתכרות הזהה, היא קביעה עובדתית שאין מדרכו של בית משפט שלערעור להתערב בה. מכל מקום, אילו היה מקום לתיקון פסק הדין בנקודה זו, הרי שהתיקון צריך היה להיעשות דווקא לטובת האם, לאחר שבמהלך הדיון התברר מתלושי השכר שהמציא האב כי במהלך החיים המשותפים שכרו עלה על הסכום של 10,000₪ נטו לחודש אותו העריכה האם בכתב התביעה ובתצהיר עדותה הראשית.

מדריך למזונות ילדים

 

 משמורת ילדים- מהו הורה מרכז?

פסק הדין חסר דיון והנמקה באשר לקביעת המשיבה דווקא כ"הורה מרכז". האב טען בסיכומיו בבית משפט כי לנוכח הודאת האם בחקירתה כי אינה מעבירה לו ציוד לילדים, דבר המאלץ אותו לקנות להם ביגוד וציוד נוסף עבור הזמן שהם עמו, אין מקום לחייבו בתשלום עבור ביגוד, כשם שאין מקום לחייבו במימון הוצאות בילוי ופנאי של הילדים כאשר הם שוהים אצל האם

קביעתו של "הורה מרכז" אמורה להיעשות על ידי בית המשפט על בסיס ממצאים הנוגעים למשפחה הקונקרטית ולאופן חלוקת התפקידים בין ההורים באותה משפחה בע"מ 919/15 ,פסקה (ג) לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן היה על בית משפט קמא להציג ולנמק את הממצאים הנדרשים להחלטתו לקבוע את המשיבה כ"הורה מרכז", ובמסגרת זו לדון גם בטענתו הנזכרת של המערער.

דרג את הכתבהדירוג כתבה השפעת תקדים משפטי במזונות בע"מ 919/15 על חלוקת תשלום המזונות במשמורת משותפת: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד