En

צור קשר

checked

תביעה של אב לביטול מזונות ילדים | תלה''מ 8671-10-17

 תביעת אב לביטול מזונות

 

 

תביעה לביטול מזונות לאור ההלכה החדשה בעליון
טענת האב בכתב התביעה: יש לבטל המזונות שהוסכמו בהסכם גירושין לאור הלכת 919/15 (בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית – הישג משרדנו בבית המשפט העליון) אשר פורסמה ימים בודדים לאחר אישור ההסכם. לטענת האב אין זה הגיוני כי בתקופה קצרה  בין המועד בו נחתם הסכם הגירושין לבין פרסום הלכת המזונות החדשה בעליון – הלכת 919 , הוא ישלם מזונות של מאות  אלפי שקלים בעוד על פי ההלכה החדשה זכאי הוא לביטול המזונות ועל פי החשוב עליו לשלם סכומים של מאות בודדים בלבד לחודש, לאור ההלכה  החדשה.

 

האב עותר לביטול המזונות, בקשתו כי הבית המשפט יקבע כי כל הורה יישא במחציות הוצאות החינוך והרפואה, וכן בהוצאות הקטינים עת הם שוהים עימם.
 

האב לא טען בכתב התביעה לשינוי נסיבות, למעט טענה כי עקב העברת המזונות לאם,  הכנסת האם עולה על שלו.

בית המשפט הפנה את תשומת לב האב לפסיקה להפחתת מזונות, לצורך להוכיח שינוי נסיבות מהותי גם לאחר הילכת 919/15 . האב שלא היה מיוצג על ידי עורך דין גירושין עמד על הוכחת תביעתו. בתצהיר עדותו הראשית האב העלה טענות, שלא נטענו בכתב התביעה, לפיהן התרחש שינוי נסיבות מאז פסק הדין.
שינוי הנסיבות המהותי לצורך ביטול המזונות שנטען ע"י  האב : הורי האם נותנים עזרה מהותית לאם בהוצאות רבות לרבות כלכלה, דלק ביגוד לאם ולקטינים וכו' עזרה המהווה עילה לביטול המזונות שלא הייתה צפויה במועד החתימה. לאור עזרה זו, האם אינה נדרשת להוציא הוצאות שונות עבור הקטינים ואינה נדרשת למזונות.

 

האם קיים שינוי נסיבות המצדיק ביטול מזונות?
לטענת האם לא הוכח שינוי נסיבות מהותי, וכי אין די בהלכת 919 כדי להוות שינוי נסיבות בלעדי להפחתה או ביטול מזונות. לטענתה לקטינים היו טיפולים שונים קודם לתביעת ביטול המזונות, האם טוענת כי היא שוהה עם הילדים פרק זמן  שווה לאב, ונושאת בנטל המשמורת שווה בשווה.
לטענת האם הסכם הגירושין נחתם לאחר מו"מ ארוך דין ודברים ממושך כאשר ההורים היו פרודים מזה שנה  תוך החלפת טיוטות האב הפחית את דמי המזונות אותם ביקשה במסגרת המו"מ לחתימת הסכם הגירושין. לאחר ביצוע חישובי המזונות על הסכומים האמתיים הנדרשים לצורך גידול הקטינים האם הסכימה להפחתת המזונות.

 

הפחתת מזונות תפגע במשמורת המשותפת
האם טוענת כי היא נדרשה לגור בקרבת מקום לאב לאור הלימודים של הקטינים ולשם קיום משמורת משותפת, ומשכך הוצאות המדור הינן גבוהות. הפחתת המזונות תחייבה לעזוב את מקום מגוריה ולהתרחק מהעיר וממילא יהא לכך השפעה על הסעות הילדים לבית הספר,  בניגוד לרוח הסכם הגירושין.

 

האם ניתן לבטל פס"ד למזונות? 
סעיף 13 (א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט- 1959 מאפשר לשנות פס"ד למזונות.
בעקבות שינויים בנסיבות בית המשפט רשאי לשנות את אשר נקבע בהסכם, בפסק דין או בויתור . המשמעות, בית המשפט רשאי לשנות או לבטל פס"ד על סמך נסיבות שנודעו לאחד הצדדים לאחר ההסכם או שנשתנו אחרי ההסכם או פסק דין בהליכי הגירושין.

 

 

לקריאת פסק הדין המלא ⇓

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה של אב לביטול מזונות ילדים  | תלה''מ 8671-10-17: 3 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד