En

צור קשר

checked

הפחתת מזונות בעקבות בע"מ 919/15 - פתיחת הסכם גירושין - האם בהסכם הגירושין נקשרו בענייני המזונות ויתורים רכושיים?

 

 

הפחתת מזונות בהסכם גירושין

 

שינוי מזונות שנקבעו בפסק דין בהתאם להלכה החדשה – הפחתת מזונות ילדים שנקבעו בהסכם גירושין

 
בית המשפט נדרש לראשונה לשאלה: האם היה ויתור רכושי במסגרת הסכם הגירושין? במידה ולא נעשו ויתורים רכושיים  נפתחת הדלת לבחון האם ניתן לשנות/להפחית את מזונות הילדים בטענה של שינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת מזונות.


בני זוג לשעבר, להם 2 ילדים מעל גיל 6, בהסכם הגירושין שאושר כפסק דין ובתוספת לו נקבעה משמורת משותפת של הילדים וזמני שהות נרחבים בין האב לילדים. בתוספת להסכם הגירושין נקבעו זמני שהות שוויונים לחלוטין בפועל זמני שהות אלו לא התקיימו בהתאם להסכם  והילדים חזרו ללון אצל האב, כפי שנקבע  בהסכם הגירושין המקורי לפני התוספת שנחתמה. בהסכם הגירושין נקבע כי האב ישלם למזונות הילדים ולמדורם סך כולל של 3,200 ₪ בחודש, ובתוספת מחצית הוראות רפואה וחינוך.

 

האם בהסכם הגירושין היה ויתור רכושי כלשהו של האם ובאופן המשליך על שינוי מזונות עתידי?
במידה ובית המשפט יקבע כי נעשה  ויתור של האם על שיעור המזונות בתמורה לויתור בחלוקת הרכוש בין בני הזוג, דין התביעה להידחות שכן יש לבחון את ההסכם כמקשה אחת. אך אם התשובה לנושא קשירת הפן הרכושי למזונות תהא שלילית,בית המשפט ימשיך ויבחן האם ארע במקרה דנן שינוי נסיבות שאינו חייב להיות מהותי, מספיק ששינוי הנסיבות יהיא קל במקרה זה יש להחיל את נוסחת חישוב מזונות הילדים על פי ההלכה החדשה שנקבעה בבע"מ 919/15.

בית המשפט נתן אמון מלא בדברי עו"ד הסכם הגירושין אשר ערכה עבור הצדדים את ההסכם לא נמצא כי האם ויתרה ויתור רכושי כלשהו בהסכם הגירושין. עורכת הדין אשר ניסחה את הסכם הגירושין העידה כי בני הזוג משכילים, דקדקו בפרטים וערכו בדיקות רבות ערב החתימה על הסכם הגירושין.

 

האם בהסכם גירושין קשר בין נושא הרכוש לנושא המזונות?
ניסוח הסכם הגירושין מגלה כי הוסכם בין הצדדים כי האב מעביר לידי האם סך של 1.2 מליון ₪ ונוטל לעצמו את כל הרכוש של הצדדים.
רכוש זה כלל:
שתי דירות מגורים.
האיזון כלל גם את החסכונות שהיו לצדדים.
גם תכניות החיסכון נכללו באיזון שנעשה.
טענה נוספת המחלישה את  גרסתה של האם, במקומות רבים בהסכם נקבע כי האיזון כולל כל זכות כספית מכל סוג שהוא.
בית המשפט קבע כי לא עלה בידי האם להראות ולהוכיח ויתור רכושי שעשתה וממילא לא הראתה כל קשר בין נושא הרכוש לנושא המזונות.

האם ניתן להפחית מזונות שנקבעו בהסכם הגירושין?
מהם שינויי הנסיבות המצדיקים הפחתת מזונות, והאם ניתן להפריד את ההסכמה על המזונות בהסכם הגירושין מההסכמות על חלוקת הרכוש?


האב הגיש תובענה להפחתת מזונות בעקבות שינוי ההלכה בעליון (משרדנו ייצג את האב בתיק בע"מ 919/15). האם טוענת כי האב חסר תום לב ולא יכול ליהנות מהנוסחה החדשה לחישוב מזונות  בדבר הנשיאה בנטל המזונות שנקבעה בבע"מ 919/15. האם מתנגדת להפחתת המזונות. לשיטתה לא ארע כל שינוי נסיבות.

 

לטענת האב אירעו מספר שינוי נסיבות המצדיקים הפחתת המזונות: האם נישאה בשנית, מתגוררת עם בעלה ולא נדרשת למדור, האם מפרה את התוספת להסכם הגירושין בדבר הלילה השביעי בפרק זמן של שבועיים ימים כך שבפועל האב נושא בזמני שהות מעבר להסכם הגירושין, שונתה ההלכה בבע"מ 919/15 כאשר הילדים במשמורת משותפת לא ישלם האב מזונות, הכנסתה של האם גדלה משמעותית בעוד ששלו לא גדלה, ילדים גדלו. האם טוענת כי כל שינויי הנסיבות עליהם מצביע האב היו צפויים ואין בהם כדי להביא להפחתת שיעור המזונות.

בנוסף, האם טוענת כי עשתה ויתורים רכושיים רבים בהסכם הגירושין, לא ניתן להתייחס לנושא המזונות בהסכם בנפרד וכי יש לקרוא את ההסכם כמקשה אחת. האם טוענת לעניין המדור כי לא ניתן לפטור את האב מחובת המדור גם בנסיבות בהן היא מתגוררת עם הילדים בדירת בעלה השני.


האב טוען כי לא היה כל ויתור רכושי של מי מהצדדים בהסכם הגירושין וכי היה איזון מלא ביניהם. האב מדגיש כי סכום המזונות בהסכם נקבע על בסיס של 1,400 ₪ לילד, בתוספת מדור בשיעור של 40% מתוך סך של 4,000 ₪, ובביצוע הפחתה בשיעור של 25% מכלל הסכום, בשל המשמורת המשותפת, וכפי הדין שהיה נהוג באותה עת.

 

ההלכה החדשה – משמורת משותפת חלוקה שוויונית בנטל המזונות
פסק הדין בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית (הישג משרדנו) קבע התחשבות ישירה בזמני השהות שנמצאים הילדים אצל האב, וזאת משום ההוצאות שהוא מוציא עליהם בעין, מטבע הדברים, עת הם שוהים עימו. תקדים בע"מ 919/15 בבית המשפט העליון שנקבע ביולי 2017 אכן שינה משמעותית את חלוקת נטל הנשיאה בין ההורים במזונות ילדים מעל גיל 6.  תוצאת בע"מ 919/15 הייתה כי בנסיבות מסוימות, עת הכנסת ההורים זהה וכך גם זמני השהות, יכול ואין לפסוק כל חיוב במזונות של האב כלפי האם. בפסיקה מאוחרת יותר הוחלה נוסחת הבע"מ האמור גם עת ההכנסות או זמני השהות אינם זהים. הכלל הוא אפוא כי יש להתחשב באופן שוויוני בהכנסות שני ההורים ובזמני השהות עם הילדים.

 

קרא/י עוד על מהפיכת המזונות - ההלכה החדשה בעליון הקובעת שוויון בנטל מזונות ילדים במשמורת משותפת 

 

האם ניתן להחיל את ההלכה החדשה במזונות על תיקים שנסתיימו בפסק דין או בהסכם?
מאז שפורסם פס"ד בע"מ 919/15 ב 19/07/2017 החלה מחלוקת דיונית העוסקת בהחלת חישוב המזונות על פי הלכת 919 בעליון על תיקים שהסתיימו בפסקי דין או בהסכם גירושין שניתן לו תוקף של פסק דין.
שופטים מערכאות שונות נחלקו בדעותיהם מתי ניתן להחיל את נוסחת בית המשפט העליון על הסכמי גירושין או פסקי דין חלוטים.


בעמ"ש 62263-10-17 נקבע לאחר פסיקות סותרות קבע בית המשפט המחוזי כי עצם שינוי הנוסחה לחישוב מזונות  בבע"מ 919/15 אינו מהווה, לכשעצמו, שינוי נסיבות המצדיק הפחתת מזונות ילדים מעל גיל 6.
עם זאת, נפסק כי ככל שיתקיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי דמע המזונות, אף אם השינוי יהיה קל , תחושב פסיקת המזונות החדשה בהתאם לנוסחה אשר נקבעה בבע"מ 919/15.

בהקשר לפתיחת הסכמי גירושין נקבע כי יש לבחון את תום הלב של בן הזוג המבקש שינוי המזונות, לשינוי הנסיבות ולערוך בחינה של הסכם הגירושין באופן שבוחן את מכלול ההסכמות, כאשר אם יוכח כי נקשרו בענייני המזונות ויתורים רכושיים, ילקח הדבר בחשבון עת מתבקש שינוי בשיעור המזונות.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות בעקבות בע"מ 919/15 - פתיחת הסכם גירושין - האם בהסכם הגירושין  נקשרו בענייני המזונות ויתורים רכושיים?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד