En

צור קשר

checked

השופט מרדכי (מוטי) לוי: פס"ד בתביעת האב לאחריות הורית משותפת וחלוקת זמני שהות שווים (תלה"מ 18782-09-22)

14/02/2023

1. עניינה של התביעה שלפני היא תביעת האב לאחריות הורית משותפת וחלוקת זמני שהות שווים (להלן-התביעה).

2. בין הצדדים נחתם הסכם לעניין מזונות הילדים והסדרי שהות וזאת במסגרת תלה"מ
 36063-11-17. ההסכם קיבל תוקף של פסק דין ביום 15/1/2018. 

כך, הנתבעת דכאן הגישה תביעה (תלה"מ 8690-08-21) בה עתרה לקבוע הסדרי שהות שווים בינה לבין התובע דכאן לתיק הוגש תסקיר הממליץ על הרחבת הסדרי השהות ובאופן שיכללו לינה של הילדים כהגדרתם להלן עם האב (בדומה להמלצות בתסקיר שהוגש במסגרת התביעה מושא פסק דין זה). 

בדיון שהתקיים לפני ביום 9/6/222 (ב-תלה"מ 8690-08-21) עתרה האם למחיקת התביעה ועמדה על מחיקתה וכך הוריתי בתום הדיון. יחד עם זאת הבעתי עמדתי בהחלטה העוקבת לדיון על עצם המחיקה של התביעה הנ"ל והאם חויבה בהוצאות לטובת האב.

3. לאחר מחיקת התביעה של הנתבעת דכאן (להלן-האם) ב-תלה"מ 8690-08-21 הגיש התובע דכאן (להלן-האב) את התביעה מושא פסק דין זה. 

ביום 6/2/23 הוגש במסגרת התיק תסקיר של האגף לשירותים חברתיים באילת (להלן-התסקיר). לאחר סקירת מערכת היחסים בין ההורים, ההשפעות הנלוות למחלוקת בדבר הסדרי השהות, שיחה עם המסגרות החינוכיות בהם שוהים הילדים הוגש, כאמור, התסקיר ובו המלצות בשאלות האמורות.

4. טרם הבאת ההמלצות ובקציר האומר יודגש שעסקינן בשני ילדים שנולדו להוריהם ממערכת זוגית ללא נישואין. הבן הגדול א.מ.פ. יליד 2015 מאובחן על הרצף האוטיסטי בתפקוד נמוך ומשולב בחינוך המיוחד (להלן-הבן). הבת נ.פ. ילידת 2017 מאובחנת עם עיכוב שפתי (להלן-הבת). (הבן והבת יכונו להלן- הילדים).

5. לעת הזו שוהים הילדים עם האב פעמיים בשבוע ללא לינה וכל סוף שבוע שני מהמסגרות החינוכיות ועד למוצאי שבת והוא משיבם לבית האם. 

6. בקשת האב בתביעתו, כאמור, להרחיב את הסדרי השהות ולכלול בהם בין היתר גם לינה באמצע השבוע וחלוקה שוויונית של חגים וחופשות.

7. אקדים ואביא מתוך התסקיר שבלבה של עורכת התסקיר עלה חשש או התרשמות ש"יכול כי ומאחורי המאבק בעניין זמני השהות עומדים לשני ההורים גם מניעים כלכליים וחלק מהמאבק הוא סביב עניינים כספיים". חשש זה לא נעלם מעיני.

עוד ראוי להביא מהתסקיר ש"שני ההורים הינם הורים טובים שמטפלים בילדיהם כראוי ודואגים לצרכיהם". 

8. בשים לב למובא בתסקיר לעניין האחריות ההורית המליצה עורכת התסקיר להורים לשתף פעולה ולקיים תקשורת ראויה ביניהם כשטובת הילדים וצרכיהם לנגד עיניהם.

לעניין הסדרי השהות הומלץ על הרחבת הסדרי השהות של הילדים עם האב כך שהילדים ילונו בביתו באמצע השבוע בימים בהם הם שוהים עמו; הסדרי השהות בסופי שבוע יתקיימו כסדרם כאשר האב יאסוף הילדים מתום המסגרת החינוכית ביום שישי ועד למוצאי שבת עת ישיב האב הילדים לבית האם. כך הומלץ ש"אחת לחודש בסופש של האב יוחלף יום רביעי ביום חמישי כך שהילדים ישהו עם האב בימים שני וחמישי-שבה מה שיאפשר לאם סופ"ש ארוך אחת לחודש לנסיעות לצרכיה." 

לעניין החגים הומלץ שאלו יחולקו בין ההורים בחלקים שווים. ביחס לחופשת הקיץ, החופשה הגדולה הומלץ שההסדרים הנוהגים כל השנה ימשיכו ויתקיימו בתקופה זו של החופשה הגדולה.

בין ההמלצות גם רשימה של המלצות אופרטיביות להתנהלות השוטפת בעניין הסדרי השהות.
9. ביום 8/2/23 התקיים לפני דיון בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. יוער שאיש מהצדדים לא ביקש לחקור את העו"ס עורכת התסקיר. 

האב ביקש לאמץ את ההמלצות בתסקיר. באת כוחו טענה:
 
"התסקיר אני חושבת מדבר בעד עצמו, זה תסקיר שני כבר שניתן, כאשר רשויות הרווחה וגורמי הטיפול משמיעים קול ברור פה, האב שותף, תמיד היה שותף בגידול הילדים, אין שום סיבה שלא לאפשר לו הסדרי ראייה שווים או קרובים לשווים. גם בית הספר לא רק שרואה בזה חשיבות אלא מוכן להירתם כדי לסייע לילד עם הצרכים המיוחדים להסתגל לתהליך בצורה מיטבית, אנו מדברים על פסיכולוגית בית ספר שהאב בקשר איתה והיא תלווה את העניין." 

10. מנגד טענה באת כוחה של האם:

 "עיינתי בתסקיר, אני רוצה לציין שאני סבורה, לאור היכרותי מתוקף המקצועי שלי והעובדה שאני מייצגת הרבה הורים לילדים על הספקטורים, שילדים אלה הם ילדים שההרגל מבסס את הביטחון שלהם וכל שינוי מערער את יציבותם בצורה משמעותית יותר מילד רגיל, הדבר חזק ועוצמתי יותר לאור העובדה שמדובר בילד שהתפקוד שלו נמוך, זה אומר שהוא לא יודע לתקשר את הקשיים שלו, כך שגם בעיתות משבר יהיה קשה לו לתקשר את זה. לכן אני סבורה שכדי לשמור על הילדים, במיוחד על הילד הקטן הזה, חשוב לערב גורמי טיפול רלוונטיים שמתמחים ומתמקצעים בילדים מסוג זה. עם כל הכבוד לגורמי הרווחה, עדיין הם לא נוירולוגים ולא פסיכיאטרים שיכולים לתת כלים. אני סבורה שכל שינוי, ככל שיהיה, צריך להיות תוך ליווי מקצועי, לראות איך לעשות את זה, מתי לעשות את זה. מאוד הופתעתי לראות ששירותי הרווחה המליצו להרחיב את זמני השהות באופן מיידי, נכון שהם אצלו בשני ורביעי אבל הוספת לינה יש לזה משמעות דרמטית. הקדמתי ואמרתי שהילדים הללו הם ילדים שההרגל הוא הביטחון שלהם והעוגן שלהם. 

אני לא אמרתי שלא לעשות שינוי, אנו חלילה לא פוסלים את הסמכות של האב כאב ואני חושבת שנכון שיהיו שני הורים מעורבים, אני לא חושבת שהאב הזה הוא לא אב טוב, נהפוך הוא. אני כן חושבת ששינוי כזה הוא שינוי דרמטי, ככל שבית המשפט חושב שהוא נכון צריך לעשות אותו בהדרגה, זה אומר לא באופן מיידי שני ורביעי עם לינה אלא לכל היותר לאפשר יום אחד עם לינה בהתחלה, תוך 3 – 4 חודשים לעשות תסקיר משלים ואז לבחון. לא סתם פתחתי בדברים, האמא לא חותרת תחת הסמכות של האב, להפך. 

דבר נוסף, אני חושבת שההורים האלה זקוקים להדרכה הורית, אולי אפילו לבחון מסוגלות. היא לא יכולה לממן בחינת מסוגלות הורית, אבל לפחות הדרכה הורית, אני פה מייצגת את האמא וכאמא בעצמי אני מרגישה אחריות לילדים האלה ולכן אני חושבת שזה משהו חשוב. ... אני מציעה דברים עם נכונות אבל אני רוצה שהדברים ייעשו בצורה אחראית בגלל הילדים, לא מדובר בילדים רגילים."

11. על כך השיבה באת כוחו של האב "עוטפים את זה בעטיפה מאוד יפה שלא מתנגדים וזה אבא טוב, אבל כרגע אנו שומעים בדיוק ההפך, אומרים אב שלא מעדכן. אני חושבת שהגיע הזמן, אנו כבר תסקיר שני בעניין, אני מזכירה שהיא תבעה משמורת משותפת, כשהגיע תסקיר שנותן משמורת משותפת והאב רצה היא ביטלה, הגענו תביעה וניתן תסקיר שני, האב ראוי, האב צריך להיות שותף, רוצה להיות שותף, לעניין ההסתגלות או לא, הילד הוא עם צרכים מיוחדים, גם בחופשות יש לו בית ספר, כשהוא אצל האב האב מביא אותו לבית הספר ממנו, אין פה שום הסתגלות, האב מתורגל, הילדים מתורגלים ללינה איתו, שום דבר לא חדש ואין שום בעיה." 

12. במסגרת התסקיר הובאו דברים כפי שעלו משיחת עורכת התסקיר עם יועצת בית הספר בו שוהה הבן במענה לסוגיית המעבר של הבן בין הבתים בזו הלשון: "מתשובתם עולה כי ילדים על הרצף צריכים קביעות. ישנה נוקשות מחשבתית ולכן יש חשיבות לא להפר את מה שנקבע והובטח. אין בעיה לעבור מבית לבי, אך יש צורך שהדברים יהיו קבועים ומסודרים. לצורך שינוי הסדרי שהות נדרשת הכנה מתאימה, ההכנה נעשית גם על ידי הכנת סיפור. צוות ביה"ס כחלק מתפקידו לוקח חלק גם בהכנה כזו, מסייע ומלווה את התהליך עם הילד" 

13. לאחר ששמעתי את הצדדים קראתי את התסקיר ומהיכרותי עם התיק אני קובע אחריות הורית משותפת.

 לא מצאתי בטיעוני באת כוחה של האם כדי להטות את הכף לשלילת לינת הילדים עם האב באמצע השבוע. יחד עם זאת לאור דברי יועצת בית הספר בו לומד הבן מצאתי להשהות כניסת פסק הדין כביטויו להלן לביצוע למשך תקופה של 30 יום על מנת לאפשר לבית הספר להכין את הבן לשינוי האמור. 
  
14. כללו של דבר לעניין הסדרי השהות אני מאמץ את ההמלצות המופיעות בסעיף 4 (עמ' 6 לתסקיר) לרבות ההנחיות האופרטיביות ונותן להן תוקף של פסק דין ובאופן שייכנסו לתוקף ביום 15/3/2023.

15. ההורים מופנים להדרכה הורית באמצעות שירותי הרווחה בעירית אילת.

16. בזאת תם הדיון בתובענה.

17. מתיר פרסום פסק הדין בהשמטת פרטים מזהים.

18. אין צו להוצאות.

19. תואיל המזכירות לשלוח פסק הדין לצדדים ולסגור התיק.


ניתן היום, כ"ג שבט תשפ"ג, 14 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.
         

דרג את הכתבהדירוג כתבה השופט מרדכי (מוטי) לוי: פס"ד בתביעת האב לאחריות הורית משותפת וחלוקת זמני שהות שווים (תלה"מ 18782-09-22): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד