En

צור קשר

checked

הסכם גירושין משמורת משותפת - עתירה לביטול מזונות שינוי נסיבות בעקבות שינוי הלכת המזונות בבע"מ 919/15

 הסדר גירושין משמורת משותפת מזונות

 

הסכם גירושין משמורת משותפת

הסכם הגירושין קבע כי להורים משמורת משותפת. לעניין סדרי שהות נקבע כי הקטינים ישהו עם אביהם בימי ה ו-ד כולל לינה במהלך אמצע השבוע וכל סוף שבוע שני, מיום שישי  עד ליום ראשון, כאשר יום א' חולק בין ההורים לסירוגין. כן בוצעה חלוקה של מחצית  החגים והחופשות.

 

הסכם גירושין מזונות ומדור

לעניין המזונות והמדור נקבע כי האב ישלם עבור כ"א מהילדים סכום של 2,000 ₪  ומחצית  הוצאות חינוך ורפואה שפורטו בהסכם.

הסכם גירושין שינוי נסיבות בעקבות בע"מ 919/15

האב טוען כי מאז אישור הסכם הגירושין חל שינוי נסיבות המצדיק את ביטול המזונות.  לטענתו הסכם הגירושין נחתם לאור המצב המשפטי שהיה קיים טרם הילכת בע"מ 919/15 , ויש בשינוי ההלכה הנוהגת אז, משום שינוי נסיבות מהותי. לטענתו, במקרה דנן מתקיים  הסדר של משמורת משותפת, וכן הקטינים מעל לגיל  כך שחיוב מזונותיהם הוא מדין  צדקה ומאחר והכנסות הצדדים דומות, הרי לפי ההלכה שנקבעה בבע"מ 919/15 ,אין הוא  צריך להיות מחויב במזונות הקטינים כלל. עוד טוען התובע כי נישואיו בשנית ולידת ילדו  הנוסף, אף אלו מהווים שינוי נסיבות כמשמעו בחוק

האם פסק הדין של העליון בע"מ 919/15  כשלעצמו, מהווה שינוי נסיבות לצורך שינוי קביעת מזונות?

האם בע"מ 919/15  כשלעצמו, מהווה שינוי נסיבות, זו שאלה שנדונה בהרחבה לאחרונה  בביהמ"ש המחוזי במסגרת עמ"ש 62263-10-17  ע.ל נ' ס.ק. שם נקבע כך:   "אם נבוא לסכם הדברים – כאשר עסקינן בתביעה להפחתת מזונות שהוסכמו  במסגרת הסכם גירושין כולל, מטעמים של שינוי נסיבות, לא תשמש הלכת בע"מ 919/15 כעילה יחידה לשינוי הנסיבות אלא אך ורק באם יוכח ראשית דבר, שינוי  נסיבות עובדתי אשר בית המשפט יסבור כי יש בו להצדיק את שינוי שיעור  המזונות הוא יוסיף ויבחן לצורך אומדנם גם את השפעת הלכת בע"מ 919/15 על שיעור המזונות. בחינת שינוי הנסיבות העובדתי תעשה, מחד, באופן קפדני פחות,  ומאידך, תוך הקפדה על דרישת תום ליבו של המבקש."

פערי הכנסות בין ההורים – טבלת הכנסות משותפת
בניגוד להחלטת בית המשפט, הצדדים לא הגישו טבלת הכנסות משותפת. לא כזו מוסכמת ולא שאינה מוסכמת. לפיכך, ומאחר והצדדים הסכימו כי הם מוותרים על  שמיעת ראיות, הרי שאין לי אלא להסתמך על המסמכים שצורפו לכתבי טענות הצדדים.


האב מבסס את טענתו לשינוי נסיבות על  2 טענות עיקריות – האחת, ירידה במצבו הכלכלי  לעומת עליה במצבה הכלכלי של האם, השניה, נישואיו בשנית וגידול ילד נוסף, והשלישית,  היותו הורה הנושא בשווה את עול גידול ילדיו ופרנסתם.

 

נטל ההוכחה הפחתת מזונות שנקבעו בהסכם הגירושין
בעניין זה אעיר כי "המוציא מחברו, עליו הראיה" ומאחר והתובע הוא זה שתובע הפחתת  מזונות ילדיו הקטינים, הרי שעליו נטל הראיה להוכיח את גרסתו, וזו די רעועה, בפרט  כאשר התובע הואיל להגיש דו"ח רווח והפסד אך ורק לשנת 2017,על פיה אין כל שינוי  בהכנסתו משנת  2013.


 

שינוי נסיבות: הולדת ילד נוסף מהווה שינוי נסיבות מהותי?
בנוגע לטענת האב לשינוי נסיבות בדבר נישואיו ולידת בנו הרי שהלכה ידועה היא כי הולדת  ילד נוסף אינו מהווה שינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת מזונות. בפרט כאשר מדובר  בבני זוג שנפרדו בהיותם צעירים וניתן היה לצפות כי כל אחד מהם ימצא לעצמו בן או בת  זוג חדשים ויביא איתם ילדים נוספים, כפי שאכן קרה. במקרה שלפניי, גם אם אבחן את  הנסיבות העובדתיות "באופן קפדני פחות" המוזכר לעיל, הרי שניתן לומר כי הצדדים מאוזנים לעניין הבאה לעולם ילד נוסף שכן,  שניהם הביאו לעולם ילד נוסף.

 

ביטול מזונות שנקבעו בהסכם גירושין - משמורת משותפת

הטענה השלישית עליה סומך התובע את עתירתו לביטול מזונות היא היותו הורה הנושא בשווה את גידול עול ילדיו ופרנסתם; אין מחלוקת כי בהסכם הגירושין עליו חתמו הצדדים,  אשר כאמור הסכם הגירושין אושר על ידי בית המשפט, המשמורת על שני הקטינים היא משותפת וחלוקת הזמנים היא כמעט שווה. גם אם אתייחס לטענת התובע על פיה הקטינים לנים אצלו לילה  נוסף ממועד אישור הסכם הגירושין הרי שאין בלילה נוסף לשנות מהצורך שכאמור נוצר עוד בשנת  2013, לדאוג לקטינים למדור אשר יכול להלין שני קטינים מחצית מהשבוע, מאז  ועד היום.

ביטול מזונות הסכם הגירושין - לא הוכח שינוי נסיבות מהותי
בנסיבות בהן נקבעו מזונות קטינים בהסכמה במסגרתו של הסכם גירושין כולל, כמו  במקרה שלפניי, בו הסכימו הצדדים אף על רכושם ראו פרק ה להסכם הגירושין הנושא את  הכותרת "רכוש וכספים".
יש להוכיח ראשית שינוי נסיבות עובדתי, ורק אם  יוכח שינוי שכזה, בית המשפט יידרש להעריך ולשקול את מצב הדברים לאור המצב  המשפטי הקיים כיום, לרבות השפעתה של הלכת 919/15 על שיעור המזונות אותו ראוי  לקבוע התובע לא הצליח להוכיח שינוי נסיבות עובדתי גם כאשר בחנתי את טענותיו באופן פחות  קפדני.


חוסר תום לב בתביעה לביטול המזונות

העדר שקיפות מלאה בנוגע להכנסות התובע, לרבות שינויי גרסאות בנוגע  להכנסותיו החודשיותבכתב התביעה טען להפחתה בהכנסה, ובסיכומים טען כי הכנסתו לא השתנתה אינו עולה בקנה אחד עם הדרישה להקפדה על דרישת תום הלב.
לאור האמור לעיל ולאחר שבחנתי את הנסיבות העובדתיות שהובאו בפני באופן קפדני  פחות אולם תוך הקפדה על דרישת תום ליבו של התובע, אני מוצאת לדחות את התביעה.

 

 

להורדת פסק הדין⇓

דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם גירושין משמורת משותפת - עתירה לביטול מזונות שינוי נסיבות בעקבות שינוי הלכת המזונות בבע"מ 919/15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד