25/12/2017 ביהמש המחוזי ת"א, אבד שאול שוחט ערעור על מזונות קטינה (עמש 14612-10-16)
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
משמורת משותפת דיני משפחה וגירושין משמורת משותפת
תוכן מרכזי בעמוד דיני משפחה וגירושין תוכן מרכזי בעמוד

בית משפט מחוזי ת"א פותח את הדלת לשינוי מזונות רטרואקטיבית בעקבות התקדים בעליון (בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג) | קבלת ערעור על פסיקת מזונות בניגוד להלכת 919/15 מזונות במשמורת משותפת והסדרי ראיה שווים | עמ"ש 14612-10-16 פ.ב. נ' א.ב.

משכך הם פני הדברים, נדרשת הערכאה הדיונית, בבואה לפסוק את חיוב המזונות לילדים שעל קביעת מזונותיהם חולש הדין העברי, להכריע גם בנטל חלוקת החיוב בין ההורים  על פי הכללים שנקבעו בבע"מ 919/15 לשם כך, על הערכאה הדיונית לקבוע ממצאים עובדתיים ביחס לפרמטרים הבאים:  

  א. צרכי הקטינים – יש לקבוע את גובה הצרכים תלויי השהות ובכללם מדור והוצאות מדור; הצרכים  שאינם תלויי שהות; צרכים חריגים/הוצאות חריגות – והכל "...עד כדי רמת החיים לה הורגל)ו( ערב  הפירוד או שלה היה )ו( ראוי)ים( ללא הבחנה בין הכרחי ללא הכרחי".

 ב. היכולות הכלכליות של ההורים – בית המשפט העליון אינו נוקט בהיגד הכנסות ההורים אלא בהיגד  רחב יותר. יש לקבוע את היכולות הכלכליות של כל אחד מההורים מכל המקורות העומדים לרשותם  "לרבות" שכר עבודה.

 ג. קביעת היחסיות של היכולת הכלכלית של ההורים, האחד מול רעהו - נתון זה, כשלעצמו, ולעצמו,  רלבנטי ביחס לצרכים שאינם תלויי שהות ולצרכים החריגים.  ד. חלוקת המשמורת בפועל – נתון זה, המכוון לחלוקת זמני השהות, יילקח בחשבון לעת קביעת חלוקת  הנטל בין שני ההורים ביחס לצרכים תלויי השהות, יחד עם הנתון של היכולות הכלכליות של ההורים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה בית משפט מחוזי ת"א פותח את הדלת לשינוי מזונות רטרואקטיבית בעקבות התקדים בעליון (בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג) | קבלת ערעור על פסיקת מזונות בניגוד להלכת 919/15 מזונות במשמורת משותפת והסדרי ראיה שווים | עמ"ש 14612-10-16 פ.ב. נ' א.ב.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד