En

צור קשר

checked

גירושין: תביעת אם לחיוב הסבים במזונות ילדים בהם חויב האב בהסכם הגירושין | עמ"ש 20319-03-17 י. ב. נ' ש. ב.

חובת סבים לשאת במזונות נכדיהם מוסדרת בסעיפים 4 ו-5 לחוק לתיקון דיני משפחה מזונות התשי"ט - 1959 להלן: "חוק המזונות". סעיף 4 קובע את הזכאים למזונות בעוד סעיף 5 קובע את התנאים לתחולת החיוב. 

בהתאם לסעיף 4 3 לחוק המזונות חייבים הורי הורים במזונות נכדיהם:

"4. מזונות בין שאר בני משפחה

אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו, והם

 

1 הוריו והורי בן זוגו;

2 ילדיו הבגירים ובני זוגם;

3 נכדיו;

4 הורי הוריו שלו ושל בן זוגו; 5 אחיו ואחיותיו שלו ושל בן זוגו".

.חיוב הסבים במזונות נכדיהם מותנה בקיומם של שלושת התנאים המצטברים, המפורטים בסעיף 5 לחוק המזונות שכותרתו "סולם מזונות":

 

רוצה לומר, הורה המבקש להטיל חיוב במזונות ילדו הקטין על סבו של הקטין, נדרש להוכיח את כושרו  הכלכלי של הסב  ,כי יש באפשרותו של הסב לדאוג לכלכלתו שלו, של בן זוגו ושל ילדיו הקטינים ככל שיש לו, כן הוא נדרש להוכיח שהקטין אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, נכסים או מקור אחר, ולבסוף שהקטין אינו יכול לקבל מזונותיו מכוח חיובים המוטלים בדין על אחר, או מבן משפחה שקודם לסב, דוגמת הוריו, ע"פ הסדר שנקבע בסע' 4 לחוק המזונות

דרג את הכתבהדירוג כתבה גירושין: תביעת אם לחיוב הסבים במזונות ילדים בהם חויב האב בהסכם הגירושין | עמ"ש 20319-03-17  י. ב. נ' ש. ב.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד