En

צור קשר

checked

מזונות משקמים ידועה בציבור

                                            

אישה ידועה בציבור אשר הייתה תלויה כלכלית בבן זוגה, יכול ותהיה זכאית לתשלום מזונות משקמים מבן הזוג לאחר הפרידה. זהו תשלום חד פעמי או לתקופה קצובה, אשר יקנה לאישה אמצעי מחייה עד אשר תשתקם כלכלית ותוכל לפרנס את עצמה.

 

מזונות אישה

כאשר מדברים על תשלום מזונות לבת זוג הכוונה בדרך כלל היא למזונות אישה נשואה. זהו חיוב מדין תורה המוטל על הבעל לכלכל את אשתו ולדאוג לצרכיה לאורך כל תקופת הנישואין. חובה זו עומדת לבעל גם כאשר הצדדים נפרדו כל עוד הם עדיין נשואים וטרם ניתן גט. החריג לכך הוא אם התקיימו נסיבות השוללות את המזונות מן האישה כגון בגידה, או כשמדובר באישה עובדת.

 

לצד חיוב זה של מזונות אישה המתייחס כאמור לנשים נשואות, ישנו תשלום מזונות מסוג אחר הנקרא מזונות משקמים. מדובר במזונות של ידועה בציבור, אשר אינם ניתנים לה מעצם הסטטוס, בשונה מאישה נשואה, אלא רק בהתקיים נסיבות מסוימות ובראשן תלות כלכלית משמעותית בבן הזוג. בעוד שמזונות אישה משולמים לה במהלך הנישואין עד למתן הגט, מזונות משקמים משולמים לבת הזוג לאחר הפרידה, כדי לאפשר לה להסדיר את חייה, להשתלב מחדש במעגל העבודה ולכלכל את עצמה.

 

מיהם ידועים בציבור?

לפני שנסביר מהם מזונות משקמים ומתי תהיה בת הזוג זכאית להם, חשוב קודם כל להבין מיהם ידועים בציבור. אלו הם מי שמקיימים קשר זוגי המבוסס על חיים משותפים, אך אינם נשואים. ישנם זוגות שלא יכולים להינשא ברבנות משום שהם פסולי חתון ולעומתם, יש מי שמתנגדים למוסד הרבני ובהעדר נישואים אזרחיים בישראל, מעדיפים שלא להינשא כלל. כמו כן, רבים מן הזוגות שחיים כידועים בציבור אינם חשים בצורך למסד את הקשר, בפרט לאור העלייה באחוז הגירושין בעשורים האחרונים.

 

חשוב לציין כי מעמדם המשפטי של ידועים בציבור דומה מאוד למעמדם של זוגות נשואים והם זכאים לרבות מן הזכויות של זוג נשוי. אולם להבדיל, עליהם יהיה להוכיח את הסטטוס כדי לממש את זכויותיהם. לעניין זה נציין כי בעבר, מגורים משותפים היו תנאי הכרחי על מנת שבני זוג ייחשבו לידועים בציבור אך כיום די בכך כי הצדדים יציגו ראיות כי יש ביניהם קשר זוגי רציני וכי חייהם קשורים זה בזו כדי לקבל הכרה כידועים בציבור.

 

מזונות משקמים לגרושה בישראל


מזונות משקמים לידועה בציבור


מזונות משקמים לגבר


מזונות משקמים ידועים בציבור


מזונות משקמים זמניים

 

זכאות למזונות משקמים


מזונות משקמים מה זה


תביעת מזונות משקמים פסקי דין

 

 פס"ד בתביעה למזונות משקמים ולפירוק שיתוף

 

מזונות משקמים פסיקה

פס"ד תביעה למזונות אישה/ מזונות משקמים

 

השופט שאול שוחט: חיוב מזונות משקמים לבת זוג לשעבר (רמ"ש 1515-05-21)
 

 פסק דין בתביעה למזונות משקמים על בסיס הסתמכות ופער כלכלי של ידועים בציבור

 

מזונות אזרחיים -מזונות משקמים : תמ"ש 39614-12-14 א.נ. נגד ע.נ.

 

מזונות משקמים דיני משפחה


 

מזונות שיקומיים


 

מזונות גבוהים

 

 

מזונות משקמים

אישה ידועה בציבור תהיה זכאית לתשלום מזונות משקמים בעת פרידה מבן זוגה, כאשר היא הייתה תלויה בו מבחינה כלכלית. לעיתים יהיה זה תשלום חד פעמי ולעיתים מספר תשלומים לתקופה קצובה כאשר המטרה היא אחת: לתת לבת הזוג הזדמנות להשתקם מבחינה כספית כך שתוכל לכלכל את עצמה.

 

על כן נקראים מזונות אלו מזונות משקמים. בהעדר הסכמה בין הצדדים בעניין זה, תוכל האישה להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה נגד בן הזוג והוא יכריע האם במקרה דנן יש הצדקה לפסוק לטובת האישה מזונות משקמים ואם כן, באיזה סכום ולאיזו תקופה.

 

כמובן כי כל מקרה נבחן לגופו, אולם ככלל ניתן לומר כי ככל שהקשר היה ממושך יותר והתלות הכלכלית בבן הזוג הייתה משמעותית יותר, כך יש סיכוי גדול יותר כי בית המשפט יראה לנכון להטיל חיוב מזונות משקמים על בן הזוג. כך במקרה בו היה הוא המפרנס היחידי או המרכזי בתקופת הזוגיות.

 

בית המשפט ייקח בחשבון גם נתונים נוספים כגון גילה של האישה, היות שבדרך כלל תהיה לו השפעה רבה על כושר ההשתכרות ויכולתה להשתלב במעגל העבודה, קיומם או העדרם של אמצעי הכנסה אחרים, מצבה הבריאותי של בת הזוג ועוד.

 

 

 

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה מזונות משקמים ידועה בציבור: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד