En

צור קשר

checked

פסק דין חישוב מזונות ילדים: חיוב האישה לשלם מזונות כאשר שכר האישה גבוה יותר והמשמורת משותפת ושווה

פרטי המקרה

ההורים התחתנו ב-2003, התגרשנו ב-2010. התחתנו שוב ב-2012, והתגרשו שוב ב-2020.

להורים 4 ילדים בגילאים:15 , 13 , 6.5 , 4.

 

בתקופת הנישואין השנייה האם הרוויחה משכורת גבוהה הרבה יותר מהאב (12 אלף ₪ לעומת 7000 ש"ח).

במועד הגשת תביעת המזונות ע"י האב, ההורים גרו יחד עם כל ילדיהם. כיום הם גרים בנפרד ומקיימים משמורת משותפת על 2 הילדים הקטנים (4 , 6.5), ואילו 2 הגדולים (13 , 15) נמצאים רק אצל האב.ההורים מתכוונים לפעול למען משמורת משותפת גם על 2 הגדולים.

 

 

 

מזונות ילדים מעל ומתחת גיל 6

מזונות לילדים מעל גיל 6 – "מזונות מדין צדקה" – חובת מזונות הילדים מעל גיל 6 היא מדין צדקה במשפט העברי. חובה זו חלה 2 ההורים, לפי יכולתם הכלכלית.

 

חזקת הגיל הרך – "מזונות הכרחיים" לילדים מתחת לגיל 6 חובת המזונות כלפי ילד מתחת לגיל 6 מוטלת רק על האב.

כיצד חושבו מזונות הילדים?

מה לוקח בית המשפט בחשבון בחישוב מזונות ילדים?

 

הנוסחא:

כדי לחשב את המזונות, בית המשפט צריך לענות על 4 שאלות עובדתיות:

1. צרכי הילדים לפי רמת החיים שהיו רגילים אליה לפני הגירושין.

2. היכולות הכלכליות של ההורים.

 

3. פערי השכר בין ההורים, אם ישנם.

 

4. חלוקת המשמורת בפועל.

 

בעמ"ש 42513-09-14 בית המשפט השתמש בנוסחה, שאומצה בפסיקות אחריו, לפיה המזונות נקבעים ב-3 שלבים:

 

1. חישוב צרכי הילדים.

 

2. חישוב דמי המזונות בהתאם ליחס ההכנסות.

 

3. חישוב דמי המזונות בהתאם ליחס המשמורת.

 

בסופו של דבר, קביעת מזונות לא נעשית רק באמצעות הנוסחה המתמטית, והשופט בוחן "ממעוף הציפור" את האפשרות של שני ההורים להתקיים כלכלית(בנפרד) במסגרת פסיקת המזונות.

סכומים קבועים למזונות – חזקות עובדתיות על צרכי ילדים (“Fixed Price”).

 

האב פירט את צרכי הילדים, אך לא הביא הוכחות לפירוט. האם לא פירטה כלל, ורק טענה שהפירוט של האב מופרז. עקב כך כב' השופט פונה לחזקות עובדתיות שנקבעו בפסיקת בתי המשפט.

לפי חזקות אלה, צרכיו ההכרחיים של קטין הם 1300-1400 ₪ בחודש (בר"ע 1895/02).

 

דמי מזונות מינימליים: ש פסיקות שקבעו גם חזקות עובדתיות על צרכיו הבסיסיים של קטין, והצביעו על 1600-1800 ₪. סכום זה כולל את הצרכים ההכרחיים, אך לא כולל הוצאות על חינוך, מגורים, והוצאות רפואיות.

חזקות אלה אינן מוחלטות, אך ניתן להיעזר בהן כאשר אין ראיות אחרות.

 

במקרה הנדון, כב' השופט מסיק מהראיות על הכנסות ההורים ומקום המגורים, שהילדים רגילים לאורח חיים של מעמד חברתי-כלכלי בינוני. אם הילדים היו במשמורת של אחד מההורים בלבד, היה נכון לקבוע שמזונותיהם הבסיסיים של הילדים יעמדו על 1600 ₪ מתוכם 1400 צרכים הכרחיים.

 

צרכי הילד במשמורת משותפת: בגלל שהמשמורת עתידה להיות משותפת, כב' השופט מאמץ את החזקה שאומצה בפסיקה לפיה צרכיו הבסיסיים של ילד במשמורת משותפת הם 2250 ₪ (בסך הכל בשני הבתים).

 

מדור: כב' השופט מוסיף לחישוב זה 50% מעלויות המגורים– אותן הוא מעריך ב-1200 ₪ לחודש – ולפיכך קובע את מזונות הילדים על סך:

 

1. 2250 ₪ (בן 4).

 

2. 2050 ₪ (בן 6.5).

 

3. 1850 ₪ (בן 13).

 

4. 1650 ₪ (בן 15).

 

כיצד מחשבים מזונות לילדים במשמורת משותפת (מה היה החישוב של כב' השופט פלקס בהתאם להלכה החדשה 919/15)?

 

1. חזקה: צרכים בסיסיים של ילד במשמורת משותפת = 2250 ₪.

 

2. חלוקה בין 2 ההורים: מחלקים ב-2 (לשני הבתים) ß 1125 ₪.

 

3. מדור: מוסיפים את עלויות המגורים 1200 ₪ ß 1125+1200 ß 2225 ₪ (בעיגול: 2250 ₪).

 

4. כלל ההוצאה השולית הפוחתת: אם ישנם ילדים נוספיםיש להוריד חלק מהסכום על כל ילד. (כפי שאמר השופט סילמן בתמ"ש 11650/07: "לצורך הכנת מרק לאחד יש צורך בחומרים רבים, אך על מנת להאכיל מספר נוסף של אנשים די להוסיף מים").

 

5.תוצאת החישוב: 2250 ₪ לילד הראשון, והסכום פוחת ב-200 ₪ על כל ילד.

 

ההחלטה - חיוב האישה לשלם מזונות כאשר שכר האישה גבוה יותר והמשמורת ‏משותפת ושווה

 

נתונים כלכליים דומים: לשני הצדדים רכוש בשווי דומה ושניהם מממשים את פוטנציאל השכר שלהם, ולכן השיקול העיקרי צריך להיות פערי השכר הקיימים– 12 אלף ₪ (האישה) לעומת 7000 ₪ (האיש).

המשמורת על הילדים מתוכננת להיות משותפת ושווה.

 

יש להבחין בקביעת המזונות בין 3 תקופות:

 

1. תקופה ראשונה: מיום הפרידה בפועל (כאשר האישה עזבה את הבית) עד שתתחיל המשמורת המשותפת גם על 2 הילדים הגדולים.

האישה תשלם לאיש מזונות חודשיים בסך:

 

- ילד 1: 0 (חזקת הגיל הרך).

- ילד 2: 700 ₪.

- ילד 3: 1300 ₪.

- ילד 4: 1100 ₪.

 

2. תקופה שנייה: מתחילת המשמורת המשותפת על כל הילדים עד שהבן הקטן יגיע לגיל 6.

האישה תשלם לאיש מזונות חודשיים בסך:

 

- ילד 1: 0 (חזקת הגיל הרך).

- ילד 2: 900 ₪.

- ילד 3: 800 ₪.

- ילד 4: 700 ₪.

 

3. תקופה שלישית: אחרי שהבן הקטן יגיע לגיל 6.

האישה תשלם לאיש מזונות חודשיים בסך:

- ילד 1: 900 ₪.

- ילד 2: 800 ₪.

- ילד 3: 700 ₪.

- ילד 4: 600 ₪.

  •   פסק דין תלה"מ 50709-05-19 בתביעות הדדיות בין בני זוג אגב פרידתם מפי כב' השופט נמרוד פלקס.

  • חישוב נכון של מזונות ילדים יכול לחסוך לך אלפי שקלים בשנה: השתמש/י במחשבון מזונות הילדים (לפי ההלכה החדשה) של עו"ד מאיה רוטנברג.
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסק דין חישוב מזונות ילדים: חיוב האישה לשלם מזונות כאשר שכר האישה גבוה יותר והמשמורת משותפת ושווה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד